POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2019.12.30

Wiadomości Beskidzkie,  Biuro Nadawania Kodów

Speleoklub Bielsko-Biała zbiera wszelkie dostępne dane na temat obiektów jaskiniowych występujących w Polskich Karpatach Fliszowych. Dane są umieszczane w Bazie Danych Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych. Dużą wagę przywiązuje się do "autorstwa" materiałów nadsyłanych.

Nowa regionalizacja Polskich Karpat Fliszowych - "kliknij"


Baza Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych

W czerwcu 2010 r pod adresem http://jkf.m3.net.pl/index.php ukazała się nowa Baza Jaskiniowa. Jest to kontynuacja bazy, która zaistniała po ukazaniu się Inwentarzy Jaskiń Polskich Karpat Fliszowych tom I,II,III / w latach 1997-98 / wydanych przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół o Ziemi, red. naukowy Marian Pulina/.

Redaktorem bazy jest niżej podpisany, a twórcami technicznymi są Mirosław Uczniak /Były Członek SBB/, oraz Robert Wiliński obydwaj z firmy  informatycznej m3net. Należy wspomnieć, że firma ta jest sponsorem bazy, o której wspominamy jak i działającej od wielu lat zestawienia Jaskiń Polskich - http://www.jaskinie.m3.net.pl/ 

Obiekty nieistniejące w oznaczeniu kodowym mają literkę - "N" zawalona całość lub otwór, skreślonych - "X" obiekt połączony z innym lub fikcja literacka, sztucznych - "S"

Każdy samemu może tworzyć odpowiednie zestawienia, szeregować obiekty można w różny sposób. Jest tam bogata literatura. Całość jest aktualizowana systematycznie. Autorzy publikacji i innych obserwacji na temat danego obiektu mogą szybko zaistnieć.

Jako ciekawostkę historyczną -  można dodać, że pierwsza baza była na stronie Speleoklubu Dębickiego, potem przez wiele lat na stronie Speleoklubu Bielsko-Biała, w tej chwili można do niej wejść ze strony Ganszera - http://www.jaskinie.bialy-orzel.com.pl/ . Przy okazji można wspomnieć, że na tej stronie jest kilka działów uzupełniających tematykę Karpat Fliszowych - "Wiadomości Beskidzkie", "Biuro Nadawania Kodów",  "Eksploracja" - tu są nowe rzeczy, które mają wpływ na zmianę danych w Bazie, "Dokumenty Internetowe - czyli "publikacje", "Nietoperze". 

Zezwala się na umieszczenie linku do Bazy w dowolnym miejscu.

Przypomina się o zmianach w rozmieszczeniu obszarów występowania jaskiń /patrz wkładka tom II Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - M.Pulina 1997/

Dla bardzo zainteresowanych osób istnieje możliwość uzyskania namiarów GPS na niektóre obiekty.

Od 2017 do 2018 r. Jerzy Ganszer nie koordynował nadawania kodów związanych z  Bazą Jaskiń Polski Państwowego Instytutu Geologicznego. Nadawane kody w tym czasie miały literkę "G"

Jerzy Ganszer - Speleoklubu Bielsko-Biała


Biuro Nadawania Kodów obiektom jaskiniowym Polskich Karpat Fliszowych

Kierownik - Jerzy Ganszer     kontakt - [email protected] , tel.  602 694 238

Z-ca kierownika od spraw ekologii i prawa - Jerzy Pukowski - [email protected]

Biuro działa pod auspicjami Speleoklubu Bielsko-Biała, który jest jednocześnie członkiem Polskiego Związku Alpinizmu.

System nadawania kodów:

Osoba zainteresowana podaje nazwę obiektu i orientacyjne położenie, lub pierwszy człon kodu na przykład K.Bs-02. ........ lub K.Bs-G02 ....... - nadawane są kody związane tylko z Bazą Danych Obiektów Jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych. 

W tej chwili nie obowiązują żadne zasady dotyczące eksploracji Polskich Karpat Fliszowych. W Polsce jest wiele niezależnych grup zajmujących się eksploracją, niniejsze Biuro jest próbą usystematyzowania pewnych zjawisk.    

Dobrze jest z nazwą obiektu przysłać inne rzeczy.

Biuro zbiera wiadomości niezależnie od tego kto jest właścicielem, odkrywcą, głównym eksploratorem jaskini itp.

Obowiązuje zasada - kto pierwszy ten lepszy, z tym że informacje "wtórne" - drugi plan, drugi opis dojścia, drugi pomiar GPS itp. również będą honorowane.

Przy obecnym braku wymiany informacji istnieje możliwość wielokrotnego odkrywania już znanych jaskiń i wykonywania ich dokumentacji.

