Dokumenty Internetowe 2017 r. 

2017.12.31 Michał Rachwaniec  Schron pod Szczytem Muronki I, II, III
 

Schronisko pod Szczytem Muronki I K.Bs-G02.10
 

długość 2,5m
 
Położenie: SW stok Muronki
 
Opis dojścia:
 
Z wsi Ostre należy udać się do rezerwatu "Kuźnie" a następnie po minięciu największych skał należy opuścić rezerwat
 
i po przejściu trawersem kilkudziesięciu metrów udać się w górę do widocznego muru skalnego który kontynuuje się pasem wychodni wzdłuż stoku w kierunku SE.  Schronisko położone jest kilkadziesiąt metrów dalej na końcu pierwszej grupy wychodni skalnych w najniżej położonych skałkach. Kilkadziesiąt metrów dalej na SE znajdują się następne dwie grupy większych skałek z obiektami Schronisko pod Szczytem Muronki II i III.
 
 
Schronisko splanowane 11 stycznia 1997, opis dojścia współczesny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Schronisko pod Szczytem Muronki II K.Bs-G02.11

Obiekt nie splanowany, znaleziony 16.X.2017

 
długość szacowana 4m
 

 

 

 

 

 

____________________________________

Schronisko pod Szczytem Muronki III K.Bs-G02.12

Obiekt nie splanowany, znaleziony 16.X.2017

dł. /red/ 1 m

 

 

 

 

 

 

 

2017.12.11 Michał Rachwaniec Schronisko Sahara III K.Bs-G04.03
 
długość 3m
 
49° 45`52,4``   019° 00`01,2``
 

 
Położenie: na NW stoku północnego ramienia Szyndzielni.
 
Dojście: Z Olszówki należy podejść na Przełęcz Dylówki. Następnie zielonym szlakiem albo nartostradą oznakowaną kolorem czerwonym do miejsca gdzie na zakręcie oba szlaki łączą się. Stąd w miejscu gdzie szlak czerwony odchodzi w lewo należy zejść
 
w prawo trawersując stok około 100m. Otwór znajduje się kilka metrów za Schroniskiem Sahara II, obok ścieżki rowerowej.
 

 
Obiekt był znany od dawna.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.12.10 Paweł Gądek - nowy plan Jaskini Półkuli K.Bs-04.141

 

 

 

2017.12.06 - Michał Rachwaniec  - Schron w Józefuli K.Bs-G01.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakby ktoś kiedyś robił opis inwentarzowy to materiał dokumentacyjny do  obiektu w Józefuli zebrałem za pomocą kompasu z Garmin eTrex 10 oraz tyczki mierniczej.
 

------------------------------------------------------
 
Schron w Józefuli
 
długość 3,6m
 
49 38' 20.4'' 18 49' 54.0''
 

Położenie:
 

Beskid Śląski, Pasmo Stożka i Czantorii, Józefula 779m n.p.m., wschodnie ramię Soszowa Wielkiego.
 

Dojście:
 

Z Wisły Centrum lub Dziechcinka podchodzimy na wierzchołek Józefuli i grzbietem 70m na wschód gdzie od północnej strony pod kilkumetrową skałką znajduje się otwór.
 

2017.11.20 - Michał Rachwaniec  - Przybędza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej nowe partie w Jaskini w Przybędzy K.Ką-01.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej nowy obiekt Szczelina w Przybędzy K.KżG01.02. Na lewo od głównego wejścia do Jaskini w Przybędzy. Prawdopodobnie sztucznie odkopany.

 

 

2017.10.25 - Jerzy Ganszer - Duży Schron nad Wyrchmalinkami K.Bs-G03.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt znajduje się poniżej drogi asfaltowej z Przełęczy Salmopolskiej w kierunku Wisły. Z trzeciego zakrętu /w lewo/ schodzimy w dół do głazów  Niewątpliwie znany okolicznym mieszkańcom. Całość oświetlona - tylko "ta szpara" po prawej ma bardziej charakter jaskiniowy.  Określono dł. na 4 m. Nazwa nawiązuje do innych obiektów w tym rejonie.

