Sprawozdania Speleoklubu Bielsko-Bia�a

Aktualne sprawozdania od II po�owy 2012 r s� tutaj - "kliknij"

Sprawozdania od maja 2006 r do 2012 s� na "zablokowanym serwerze" - nie uda�o si� ich odzyska�. Poni�ej pr�ba "rekonstrukcji tego okresu"

Sprawozdania za lata 1999 - 2006 do kwietnia, s� zainstalowane poni�ej - odzyska� je z internetu Krzysztof Borgie� /bez zdj��/

Poni�ej archiwalne sprawozdania "papierowe" - opublikowane w Zaciskach lub przepisane przez wiele os�b - chwa�a Im!
2002 - do 2002.03.27 opublikowano  w Zacisku nr 24

2001 - opublikowano w Zacisku nr 22 i 23

2000 - opublikowano w Zacisku nr 20 i 21

1999 - opublikowano w Zacisku nr 18 /plus uzupe�nienia za 1996 i 1997/ i 19

1998 - opublikowano w Zacisku nr 16 i 17

1997 - opublikowano w Zacisku nr 14 i 15

1996 - plus uzupe�nienia 1993 i 1995 - opublikowano w Zacisku nr 13

1992 - 1995 - opublikowano w Zacisku nr 12

1990.10.25 - 1991 - opublikowano w Zacisku nr 11

1989.11.05 - 1990.08.31 plus uzupe�nienia do 1989 - opublikowano w Zacisku nr 10

1989.05.05 - 1989.10.29 plus uzupe�nienia do 1989 - opublikowano w Zacisku nr 9

1988.11.04 - 1989.05.01 - opublikowano w Zacisku nr 8

1988.05.01 - 1988.10.28 plus uzupe�nienia do pocz. 1988  - opublikowano w Zacisku nr 7

1987.11.01 - 1988.04.31 plus uzupe�nienia 1987 - opublikowano w Zacisku nr 6

1987.05.01 - 1987.10.31 plus uzupe�nienie 1987 - opublikowano w Zacisku nr 5

1986.11.08 - 1987.05.03 plus uzupe�nienia do 1986  - opublikowano w Zacisku nr 4

1985.10.05 - 1986.10.27 - opublikowano w Zacisku nr 3

1985 - opublikowano cz�ciowo w Zacisku nr 2 opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa�a Gabriela i Martyna Gajny

1984 - opublikowano cz�ciowo w Zacisku nr 1, opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa�a Honorata Kaczmarek

1983 - opublikowano w internecie  /poni�ej/ zredagowa�a Honorata Kaczmarek 

1982 - opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa�a El�bieta Pikania

1981 - opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa� Grzegorz Majka 

1980 - opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa�a Maja J�drzejewska  

1979 - opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa�a Maja J�drzejewska

1978 - opublikowano w internecie  /poni�ej/ zredagowa�a Honorata Kaczmarek 

1977 - opublikowano w internecie  /poni�ej/ zredagowa�a Honorata Kaczmarek 

1976 - opublikowano w internecie  /poni�ej/ zredagowa�a El�bieta Imielska

1975 - opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa� Sebastian Korczyk

1974 - opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa�a Jadwiga Micherdzi�ska

1973 - opublikowano w internecie /poni�ej/ zredagowa� Zbigniew Grzybek

1972 - opublikowano w internecie  /poni�ej/ zredagowa� Jerzy Ganszer /na podstawie kopii/

1971 - opublikowano w internecie  /poni�ej/ zredagowa� Jerzy Ganszer /na podstawie kopii/

1970 - opublikowano w Zacisku nr 8

1969 - opublikowano w Zacisku nr 7


Orygina�y r�kopis�w s� zachowane za okres 1973.09.16 do 2003.01.19 z wy��czeniem okresu 1991.05.01-1993.12.31 - ta cz�� zosta�a opublikowana w Zaciskach nr 11 i 12

Za lata 1971 - 73 zachowa�y si� r�czne kopie orygina��w

Istnieje "Zeszyt Wyjazd�w" z rejestrem niepe�nym z lat 1977, 1978 i 1982 - zeszyt "rozcz�onkowano" na odpowiednie lata w 2012r/


 Uzupe�nienia do poni�szych zestawie�: 

2003.02.23 Jaskinia Zimna - Mi�osz Kubica do Korkoci�gu Wroc�awskiego - akcja samodzielna. Czas akcji 5,5 godz. W trakcie powrotu w po�owie Czarnego Komina napotka� 5-osobow� grup� z SBB. W grupie SBB byli - Sylwia, Grzegorz "Ma�y", Pawe� K., Mirek O. i Micha� W.

2002.05.09 Ba�dzioch Kominiarski - Stare Dno. Mi�osz Kubica i Gniewomir Kubica czas akcji 5 godz.

2002.04.18 Jaskinia Naciekowa. Iwona D�bek i Mi�osz Kubica. Weszli otworem po�udniowym i zrobili p�tle przez Dusiciela. Czas akcji 2,5 godz.

2002.03.16-17 Miros�aw Uczniak, Micha� W�jcik, Pawe� Kud�acz, Grzegorz ��kawa. Pokonano do dna Studnie w Kazalnicy, Piwnica Mi�tusia. By� kr�cony film.2001.05.01 Ba�dzioch Kominuarski. Anna Smoter, Zofia Gutek, Jerzy Ganszer - Wchodzono dolnym otworem. Stwierdzono wielkie zalodzenie partii przyotworowych, nie uda�o si� wej�� do Sali ze Sto�em, ani w g��b systemu. W lesie zauwa�ono wielkie �apy nied�wiedzia na �niegu. By�y stare liny w jaskini i na podej�ciu.

1990.09.28-30

Wyjazd wspinaczkowy do Podzamcza

P.Damek, T.Lasznak - KW B-B, M.Grupka, J.Goryl, Magdalena Gryczmarska- OT

1990.09.20

Wyjazd kursowy w kierunku IV dna z g�rnego otworu

J.Pukowski, K.Jasionek, M.Grupka, J.Ganszer. Kursanci: A.Zontek, M.Stawowczyk, J.Garlacz, A.Benedykt, A.S�oniszko, J.Grygierczyk, K.Kurek, T.Gajda

Czas akcji jaskiniowej 7 godzin 15 minut. Dwie osoby dosz�y do Ambony, reszta ni�ej.


Uwaga tutaj linki do "starych serwer�w" z klubowymi sprawozdaniami2009.02.14 - 2009.02.26 - https://web.archive.org/web/20090228041906/http://speleo.bielsko.pl:80/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"
2008.12.21 - 2008.12.27 - https://web.archive.org/web/20081228123312/http://speleo.bielsko.pl:80/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"
2008.09.10 - 2008.09.20 - https://web.archive.org/web/20080920234755/http://www.speleo.bielsko.pl:80/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"
2007.11.29 - 2007.12.09 - https://web.archive.org/web/20071211001344/http://speleo.bielsko.pl:80/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0
- "kliknij"
2007.09.29 - 2007.10.07 - https://web.archive.org/web/20071011093630/http://speleo.bielsko.pl/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"
2007.08.02 - 2007.08.16 - https://web.archive.org/web/20070920172726/http://www.speleo.bielsko.pl/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=10 - "kliknij"
2007.07.29 - 2007.08.19 - https://web.archive.org/web/20070820011001/http://www.speleo.bielsko.pl:80/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"
2007.07.08 - 2007.07.21 - https://web.archive.org/web/20070801224607/http://www.speleo.bielsko.pl/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"
2007.06.13 - 2007.06.22 - https://web.archive.org/web/20070104110340/http://speleo.bielsko.pl:80/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"
2006.12.27 - 2007.01.02 - https://web.archive.org/web/20070104110340/http://speleo.bielsko.pl:80/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"
2006.08.13 - 2006.08.20 - https://web.archive.org/web/20060821212212/http://speleo.bielsko.pl:80/index.php?str=widok&group=sprawozdania&dawka=0 - "kliknij"


Uwaga w poni�szym dziale s� cz�ciowo uzupe�nione sprawozdania od maja 2006 do ko�ca 2012. S� skopiowane z przej�� Jerzego Ganszera.  Ca�o�� sprawozda� za ten okres nie zosta�a odzyskana ze starego serwera /stan na 2019.02.01/

W - wspinaczka   C-  kaniony


2012.12.29 Kasprowa Wy�nia. Jerzy Pukowski, Micha� Ganszer - z nartami na plecach

2012.12.15 �pi�cych Rycerzy i �pi�cych Rycerzy Wy�nia.  Ula Tebin

2012.12.01-02 Wielka Litworowa. Krzysztof Gajny, Maja J�drzejeska. Odpoczynek. Magiel.

2012.11.27 �nie�na II Biwak 7 godzin 12 minut Zofia Chrusciel, Marcin Freindorf - Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego

2012.11.04-05 �nie�na. 21 godzin i 30 minut. Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny. Dolne Partie Krakowskie, Troche Partii Wroc�awskich. Bardzo du�y przyb�r wody. Odpoczynek.

2012.10.27 Jaskinia Harda - wst�pne partie

2012.10.11 �nie�na - Syfon Dziadka. Robert Bereta do - 500, Macin Freindorf. 9,20 h w jaskini

2012.09.29 �nie�na - 500 m akcja "solo". 3godziny 35 minut

W 2012.09.10 Gran Combin 4314 /Szwajcaria/ - Kuluar du Garden  AD- Ula Tebin, Wac�aw Michalski - 18 godzin

W 2012.08.25 WHP 100 na Ko�cielec. Micha� Ganszer

2012.09.22 Marmurowa - stare dno. Micha� Ganszer, Krzysztof Gajny, Zofia Chrusciel. 2 h w jaskini. Na powierzchni �nieg.

W 2012.08.17 Prze��cz Tetmajera - Gerlach.Micha� Ganszer - w sumie 7 os�b z kluubu

2012.07.28 Wielka Litworowa. Biwak. Biuro do Spraw Od�miecania Wielkiej Litworowej. Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Jerzy Koczur,  Adam Kucharczyk - grupa wsparcia na powierzchni.

2012.06.30 Jaskinia �nie�na do Syfonu Dziadka. Micha� Ganszer, Filip Kisz�o, Krzysztof Talik.  W jaskini 9 godzin i 24 minut

2012.06.16 Litworowa do Magla. Jakub Krajewski, B�azej nikiel, Jerzy Pukowski /nad I Pi��dziesi�tk�/. W jaskini 4 godz 52 minuty, ca�a akcja 11 godzin

2012.05.04 Jaskinia Czarna - g��wny otw�r - boczny otw�r /zjazd/ - Sebastian Korczyk, Micha� Ganszer, Jerzy Koczur, Jerzy Pukowski

2012.04.21 Czarna Sala AKT i pr�ba wyj�cia bocznym otworem. Micha� Ganszer, Gabriela Gajny, Jerzy Koczur, Krzysztof Gajny, Jerzy Pukowski

C- 2012 ........... 4 kaniony na Korsyce

2011.03.10 Mi�tusia do pierwszego spita we Wszawych Kominach. Beata Michalska-Kasperkiewicz

2011.12.28 Zimna - dolny otw�r, g�rny otw�r, dolny otw�r. Micha� Ganszer i inni. 5 godzin 21 minut

2011.12.18 Kasprowa Ni�nia - Syfon Danka

2011.12.17 Mi�tusia Wy�nia - Suche dno, do II syfonu

2011.08.10 Albania - Jaskinia Nadziei ok. - 80 m

2011.08.11 Albania - Jaskinia Nadziei do - 170 m /dno/ Micha� Ganszer, Sebastian Potok

2011.08.11 Albania - Jaskinia "Stara" z kotwami. pozioma /trawersy/

2018.08.     Albania - Jaskinia przy depozycie - g�. 13 m,  Jaskinia PL3.11 - 42 m g�,  Jaskinia PL3,9 - 20 m g�. Jaskinia z Maczet� - 50 m. Jaskinia Pl 3.10 - 29 m /Micha� Ganszer/

2011.06.18 Wielka Litworowa do Magla. Czas akcji jaskiniowej - 4 godz 38 minut. Micha� Ganszer, Jerzy Koczur

2011.06.11 Wielka Litworowa do Magla - 322 m. Adam Bailon, Adam Marcink�w, Jakub Krajewski. Wynoszenie �mieci. Czas akcji w jaskini 6 godzin 50 minut.

2011.06.05 Pod Want�. Beata Michalska-Kasperkiewicz, B�a�ej nikiel, Katarzyna Szczerba. Nad g��wny zjazd Jerzy Pukowski.  Lina fi 8.

2010.12.28 Jaskinia Czarna. Kurs - 10 h w jaskini. Tehuny, Partie Kr�lewskie - trawers

2010.11.13 Ba�dzioch Kominiarski. Dolny Otw�r- Stare ni i III Dno. Ula Tebin, Bartosz D�bek. Akcja w jaskini 6,30 h, ca�a akcja 12 h.

2010.12.06 Ba�dzioch Kominiarski. G�rny Otw�r - Dolny Otw�r Gabriela Gajny, Beata Michalska-Kasperkiewicz, Pawe� Kasperkiewicz. Czas akcji w jaskini - 3,50 h, czas ca�ej akcji - 9 godzin

2010.10.02 �nie�na - Mokry Biwak. Akcja w jaskini 3 godziny. Ewa Konderla, Krzysztof Gajny

2010.09.25 Jaskinia Wielka Litworowa. Kr�tka eksploracja na dnie II Pi��dziesi�tki. Micha� Ganszer, Jakub Krajewski, Beata Michaska-Kasperkiewicz, Pawe� Kasperkiewicz

2010.08.17 �nie�na do Suchego biwaku. Akcja jaskiniowa - 4,44 h, ca�a akcja - 9,20 h

2010.08.10 �nie�na do Syfonu Dziadka. W jaskini 6godzin 50 minut. Gabriela \gajny, Krzysztof Gajny, Rafa� Klimara

W 2010. 07.23 P�yta Lerskiego. Micha� Ganszer - pierwsza wspinaczka w Tatrach, Jakub Krajewski, Pawe� Kasperkiewicz

2010.06.12 Wielka Litworowa do Magla. W sumie 8 os�b.

2010.05.29 Obiekt tajny w Tatrach. Jerzy Urba�ski, Micha� Ganszer, Gabriela Gajny

2010. 05.08 Wielka Litworowa do Biwaku. Jerzy Koczur, Krzysztof Gajny. Czas ca�ej akcji 10 godzin, akcja w jaskini 4 godz. Na akcji by� r�wnie� Jerzy Pukowski

2010.02.13 Zimna do Beczki. Jaros�aw gutek i inni. Czas akcji w jaskini 6,20 godzin

C- 2010 - 4 kaniony w Szwajcarii

2009.12.30 Ba�dzioch Kominiarski - Dolny otw�r - Kargul - IV Dno. Micha� ganszer. 5 godzin w jaskini, ca�a akcja 10,30 godzin

2009.12.19 Ba�dzioch Kominiarski. Dolny otw�r - Bazylika - "Dzwon". Czas ca�ej akcji - 11 godzin, czas akcji jaskiniowej - 6,45 godziny

2009.11.30 Ba�dzioch Kominiarski. Stare dno z Dolnego Otworu. 4 godziny w jaskini.

2009.10.10 Ba�dzioch Kominiarski . Dolny otw�r, g�rny otw�r, dolny otw�r - Gabriela Gajny, Krzysztof Gajny, Jerzy Koczur - 6,30 w jaskini, Beata Michalska, Pawe� Kasperkiewicz - trawers tylko do g�ry.

