POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2022.11.09

Studniczki (Niphargus tarensis) w jaskiniach Polskich Karpat Fliszowych

Kod Nazwa obiektu Rok stwierdzenia Źródła
K.Bs-04.185
Jaskinia Lotnych Piasków
2021
Pawel Gądek - wiadomość wrzesień 2021
K.Bs-04.23
Jaskinia Salmopolska

Sprawozdania SBB przed 2019 r.
K.Bs-03.77 Jaskinia Miecharska 2006 Kur Jarosław - 9th International Symposium on Pseudokarst /2006/ - /zooplankton/ - 59
K.Bs-02.68 Schron nad Drogą III 2005 Ganszer Jerzy - sprawozdanie z 2005.08.18 /wzmianka o znalezionych studniczkach - stwierdził Mirosław Wilga/
K.Bs-02.09 Jaskinia Mokra 1999 Beata Michalska, Jerzy Pukowski, Mirosław Wilga - Materiały 33. Sympozjum Speologicznego 1999 str. 69
K.Bs-03.31 Jaskinia Malinowska 1950 Kazimierz Kowalski - Jaskinie Polski tom III Warszawa 1954 str.61. Jerzy Ganszer - Dokument Internetowy 2018.01.11 /zdjęcie/

 

Bardziej wyczerpująca literatura jest zawarta w Bazie Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych

Uwaga - powyższe jest jedynie próbą usystematyzowania danych i nie stanowi kompendium wiedzy o tym zjawisku.

Redaguje Jerzy Ganszer - Speleoklub Bielsko-Biała -[email protected]