Obiekt został poznany dnia 2017.10. 22 Przez Jerzego Ganszera i Jerzego Pukowskiego członków Speleoklubu Bielsko-Biała.     

Plan wykonali dnia 2017.11.06 Ula Tebin - Były Członek SBB i Jerzy Ganszer

 

2017.10.24 Michał Rachwaniec - Nowe obiekty na Żurawicy w Beskidzie Makowskim
 
Okap w Żurawicy II K.Bmk-G01.05
 
długość 1,7m
 
Położenie: Żurawica, Kozie Skały część wschodnia
 
Dojście: Od skałek z Lisią Norą K.Bmk-01.02 i Schroniskiem w Żurawicy III kilkadziesiąt metrów trawersem zbocza na północ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Schronisko w Żurawicy III K.Bmk-G01.04
 

długość 3,8m
 
Położenie: Żurawica, Kozie Skały część wschodnia
 
Dojście: Schronisko znajduje się kilka metrów powyżej na prawo od Lisiej Nory K.Bmk-01.02.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.10.20 Michał Rachwaniec - Nowe obiekty na Żurawicy w Beskidzie Makowskim

Okap w Żurawicy I - K.bmk-G01.02, długość 1,6m
 

Położenie: Żurawica, Kozie Skały część wschodnia
 

Dojście: Od skały z Szczeliną i Schroniskiem w Żurawicy II kilkadziesiąt metrów trawersem zbocza na północ do niedużej skałki gdzie od SW strony znajduje się otwór.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

Szczelina w Żurawicy K.Bmk-G01.01 K.Bmk-G01.01 , długość 1,9m
 

Połozenie: Żurawica, Kozie Skały część wschodnia
 

Dojście: Otwór znajduje się w tej samej skale co Schronisko w Żurawicy II, w północnej ścianie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

Schronisko w Żurawicy II K.Bmk-G01.03, długość 3,1m
 

Położenie: Żurawica, Kozie Skały część wschodnia
 

Dojście: Z Krzeszowa szlakiem zielonym lub czerwonym do połączenia obu szlaków.
 

Następnie w lewo, w kierunku wschodnim pod skałami kilkadziesiąt metrów do dużej skały gdzie u podstawy znajdują się otwory.

 

Drugi otwór odkopałem 27.VI.2017.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.10.04 Michał Rachwaniec - Schronisko w Hrobaczej  Łące K.Bm-G01.03

Obiekt znalazłem w końcem marca 2003 lub 2004 roku. Przypuszczałem że jest sztuczny.
 

Teraz jak się przyjrzałem to stwierdziłem że jest to obiekt naturalny więc go splanowałem.
 

Myślę że obiekt mógł zostać sztucznie poszerzony gdyż obok leży dużo ułożonych kamieni.
 

Możliwe że był wykorzystywany w czasie prac w kamieniołomie.
 

Spotkałem mieszkańca Kóz który poinformował mnie że obiekt jest jemu i jego kolegom znany od dawna.
Schronisko w Hrobaczej Łące*
 

długość 2,5m
Położenie:
 

Pod pasem skałek znajdujących się w lesie powyżej najwyżej położonej widocznej ściany Kamieniołomu w Kozach.
 

Doście:
 

Z centrum Kóz podchodzimy do z dala widocznego Kamieniołomu w Kozach najpierw za niebieskimi znakami szlaku turystycznego a po osiągnięciu ulicy Działy którą szlak skręca na wschód kontynuujemy dalej ulicą Panienki za znakami niebieskimi ścieżki rowerowej do kamieniołomu.
 
Z kamieniołomu w Kozach podchodzimy obok najwyżej położonej ściany stromą ścieżką która prowadzi na Hrobaczą Łąkę i po osiągnięciu wysokości górnej krawędzi ściany trawersujemy na prawo i pod górę kilkadziesiąt metrów do poziomego szerokiego wypłaszczenia pod skałkami wyrobisk ukrytych w lesie. Stąd trawers poziomo na zachód kilkadziesiąt metrów do otworu.
 