W 2009.09.06 Weissmies 4025 /Szwajcaria/ - PD - Zofia Chru�ciel, Jerzy Koczur, Wac�aw Michalski, Grzegorz G�rczy�ski

W 2009.09.05 Lagginhorn 4010 /Szwajcaria/ - PD - Zofia Chru�ciel, Jerzy Koczur, Wac�aw Michalski, Grzegorz G�rczy�ski

2009.08.19 Trawers Czarnej 7,15 godz. Micha� Ganszer, Adam Kucharczyk, B�a�ej Nikiel, Jerzy Pukowski

2009.08.08 Jaskinia Pusta /S�owacja/ - nowe partie do Jaskini Swobody. 5,12 godzin. Micha� Ganszer i inni

2009.08.07 Jaskinia Ohniste /S�owacja/ w Tatrach Ni�nich 2 godziny w jaskini. Micha� Ganszer i inni do dna.

2009.07.23-24 Nad Kotliny do Syfonu Dziadka 13,13 godzin w jaskini. Na akcji Zofia Gutek i Rafa� Klimara

2009.07.18 Nad Kotliny do Syfonu Dziadka /10 godzin/ . Do Suchego Biwaku dzia�a�em z Gabriel� i Krzysztofem Gajnym. Na powierzchni po wyj�ciu - straszny deszcz.

2009.07.10 Reseau Glaciere 28-D do - 116 m /5 os�b/ + Galeria des Lacs /Beata Michalska/

2009.06.23 S�owenia - Jaskinia Vilenica na Krasie - 124 m. B�a�ej \nikiel, Micha� Ganszer. 40 minut.

2009.06.17 Nad kotliny do Suchego Biwaku. Aleksander Gmur, Beata Michalska. po linach 8,23 godziny

2009.03.25 - Czarna do Herkulesa /nad studni�/ - razem ze stra�akami z �odzi. Dla nich najwa�niejszy by� obiad.

2009.02.26 - Mi�tusia dno Wielkich Komin�w. Jerzy koczur, Jerzy Pukowski do B�otnych Zamk�w. 3 godziny 2 minuty w jaskini

2009.02.05 - Czarna - Sala AKT - 142 m i dno Herkulesa. Micha� Ganszer, B�a�ej Nikiel,  Krzysztof Handzlik

2009.01.17 - Zimna do Sali Z�omisk. 8 h w jaskini

C- 2009 .......... 5 kanion�w a Prowancji i Alpach Nadmoeskich

2008.12.20 - Trawers Jaskini Czarnej i najwy�szy punkt w jaskini. Jerzy Koczur. 5 godzin i 24 minuty.

2008.10.21 - Jaskinia �nie�na Studnia - do Hipopotama i Korytarz Wodnych ludzi - 590 m. Gabriela i Krzysztof Gajni

W 2008.09....  Ortler 3905 Gra� Hintergrat  AD  - Zofia Chru�ciel, Wac�aw Michalski, Jerzy Koczur  /9 godzin/

W 2008.09.03 WHP "100" - Jerzy Pukowski

2008.07.09-10 �nie�na Studnia - do Syfonu Drzemi�cego. 14 godzin w jaskini. Ula Tebin, Jerzy Koczur, Bartosz D�bek

2008.06.20 - �nie�na dno lodospadu. Zofia Chru�ciel, Jerzy Koczur /dalej przej�cie zalodzone/

2008.06.12 - Reseau Glaciere 28-D do - 50m. na dno II zjazdu. Beata Michalska

2008.06.12 - Alpy Nadmorskie - Reseau Yuon - Jurassiens 28-Het 2 /ferrata w jaskini/

2008.05.18 - S�owcja - Jaskinia Erna

2008.05.17 - W�gry Jaskinia Beke

2008.05.03 - Czarna trawers. Jerzy Koczur. 4,15 godzin

2008.03.31 - Jaskinia Zimna z g�rnego otworu do termometr�w i Sala Z�omisk - wiele os�b

2008.02.06 - Jaskinia Wielka Litworowa do Biwaku. Jerzy Koczur

2008.01.16 - Jaskinia Kasprowa Ni�nia do Gniazda Z�otej Kaczki. Micha� Ganszer /pierwszy raz w tej jaskini/, Jacek Kami�ski, B�a�ej Nikiel. Dzia�ano trocch� w Partiach G�bczastych

2008.01.06 - Jaskinia Kasprowa Ni�nia za Zapa�ki i do Syfonu Danka - 16 os�b w jaskini

C- 2008 .......... Hajski Potok i 5 kanion�w w Alpach Nadmorskich

2007.11.29 - Jaskinia Czarna - otw�r p�nocny do najwy�szego miejsca w Partiach Wawelskich. 4,5 h w jaskini.. Ula Tebin

2007.10.27 - Jaskinia Czarna - otw�r p�nocny do najwy�szego miejsca w Partiach Wawelskich. 4,5 h w jaskini. Agnieszka Kawik

W 2007.09.20 Gran Paradiso 4061 - Beata Michalska, Adam Kucharczyk - droga normalna

2007.08.15 - Austria Jaskinia Wielka Grota C-3. Jerzy Pukowski, Wit Dokupil

2007.08.13-14 - Austria Jaskinia Jack Daniels do - ok.750 m , Tomasz Ku�nicki /pierwsza odkrywcza akcja do dna/

2007.08.10-11 - Austria Jaskinia Jack Daniels do - 662 m , Rajmund Kondratowicz, Piotr Jakubowicz /pomiary/

2007.08.07 - Austria Jaskinia Jack Daniels do - 240 m , Rajmund Kondratowicz, Piotr Jakubowicz

2007.07.28 - �nie�na - Krakowskie Kominy, Beata Michalska, Adam Kucharczyk

W 2007.07.21 P�yta Lerskiego na Ko�cielec. Patrycja Olech, Agnieszka Kawik

2007.07.22 - �pi�cych Rycerzy, �pi�cych rycerzy Wy�nia - Patrycja Olech, Agnieszka Kawik

2007.06.22 - �nie�na, Warszawskie Kaskady, B�a�ej Nikiel

W 2007.06.17 Zadni Ko�cielec WHP 100 - Jerzy Pukowski

2007.06.13 - �nie�na do Syfony Dziadka - akcja samotna, czas 4,5 godziny w jaskini

2007.06.01 - �nie�na do I Biwaku. Adam Kucharczyk

2007.05.12 - Czarna trawers - Jerzy Koczur, Beata Michalska, B�a�ej Nikiel

W 2007.04.20 Fistererhorn 4274 /akcja narciarska/

W 2007. 04.18 Gros Gr�nhorn 4014 /akcja narciarska/

W 2007.04.18 Jungfrau 4158 /akcja narciarska/

W 2007.04.15 Minch 4107 /akcja narciarska/ - Stanis�aw Pisarek

2007.03.14 - Litworowa do Biwaku, u g�ry Adam Kucharczyk i Beata Michalska, akcja narciarska

2007.03.03 - �nie�na do Syfonu Dziadka, akcja narciarska

2007.02.17 - Czarna - Techuby, Hekules

W - wspinaczka    Z - wyjazdy zagraniczne   N - narty  C-  kaniony

2006.12.16 Jaskinia Czarna trawers. Jerzy Pukowski, Lubomir Zawierucha.

2006.12.06 Jaskinia �pi�cych Rycerzy

2006.11.09 Jaskinia �nie�na do Syfonu Dziadka. 7 godzin. Wac�aw Michalski, Beata Michalska, Jaros�aw Gutek, Aleksander Chru�ciel

2006.10.28-29 Wielka �nie�na do Syfonu Dziadka z Nad Kotlin. Beata Michalska

W2006.09.24 Zadni Ko�cielec droga "100" -V. Jerzy Pukowski

ZW2006.09.10-13 Szwajcaria Aletschorn 4195 m. �ebrem Hastlera. Wac�aw Michalski, Beata Michalska, Dominika Michalska, Anna Smoter /bez szczytu/

W2006.08.26 Zamar�a Turnia - Droga Klasyczna V. Beata Michalska

2006.08.14 Lodowa Litworowa do Nowego Dna w Ptasiej przez Studni� z R�kawiczk�. 7 godzin w jaskini. Jakub Pysz, Dawid Miko�ajczyk, Jerzy Koczur do Studni z R�kawiczk�.

W1006.07.29 Zamar�a Turnia - Lewi Wrze�niacy IV. Beata Michalska

C 2006.07.16 Sopotnia Wielka - Beskid �ywiecki - Kanion, czyli wodospad Beata Michalska

ZC 2006.07.08 Francja - Pireneje - Kanion Georges del'Aidy. Zofia Chru�ciel, Aleksandra Chru�ciel - Speleoklub D�browa G�rnicza, Jerzy Pukowski, Bartosz D�bek

Z2006.07.06 Francja - Pireneje Rĕseau de la Pierre Saint Martin g�rny otw�r SC-3 - retransport sprz�tu z g�. ok. -70 m. Goufre de la Tête Sauvage , ponad - 400 m. do partii wodnych /po��czenie/ 4 godz. w jaskini.

Z2006.07.03-04 Francja - Pireneje Rĕseau de la Pierre Saint Martin g�rny otw�r SC-3 do dna Sali Verna i wyj�cie tunelem. 18 godzin w jaskini.

2006.06.24 Jaskinia Czarna - Techuby , Sala AKT/dno/ i Partie Kr�lewskie.

2006.06.10 Wielka Litworowa Stare Dno. Po wyj�ciu zamie� �nie�na. Patrycja Olech, Jerzy Koczur, Agnieszka Kawik

2006.06.05 Jaskinia Zimna z g�rnego otworu na dno Wielkiego Komina do Syfonu Ogazy. Beata Michalska, Zdzis�aw Grebl

SPELEOKLUB Bielsko-Bia�a

Sprawozdania 2006.

Uwaga - wszystko mo�e by� fikcj� literack� !!

Sprawozdania 1999  Sprawozdania 2000  Sprawozdania 2001  Sprawozdania 2002  Sprawozdania 2003  Sprawozdania 2004 Sprawozdania 2005

N - wyjazd narciarski, K - wyjazd kursowy, A - wyjazd archeologiczny, R - wyjazd rowerowy


 

Uwaga - sprawozdania od maja 2006 s� prowadzone w nowej wersji

_____________________________________________

2006.04.30 Jaskinia Malinowska - rekonesans

 • Marcin Gw�dz

 • Les�aw Paszek - Osoba Towarzysz�ca

 • Agnieszka Wizner - Osoba Towarzysz�ca

 • Sebastian Potok 

____________________________________________

2006.04.30 Dolinki Podkrakowskie

 • Micha� Ganszer

 • Marcin Mastalski - Osoba Towarzysz�ca

 • Zbigniew Mastalski - Osoba Towarzysz�ca /uczestnik biwak�w zimowych/

 • Jerzy Ganszer

 • i inni

Zwiedzano: Dolink� Bolechowick�, Jaskini� Mamutow�, Dzik�, Wierzchowsk� G�rn�, Nietoperzow�, �abajowsk�, oraz ska�ki w B�dkowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej stronie Jaskinia Mamutowa, po prawej Jaskinia Nietoperzowa

____________________________________________

2006.04.29-05.03 G�ry Sto�owe

 • Katarzyna Wrzeszcz

 • Agnieszka Kawik

 • Robert Olejnik - Osoba Towarzysz�ca

 • Janusz Dr�g

___________________________________________

2006.04.29-05.06 Wyprawa do Rumunii

Pawe� Wojtas
Zdzis�awa Kania
Iwona D�bek
Martyna Kubica - Osoba Towarzysz�ca
Mi�osz Kubica
Kacper Wo� - Osoba Towarzysz�ca
Dorota Wo�
Grzegorz Wo�

W dniach 29.04. - 06.05.2006. mia�a miejsce wyprawa do Rumunii organizowana przez Speleoklub Brzeszcze w p�nocne rejony g�r Bihor. Na wyje�dzie by�o 19-�cie os�b w tym 5-cioro dzieci. 
Odleg�o��: 650km
Czas jazdy: 14 godz.
Ilo�� jaski� poznanych: 6szt
Ilo�� wypitej Palinki (miejscowa w�dka) i innych wynalazk�w 10 litr�w
Ilo�� wypitego piwa: 190 litr�w
Tereny przepi�kne, ludzie go�cinni, pi�kne jaskinie, pogoda niczego sobie, du�o problem�w eksploracyjnych, mili jaskiniowcy, tanie piwo i ogniska do 4-5 nad ranem to rzeczy dla kt�rych na pewno tam wr�cimy.
Pozdrawiam Mi�osz
Una Bere

____________________________________________

2006.04.29-30 S�owacja

29 - ci�kie prace eksploracyjne w Jaskini Anielskiej /Beata Michalska, B�a�ej Nikiel, Marcin Wawryka - 
Sekcja Taternictwa Jaskiniowego Klubu Wysokog�rskiego Krak�w, 
Pawe� Kasperkiewicz Osoba Towarzysz�ca, Miro - S�owacja + wsparcie na powierzchni Agata ? - OT i Tomek? OT/

30 - Jaskinia Veterna /Beata Michalska, B�a�ej Nikiel, Marcin Wawryka STJ, Pawe� Kasperkiewicz OT/

______________________________________

2006.04.28-05.06 Alpy

PRZEJ�CIE  NARCIARSKIE  ZERMATT-SAAS FEE,  I ZJAZD NA NARTACH Z MONT BLANC�U

 

Sk�ad ekipy:

Apanasewicz Krzysztof

Siemieniec Grzegorz      -   Klub Wysokog�rski Jastrz�bie  

S�awomir Wiewi�ra      -    Osoba Towarzysz�ca / Czechy /

Petra Milowa               -   Osoba Towarzysz�ca / Czechy/

 

Wyjazd odby� si� w dniach 28.04-6.05

1 DZIE�

Aklimatyzacja i jazda przytrasowa na Klein Matterhornie

2 DZIE�

Wyjazd kolejk� na Kl.Matterhorn 3883m npm (najwy�ej po�o�ona kolejka),wej�cie na Breithorn 4165m npm, zjazd na nartach,trawers Polux�a i wej�cie na Castora 4223m npm i zjazd do Riffugio Quintino Sella 3585m npm(og�lnie nieczynne-spanie w zimnym biwaku)

3 DZIE�

Ze schroniska przez prze��cz Felisjoch 4151m npm  zjazd b.sp�kanym lodowcem do schroniska Monte Rosa 2795m npm.