Biuro nie wnika z sprawy związane z przepisami ochrony przyrody i bezpieczeństwa - zaleca się jedynie stosować do nich!

Biuro ma za zadanie pewne uporządkowanie spraw formalnych i nie rości sobie chęci przywłaszczania cudzych osiągnięć.

Należy sobie zdać sprawę, że przy obiektach, które nie maja opisu dojścia, lub namiarów GPS istnieje możliwość  ich skreślenia z listy "wyróżnik X". Gdyby nawet do tego doszło - to zawsze istnieje możliwość "aktywowania kodu" - założenie jest takie, że kod zaistniały w Bazie nigdy nie jest trwale usuwany.

Zachęcamy do przysyłania wniosków i zapytań, jednocześnie nie starajmy się tworzyć "bardziej szczegółowych i restrykcyjnych zaleceń". Jesteśmy ludźmi wolnymi, większość z nas nie bierze za swoją działalność pieniędzy, tylko ludzie wolni mogą  bezinteresownie tworzyć wspólnie wielkie rzeczy! 

Jeżeli ktoś przyśle namiar GPS danego obiektu  to powinien to zrobć w systemie WGS 84 i formacie hddd.mm.mmm'


 

 

Sprawy do zbadania

Należy aktualizować plan Jaskini w Przybędzy

Należy wykonać plan obiektu - Okap nad Dusicą K.Bm-G02.02

Należy wykonać plan obiektu - Okap Wodny na Dusicy K.Bm-G02.01

Należy rozkopać  i zdokumętować Jaskinię A-2 K.Bs-G03.01N

Należy rozkopać i zdokumętować Jaskinię Antoniego K.Bs-03.69N

Niezidentyfikowane obiekty na Stefance - pilotuje Ryszard Głowacki /GOPR/

Sprawdzić czy w Jaskini Wężowej są nietoperze. Uwaga - jaskinia niebezpieczna. Pilotuje Jerzy Ganszer.

Należy zrobić namiar GPS Schronu gdzie Ganszera nie Było K.Bs-02.86. Patrz Zacisk 22 str. 13 . Wszyscy to mogą zrobić .

Zbadać teren powyżej "Ondraszka" na Skrzycznym. Pilotuje Jerzy Ganszer. 

Eksploracja Jaskini Modyńskiej K.Bw-02.33 N - pilotuje Piotr Beczała

Jopkowa Szczelina K.Bmk-02.08 - jaskinia czeka na ekplorację - widać dalsze partie na dnie studni. Obok jeszcze kilka innych problemów. Wiadomość przekazał Tomasz Mleczek. Wszyscy mogą eksplorować.

Sprawdzenie obiektów przy Jaskini Dziurawej K.Bm-02.29 - namiary GPS, czy obiekty istnieją. Wszyscy to mogą zrobić.

Zbadanie całego masywu Żaru nad Międzybrodziem. "ponoć tam Kopernik znalazł obiekt jaskiniowy z dużą ilością ceramiki" - wszyscy to mogą zrobić

Masyw Romanki "wielka dziura" - Jerzy Pukowski

 

2014 kwiecień 12/13

Pogórze Wielickie
 
Gabriela Michalska
Wacław Michalski
 
Pojechalismy na "palmy" do Lipnicy Murowanej. To tam gdzie robią je najwyższe. W tym roku rekordowa miał nieco ponad 30m, przywiązali ją do lipy na rynku. Oprócz lokalnych zwyczajów zauroczyla nas jednak okolica: łagodne wzniesiena a na wielu skałki i ostańce, piękne widoki i szlaki, nie zniszczone jeszcze lasy, dużo zabytków w tym okazały zamek w Wiśniczu. Podobno to serce Małopolski i stary szlak na Węgry, a wszystko 50km na wschód od Krakowa. Na skałce Kamień zlokalizowano nawet małą jaskińkę, inwentaryzację pozostawiamy Prymuli. Dla wspinaczy: na skałkach Brodzińskiego wytyczone są buldery co widać po śladach magnezji. 
Polecamy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można splanować Okap nad Drogą /brak kodu/ na Malinowie N49°39,569'  E 018°58,075' wysok. 979 m . Opis i zdjęcie J.Ganszer 2015.05.25. Każdy może to zrobić pod warunkiem podania w/w danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Można rozkopać Szczelinę z Wywiewem /brak kodu/ na Malinowie N49°39,557' E 018°58,075' wysok. 976.  Opis i zdjęcie J.Ganszer 2015.05.25. Każdy może to zrobić pod warunkiem podania w/w danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy splanować obiekt - Schron Podskalny w Wiśle Czarnem K.Bs-02.224 - wszyscy mogą to zrobić