*http://www.hrobacza.pl/ekspertyza-chrobacza-laka-marta-tylza-janosz,html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2017.09.15 Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer Mokry Okap w Wiśle Malince K.Bs-G03.05

 

Opis dojścia - potok poniżej Jaskini Miecharskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.09.15 Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer Okap w Wiśle Malince K.Bs-G03.04

Opis dojścia - potok poniżej Jaskini Miecharskiej

Po prawej stronie widoczny Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.09.15 Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer

Nowa krata w bocznym wejściu do Jaskini Wiślańskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej stronie Jerzy Ganszer przed wejściem do bocznego wejścia do Jaskini Wiślańskiej K.Bs004.65 /tak zwana Jaskinia Wiślańska II K.Bs-04.66X/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa klapa w Jaskini Wislańskiej - wejście główne /poniżej/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.09.12 Michał Rachwaniec - Okap Przy Kamiennej Szkółce K.Bs-G02.08, Szczelina Przy Kamiennej Szkółce K.Bs-G02.09

 

 

 

Okap Przy Kamiennej Szkółce 1,4m

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Szczelina Przy Kamiennej Szkółce 1,6m

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
Położenie: w grzbiecie między Wielkim Żarem a Glinnem.
 

Z Węgierskiej Górki idziemy szlakiem czerwonym do miejsca gdzie szlak na przełączce z polanką skręca w lewo pod kątem prostym i zaczyna trawersować grzbiet po jego prawej północnej stronie, a dalej mija niewielkie skałki wysoko na stoku i za zakrętem z ciekiem wodnym dochodzi do drogi odbijającej na wprost od szlaku. Ową drogą w górę mijając po lewej oddalone skały Świniarki i przecinając szeroką drogę utwardzoną idziemy długo w górę do kolejnej poziomej drogi utwardzonej którą idziemy w lewo w stronę Baraniej Góry. Po chwili dochodzimy do drogi odchodzącej w lewo w dół. Drogą tą mijając dwie odnogi w lewo po około 10 minutach dochodzimy do Kamiennej Szkółki nad którą widoczny jest mur skalny. W drugiej większej skałce Okap Przy Kamiennej Szkółce a dalej za zwalonymi świerkami Szczelina Przy Kamiennej Szkółce.
Albo:
Z Węgierskiej Górki idziemy szlakiem zielonym około 20 minut do miejsca gdzie widoczne są skałki na stoku Wielkiego Żaru. Następnie ramieniem z pasmem wychodni skalnych na całej jego długości, wychodzimy na wierzchołek Wielkiego Żaru a z niego w dół na drogę z widokiem na Baranią Górę i na  przełączkę z pomalowanym na zielono szałasem. Następnie ścieżką grzbietem w stronę Glinnego po kilkunastu minutach dochodzimy do muru skalnego.
 

Uwaga 1:

Okap Przy Kamiennej Szkółce to wnęka z okapem który przechodzi w przewieszkę ale splanowałem tak jak na planie bo stanowi z wnęką morfologiczną całość
 

Uwaga 2:

Szczelina Przy Kamiennej Szkółce to taka niewygodna szczelina. Miałem wątpliwości czy się nadaje do zainwentaryzowania.
 

Uwaga 3:

Rejonu do końca nie zbadałem - nie miałem czasu i chęci (teren florystycznie trudny) więc jak ktoś ma ochotę to może tam pójść i dokładnie zbadać bo ja już teraz czasu mieć nie będę tylko chciałbym o tym wiedzieć żebym tam kiedyś przedzierać się przez te chaszcze nie poszedł na darmo.
 

 

2017.09.02 Michał Rachwaniec - Schron Babicki I  K.Bs-G02.07
długość 1,8m

Z Węgierskiej Górki idziemy szlakiem czerwonym do miejsca gdzie szlak na przełączce z polanką, nad końcem zabudowań skręca w lewo pod kątem prostym i zaczyna trawersować grzbiet od prawej. Schodzimy ze szlaku w prawo do lasu na stok gdzie powyżej widoczne są skałki. Trawersując stok w lewo dochodzimy do większej skałki gdzie u jej podnóża widoczny jest otwór.
Schron odnalazł Michał Rachwaniec 10.XII.2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.31 - Jerzy Ganszer - Jaskinia Półkuli K.Bs-04.141