4 DZIE�

Ze schroniska przez prze��cz Stockhornpass 3387m npm wej�cie na Strahlhorna 4190m npm i zjazd do Britania Hute 3030m npm.

5 DZIE�

Zjazd do Saas Fee i przejazd do Chamonix

6 DZIE�

Wyjazd kolejk� na Aiguille du Midi i doj�cie do schroniska Cosmiques 3613m npm

7 DZIE�

�niadanie o 1 w nocy i o 2 wyj�cie. Celem by� Mont Blanc 4808m npm.. Ze schroniska na nartach trawersowali�my Mont Blanc du Tacul, nast�pnie Mont Audit i o godzinie 11 byli�my na szczycie Mont Blanc 4808m npm. Zjazd ze szczytu na nartach do po�redniej stacji kolejki 2310m(do tego miejsca by� �nieg) zaj�� nam 5 godzin

 

Pogoda dopisa�a, widoki pi�kne, plan zrealizowany-polecam.

 

Zdj�cia przys�a� Krzyszkof Apanasewicz - i on jest na zdj�ciach. Lewe zdj�cie jest na szczycie Mont Blanc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

2006.04.28 Poszukiwanie Dominika na Jazie w Dworach ko�o O�wi�cimia

 • Bartosz Kaszuba

 • Czes�aw Szura

 • Grzegorz ��kawa

 • Bartosz D�bek

 • Jerzy Ganszer

 • dziewi�ciu GOPRowc�w z Beskidzkiej Grupy

 • i inni ...

 • J�zef Bulowski - By�y Cz�onek Klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS N 50�02,984 S 019�17,166

______________________________________________

2006.04.26 Ko�ci� Opatrzno�ci Bo�ej w Bia�ej - msza �wi�ta za naszego klubowego koleg� Dominika Laszczaka, kt�ry zagin�� podczas sp�ywu pontonem w rejonie O�wi�cimia dnia 2006.04.18

Kr�tka notatka o Dominiku jest w Ksi�dze Zmar�ych na naszej stronie internetowej

____________________________________________

2006.04.23 Tatry

Grupa 1:N

 • Zdzis�awa Kania

 • Pawe� Wojtas

 • Micha� Smoter

Przez Prze��cz Kondrack�, na Kop� Kondrack� /2005/ i zjazd z Prze��czy pod Kopa Kondrack�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwa powy�sze zdj�cia wykona� Micha� Smoter. Na pierwszym Zdzis�awa Kania i Pawe� Wojtas

Grupa 2:

 • Anna Smoter

 • Katarzyna Kosmowska

Wycieczka z Ku�nic na Prze��cz Kondrack�/1772/ do Ma�ej ��ki

Grupa 3:

 • Piotr Tyrakowski

Wspinaczka w rejonie Ko�cielca z wyj�ciem na Ko�cielec /2158/

Wspinaczka solo
Po�nocno-zachodnia Ko�cielca
Kombinacja Lewej depresji i Pr�by Dzi�dzielewicza

 

 

Zdj�cie wykona� Piotr Tyrakowski

 

 

 

Grupa 4: N

 • Zofia Chru�ciel

 • Jerzy Ganszer

Z Doliny Roztoki przez Granack� Prze��cz /2145/ do Ku�nic

Zagadnienia logistyczne w pokonywaniu Prze��czy Granackiej na nartach/od po�udnia/:

Nale�y posiada� kompletny sprz�t lawinowy, kask - bardzo istotny, raki, czekan. Zaleca si� dzia�anie w tym rejonie jedynie tylko przy 1 stopniu zagro�enia lawinowego, oraz w godzinach porannych ze wzgl�du na mo�liwo�� obrywania si� nawis�w �nie�nych na wskutek ogrzania promieniami s�onecznymi /w po�udnie/.  Podej�cie do Dolinki Buczynowej zaczynamy poni�ej Siklawy polami �nie�nymi /ca�o�� mo�na pokona� na nartach/, unika si� w ten spos�b niebezpiecznego trawersowania zboczy /szlak ��ty/  

Poni�ej ciekawe zestawienie, kt�re zrobi�a Zosia:

Palenica Bia�cza�ska............. 980 m npm 
Wodogrzmoty      ............+....1100 
Schr 5 staw�w................+....1672  4,8 km 
Wr�tka ............................-....1555     zjechali�my 117 m 
Dol.Buczynowa dno..........+...1796 
Granacka Prze�.................+....2145       podejscie z dna dol   349 m a z Wr�tek   590 m 
Zadnie Usypy....................-...1792 
rozdziel szlak�w  �-czarny...-..1615 
Zadni Up�az........................+..1675 
Murowaniec........................-..1519 
Karczmisko.........................+.1570 
Zagony pod Kop� Magury...+.1600 
Jaworzynka..........................-.1103 
Ku�nice................................-.1014 

Deniwelacja / suma podej��/    1423 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej stronie buty Zofii Chru�ciel i Jerzego Ganszera. Po prawej stronie - wszyscy uczestnicy /z czterech grup/ u Zi�by /bez Ganszera, kt�ry to zdj�cie zrobi�/.

________________________________________

K  2006.04.22-23 Podzamcze - Podlecice

Jaros�aw Gutek
Agnieszka Kawik, Krzysztof Borgie�, Ireneusz Paszko, Micha� Sromek, Maciej Niwi�ski, Zbigniew Grzybek, Bart�omiej Mi�osz
 
22.04 - Podzamcze G. Bir�w - 3 drogi na w�dk�, 3 drogi z w�asn� asekuracj�, 1 droga przygotowana
23.04 - Podlesice  Apteka - 3 drogi z w�asn� asekuracj�, zebranie KTJ

Krzysztof  Borgie� przys�a� link do strony ze zdj�ciami z wyjazdu :

http://krytix.info/birow_podlesice/

________________________________________

N 2006.04.22 Zawody w narciarstwie wysokog�rskim "Malinowski"

Zofia Chru�ciel

________________________________________

2006.04.22 Kobyla - Wis�a - wspinaczka

 • Micha� Ganszer

 • Jerzy Ganszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na lewym zdj�ciu - Okap na Kobylej K.Bs-01.03 /2,5 m. d�./

Na prawym zdj�ciu - Szczelina pod Brzozami na Kobylej K.Bs-01.04 /3,5 m. d�./

 

_____________________________________________

2006.04.21 Spotkanie towarzyskie u Michalskich

 1. Marc Herve - SCCM Francja

 2. Tomasz Grzegrzu�ka

 3. Edyta Grzegrzu�ka - Osoba Towarzysz�ca

 4. Iwona D�bek

 5. Wac�aw Michalski

 6. Mi�osz Kubica

 7. Martyna Kubica - Osoba Towarzysz�ca

 8. Gabriela Michalska

 9. Martyna Michalska

 10. Roman Czarnecki

 11. Wac�aw Kosmowski - By�y Cz�onek Klubu

 12. Katarzyna Kosmowska

 13. Zuzanna Kosmowska - Osoba Towarzysz�ca

 14. Jadwiga Micherdzi�ska

 15. Miros�aw Micherdzi�ski

 16. Kazimierz Kucia

 17. Jerzy Ganszer

 18. Borys Wita�ski - Osoba Towarzysz�ca

 19. Ludmi�a Wita�ska - Osoba Towarzysz�ca

 20. Zdzis�aw Grebl

 21. Zdzis�awa Kania

 22. Pawe� Wojtas

 23. Marek Soba�ski

 24. Katarzyna Wrzeszcz

 25. Robert Olejnik - Osoba Towarzysz�ca

 26. Anna Smoter

 27. Micha� Smoter

 28. Dawid Miko�ajczyk - By�y Cz�onek Klubu

 29. Jacek Placzki

 30. Ilona Lupa - Osoba Towarzysz�ca

 31. Aleksandra Adamiec - Osoba Towarzysz�ca

 32. Sylvie Herve - SCCM Francja

 33. Miros�aw Grupka

By�o ognisko i d�ugie rozmowy ...

_____________________________________________

2006.04.18 - 05.08 Himalaje

Wyjazd trekingowo-wspinaczkowy w Himalaje 18.04-08.05.06. Moja 
aklimatyzacja przebiega�a bardzo dobrze, a jedynym objawem choroby 
wysoko�ciowej by�y zajebi�cie kolorowe sny na 5200. Island Peak 6183 
zdobyty w dobrym stylu po marszu z 5200. Pr�cz tego Kala Pathar 5545 z 
widokiem na Everest i wspomnienia Krzysztofa Wielickiego. Rewelaja! Jad� 
w przysz�ym roku. Ju� zaczynam oszcz�dza�:). Slajdy we wtorek 30 maja." 
W za��czeniu fotka: autor na Island Peak, w tle Lhotse. 
Pozdrowienia! 
Grzegorz Micha�ek

 

 

 

 

_____________________________________________

R 2006.04.18 Szlakiem historii i archeologii, Czechy i S�owacja � oczywi�cie na rowerze

 110 km w �niegu, deszczu, b�ocie, w lasach i na szosie. Trasa wiod�a z Cieszyna, dwa niewielkie grodziska w Lesznej G�rnej i Hradku, dalej przez Jab�onk�w i tzw. sza�ce 
w Mostach pod Jab�onkowem. P�niej strona s�owacka ... Tam rozpocz�y si� mordercze podjazdy (Cierne Polesie-Cierne Jaworzynka) i pod gronie Jaworzynki (to ju� strona polska).  Po przekroczeniu granicy w Bukowcu-Jasnowicach  znaleziono si� zn�w w Czechach. 
Z Pisku dotarto do Jablunkova (przy okazji fajne zjazdy). P�niej przysz�a kolej na Tiniec i...�strza�ka� w stron� Czeskiego Cieszyna ;)

 

 • Kasia Kasprowska
 • Daniel Pipie� � Osoba Towarzysz�ca
 • Marek W�glorz � Osoba Towarzysz�ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

2006.04.17 Tatry Wysokie - wspinaczka

 
P�nocno-zachodnia �ciana Ko�cielca - Kr�tkie Spiecie VI-
Micha� W�jcik, Piotr Tyrakowski

_______________________________________

2006.04.17 Sp�yw So�� - g��wnym organizatorem by� Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

Tj. dzisiaj w lany poniedzia�ek mia� miejsce II jaskiniowy sp�yw rzek� So�� "WILD RIVER". O godz.12.30 z mostu nad So�� w Bielanach wystartowa�o 19 - �cie jednostek p�ywaj�cych - dwie nie dotar�y (w tym Pa�stwa Mo�k�w - ich historyczny kajak poszed� na dno a za�ogant�w uratowano w b�yskawicznym tempie - gratulacje)
Pogoda dopisa�a, imprezka z kie�baskami ko�o le�nicz�wki r�wnie�.
Nasz klub godnie reprezentowali:
1.  Pawe� Wojtas
2.  Zdzis�awa Kania
3.  Grzegorz Mo�ek
4.  Halina Mo�ek - Osoba Towarzysz�ca
5.  Iwona D�bek
6.  Martynka Kubica - Osoba Towarzysz�ca
7.  Mi�osz Kubica
8.  Zbigniew Grzybek
9.  Wac�aw Kosmowski - By�y Cz�onek Klubu
10.Anna Kosmowska - Osoba Towarzysz�ca
11.Bartosz D�bek
Nie sp�ywali, ale byli:
12.Wac�aw Michalski
13.Gabrysia Michalska
14.Dominika Michalska - Osoba Towarzysz�ca
15.Martyna Michalska - Osoba Towarzysz�ca
16.Marc HerVe z �on� i c�reczk� - Cz�onek Honorowy SBB

Powy�sze sprawozdanie napisa� Mi�osz, uzupe�nienia przys�a� Pawe�.... poni�ej...

Organizatorami tego sp�ywu by� HKTJ Brzeszcze � wielkie dzi�ki za zaproszenie.

Sp�ywa�o 30 os�b na 18 jednostkach p�ywaj�cych 8 km rzek� So��.

Dop�yn�li wszyscy, ale sprz�t nie. Jeden ponton przebity, kajak Halinki i Grzegorza

po ostrej walce poszed� na dno i ju� nie wyp�yn��.

Po sp�ywie wszyscy �grzali� si� przy ognisku u le�niczego Roberta wspominaj�c

dramatyczne chwile na rzece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cia przys�a� Mi�osz Kubica. Na pierwszym Martynka Kubica, na drugim: Hakina Mo�ek, Wac�aw Kosmowski ?, Pawe� Wojtas, Zdzis�awa Kania, Martynka Kubica, Mi�osz Kubica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cia przys�a� Pawe� Wojtas. Na pierwszym "flagowa jednostka Mi�osza i Iwony", na drugim "pocz�tek sp�ywu w Bielanach".

_____________________________________________

2006.04.17 Jura - Jaskinia Piaskowa, Wielkanocna, w Okienniku Wielkim i inne nory w rejonie Mirowa

 • Micha� Ganszer

 • Piotr Smoczy�ski - IX Beskidzka Dru�yna Harcerzy ZHR

 • Jerzy Ganszer

 • Jerzy Urba�ski  - Weteran

 • "oraz inne osoby towarzysz�ce - towarzysko"

Na Okiennik Wielki wdrapano si� "p�nocnym kominem". W jaskini Wielkanocnej do�� sporo nietoperzy. Uwaga kto� niepotrzebnie ogrodzi� "nale�y s�dzi�, �e za pa�stwowe pieni�dze" otwory Jaski� Pi�trowej Szczeliny i Kamiennego Gradu. Ogrodzenia bardzo szpec� - mo�na doda�, �e zainstalowano je zupe�nie niepotrzebnie "bo tam wpa�� si� nie da" - tym sposobem mo�na by zabezpiecza� wi�kszo�� zapadlisk i ska�ek, co w oczywisty spos�b wydaje si� absurdem !!

Jaskinia Piaskowa GPS N 50�32,368  S 019�31,843

Jaskinia Wielkanocna GPS N 50�32,129  S 019�31,578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powy�ej wej�cie do Jaskini Piaskowej, po prawej jaskinia w Okienniku Wielkim

__________________________________________  

R 2006.04.16 Czechy - Beskid Morawsko-�l�ski

 JAVOROVY VRCH i okolice (Beskid �l�sko-Morawski)

ok. 970 m n.p.m. i prawie 70 km. Wspania�e widoki. Troch� �niegu, troch� wiatru i

kilka podjazd�w = siekiera ;) ale...rower to jest to! Pozdrowionka dla speleo-biker�w.

Ahojki!

Kasia Kasprowska

Daniel Pipie� - Osoba Towarzysz�ca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cia przys�a�a Katarzyna Kasprowska, to bia�e po prawej stronie to prawdopodobnie �nieg.

____________________________________________

2006.04.15-17 Tatry Zachodnie

Pierwszy dzie� - Ula Tebin zdoby�a Ciemniak

Ostatni dzie� - Jaskinia Mylna i Raptawicka - Ula Tebin i Ma�gorzata Kucak - Akademicki Klub Groto�az�w Akademii G�rniczo Hutniczej Krak�w

___________________________________________

2006.04.15 Beskid �ywiecki

Robert Mys�ajek

TRASA: Korbiel�w - Prze�. Przys�opy - Hala Uszczawne - Hala Miziowa - 
Korbiel�w 
DZIURY: Jaskinia Przed Rozdro�em 
Po�ow� trasy przeszed�em na rakietach �nie�nych. Powy�ej 800 m npm �niegu 
pod dostatkiem, wi�c si� bardzo przyda�y. Przy okazji polecam ten zimowy 
�rodek komunikacji do kondycyjnych przej��.

____________________________________________

N 2006.04.15 Kasprowy Wierch - Prze��cz Pod Kop� Kondrack� - Ku�nice

 • Micha� Smoter

 • Beata Michalska

 • Zdzis�awa Kania

 • Pawe� Wojtas - kierownik akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cia przys�a� Micha� Smoter

____________________________________________

2006.04.14-18 Walia - najwy�szy szczyt

Piotr Gawlas
Najwy�szy szczyt Walii Snowdon 1086 mnpm. Niewiela ale to z�udne. Start z campu po�o�onego na 
65 mnpm. to ponad kilometr przewy�szenia-w jeden dzionek. G�ry nie s� typu alpejskiego ale 
wygl�daj� godnie z jedna tylko �mieszna rzecz� - mewami lataj�cymi nad szczytem.

___________________________________________

2006.04.13-15 Wielka Litworowa

Biwak eksploracyjny w Jaskini Wielkiej Litworowej.
Szura Czes�aw, �era Artur, �era Alan
13.04 - dzia�alno�� powierzchniowa w grani Zagonnej Turni, w nad Kotlinach
i okolicy otworu Jaskini Litworowej.
14.04 - eksploracja oraz kartowanie nowych partii nad P�ytowcem B
w Partiach Bielskich. Pomierzono 263 m nowych korytarzy.
Tym sposobem deniwelacja ca�ych Partii Bielskich osi�gn�a 115 metr�w
pomi�dzy najwy�szym odkrytym ci�giem (-59,0) a Hydrozagatk� (-174,0m).
15.04 - sesja zdj�ciowa oraz zej�cie wielkim �lebem spadaj�cym do
Wodni�cioka w stylu "Jak Ci� to nie zabije to na pewno wzmocni".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cia przys�a� Czes�aw Szura. Powy�ej prawdopodobnie doj�cie do Partii Bielskich, po prawej niew�tpliwie Wielki Artur �era

____________________________________________

N 2006.04.13 Jaskinia nad Grzebieniem K.Bs-03.41

 • Micha� Ganszer

 • Jerzy Ganszer

Ekipa zwiedzi�a jaskini� gdzie stwierdzono wyst�powanie trzech nietoperzy w tym jednego podkowca ma�ego ! Mo�na doda�, �e jest to do�� wa�na obserwacja - z danych dost�pnych wynika, �e jest to najwy�sze stanowisko /podkowca/ w Polsce. Znaleziono go w szczelinie "nie do przej�cia" biegn�c� "najdalej na wsch�d, ze znakiem zapytania" - patrz Zacisk nr 18 str. 14. Wysoko�� otworu szacuje si� na ok. 1090 /nale�y przeprowadzi� bardziej "wnikliwe pomiary"/

Z jaskini wyniesiono jedn� butelk� po winie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na g�rnym zdj�ciu wida� miejsce wej�cia do jaskini, po prawej s�abo widoczny podkowiec ma�y

 

________________________________________________

2006.04.10-12 W�ochy

Ryszard G�owacki

" By�em w Bassano a w�a�ciwie w Semozza od 10 do 12 
wyjazd poznawczo "latawczy", poniewa� mia�em g��wnie lata� to nie wzi��em nic "do  dziury" i mn�stwo dziur jakie poogl�da�em w ca�ym masywie Grappy widzia�em w�a�ciwie z zewn�trz, cho� do jednej wszed�em tak daleko jak pozwala� mi flesz w aparacie i tzw pami�� oka a szkoda bo jeden dzie� by� w og�le nie "lotny" i spokojnie mo�na by�o by popenetrowa�. Ale dziury s� na miejscu a ja na pewno pojad� lata� we wrze�niu, to wtedy wybior� si� do kt�rej� a mo�e i do wielu. 
Za to polata�em sobie �e hej, a tam wiosna pe�n� g�b� wi�c rozpocz��em sezon latania 2,5 godziny powietrza. 
W za��czeniu otw�r jednej z dziur i kawa�ek korytarza dok�d doszed�em, oraz z g�ry dolinka pomi�dzy Grapp� a Cim� tam jest parena�cie dziur a wszystkie podobne do tej ze zdj�cia 
pozdrawiam 
Rycho "oblatany" "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

2006.04.09 Eksploracja zachodnich stok�w Borowiny 720 m. nad Jaworzem w Beskidzie �l�skim

 • Micha� Ganszer

 • Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca

 • Jerzy Ganszer

Ekipa dotar�a do "Uroczyska"

Jest to miejsce, w kt�rym odbywa�y si� nabo�e�stwa ewangelickie.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

N 2005.04.08-09 Tatry Wysokie


W pierwszym dniu dotarli�my do schroniska "Murowaniec" i dalej zrobili�my ko�o przez prze�. Karb na G�sienicow�, Grze� Micha�ek wydrapa� si� jeszcze na Ko�cielec. W niedziel� zaatakowali�my ponownie Czarny Staw G�sienicowy by dotrze� na Zawrat. Dalej przez "Pi�tk�" i dolin� Roztoki do Palenicy Bia�cza�skiej. 
Przez ca�y czas pi�kna pogoda, pi�kne widoki, a najwa�niejsze wspania�a przyjacielska atmosfera, pozwala nazwa� ten wyjazd niezwyk�ym! 
Grzesiek Gaw�owski jako jedyny dzia�a� na nartach 

Agnieszka Sobel - Osoba Towarzysz�ca
Grzegorz Micha�ek 
Grzegorz Gaw�owski 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

2006.04.08 Pr�ba dotarcia do Nad Kotlin


S�awomir Ra�ny - Akademicki Klub Groto�az�w Akademii G�rniczo Hutniczej Krak�w
Artur �era

Wszystko jest zasypane, w Tatrach betony

pozdrawiam Artur

______________________________________

N 2006.04.08  Tatry - skitury

 Zdzisia Kania

 Pawe� Wojtas

 Dzikie zjazdy z Po�redniego Wierchu Goryczkowego

do Doliny �wi�skiej. Pi�kna pogoda, widoczki i fajny

�nieg.

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

R 2006.04.08 Wyjazd rowerowy w okolice Krakowa

El�bieta Pocha 
Robert Muzyczka 

Udali si� na wycieczk� rowerowo - krajoznawcz� z Trzebini do Krakowa. Widziano las, b�oto sarny, konie, b�oto, zamek w Teczynie, b�oto i kaczki. 
A i wjechali�my na g�r�! Tak! w okolicach Krakowa s� g�ry! Ca�e 370m.n.p.m !!! 
W sumie by�o tego wszystkiego jakie� 45km. 
By�o mi�o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

N 2006.04.08 Amatorskie Zawody w Narciarstwie Wysokog�rskim na trasie Prze��cz Karkoszczonka - Bia�y Krzy� - Skrzyczne

 1. Bart�omiej Juroszek - 2 miejsce / 1 w swojej kategorii  /

 2. Marcin Procner - 5 miejsce

 3. Jerzy Ganszer - 6 miejsce / 1 w swojej kategorii  /

 4. Beata Michalska - ok. 9 miejsce / 1 w swojej kategorii  /

 5. Zofia Chru�ciel - organizator, na pewnym odcinku bieg�a

 6. Jaros�aw Gutek - organizator

 7. Eleksander Chru�ciel - organizator

 8. Tomasz Styrna - By�y Cz�onek Klubu - organizator

Trasa liczy�a ok. 16 kilometr�w. �wieci�o s�o�ce i by�o do�� ciep�o. G��wnym sponsorem zawod�w by� Alpenverein. Generalnie warto startowa� ! W zawodach startowa�o 13 os�b. Zawody bardzo dobrze zorganizowane! i by�o wiele nagr�d.

Uwagi od Beaty:

Ciesz� si� �e dotar�am ca�a do mety i �e nie tylko ja mia�am p�cherze na stopach. Szkoda �e pozosta�a reszta z klubu posiadaj�ca narty ski-tourowe nie bra�a udzia�u  - przecie� to by�a zabawa a nie powa�na rywalizacja! no a same zawody by�y przygotowane prawdziwie profesjonalnie. Dzi�ki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cia przys�a� Jaros�aw Gutek. Po lewej �wit na Skrzycznym - widoczna Babia G�ra i Pilsko, po prawej ekipa zawodnik�w i dzia�aczy na prze��czy Karkoszczonka.

_____________________________________________

2006.04.07 Sp�yw pontonowy

Ekstremalny sp�yw pontonowy rzek� Bia�k�, p�niej Wis��
Dominik Laszczak i Jakub Pysz

start-parking przy centrum handlowym sfera-cel ........Brzeszcze
po kilku godzinach i wielu wodospadach byli�my na miejscu

_____________________________________________

2006.04.07 S�owacja

Czes�aw Szura, JerzyPukowski
Wyjazd s�u�bowy do CHKO Horna Orawa w Namestovie (S�owacja). Spotkanie robocze z dyrektorem parku CHKO p.Robertem Trnk� w  sprawie eksploracji Sowackiej strony Babiej G�ry. Om�wiono zasady wsp�pracy w granicach s�owackiego parku narodowego (odpowiednik naszego BPN) oraz dost�pu do obszar�w obj�tych �cis�� ochron�. Spotkanie zako�czone pomy�lnie, zapewniono nas o wszelkiej pomocy w eksploracji ��cznie z udost�pnieniem domk�w parkowych na potrzeby bazy wypadowej. Spotkanie by�o cz�ci�  projektu kompleksowej inwentaryzacji jaski� masywu Babiej G�ry o kt�r� zabiegamy w dyrekcji obu Park�w.
 

___________________________________________

N 2006.04.04 Pilsko - zdobycie szczytu

 • Micha� Ganszer

 • Jerzy Ganszer

Ekipa zdoby�a szczyt Pilska, po czym zjecha�a na nartach. Czynnie korzystano z wyci�g�w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdj�ciach Micha�. Na pierwszym z ty�u widoczna Babia G�ra. Na drugim - to szczyt.

____________________________________________

2006.04.01 Jaskinia w Trzech Kopcach

Ryszard G�owacki

w sobot� policzy�em gacki w trzech kopcach 
28 nock�w - trzy rodzaje 
6 podkowc�w ma�ych 
wynios�em �mieci z przed otworu - butelka po piwie, dwa pety z wody, 
i kilka baterii ze �rodka 
nie by�em w partiach Rachwa�ca i Chrystusa 
gdzie niegdzie woda na sp�gu, ale nie jest jest tragicznie du�o.

____________________________________________

2006.04.01 Bielsko-Bia�a - b�onie

W  sobot� w godz. popo�udniowych mia�o miejsce klubowe spotkanie "rodzinne" na B�oniach. By�o ciep�o, t�oczno, sympatycznie i zabawnie.
1.B�a�ej Nikiel + Filip Nikiel /OT/
2.Katarzyna Kosmowska + Zuzia Kosmowska /OT/
3.Wacek Kosmowski - By�y Cz�onek Klubu
4.Lubek Zawierucha
5.Jacek Kami�ski /By�y Cz�onek Klubu) + c�rka
6.Iwona D�bek
7.Mi�osz Kubica + Martyna Kubica /OT/
Stwierdzono 7 doros�ych i czworo dzieci.

___________________________________________

N 2006.04.01 Pilsko - zdobycie szczytu - czynnie korzystano z wyci�g�w narciarskich

 1. Pawe� Wojtas

 2. Zdzis�aw Grebl

 3. Beata Michalska - dotar�a do granicy pa�stwowej, jako jedyna je�dzi�a na desce i nie najgorzej jej to sz�o ...../nale�y ponadto doda�, �e Beata dwa ostatnie odcinki kolejek przesz�a na piechot� "z nam znanych powod�w"/

 4. Jerzy Pukowski

 5. Jerzy Ganszer

Na szczycie by�y chmury i widoczno�� by�a nienajlepsza. Odby�a si� sesja zdj�ciowa z g��wnym modelem - Zdzis�awem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powy�sze zdj�cie na Hali Miziowej widoczni s� : Zdzis�aw, Jerzy P., Beata, Pawe�.

Po prawej stronie szczyt Pilska po s�owackiej stronie.

____________________________________________

A 2006.03.30 Klub - spotkanie sekcji archeologicznej

 1. Bartosz Czader - Osoba Towarzysz�ca ..... m�ody cz�owiek mieszka w ciekawym miejscu w Jaworzu na "du�ym stanowisku archeologicznym z epoki kamienia

 2. Micha� Mac - by�y Cz�onek GOPRu

 3. Piotr Gaw�owski - Weteran

 4. Jan Jastrz�bski - Osoba Towarzysz�ca

 5. Stanis�aw Misztal - Speleoklub "Aven" Sosnowiec

 6. Jerzy Ganszer ........ pokaza� groty strza� z przed 500 lat

 7. Pawe� Wojtas

 8. Eugeniusz Foltyn - By�y Cz�onek Klubu .... pokaza� now� ksi��k� o zabytkach G�rnego �l�ska

 9. Joanna Foltyn - Osoba Towarzysz�ca

 10. Jerzy Pukowski

 11. Robert Olejnik - Osoba Towarzysz�ca

 12. Robert Jankowiak - Osoba Towarzysz�ca

 13. Wac�aw Kosmowski - By�y Cz�onek Klubu ...... opowiada� o swojej bytno�ci na Syberii

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________

2006.03.28 Klub - wy�wietlanie filmu z Domu 4545 m /Szwajcaria/

 

 

Autorem i monta�yst� filmu z ekstremalnej wspinaczki jest Mi�osz Kubica - widoczny na zdj�ciu w bia�ej czapeczce.

 

Zdj�cie wykonano podczas projekcji filmu - widoczni s� Bart�omiej Juroszek, Zofia Chru�ciel, Marcin Procner, Mi�osz Kubica i Tomasz Stryczek

 

 

 

________________________________________________________

N 2006.03.26  Beskid �ywiecki - skitury

 Zdzisia Kania

 Pawe� Wojtas

 Kr�tkie skiturki z Sobl�wki na Rycerzow�. Pogoda by�a tylko dla twardzieli i desperat�w, kt�rzy nie chc� za wszelk� cen� sp�dza� czasu w domu. Du�o �niegu, ale bardzo mokry.