Po prawej stronie Paweł Gądek i Ewa Chylaszek -Brylska- Były Członek Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej stronie Beata Michalska-Kasprkiewicz podczas schodzenia studnią wlotową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.26 - Michał Rachwaniec - Schron Babicki II K.Bs-G02.06

 

długość 2,1m
 

Z centrum Węgierskiej Górki idziemy w stronę Żywca i po przejściu mostu skręcamy w lewo na Trakt Cesarski. Po chwili dochodzimy do ławeczki obok potoku i stąd idziemy w górę (dalej po lewej w lesie znajduje się Schronisko w Węgierskiej Górce). Wychodzimy krawędzią stoku mijając skałki na wierzchołek wzniesienia i tu od północnej strony w ostatniej skałce znajduje się otwór.
 

Schron odnalazł Michał Rachwaniec 10.XII.2015
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.24 - Jerzy Ganszer - Jaskinia Żółtodzioba K.Bs-04.133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na akcji byli ponadto:

Piotr Wojnarowski, Agnieszka Gądek i Paweł Gądek - wszyscy ze Speleoklubu Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.22 - Michał Rachwaniec - Szczelina w Warowni na Trakcie - K.Bm-G02.04
długość 3,5m
 
Dojście:

Od czarnego szlaku prowadzącego z Targanic na przełęcz Kocierską schodzimy około 100m za znakami niebieskimi do wychodni skalnej Warownia na Trakcie. Otwór szczeliny znajduje się u podstawy dolnej z dwóch skałek, od wschodniej strony.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.08.21 - Jerzy Ganszer - Schron w Skale nad Cięciną K.Bs-02.93 - zdjęcia z 2017 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.16 - Paweł Gądek - Jaskinia Chodzących Mgieł K.Bs-04.138
 
Długość 25 m
Głębokość 9,2 m

 
01.07.2016 Pierwszy dzień rozkopywania szczeliny
09.07, 12.07, 05.08, 28.08.2016 Kolejne dni rozkopywania
02.09.2016 Pierwsze wejście do jaskini
11.12.2016 Odkrycie Korytarza Mlecznego
29.06.2017 Pomiary Jaskini

 
Wchodzimy odkopaną studnią o głębokości 2,5 m do niewielkiego przedsionka. Dalej między skałami schodzimy do Sali Żuków. Znajdujemy się na charakterystycznym gzymsie. Idąc tym gzymsem możemy wejść do niewielkiego Korytarza Mlecznego. Schodzimy na dno Sali Żuków. Stąd ku N znajduje się niski korytarz. Idziemy ku S sali skąd krótkim korytarzem przechodzimy do kolejnej dużej sali. W jaskini zaobserwowaliśmy wiele żuków i pająki oraz wyciągnęliśmy jaszczurkę zwinkę, która tam wpadła.
 

Otwór

 

 

 

 

 

 

Korytarz do drugiej sali

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Żuków

Widoczny Paweł Gądek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.22 - Michał Rachwaniec - Schronisko w Straconce K.Bm-G01.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHRONISKO W STRACONCE
Gmina Bielsko-Biała, Przegibek 685m n.p.m, Beskid Mały
Współrzędne geograficzne: 49 ,47`,47`` N; 19, 7`,24``E
Właściciel terenu: Lasy Państwowe
Wysokość otworu: ???
Ekspozycja otworu: ku N
Długość: 2,5 m
Deniwelacja niewielka
 

Położenie: Bielsko-Biała, zachodni stok Przegibka.
Opis dojścia: Od ostatniego przystanku MZK lini 11 idziemy ulicą za znakami czarnymi i po chwili dochodzimy do miejsca gdzie za zakrętem drogę przecina potok za którym szlak skręca na zbocze. Przed potokiem schodzimy z asfaltu mijamy szlaban i podchodzimy drogą polną około 200 metrów do miejsca gdzie w stronę potoku, na prawo w dół odchodzi droga. Drogą schodzimy do potoku gdzie na zboczu za potokiem widoczny otwór schroniska.
Dojście nieskomplikowane, otwór łatwy do znalezienia. Zwiedzanie łatwe.
 