Motywacja na dotarcie do Bac�wki na Rycerzowej by�a silna, ale na jej opuszczenie brakowa�o spr�u.

 

 

 

________________________________________________________

2006.03.26 Sokole G�ry

Jaskinia Koralowa, Studnisko, Studnia Szpatowc�w - Jura Krakowsko
- Cz�stochowska

1. Krzysztof Borgie�
2. Dawid Janik - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Czechowice Dziedzice
3. Adam Tomanek - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Czechowice Dziedzice


W Koralowej zjazd, wydrapanie si� na War, poogl�danie figurek z
gliny. Policzenie nietoperzy: na oko w Sali Wej�ciowej ok. 60 sztuk w
mniejszych i wi�kszych grupkach. W Studnisku wspania�y zjazd z
halogenem. Nareszcie robi�o wra�enie. Jak zwykle kolejka za nami si�
utworzy�a (imprezowicze jacy� zamierzaj�cy schodzi� po nas). Doj�cie
do Sali Zawaliskowej. W Studni Szpatowc�w syf, b�oto lej�ce si� na
�eb i jeden nachalny nietoperz + drzewo przewr�cone na pochylni�
wej�ciow�.
Pogoda dopisa�a cho� na sam koniec zacz�o pada�. Mo�na ogl�dnac
zdj�cia z wyprawy pod tym adresem http://krytix.info/sokole_gory/

________________________________________________________

N 2006.03.25-26 lub 2006.03.18-19 Wielka Fatra

 • Pawe� Kud�acz

 • Robert Skoczylas

 • .................. Sadlej - Osoba Towarzysz�ca

 • ................. Mielec - Osoba Towarzysz�ca

________________________________________________________

K N 2006.03.19  Ratownictwo lawinowe - Dolina Ma�ej ��ki

Kierownikiem akcji by� Jaros�aw Gutek.

Wyjazd kursowy - techniki zimowe, poszukiwanie zasypanych w lawinie, Jaskinia Przy przechodzie - przekopywanie.
 
Jaros�aw Gutek, Zofia Chru�ciel
I. Paszko, K. Borgie�, P. Olech, M. Sromek, B. Mi�osz, Z. Grzybek, A. Kawik, M. Niwi�ski, J. G�rniak
Grzegorz Micha�ek, Adam Poloczek
 
Odkopywanie jaskini Przy Przechodzie, zagadnienia lawinowe, u�ycie czekana i rak�w, asekuracja i stanowiska asekuracyjne.

 

Zdj�cia przys�a� Adam Poloczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

N 2006.03.18-25 Erancja - Alpy

Od 18-25.03.2006,by�em z �on� (by�y cz�onek klubu) i 14 innymi osobami na nartach we Francji. Opanowali�my rejon 3 DOLIN.
Ja+4osoby mieli�my po  dwie pary nart (zjazdowe i turowe), tak �e urozmaicili�my sobie pobyt.
Pogoda i towarzystwo dopisa�o.
Jedn� z naszych tur by�o wej�cie na szczyt Pointe De La Masse 2804m npm z miejscowo�ci Les Menuires i oczywi�cie zjazd na nartach.
Jako ciekawostk� chcia�bym napisa�, �e do Francji jechali�my autokarem sypialnym-bardzo t� metod� polecam.

Krzysztof Apanasewicz

_____________________________________________________

N 2006.03.17-25 Ekspedycja na Popa Iwana 2022 m. w Czarnohorze /Ukraina/

 1. Micha� Smoter - kierownik

 2. Beata Michalska

 3. Wac�aw Michalski

 4. Jerzy Ganszer

W dobrym stylu ekipa osi�gn�a szczyt Popa Iwana/GPS N48�02,819' S024�37,656' WGS 84/, gdzie zosta�a odci�ta na ca�� dob� z powodu zamieci �nie�nej. Przez kilka dni na nartach zwiedzano okolic�. G��wnym kronikarzem wyjazdu by� Micha� Smoter.

 

 

Na grani przed szczytem - Wac�aw Michalski, Beata Michalska, Micha� Smoter

 

 

 

 

 

 

 

Zej�cie w d� - na pewnym odcinku ekipa porusza�a si� na piechot� ze wzgl�du na s�ab� widoczno��.

 

 

 

 

 

 

 

Pewne zagro�enie w z�ej widoczno�ci stanowi� nawisy �nie�ne, u�ywali�my kompletnego sprz�tu narciarza wysokog�rskiego /z wyj�tkiem kask�w/, du�� pomoc� w poruszaniu si� by�a busola i GPS /uwaga w skrajnie z�ych warunkach lepiej zabra� dodatkowe baterie!/.

J.G. 

By�em pierwszy raz na takiej wyprawie i jestem bardzo zadowolony. Pogoda by�a co prawda lekko "ekstremalna" zw�aszcza je�li chodzi o wiatr i mg��, nie zepsu�a nam jednak tzw. pogody ducha i nasze nastroje do ko�ca pozosta�y weso�e, no mo�e je�li nie liczy� spor�w na temat "odlekczania". Nie przypuszcza�em co prawda �e b�d� spa� kiedy� w gigantycznym zamra�alniku, bo tak wygl�da�o obserwatorium, ale z drugiej strony przynajmniej by�o bezwietrznie. Dobrze przynamniej �e nie "odci�o" nas na d�u�ej, bo mogliby�my wygl�da� jak moje mro�one filety z dorsza...., no przepraszam w przypadku niekt�rych uczestnik�w to jak z rybek lataj�cych (na wietrze). Chocia� przyznam szczerze, �e w mojej skromnej karierze to raptem ze trzy razy mia�em taki wiatr w g�rach. 
Wszystkim te� b�d� opowiada�, �e nasze stereotypy "Ukrai�ca" nie s� ca�kiem prawdziwe. Pomimo weso�ego poci�gu przemytnik�w, kt�ry codziennie przyje�d�a do Przemy�la, to jednak wi�kszo�� narodu, klepie swoj� skromn� dol�, kt�r� zostawi�a im historia, pozostaj�c jednak bardzo mi�ymi i uczynnymi lud�mi. 
Urzek�y mnie te� tzw. dzikie "klimaty", dzikie g�ry, inne standardy, tak blisko, tak tanio, a ja szukam takich jaj gdzie� po �wiecie. 
Dlatego, na pewno jeszcze pojad� w Karpaty na Ukrain�, mo�e zreszt� ca�kiem nied�ugo. 
Dzi�ki.

W.M.

Co prawda nie uda�o nam si� pokona� ca�ej czarnohorskiej grani, ale mimo wszystko prze�yli�my kawa� niesamowicie dobrej przygody. Mieli�my okazj� poznawa� Huculszczyzn� od strony mieszkaj�cych tam ludzi, zawsze �yczliwych, otwieraj�cych swoje chaty dla kilku p�taj�cych si� po okolicy narciarzy z SBB...:-) Dzi�kuj� ca�ej ekipie za wspania�e towarzystwo i dobry humor. Alkowi, Jarkowi i Piotrkowi jestem wdzi�czny za wyposa�enie wszystkich w sprz�t lawinowy.

M.S.

Lataj�cej rybce tez si� podoba�o! Dla mnie to by�a prawdziwa wyprawa z National Geografic! 
Troch� inaczej ni� zwykle ale chyba jeszcze bardziej ciekawie. 
Normalnie nie poznaliby�my tych wszystkich serdecznych, otwartych ludzie, 
nie zobaczyliby�my jak �yj� i mieszkaj�. No i po raz pierwszy stwierdzi�am ze warto by� GRUBYM! 
Dzi�ki dla wszystkich uczestnik�w.
B.M.

___________________________________________

2006.03.14 Klub - ogl�danie filmu z biwaku zimowego 2006 r.

 

 

Ten pan w niebieskim kubraczku z brod� to g��wny operator, re�yser i monta�ysta - Mi�osz Kubica. Zdj�cie wykonano podczas ogl�dania filmu.

 

 

 

 

 

__________________________________________

2006.03.14 Jaskinia w Trzech Kopcach

MIEJSCE: Jaskinia w Trzech Kopcach 
DATA: 14-03-2006 
UCZESTNICY: Robert Mys�ajek, Micha� Figura - Osoba Towarzysz�ca
CEL: Liczenie nietoperzy 
WYNIKI: 18 nietoperzy z 4 gatunk�w (podkowiec ma�y, nocek du�y, nocek 
orz�siony i nocek w�satek/Brandta).

 

 

 

Dwa nocki du�e ...

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

N 2006.03.12 Jaskinia Duj�ca - Beskid �l�ski

 1. Grzegorz ��kawa

 2. Katarzyna Wrzeszcz

 3. Janusz Dr�g

 4. Jerzy Ganszer

 5. Teresa Mika - Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Cieszyn

 6. Jerzy Pukowski

Dotarto do g��wnych sal. Podczas wchodzenia natrafiono na powa�ne pok�ady b�ota. Zaobserwowano /Dr�g/ ponad dwadzie�cia nietoperzy, w wi�kszo�ci by�y to podkowce ma�e.

 

 

 

 

Dolne zdj�cie wykona� Jerzy Pukowski, do jaskini wesz�y cztery pierwsze osoby /ze spisu/

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

N 2006.03.11-12 Po�udniowe stoki Pilska - szkolenie logistyczno - topograficzne GOPR

W pierwszy dzie� atakowali�my Pilsko od strony Sihelnego, poznaj�c wszelkie stok�wki, �cie�ki i inne. W drugim dniu natomiast poznawali�my zbocza w kierunku Mutnego. Du�o ekstremalnej jazdy za skuterami. W przerwach we mgle mo�na by�o podziwia� pi�kne widoki 

Grzegorz Gaw�owski

________________________________________

N 2005.03.11 Beskid �l�ski � wycieczka skiturowa 

� Ela Pocha 
 Robert Muzyczka 
� Janusz Dr�g 
� Grzegorz ��kawa (Ma�y) 
� Teresa � Osoba Towarzysz�ca 

Z Ma�ym i Teres� spotkali�my si� przypadkowo na dworcu PKS, kiedy okaza�o si�, �e zaplanowana przez nas wycieczka z bia�ego Krzy�a do Bielska z braku �rodka transportu nie wypali. Wi�c do��czyli�my do nich i razem przeszli�my tras� Twardorzeczka � Muronka � Magurka Wi�licka � Zielony Kopiec � Cienk�w � Wis�a Malinka. Po drodze by�o ognisko na �niegu z pieczeniem kie�basek i piersi kurczaka oraz kilka przyjemnych zjazd�w.

________________________________________

2006.03.11 Jaskinia w Straconce

Tomasz Stryczek
W dniu 11.03.2006 by�em w Jaskini w Straconce K.Bm-01.07.
Stwierdzono jednego nietoperza ( prawdopodobnie podkowiec ma�y).
Jaskinia generalnie czysta.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

N 2006.03.11 Zdobycie Malinowskiej Ska�y

 • Micha� Ganszer

 • Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca

 • Jerzy Ganszer

Z Ma�ego Skrzycznego na Malinowsk� Ska��, potem na Malin�w i zjazd w d�. By�o du�o �wie�ego �niegu i skoki /zjazdy/ ze ska�y by�y powtarzane wielokrotnie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

2006.03.10-12 Kletno

Eksploracja w Suchym Wywierzysku 
Sebastian Potok
Leszek .................... - Osoba Towarzysz�ca
Lubomir Zawierucha
Wojciech Kozik - By�y Cz�onek Klubu
Marek Kruczalak
Roland ............... - Osoba Towarzysz�ca
Mariusz Krywult - By�y Cz�onek Klubu


Przodek jest bardzo perspektywiczny i jest cyrkulacja powietrza.
Niestety jest bardzo ciasno dlatego do przodu posuwamy si� bardzo powoli.

__________________________________________

A 2006.03.10 Badania �rodowiska jaskini Bi�nik

Z inicjatywy Katedry Geomorfologii Krasu Wydzia�u Nauk o Ziemi Uniwersytetu �l�skiego w Sosnowcu przeprowadzono kompleksowe badaniaelement�w �rodowiska jaskini Bi�nik (dolina Wod�cej, Jura Polska) i jej najbli�szego otoczenia. Badania dotyczy�y
m.in. rejestracji termiki i wilgotno�ci powietrza, grubo�ci i g�sto�ci pokrywy �nie�nej
(pomiar na tarasie przedjaskiniowym oraz w dnie doliny) z wykorzystaniem specjalistycznego/ cz�ciowo elektronicznego/ sprz�tu pomiarowego. Sporz�dzono te�
dokumentacj� �wiata organicznego jaskini, jej morfologii, a tak�e pobrano pr�bki w�d do analizy chemicznej. Badania b�d� kontynuowane.

P.S. Obiekt jest chroniony krat�. Na temat podj�tych bada� b�dzie mo�na sobie wkr�tce przeczyta�...

 Uczestnicy:

Katarzyna Kasprowska

�ukasz Polonius - Osoba Towarzysz�ca

Zbigniew Caputa - Osoba Towarzysz�ca

Waldemar Bardzi�ski - Osoba Towarzysz�ca

_________________________________________

N 2006.03.10 Wielka Racza

 • Robert Skoczylas

 • Agnieszka Mielec - Osoba Towarzysz�ca

 • Leszek Sarlrj - Osoba Towarzysz�ca

 • Krystyna Sarlrj - Osoba Towarzysz�ca

_________________________________________

N 2006.03.08 Nocny zjazd z Klimczoka

 • Beata Michalska

 • Jerzy Pukowski

 • Jerzy Ganszer

Z okazji �wi�ta Kobiet - Beata w schronisku wyst�pi�a w sukience!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

2006.03.07 Uroczyste obchody Dnia Kobiet w klubie

 • Ula Tebin

 • Katarzyna Wrzeszcz

 • "manekin z laurk�"

 • Beata Michalska

 • Aleksandra Chru�ciel - Speleoklub D�browa G�rnicza

 • Zofia Chru�ciel

 • pies suka Gabrysia

 • Agnieszka Kawik

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.03.06   Jaskinia W Malinowie V
 
Od Prze�. Salmopolskiej na skiturach:
1. Urszula Kr�l
2. Leszek Ostrawski
3. Piotr Becza�a
 
Wyjazd eksploracyjny. Otwory jaski� w Malinowie IV, V i VI oraz Schr. Podw�jnie Dziurawego to obecnie wielkie dymi�ce kratery. Na powierzchni oko�o 2 m. �niegu, otwory idealnie wytopione i bucha z nich para. Powinno doj�� do po��czenia za nied�ugo Jaski� V i VI.
Pr�bowano nowy sprz�t i techniki eksploracyjne.
Wieczorem by�o bardzo zimno i po wyj�ciu z jaskini kombinezony momentalnie zamarza�y. W przypadku Uli, gumiaki przymarz�y jej do kombinezonu tak skutecznie, �e uda�o si� je oddzieli� dopiero w domu!
Planowany biwak nie doszed� do skutku.

Ula przygotowuje si� do szturmu... Foto: Piotr Becza�a

 

 

 

�nie�no-lodowy krater nad otworem J. W Malinowie V. U g�ry Piotr Becza�a i Leszek Ostrawski. Foto: Urszula Kr�l.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

N 2006.03.05 Skitury z Jaworza Na��e przez B�atnia do Wapiennicy

 
Beata Michalska

Adam Kucharczyk


�agodny, spacerowy szlak z Jaworza Na��a na B�atni� a nast�pnie zjazd,
nieco bardziej sportowy, od schroniska �cie�k� do Wapiennicy.

Dobre warunki �niegowe, od schroniska  - pod puszystym �niegiem
warstwa zalodzona.

Wyjazd udany, sympatyczna , godna polecenia trasa.  
  

___________________________________________

2006.03.04-05 Jaskinia �nie�na 
Artur �era
S. Ra�ny - Akademicki Klub Groto�az�w Akademii G�rniczo Hutniczej - Krak�w
Tomasz - Akademicki Klub Groto�az�w Akademii G�rniczo Hutniczej - Krak�w

Robili�my og�lnie zdj�cia dotarli�my gdzie� za "konia". W jaskini zapor�czowali�my tylko Wlk. Studnie reszt�
robili�my z jednym sznurkiem 50m. - niez�a zabawa ale troch� "schodzi" na wspinaczce, otw�r 
odkopywali�my ok. 2h (troch� nam wcze�niej pomogli koledzy z AKG). W jaskini bawili�my si� ok. 10h. 
Mi�a wycieczka i podzi�kowania dla "modeli".

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cia wykona� Artur �era

 

 

 

 

___________________________________________

2006.03.04-05 Jaskinia Kasprowa Ni�nia, Kasprowy Wierch, Czarny Staw G�sienicowy

Maciej Niwi�ski
Jerzy Koczur
Ula Tebin

Pierwszy dzie�: Jaskinia Kasprowa do zapa�ek, po jaskini wyj�cie kondycyjne z plecakami na
Kasprowy i bardzo drogi nocleg w Murowa�cu. 
Oczywi�cie w jaskini dzia�ali tylko Jurek i Ula :) 
Drugi dzie�: Spacer nad Czarny Staw, �adne widoki.

__________________________________________

2006.03.04 Beskid �l�ski - Olsz�wka-Szyndzielnia-Sto��w

Krzysztof Borgie� (sprawozdanie), Micha� Leonowicz - Czechowicka
Grupa Groto�az�w

By�o bardzo du�o �niegu i generalne wszystkie szlaki od do�u do
sto�owa przecierali�my jako pierwsi. Warunki nieciekawe, zmienna
widoczno��, silny opad �niegu i zimny wiatr. Chcieli�my dojs� do J.
G��bokiej jednak warstwa �niegu uniemo�liwi�a nam odszukanie
otworu. Zajrzeli�my natomiast do J. Duj�cej. Szanuj�c pro�b�
groto�az�w eksploruj�cych j�, nie wchodzili�my g��boko. Chcieli�my
bowiem zobaczy� tylko s�ynn� studzienk� gdzie to prezes SBB w pocie
pokonywa� j� do g�ry bez liny. 

By�o mi�o i b�otni�cie.

_________________________________________

N 2006.03.03 � 03.12   Dolomity Brenta � narty

 Dariusz Kuzka - Osoba Towarzysz�ca

 Zdzisia Kania

 Pawe� Wojtas

 Wspania�e �nartowanie� w Dolinie S�o�ca (Val di Sole).

Przez ca�y czas mieli�my s�o�ce i mrozik.

Je�dzili�my po trasach i poza nimi w o�rodkach:

Folgarida, Marilleva, Madonna di Campiglio, Tonale.

Najwy�sze miejsce z kt�rego zje�d�ali�my to Cima

Presena 3069 m.n.p.m. po lodowcu Presena.

 

 

 

Na g�rnym zdj�ciu Sam Pawe� w kasku !!

 

 

 

 

 

_________________________________________

N 2006.03.03-04 S�owacja - Tatry Wysokie, Zb�jnicka Chata

 • Andrzej Konior  - Studenckie Ko�o Przewodnik�w Beskidzkich, Klub Sportowy Kandahar, by�y cz�onek Klubu Wysokog�rskiego Katowice

 • Krzysztof Konior - Osoba Towarzysz�ca

 • Janusz Miko�ajczyk - Klub Wysokog�rski Katowice

 • Ignacy Walenty N�dza - Klub Wysokog�rski Katowice i Harcerski Klub Taternicki

 • Piotr Ku� - Klub Wysokog�rski Katowice

 • Bogdan Zwoli�ski - Klub Wysokog�rski Katowice

 • Kuba Henclewski - Studenckie Ko�o Przewodnik�w Beskidzkich, by�y cz�onek Klubu Wysokog�rskiego Katowice

 • Leszek Janocze /?/ - Klub Wysokog�rski Katowice, Studenckie Ko�o Przewodnik�w Beskidzkich

 • Barbara Batko - Klub Wysokog�rski Katowice

 • Kazimierz Grodzicki - by�y cz�onek Klubu Wysokog�rskiego Katowice

 • Marcin Zwoli�ski - Klub Sportowy Kandahar

 • Wies�aw Wrona - Osoba Towarzysz�ca /Katowice/

 • Janusz Trybus - by�y cz�onek Klubu Wysokog�rskiego Katowice, obecnie Biuro Turystyczne TOP

 • Zofia Chru�ciel

 • Jerzy Ganszer

Ekipa narciarzy zdoby�a prze��cz Ma�y Zawrat i Rohatk� /2290/.

Ob�z zasadniczej grupy trwa� d�u�ej, mo�na doda�, �e tego typu obozy odbywaj� si� od 20 lat i maj� charakter wspinaczkowy. Niew�tpliwym liderem tego zgromadzenia by� Bogdan Zwoli�ski.

Zofia Chru�ciel pokaza�a sw�j nowy kask z "przy�bic�".

Je�eli kto� z uczestnik�w zauwa�y jakie� b��dy, lub chce co� uzupe�ni� - to niech przy�le odpowiednie dane.

 

 

Zdj�cie powy�ej - Zofia Chru�ciel na Ma�ym Zawracie

Zdj�cie po lewej stronie - zjazd z Ma�ego Zawratu - widoczny Andrzej Konior

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.03.02-05 Mistrzostwa w Ratownictwie G�rskim

 • Grzegorz Micha�ek - obs�uga zawod�w

 • Ryszard G�owacki  - obs�uga zawod�w

 • Aleksander Chru�ciel - startowa� i obs�uga zawod�w

 • Ewa Konderla - obs�uga zawod�w

 • Grzegorz Gaw�owski - obs�uga zawod�w

Szczeg�y na www.gopr-beskidy.pl

"Wygra�y Beskidy"

Zdj�cie przys�a� Ryszard G�owacki i to on jest na nim. Na Skrzycznym.

Nasi koledzy nale�� do GOPRu i z ramienia tej organizacji zabezpieczali zawody.

 

 

___________________________________________

N 2006.03.02 Jaworowy Szczyt - Czechy /Beskid Morawsko-�l�ski/

 • Zofia Chru�ciel

 • Grzegorz ��kawa

_________________________________________

N 2006.03.02 Masyw Baraniej G�ry 

By� to bardzo kr�tki, ale zarazem bardzo przyjemny wyjazd tourowy. Osi�gn�li�my dwa razy szczyt Baraniej G�ry. Szlaki nawet przetarte. 
Ewa Konderla
Grzegorz Gaw�owski

___________________________________________

N 2006.02.28 Skrzyczne

Marcin Procner 
By�em na Skrzycznym na wschodzie s�o�ca, by�o fajnie...

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.02.27     Czantoria - Beskid �l�ski
 
1. Urszula Kr�l
2. Piotr Becza�a
 
Wyjazd skiturowy. Dwa trawersy p�nocnych stok�w Czantorii. Poruszali�my si� w nieprzetartym terenie. W lesie lodoszre� przechodz�ca w l�d. Po niewielkim "dachowaniu" uda�o mi si� zatrzyma� dopiero po kilkunastu metrach, a odkszta�ceniu uleg� kij teleskopowy Paetzla (wg producenta przeznaczony w�a�nie do lodu...).

__________________________________________

N 2005.02.26 - Beskid �ywiecki - wyj�cie skiturowe

 Zdzisia Kania

 Tomasz P�czek - Osoba Towarzysz�ca

 Pawe� Wojtas

 Ci�cina G�rna � Magura � Abraham�w � zjazd czerwonym szlakiem i polami

z powrotem do tej samej doliny. Bardzo fajna, nie m�cz�ca p�tla.

Szkoda, �e nie by�o s�onka. Widoki by�yby wspania�e.

___________________________________________

2006.02.26 Barania G�ra

Tomasz Stryczek
Odby�em wycieczk� piesz� na Barani� G�r� (1220 m).
Osoby Towarzysz�ce Magda Szczypka i Norbert Wandze.
Zwiedzili�my Schron Sezonowy w Baraniej G�rze K.Bs-02.85.

 

 

Po prawej wie�a widokowa na szczycie Baraniej G�ry.

 

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.02.26 Malinowska Ska�a

Grupa I - niezale�na pokona�a tras� z Ma�ego Skrzycznego na Malin�w i na Prze��cz  Karkoszczonk�  - Anna Smoter

Grupa II - dotar�a jedynie /wyci�gami/ do Ma�ego Skrzycznego i nie ruszy�a dalej, ze wzgl�du na zamglenie byli to - Jerzy Pukowski, Micha� Ganszer i Jerzy Ganszer, na wyci�gach spotkano Ew� Konderl� i Grzegorza Gaw�owskiego

 

 

 

Po prawej Micha� Ganszer na Ma�ym Skrzycznym

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

N 2006.02.25 Beskid �l�ski - Jaskinia G��boka w Sto�owie


- Janusz Dr�g 
- El�bieta Pocha 
- Robert Muzyczka 

Wy�ej wymienione osoby odby�y wycieczk� ski-turow� po Beskidzie �l�skim, zlokalizowano jaskini� Duj�c�, jaskini� w Sto�owie oraz jaskini� G��bok� w Sto�owie (kt�r� zwiedzono). 
W jaskini G��bokiej spotkano 2 nietoperze (prawdopodobnie podkowce ma�e). Kto� nabazgra� jakie� fioletowe (r�owe?) strza�ki oraz opisy miejsc w jaskini. 
By�o jak zwykle mi�o

_________________________________________

2006.02.25 Dolina Kobyla�ska i B�dkowska /turystycznie/

 • Tomasz Stryczek

 • Bronis�aw Krzy�ek - Osoba Towarzysz�ca

Po prawej - Sokolica w Dolinie Bedkowskiej

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej - �abi Ko� w Dolinie Kobyla�skiej

 

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.02.25 Bieg narciarski na �ar w Beskidzie Ma�ym

 • Zofia Chru�ciel

 • Jerzy Ganszer

Wyniki czasowe w zestawieniu klubowych indywidualnych zawod�w na �arze /w statystykach/

___________________________________________

2006.02.24 Jaskinia Zimna

24.II.06. o 4.30 rano wyjecha�a z Bielska ekipa do jaskini Zimnej w sk�adzie Jakub Pysz, Mi�osz Kubica,  oraz Marcin Sikora, kt�ry szala� na nartach na Kotelnicy i Guba��wce.
W Zimnej zwiedzili�my korytarz Rubinowy za korytarzem Galeriowym na ko�cu jaskini.
Czas akcji w dziurze 8 godz.
Spotkali�my dwie "dzikie grupy" - z Zakopanego i Nowego S�cza - ta ekipa mia�a bardzo "agresywny" sprz�t.

__________________________________________

N 2006.02.23-26 Wielka Fatra - S�owacja

Beata Michalska

Adam Kucharczyk

Z Dolnego Jelejca Dolin� Hornojelejsk� przeszli�my do Suchej Doliny gdzie przenocowali�my w Vysnej Revucy. Bardzo mi�y hostiniec!

Nast�pnego dnia ��tym szlakiem poszli�my na Plosk� (1532 m npm). Ten szlak to fantastyczny zjazd! - niestety my szli�my w przeciwnym kierunku ;-((

Dalej g��wnym grzbietem przez najwy�szy szczyt Ostredok (1592 m npm) podobno najpi�kniejsza cz�� Fatry a �e pogoda by�a przepi�kna tak wi�c widoki na wszystkie cztery strony �wiata. Z Kri�nej zeszli�my do schroniska Kralova Studnia  - po piwie nawet zacz�o nam si� ju� podoba� !

3- dnia wr�cili�my na Kri�n� i zdecydowali�my si� na zjazd czerwonym szlakiem grzbietem Repistego no i na powr�t Dolin� Hornojelersk� do samochodu.

G�ry po prostu wymarzone na ski-toury!!! no i jeszcze zastanowi�a nas wielka ilo�� lawin kt�re zesz�y w trakcie ocieplenia - nawet na ma�o nachylonych stokach albo w lesie!

 

 

Po prawej stronie Beata Michalska, nale�y s�dzi�, �e zdj�cia wykona� Adam Kucharczyk

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

2006.02.23 Jaskinia Zimna - trawers z g�rnego do dolnego otworu

 1. Jerzy Pukowski

 2. Tomasz Urba�ski

 3. Micha� Smoter

 4. Jerzy Ganszer

Bardzo mi�a wycieczka, czas akcji jaskiniowej mniej ni� trzy godziny. Widzieli�my napis w jaskini "tu byli Dziusiek i Zyza�ski". Zabrano troch� �mieci z rejonu dolnego otworu. W dolinie "ry� zagryz� kozice" i widzieli�my t� kozic� - wiadomo�� od pracownik�w TPNu. Wizyta u Zi�by. Na pocz�tku akcji przy Harnasiu spotkali�my kurs z �agania pod kierownictwem Rajmunda Kondratowicza i Wita Dokupila

 

 

W otworze widoczny Tomasz Urba�ski i Micha� Smoter, poni�ej Micha� Smoter i Jerzy Pukowski w drodze do g�rnego otworu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

2006.02.19 Wycieczka na trasie Lipowa Ostre - Skrzyczne

Jakub Pysz + dwie osoby towarzysz�ce

__________________________________________

2006.02.19 S�owacja - Dolina Bia�ej Wody - wspinaczka na lodospadach

 Miros�aw Grupka
Jaros�aw Goryl
�ukasz Jurczyk - Klub Wysokog�rski Bielsko-Bia�a
Bart�omiej Rozbicki - Klub Wysokog�rski Bielsko-Bia�a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powy�ej "100" metrowy lodospad..