Opis schroniska:
 

Schronisko stanowi nachylona w kierunku otworu nisza o głębokości 2,5m, szerokości 1,7m i wysokości 0,7m. Strop utworzony jest z korzeni drzewa i trzymających się na nich kamieniach i glebie.
 

Schronisko powstało w wyniku wymycia miękkiego materiału pod korzeniem drzewa przez wysięk źródliskowy.
 

Jest wilgotne, w czasie roztopów z końcowej ścianki wylewają się dwie obfite strugi które uchodzą przez otwór.
 
Dno pokryte rumoszem i blokami skalnymi. Wewnątrz panuje półmrok.
 
Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano fauny i flory.
 

Schron odnalazł Michał Rachwaniec w lutym 2016.
 

Dokumentację sporządził Michał Rachwaniec dnia 8.IV.2017. Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą mierniczą.
 
Opracował M. Rachwaniec
 
2017.07.19 - Paweł Gądek - Jaskinia Półkuli K.Bs-04.141
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaskinia Półkuli K.Bs-04.141

Długość 43 m
Głębokość 10,5 m

 
31.03.2017 Rozkopywanie otworu
08.04.2017 Dalsza eksploracja pierwsze wejście do jaskini
15.06.2017 Pomiary jaskini

 
Wchodzimy pionowym otworem o głębokości 0,5 metra na zaklinowany głaz. Stąd na N można wejść do 2 metrowego ciasnego korytarza, a w dół 4 metrową pochylnią wchodzimy do sali Błotnej o długości kilkunastu metrów, szerokości i wysokości ponad 2 m. W S krańcu sali znajdują się nacieki. W N końcu sali znajduje się Korytarz Skalnej Kuli, wysoki do 7 metrów, a długi na kilkanaście. Najpierw przechodzimy nad 3 metrową ślepą studnią, następnie schodzimy pochylnią. Stąd można wejść do niewielkiej salki szerokości 0,5 m, długości 3 m, wysokości 2 m lub iść dalej korytarzem. Po 5 metrach na ścianie znajduje się wybrzuszenie w kształcie kuli, dalej korytarz się zwęża, aż dalsze przejście staje się niemożliwe. W jaskini zaobserwowano nietoperza.
--
 
Paweł Gądek

 

2017.07.18 Michał Rachwaniec - Szczelina w Małej Straconce K.Bm-G01.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Bielsko-Biała, Łysa Góra 660m n.p.m, Beskid Mały
 

Współrzędne geograficzne: 49,47`,23``N, 19,5`,51``E
 

Właściciel terenu: Lasy Państwowe
 

Ekspozycja otworu: ku N
 

Długość: 1,7 m
 

Deniwelacja niewielka
 

Położenie: Bielsko-Biała, Dolina Małej Straconki, północny stok Łysej Góry 653 m n.p.m., na terenie nieczynnego kamieniołomu.
Opis dojścia: Od przystanku przy kościele w Straconce idziemy do doliny Małej Straconki. Przechodzimy przez mostek i za pasem lasu przed zabudowaniami skręcamy w prawo na drogę polną i podchodzimy do krawędzi lasu. Stąd albo trawers pod lasem do niewyraźnej ścieżki którą krótką chwilę skręcając za murkiem pod ścieżką do wyrobiska lub od drogi polnej dalej w górę w las 170m, zaraz na rozstaju lewą ścieżką, mijając po prawej dwa duże mrowiska do polanki z amboną. Z polanki trawers około 100m przez las na wschód do wyrobiska gdzie u podstawy ścianki skalnej z dala widoczny otwór.
Dojście nieskomplikowane, otwór łatwy do znalezienia. Zwiedzanie łatwe.
Opis schroniska:
Schronisko stanowi zwężająca się ku końcowi szczelina o długości 1,7m i wysokości 0,7m.
Schronisko powstało w piaskowcach godulskich w wyniku ruchów osuwiskowych (odprężeniowo-grawitacyjnych).
Prawdopodobnie było częścią większej całości zniszczonej w czasie eksploatacji kamieniołomu.
Dno pokryte glebą, liśćmi i rumoszem. Jest suche, w całości oświetlone.
Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano fauny i flory.
Schron odnalazł Michał Rachwaniec 31.III.2016.
Dokumentację sporządził Michał Rachwaniec dnia 28.III.2017. Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg
i taśmą mierniczą.
Opracował M. Rachwaniec
 

2017.07.13 Michał Rachwaniec - Schron pod Szlakiem na Kotarzu K.Bs-G04.01

Dojście: Na wysokości Schronu Fortepian K.Bs-04.62, kilka metrów poniżej szlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.03 Michał Rachwaniec - Schron na Grojcu I K.Kż-G01.01 , Schron na Grojcu II K.Kż-G01.02

SCHRON NA GROJCU I

 

 

 

 

 

 

 


 

Gmina Żywiec, Grojec (612 m n.p.m.), Kotlina Żywiecka
Współrzędne geograficzne: 49,39’44’’ N; 19, 11’ 11’’ E
Właściciel terenu: prywatny
Wysokość otworu: ????
Ekspozycja otworu: ku górze
Długość: 1,7 m
Deniwelacja niewielka
Położenie: Żywiec, zachodni stok Grojca.
Dojście: Od przystanku autobusowego Żywiec-Browar kierujemy się przez rzekę Sołę. Po przejściu mostu skręcamy drogą na N by po chwili dojść do źródełka. Ścieżką ponad źródełkiem dochodzimy do dużej polany (torfowisko wysokie opisane jako ścieżka dydaktyczna ) którą w górę do jej górnego lewego krańca i dalej w górę ścieżką jeszcze 60 metrów. Następnie przed płytkim jarem który ścieżka omija nieznacznie skręcając w lewo schodzimy w lewo, ku N na niewyraźną ścieżkę którą trawers około 70 m do miejsca gdzie po lewej znajduje się blok skalny w kształcie stożka za którym trochę poniżej, w odległości kilku metrów otwór schroniska, niewidoczny ze ścieżki. Dojście nieskomplikowane, otwór łatwy do znalezienia. Zwiedzanie łatwe.
Opis jaskini:
Za otworem o wymiarach 0,6 na 0,4 metra i głębokości 0,6 metra znajduje się salka o stropie utworzonym przez duży głaz, ze szczeliną na powierzchnię oraz pęknięciem prowadzącym w dół w końcowej części.
 

Schronisko powstało na skutek ruchów grawitacyjnych (typ rumoszowe) oraz procesów erozyjno-wietrzeniowych w piaskowcach grójeckich łuski przedmagurskiej. Dno pokryte zwietrzeliną, liśćmi i rumoszem. Jest suche, w całości oświetlone.
 
Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano fauny i flory.

Schron odnalazł Michał Rachwaniec dnia 2 października 2014.
Dokumentację sporządził Michał Rachwaniec dnia 16 luty 2017. Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą mierniczą.
Opracował M. Rachwaniec
 

_________________________

SCHRON NA GROJCU II


 

 

 

 

 

 


Gmina Żywiec, Grojec (612 m n.p.m.), Kotlina Żywiecka
Współrzędne geograficzne: 49,39’46’’ N; 19, 11’ 13’’ E
Właściciel terenu: prywatny
Wysokość otworu: ???
Ekspozycja otworu: ku S
Długość: 1,6 m
Deniwelacja niewielka
Położenie: Żywiec, zachodni stok Grojca.
Dojście: Od przystanku autobusowego Żywiec-Browar kierujemy się przez rzekę Sołę. Po przejściu mostu skręcamy drogą na N by po chwili dojść do źródełka. Ścieżką ponad źródełkiem dochodzimy do dużej polany (torfowisko wysokie opisane jako ścieżka dydaktyczna ) którą w górę do jej górnego lewego krańca. Stąd trawers zboczem 200 m na azymut 50 stopni przez las pośród luźno leżących głazów do bloku skalnego pod którym otwór schroniska. Dojście mylące, otwór trudny do znalezienia. Zwiedzanie uciążliwe ze względu na dużą ciasność.
Opis jaskini:
Otwór o zaciskowym charakterze wprowadza do ciasnej (wysokość 30cm) przedzielonej na dwie części szczeliny, która kończy się po 1,6m.
Schronisko powstało na skutek ruchów grawitacyjnych (typ rumoszowe) oraz erozyjno-wietrzeniowych w piaskowcach grójeckich łuski przedmagurskiej. Dno pokryte zwietrzeliną i rumoszem. Lewą część schroniska przerastają korzenie sąsiedniego drzewa. Jest suche, w środku panuje półmrok. Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano fauny i flory.
Schron odnalazł Michał Rachwaniec dnia 16 luty 2017 i tego samego dnia zebrał materiał dokumentacyjny. Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą mierniczą.
Opracował M. Rachwaniec
 