 

 

___________________________________________

N 2006.02.19 Magurka - Beskid Ma�y

 Ula Tebin

 Zdzisia Kania

 Pawe� Wojtas

  �Dora� �  Z.T. (zwierze towarzysz�ce)

 

Niedzielny spacerek, pi�kna pogoda,

mokry �nieg, du�o ludzi w schronisku,

herbata z pr�dem i weso�y zjazd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.02.18 Bieszczady

18.02.2006 odbyly  sie  zawody skialpinistyczne pt Puchar Polonin.Przewidziano trase trase Muczne - Obnoga - Kopa Bukowska - Tarnica - Bukowe Berdo - Muczne. Niestety pogoda uniemozliwila przejscie calej trasy i zawody zakonczyly sie na Kopie Bukowskiej a wyniki podano z pierwszego punktu sedziowskiego. 
Mialy to byc zawody w Pucharze Polski i Mistrzostwa Polski ale nie udalo sie. Za to na obiad serwowano dzika / z wlasnej hodowli/ i jelenia wieprzowine i pstraga. 
Byla tez zupa z bieszczadzkich borowikow. 
Ogolnie fajnie ale strata 3 dni  w tym 2 w samochodzie i pieniedzy.. Bywa i tak 
startowaly w kategorii kadet Ola Chru�ciel - Speleoklub D�browa G�rnicza
                                  nestor Zosia Chrusciel

___________________________________________

2006.02.18 Beskid Ma�y - trasa: Kozy - Chrobacza ��ka - Groniczki  - Magurka

 Jerzy Koczur

.. szed� na piechot� i odcinek z Chrobaczej  ��ki do Groniczek przeciera� ...

__________________________________________

2006.02.18 Jaskinia Mi�tusia do Wielkich Komin�w

W dniu 18-02-2006 odby� si� wyjazd kursowy do jaskini Mi�tusiej w sk�adzie:
kierownik: Tomasz Grzegrzu�ka "Murzyn" instruktor
               Marek Kruczalak " In�ynier" SBB
kursanci:Krzysztof Borgie�
             Ireneusz Paszko
             Grzegorz Borgie�
             Patrycja Olech
             Micha� Sromek
             Bart�omiej Mi�osz
             Agnieszka Kawik
             Grzegorz Gaw�owski
             Maciej Niwi�ski
    Nasza ekipa zjecha� do syfonu w Wielkich Kominach. R�wnocze�nie dzia�a�a ekipa w Ciasnych Kominach oraz dwie ekipy prawdopodobnie Warszawka i Ruda.Pogoda by�a zas�u�ona dla uczestnik�w wyjazdu. Trasa doj�cia przetorowana przez wiele grup odwiedzaj�cych jaskini� ostatnio licznie.Na wyje�dzie panowa�a mi�a atmosfera. A sama akcja przebieg�a sprawnie
                                                                                        z taternickim pozdrowieniem
                                                                                                 Murzyn

_____________________________________

2006.02.18 Jaskinia Mi�tusia - dno Ciasnych Komin�w

 1. Tomasz Kud�acz

 2. Jakub Pysz

 3. Beata Michalska

 4. By�y Cz�onek Klubu - jak uzupe�ni sk�adki, to jego dane zostan� podane !

Uwaga - osobnicy "2" i "4" zrobili sobie wycieczk� do "Marwoja"

______________________________________

N 2006.02.18 Beskid �ywiecki - zdobycie Mu�co�a 1165 m

 1. Zdzis�awa Kania

 2. Pawe� Wojtas

 3. El�bieta Pocha

 4. Robert Muzyczka

 5. Jerzy Ganszer

S�o�ce, �wie�y mokry �nieg, widok na Tatry. Znaleziono miejsce na biwak zimowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.02.17-19 Babia G�ra /dzia�alno�� w ramach GOPRu/

 • Grzegorz Micha�ek

 • Ryszard G�owacki

Przerobili�my logistycznie i topograficznie ca�� Babi� od s�owackiej strony. 
Wyj�cie turowe z Zawoji Markowe przez Markowe Szczawiny, Ma�� Babi�, Bron�, 
Diablak, Borsucie, Bakovsky Gro�, Staviny, do Slanej Vody. Oko�o 30km. 
�niegu w choler�, po drodze akcja po dw�jk� zagubionych. Przeszli�my w 
trzydziestu prawie wszystkie dr�ki i spychacz�wy. 
Na trzeci dzie� skuterowanie przez wszystkie trasy. Jazda ekstremalna - 
wysiadasz i jeste� po pas w �niegu. Co chwile wykopywanie maszyn. Pogoda 
dopisa�a cho� w pi�tek dosypa�o na g�rze oko�o 30 cm �niegu. Miejscami jest 
jego oko�o 4m, �rednio 2m. teren po s�owackiej stronie dziki i nie dziwne �e 
tyle ludzi si� gubi, cho� wi�kszo�� p�aska poza stokami Babiej. 
Rewelacyjne widoki na Pilsko i Tatry od drugiej strony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cie po lewej - wyj�cie na Bron�. Zdj�cie po prawej to S�owacja, na pierwszym planie Ryszard G�owacki.

___________________________________________

2006.02.17 Wyj�cie na Magurk� - Beskid Ma�y

Grzegorz Klassek

By�a zamie� �nie�na.

__________________________________________

N 2006.02.17 Jaskinia w Trzech Kopcach

 • Jerzy Pukowski

 • Jerzy Ganszer

Byli�my drug� grup� w tym roku. Wyniesiono troch� �mieci /�wieczki/ mo�na stwierdzi�, �e jaskinia jest czysta, co niew�tpliwie jest zas�ug� wszystkich odwiedzaj�cych. 

Oficjalne dane J.Pukowskiego - by�y 4 podkowce ma�e i 11 nock�w w tym co najmniej 2 gatunki.

W czerwonym kasku Jerzy Pukowski / rejon przy otworowy /

 

 

 

___________________________________________

2006.02.15 Ksi��nica Beskidzka - prze�rocza Krystiana Szcz�snego "Moje Tatry"

 • Ula Tebin

 • Jerzy Pukowski

 • Piotr Gaw�owski - Weteran

 • Maciej Niwi�ski

__________________________________________

2006.02.12 Czarny Staw G�sienicowy - turystyka

Jerzy Koczur

__________________________________________

2006.02.12 Klubowe wyj�cie do teatru

 • Zdzis�awa Kania

 • Pawe� Wojtas

 • Jerzy Pukowski

 • Beata Michalska

 • Anna Smoter

 • Micha� Smoter

 • Micha� Ganszer

 • Jerzy Ganszer

 • wiele os�b towarzysz�cych

 

 

Po prawej cz�� ekipy klubowej .......

 

 

 

________________________________________

N 2006.02.11-18 Babia G�ra - kurs ski-tourowy

Kurs ski-tourowy na Babiej G�rze 11-18 luty 2006
 
Baza - schronisko Markowe Szczawiny
Prowadz�cy :
Jaros�aw Gutek, Edward Chudziak - GOPR
Uczestnicy :
Bogumi� R�ycki - Klub Wysokog�rski Warszawa
Bogdan Ciborski - Klub Wysokog�rski Warszawa
Krzysztof Borkowski - Klub Wysokog�rski Warszawa
Grzegorz Szerszenowicz - Osoba Towarzysz�ca
Zbigniew Duma�ski - Osoba Towarzysz�ca
Rafa� Paleczny - Osoba Towarzysz�ca

________________________________________

2006.02.11 Walentynk w klubie

 1. Leszek Soko�owski - Osoba Towarzysz�ca

 2. Krystyna Soko�owska - Osoba Towarzysz�ca

 3. Tomasz Stryczek

 4. Miros�aw Micherdzi�ski

 5. Jadwiga Micherdzi�ska

 6. Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca

 7. Zdzis�aw Grebl

 8. Ludmi�a Wita�ska - Osoba Towarzysz�ca

 9. Anna Soba�ska

 10. Beata Michalska

 11. Anna Smoter

 12. Pawe� Wojtas

 13. Ula Tebin

 14. Zdzis�awa Kania

 15. Tomasz Grzegrzu�ka /Murzyn/

 16. El�bieta Pocha

 17. Robert Muzyczka

 18. Janusz Dr�g

 19. Katarzyna Wrzeszcz

 20. Robert Olejnik - Osoba Towarzysz�ca

 21. Agnieszka Kawik

 22. Ma�gorzata Pocha - Osoba Towarzysz�ca

 23. Wac�aw Kosmowski - By�y Cz�onek Klubu

 24. Katarzyna Kosmowska

 25. Ewa Lampart-Roj

 26. Bartosz D�bek

 27. Jerzy Ganszer

 28. Adam Kucharczyk

Impreza zalicza�a si� do "do�� rozwojowych" - panowie byli w d�ugich krawatach, a panie prezentowa�y si� z dwoma balonami. Zdzis�aw Grebl wykona� grupowe zdj�cie pozowane i mo�e b�dzie w trzecim tomie naszej kroniki klubowej, kt�r� prowadzi Katarzyna Wrzeszcz. Kwintesencj�    spotkania to zdj�cie Katarzyny Kosmowskiej - lecz nie zostanie udost�pnione! Osoby zainteresowane mog� do Niej zg�asza� si� indywidualnie....

___________________________________________

N 2006.02.11 Puchar Polski na Pilsku

 • Zofia Chru�ciel

 • Aleksandra Chru�ciel - Speleoklub D�browa G�rnicza

"11 lutego 2006 rozpoczelismy bieganie w Pucharze Polski na Pilsku. 
Zawody byly rowniez klasyfikowane do Pucharu Europy Srodkowej. 
Trasa kategorii zespolowej 
Hala Miziowa - Pilsko - Hala Szczawiny - Solisko - Polana pod Bykiem - Pilsko /limit 2 h/ 
- Potok Cebulowy - Skalka - trawers do czarnej trasy na Szczawinach i nia na Hale Miziowa. 
Przewyzszenie 1600 m 
Wyposazenie obowiazkowe - narty buty kijki foki detektor lawinowy lopata do sniegu plachta ratunkowa rekawice okulary plecak 20 l kask 
Regulamin wyniki znajdziesz na stronie kandahar "

 

__________________________________________

2006.02.11 Jaskinia w Malinowie

Robert Mys�ajek

W sobot� by�em w jaskini razem z ekip� telewizyjn� robi�c� program 
"turystyczny" z serii "Nie tylko Tatry". Kr�cili�my odcinek o jaskiniach. 
Ten nietoperz /patrz sprawozdanie poni�ej/ to by� nocek w�satek lub nocek Brandta (to dwa bli�niacze 
gatunki i jak �pi�, to si� ich nie da odr�ni� - normalnie robi si� to 
ogl�daj�c ich z�by). 

 

To czarne na zdj�ciu - to ten nietoperz /J.G./

 

 

___________________________________________

N 2006.02.11 Skoki z Malinowskiej Ska�y

 • Jerzy Pukowski

 • Jerzy Ganszer

W Jaskini Malinowskiej zaobserwowano jednego nietoperza. W drodze "tam"

spotkano El�biete Poch� i Roberta Muzyczk�.

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prawej stronie Wielki Jerzy Pukowski na Malinowskiej Skale.

 

 

 

 

 

__________________________________________

N 2006.02.09 Jaskinia Salmopolska

Jerzy Pukowski - nie stwierdzono obecno�ci nietoperzy

__________________________________________

2006.02.09 Jaskinia Zimna
Artur �era + stra�acy + Marcin Gala - Speleoklub Warszawa
�wiczenia transportu poszkodowanego w noszach
na odcinku - Wlk. Kominy - Beczka - Czarne Kominy - b�otny pro�ek. sam transport 2h. ca�a akcja 7h.

_________________________________________

N 2006.02.08 Beskid �l�ski - Wis�a Czarne

 • Adam Kucharczyk

 • Jerzy Ganszer

Ekipa zwiedzi�a Schron Sezonowy w Baraniej G�rze K.Bs-02.85 i splanowa�a nowy obiekt o nazwie Dolna Kaskada Rod�a K.Bs-02.90. D�ugo�� obiektu w tej chwili wynosi 4,5 m. - cz�� by�a zalodzona i w tym okresie roku niedost�pna. Szacuje si�, �e ca�kowita d�ugo�� obiektu nie powinna przekroczy� 9 m. Jako ciekawostk� mo�na doda�, �e do eksploracji Kaskady zastosowano - raki, czekany i lin� !

Wykonano pomiary GPS - N 49�37,295'  S 018�59,075'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powy�ej otw�r wschodni, po prawej stronie otw�r zachodni - widoczny Adam Kucharczyk

 

 

 

Plan widoczny po lewej stronie dostosowa� do potrzeb internetowych Jerzy Pukowski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

2006.02.07-12 Ptasia Studnia


Miros�aw Grupka
Jaros�aw Goryl

Wtorek by� dniem transportu, wynie�li�my na g�r� cz�� sprz�tu i jedzenia.
Do jaskini weszli�my w �rod�. Celem wyjazdu by�o sprawdzenie komin�w nad Sal� Dantego.
Po wyj�ciu na g�r� sali okaza�o si� , �e ju� tam kto� by�.
Przekr�j ze strony http://sktj.pl/epimenides/index_d.html jest nieaktualny.
Mo�e kto� ma nowe dane na temat Ptasiej ? Nie ko�czymy na tym eksploracji, 
mamy jeszcze do sprawdzenia kilka temat�w. Zrobimy to na kolejnych wyjazdach.
Po rozczarowaniu jakie nas spotka�o, odpoczywali�my sobie na biwaku i s�uchali�my
radia (idealnie odbiera RMF FM), jak na zewn�trz sypie sobie �nieg.   
Z jaskini wyszli�my ok. 10 w niedziel�. Nie spodziewali�my si� a� takiego du�ego opadu �niegu. 
Przyby�o ok. p� metra. Zjazd do doliny (pi�� wyci�g�w) i przedzieranie si� przez �nieg w dolinie kt�ry 
si�ga� ramion, zaj�o nam 10 godzin. Dobrze, �e kto� w tym samym dniu by� w jask. Mi�tusiej. 
Od tego miejsca sz�o si� ju� du�o l�ej.  
Dziwne tylko, �e od jesieni nikt nie by� w Ptasiej mimo bardzo dobrych warunk�w 2 tygodnie temu. 
I prawdopodobnie po ostatnich opadach ju� nikt tej zimy tam nie p�jdzie.