2017.06.28 Michał Rachwaniec - Schronisko w Czerwonej Skale - K.Bs-G02.05

Gmina Węgierska Górka, wzgórze 682 m n.p.m, Beskid Śląski
Współrzędne geograficzne: 49°36'54``N, 19°6'12``E
Właściciel terenu: Skarb Państwa
Wysokość otworu: ???
Ekspozycja otworów: ku W, ku górze
Długość: 2,2m
Deniwelacja niewielka

Położenie: Węgierska Górka, nad Osiedlem Babicki, południowy stok wzgórza 682 m n.p.m

Dojście: Od Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce idziemy 10 minut na N za most na Sole po czym skręcamy na ulicę Stromą którą idziemy do Osiedla Babicki. Za ostatnimi zabudowaniami mijamy szlaban i podchodzimy dalej (wysoko po prawej widoczne skałki z szukanym schroniskiem). Asfaltowa droga mija niewidoczną z drogi skałkę z Schroniskiem z Butelkami i po 110 metrach ostro skręca w prawo by po chwili wyjść na plac na którym asfalt kończy się. Z placu z jego południowego krańca schodzimy grzbietem około 80 metrów do muru skalnego gdzie u jego podnóża znajduje się otwór.
Dojście nieskomplikowane, otwór łatwy do znalezienia. Zwiedzanie łatwe.
 

Opis jaskini:

Wchodzimy otworem o wymiarach 0,6 na 0,8m do szczeliny o długości 1,1m utworzonej z dwóch płyt opartych o krawędź stropu, które na załamaniu korytarza tworzą drugi pionowy otwór o wysokości 1,2m. Dalej znajduje się korytarzyk o wymiarach 0,6 na 0,7 m i długości 0.9m.
Schronisko powstało w piaskowcach istebniańskich dolnych na skutek procesów grawitacyjnych (typ rumoszowe) oraz erozyjno-wietrzeniowych. Dno pokryte rumoszem i zwietrzeliną. Jest suche, w całości oświetlone.
Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano fauny i flory.
Schron odnalazł Michał Rachwaniec dnia 10.XII.2015.
Dokumentację sporządził Michał Rachwaniec dnia 16 luty 2017.
Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą mierniczą.
Opracował M. Rachwaniec

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

2017.06.25 Michał Rachwaniec - Schronisko z Butelkami - K.Bs-G02.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHRONISKO Z BUTELKAMI (Schron na Góralską Libację)

Gmina Węgierska Górka, wzgórze 682 m n.p.m, Beskid Śląski
Współrzędne geograficzne: 49,36’57’’ N; 19, 6’ 10’’ E
Właściciel terenu: Skarb Państwa
Wysokość otworu: jak ktoś chce to może zmierzyć.....
Ekspozycja otworu: ku S
Długość: 2m
Deniwelacja niewielka
Położenie: Węgierska Górka, nad Osiedlem Babicki, południowy stok wzgórza 682 m n.p.m
Dojście: Od Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce idziemy 10 minut na N do mostu na Sole po czym skręcamy na ulicę Stromą którą idziemy do Osiedla Babicki. Za ostatnimi zabudowaniami mijamy szlaban i podchodzimy dalej (wysoko po prawej widoczne skałki z Schroniskiem w Czerwonej Skale). Asfaltowa droga którą idziemy po 330 metrach skręca w prawo i przy obmurowanym strumieniu znów w prawo i po chwili dochodzimy do odsłonięcia czerwonych piaskowców po lewej. Stąd skręcamy w prawo niewyraźną ścieżką kilkanaście metrów do niewidocznej z drogi skałki gdzie u jej podnóża znajduje się otwór. Dojście nieskomplikowane, otwór łatwy do znalezienia. Zwiedzanie łatwe choć należy uważać aby nie pokaleczyć się rozbitym szkłem.
Opis jaskini:
Schronisko stanowi nisza skalna o głębokości 2m, szerokości 1,3m i wysokości 0,7m.
Schronisko powstało w piaskowcach istebniańskich dolnych na skutek procesów erozyjno-wietrzeniowych.
Dno pokryte rumoszem, liśćmi i szkłem z butelek. Jest suche, w całości oświetlone.
Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano fauny i flory.
Schron odnalazł Michał Rachwaniec dnia 10.XII.2015.
Dokumentację sporządził Michał Rachwaniec dnia 16 luty 2017.
Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą mierniczą.
Opracował M. Rachwaniec
 

2017.06.16 Michał Rachwaniec - Schron Babicki III - K.Bs-G02.01

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHRON BABICKI III

Gmina Węgierska Górka, wzgórze 682 m n.p.m, Beskid Śląski

Współrzędne geograficzne: 49,36’41’’ N; 19, 6’ 38’’ E

Właściciel terenu: prywatny

Wysokość otworu: jak ktoś chce to niech zmierzy....

Ekspozycja otworu: ku SW

Długość: 1,6 m

Deniwelacja niewielka

Położenie: Węgierska Górka, ulica Stroma.

Dojście: Od Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce idziemy 10 minut za most na Sole po czym skręcamy na ulicę Stromą. Idziemy około 400m mijając zabudowania i polanę po prawej, do drogi odchodzącej w prawo gdzie zaczyna się zalesiony stok. Idziemy jeszcze 100 metrów prosto i skręcamy na stok, do szerokiego bardzo stromego jaru, którym podchodzimy kilkadziesiąt metrów do otworu w ściance po prawej.

Dojście nieskomplikowane, otwór łatwy do znalezienia. Zwiedzanie łatwe.

Opis jaskini:

Schronisko stanowi nisza skalna o głębokości 1,6m i wysokości 0,9m.

Schronisko powstało w piaskowcach istebniańskich dolnych na skutek procesów erozyjno-wietrzeniowych.

Dno pokryte glebą, liśćmi i rumoszem. Jest suche, w całości oświetlone.

Podczas inwentaryzacji nie zaobserwowano fauny i flory.

Schron odnalazł Michał Rachwaniec 10.XII.2015.

Dokumentację sporządził Michał Rachwaniec dnia 16 luty 2017. Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą mierniczą.

 Opracował M. Rachwaniec

2017.06.15 Michał Rachwaniec - Szczelina w Dolinie Przybędzy - K.Bs-G02.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczelina w Dolinie Przybędzy - K.Bs-G02.04

Długość 2,4m

Opis dojścia:

Od szlabanu w Dolinie Przybędzy idziemy doliną mijając najpierw duży skład drewna z wiatą, a dalej szałas przy drodze po prawej i zaraz za szałasem dochodzimy do miejsca gdzie po prawej na zboczu odsłaniają się niewielkie skałki przy słupku z kotą 109/110 - od szlabanu 15 minut. Stąd w górę kilkadziesiąt metrów do dużego głazu i trawers w lewo około 20 metrów do dwóch niskich skałek. Otwory znajdują się w dolnej skałce.

 

 

2017.06.01 Jerzy Ganszer

 

 

2017.04.17 Jerzy Ganszer - nowo opisane obiekty jaskiniowe w rejonie Jaskini Komonieckiego w Beskidzie Małym

 

 

 

 

Uwaga - Okap na Dusicy - prawidłowy kod K.Bm-G02.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okap Wodny na Dusicy K.Bm-G02.01. Widoczny Paweł Gądek ze Speleoklubu Bielsko-Biała   

                            

 

 

 

 

 

 

 

  Okap nad Dusicą K.Bm-G02.14

 

 

Redaktor Jerzy Ganszer - Speleoklub Bielsko-Biała