________________________________________

2006.02.07 Walne zebranie sprawozdawcze

Odczytano wszelkie mo�liwe sprawozdania, zast�pc� gospodarza klubu zosta�a Ula Tebin. Przewodnicz�cym spotkania by� Grzegorz Klassek

 

Widoczny Grzegorz Klassek - przewodnicz�cy spotkania, Czes�aw Szura - prezes, Anna Smoter - sekretarz

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Grzybek, Jakub Pysz - magazynier, Micha� Smoter - gospodarz klubu, Ula Tebin - zast�pca gospodarza klubu, Pawe� Wojtas

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

2006.02.07 Jaskinia Mi�tusia
Artur �era + stra�acy
p�ywanie w Marwoju
 
 
Zdj�cie przys�a� Artur
 
 
 
 
 
 
________________________________________

2006.02.06-08 Wielka Litworowa - �nie�na (Syfon Dziadka)

Marcin Procner
Bart�omiej Juroszek
 
Zrobili�my system w oparciu o dwa biwaki w Litworowej.
Og�lnie akcja dosy� wymagaj�ca, zw�aszcza �e
doj�cie jak i powr�t z dziury by�y dosy� ci�kie.
 
Chcemy tutaj podzi�kowa� kolegom Ry�kowi G�owackiemu i Grzegorzowi Micha�kowi za transport do "Zakopca" i z powrotem oraz za zainteresowanie naszym losem po akcji.
Nie uda�o si� zrobi� tej akcji razem ale mo�e nast�pnym razem si� powiedzie.
"Pozdro"

 

 

 

 

Zdj�cia przys�a� Marcin Procner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

2006.02.06 Wielkie Koryciska
Artur �era + stra�acy
wspinaczka na lodach

________________________________________

N 2006.02.05 Czechy - Beskid Morawsko -  �l�ski

Grzegorz Micha�ek
Adam Poloczek
 
5 luty 2006. Szkolenie tourowo - topograficzne GOPR. Celem by�o zdobycie ulubionej g�ry naszego Kierownika Sekcji - �ysej G�ry. Na szczycie odwiedzili�my naszego koleg� z HS, zwiedzili jego dy�urk� i ... nawi�zali kontakt na przysz�o��. Mamy jednak nadziej�, �e nasze kontakty na zawsze pozostan� wy��cznie towarzyskie i nigdy nie b�dziemy musieli prowadzi� wsp�lnych dzia�a�.
 
 
Pozdrawiam
Adam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

N 2006.02.05 Kozia G�ra - Beskid �l�ski

data wyjazdu: 05.02.2006. /niedziela/
 
kierowniczki wyjazdu: Karina Kruczalak
                                Jadwiga Micherdzi�ska
uczestnicy: j.w.
 
cel: Kozia G�ra(ka)  osi�gni�ty tras� wzd�u� toru saneczkowego. Szlak nie przetarty, �nieg dziewiczy.
 
Z wyjazdem  tym zosta�a utworzona nowa grupa narciarzy- tzw.ski- stoper�w ( tempo : dwa do przodu trzy do ty�u )
Zapraszamy  ch�tnych, kt�rym odpowiada nasze  "zab�jcze " tempo.
 
Kontakt: Jadwiga Micherdzi�ska
              [email protected]

___________________________________________

2006.02.05 Tatry Polskie - wspinaczka powierzchniowa

Wspinaczka w lodowo-mikstowym terenie nad ��t� Prze��cz� (Wierch-Pod Fajki).
 
Zbigniew Grzybek - g�rne zdj�cie
Leon Wi�niewski - dolne zdj�cie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

 

Od tego miejsca wszystkie wyjazdy b�d� mog�y by� obrazowane tylko maksymalnie dwoma zdj�ciami !

Jednocze�nie autor niniejszego dzia�u zastrzega sobie pewne odst�pstwa od tej zasady !

__________________________________________

2006.02.05 Jaskinia Komonieckiego - Beskid Ma�y

W dniu 05.02.2006 uda�em si� do Jaskini Komonieckiego (pieszo). W�dr�wk� zacz��em od miejscowo�ci Las. 
Do granicy lasu walczy�em z du�� ilo�ci� �niegu zalegaj�c� na polach. 
Po dotarciu do drogi le�nej sz�o ju� lepiej. Po 2 godzinach tyrania w lesie i robieniu zdj��, 
dotar�em na miejsce. Po odpoczynku i rozkoszowaniu si� okolica uda�em si� z powrotem do Lasu. 
Pogoda dopisa�a , w jaskini kto� zostawi� folie (mo�e jeszcze tam po ni� wr�ci). 
Polecam si� tam wybra� i latem i zim�.

Pozdrawiam i do zobaczenia (za��czam kilka fotek do wykorzystania ).
Tomasz Stryczek

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

N 2006.02.05 S�owacja - zdobycie g�ry Chocz 1611 m. /na po�udnie od Korbielowa/

 1. Anna Smoter

 2. Micha� Smoter

 3. Beata Michalska

 4. Jerzy Pukowski - grupa wspomagaj�ca - trenowa� na wyci�gu

 5. Jerzy Ganszer

G�ra do�� wymagaj�ca zw�aszcza w zje�dzie. Nieprawdopodobnie ciekawy widok ze szczytu!

G�ra do�� cz�sto widziana przez nas z Pilska i Babiej - od zachodu �agodna od wschodu bardzo stroma.

Wyjazd zako�czy� si�  w Restauracji "Lucia" w Dolnym Kubinie na rynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

2006.02.04 "Parapet�wa" u Grzegrzuk�w

 • Edyta Grzegrzu�ka - Osoba Towarzysz�ca /Pani Domu/

 • Tomasz Grzegrzu�ka

 • Nela - pies, seter irlandzki

 • Micha� Smoter

 • Iwona D�bek

 • Martyna Kubica - Osoba Towarzysz�ca

 • Mi�osz Kubica

 • Beata Michalska

 • Anna Smoter

 • Jadwiga Micherdzi�ska

 • Micha� Ganszer

 • Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca

 • Anna Soba�ska

 • Jerzy Ganszer

 • Dawid Miko�ajczyk

 

__________________________________________

N 2006.02.04 Hala Boracza z �abnicy

 • Anna Smoter

 • Micha� Ganszer

 • Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca

 • Jerzy Ganszer

W schronisku spotkano ekip� z Klubu Wysokog�rskiego Bielsko-Bia�a - Grzegorza J�drzeja i Romana Forysiaka /na nartach szli w kierunku Pilska/.

 

 

Z prawej ekipa przy schronisku na Hali Boraczej

 

 

___________________________________________

N 2006.02.02 Pilsko

W dniu 2 lutego 2006 roku grasowa�em po stokach Pilska w ramach kontroli ruchu narciarskiego. Pogoda by�a �wietna, 
s�oneczko grza�o (inwersja) i mo�na by�o opala� r�ne cz�ci cia�a.
Do godzin po�udniowych je�dzi�o si� swobodnie, natomiast p�niej zjawi�o si� wi�cej narciarzy i zacz�o by� t�oczno.
Wyjecha�em orczykami z do�u pod szczyt Pilska (wyci�giem VII), a zje�d�a�em r�nie, zale�y co chcia�em zobaczy�
(jako pracownik Parku oczywi�cie).


Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.01.31 Zdobycie Prze��czy "nad Stalownikiem" - zjazd do Straconki /Beskid Ma�y/

 • Micha� Ganszer

 • Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca

 • Jerzy Ganszer

Nie uda�o si� okre�li� jednoznacznej nazwy tej prze��czy!

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

N 2006.01.29 Pilsko

Beata Michalska

Do 13.00 je�dzi�am sobie na wyci�gach i by�o /..cenzura../ bardzo przyjemnie! Trasy rewelacyjnie przygotowane i ma�o ludzi - na 2 pierwszych wyci�gach nie by�o w og�le kolejek - wszyscy owczym p�dem pojechali na g�r�. A po 13.00 posz�am na szczyt i zjecha�am na Prze��cz Glinne i zjazd by� te� "superowy" - tam jest szeroka wycinka - pozosta�o�� po pasie granicznym a �nieg by� tez "fajowy".

__________________________________________

N 2006.01.29 Wyj�cie narciarskie na trasie: Wapienica - Szyndzielnia - Klimczok - B�atnia - Wapienica
Micha� Smoter
Ania Smoter
Na podej�ciu i Szyndzielni panowa�a dosy� nieprzyjemna mg�a. Na Klimczoku opalali�my si� w pi�knym s�onku i podziwiali�my morze mgie� z kt�rych wy�ania�y si� nieliczne szczyty. Na ca�ej trasie bardzo przyjemny jezdny �nieg ale jest du�o po�amanych drzew i nale�y uwa�a� po mo�na sobie zrobi� krzywd�:-)

__________________________________________

2006. 01.29 Magurka - Czupek /Beskid Ma�y/

	Paulina Mo�ek - Osoba Towarzysz�ca
Halinka Mo�ek - Osoba Towarzysz�ca
Ula Tebin
Akcja mia�a charakter totalny :) mimo to by�o mi�o jak to na babskich akcjach, pozdrawiamy wszystkich pan�w klubowych.

___________________________________________

2006.01.28-29 Ptasia Studnia


Miros�aw Grupka
Jaros�aw Goryl

"Byli�my w sali Dantego"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

K 2006.01.28 Jaskinia Kasprowa Ni�nia

1 - El�bieta Pocha

 

 

 

 

2 - Patrycja Olech /kursantka/

 

 

 

 

3 - Agnieszka Kawik /kursantka/

 

 

 

 

4 - Bart�omiej Mi�osz /kursant/

 

 

 

 

5 - Jan G�rniak /kursant/

 

 

 

 

6 - Krzysztof Borgie� /kursant/

 

 

 

 

7 - Grzegorz Borgie� /kursant/

 

 

 

 

8 - Ireneusz Paszko /kursant/

 

 

 

 

9 - Anna Smoter /zwyczajny taternik jaskiniowy/

 

 

 

 

10 - Tomasz Urba�ski "Paj�k"

 

 

 

 

11 - Jerzy Pukowski - kierownik akcji

 

 

 

 

12 - Jerzy Ganszer - brak zdj�cia

Ekipa dotar�a do "Zapa�ek" i do Syfony Danka. W jaskini spotkano 7 os�b ze Sopockiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego pod kierownictwem Rados�awa Paternogi. W grupie Sopockiej by�y dwie damy ! 

By�o mi�o i weso�o, wykonano grupowe zdj�cie pozowane z kolegami z Sopotu. Dwie osoby /Jerzy i Bart�omiej/ dotar�o za pr�g za Sala Rycersk�.

Z rejonu Syfonu Danka wyniesiono troch� �mieci - generalnie jaskinia jest bardzo czysta.

W grupie by�o dw�ch na�ogowych palaczy /Irek i Tomasz/ i bardzo nam "uprzykrzali czas" - wiadomo�� podaje si� do publicznej wiadomo�ci z nadziej� "�e zm�drzej� i zmieni� si� na korzy��"

W tym czasie w Zakopanem by�y skoki narciarskie /skaka� Ma�ysz - uzyska� 4 miejsce/ i w rejonie ronda by�o du�e zamieszanie "samochodowe"

Uwaga - na temat Kasprowej Ni�niej mo�na sobie poczyta� w "Podziemiach Tatra�skich" Stefana Zwoli�skiego /Warszawa 1987 wyd. II/. Z tre�ci wynika tam, �e "zapa�ki" zosta�y za�o�one w roku 1951 /!/ i jeszcze s�u�� innym  pokoleniom groto�az�w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

2006.01.28 Jaskinia w Malinowie

Robert Mys�ajek

 Stwierdzi� noceka w�satego lub noceka Brandta

___________________________________________

N Wielki Chocz 1611 - S�owacja

 • Ewa Chykaszek-Brylska

 • Bart�omiej Brylski - Beskidzki Klub Narciarzy "Gronie"

 • inne osoby z Beskidzkiego Klubu Narciarzy "Gronie"

-->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

N 2006.01.21 Wietrzna Dziura na Magurce KL.Bm-01.01

 1. Zdzis�aw Grebl

 2. Grzegorz Jendrzej - Klub Wysokog�rski Bielsko-Bia�a

 3. Roman Forysiak - Klub Wysokog�rski Bielsko-Bia�a

 4. Jerzy Pukowski

 5. Micha� Smoter

 6. Anna Smoter

 7. Pawe� Wojtas

 8. Piotr Tyrakowski

 9. Zbigniew Grzybek

 10. Katarzyna Kosmowska

 11. Marta �witilnik - Osoba Towarzysz�ca

 12. Dawid Grigorian - Osoba Towarzysz�ca

 13. Klaudia �witilnik - Osoba Towarzysz�ca

 14. Zuzanna Kosmowska - Osoba Towarzysz�ca

 15. Jerzy Ganszer

/.../ Jaskina, ognisko, mr�z - rano prawie - 20�C, pipsy, sonda, zawody w kopaniu do��w, du�e ilo�ci �niegu, wizyta w schronisku, itp...

Rejon schroniska na Magurce - stoj� od lewej: Piotr Tyrakowski, Jerzy Pukowski, Anna Smoter, Micha� Smoter, Zdzis�awa Grebl, na dole w czerwonym - Zbigniew Grzybek /by�o zimno/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Powy�ej Micha� Smoter - prosz� zwr�ci� uwag� na nowoczesn� �opat� lawinow� firmy KONG !

 

Wielki Jerzy Pukowski w jaskini.

__________________________________________

N 2006.01.21 Jaskinia w Grzybie K.Bs-02.07 i Schron Sezonowy w Baraniej G�rze K.Bs-02.85

 • Micha� Ganszer

 • Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca

 • Jerzy Ganszer

W dolinie wiele furmanek dostosowanych do przewozu ludzi dostarcza�o wczasowicz�w do "bac�wek" na degustacje.

Schron Sezonowy wykszta�cony w 3/4 swojej d�ugo�ci [chodzi o l�d] - wykonano pomiar GPS N - 49�37,266' S - 018�59,100' wysoko�� 719 m n.p.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powy�ej Jaskinia w Grzybie /Micha� i Wanda/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powy�ej Schron Sezonowy w Baraniej G�rze - mo�na go tylko podziwia� w zimie !

_______________________________________________

2006.01.17 Jaskinia Salmopolska i Malinowska - liczenie nietoperzy

Robert Mys�ajek i inni....

__________________________________________

2006.01.14-15 Beskidzka noc eksploracyjna

Artur �era, Jakub Pysz, Czes�aw Szura, Grzegorz Szalbot - Dzika Grupa z Malinki, Bart�omiej Juroszek
14 godzin akcji w jednej z beskidzkich jaski�.
Wunderwaffe w akcji!!!!!!!!!!!

__________________________________________

N 2006.01.14-15 Biwak Zimowy na Redykalnym Wierchu 1144 m. w Beskidzie �ywieckim

G��wnym organizatorem tego cyklicznego spotkanie jest Speleoklub Bielsko-Bia�a. Sprawozdanie poni�sze mo�na kopiowa� i przetwarza� na "w�asny u�ytek".

 1. Urszula Kr�l - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 2. Paulina Kr�l - Osoba Towarzysz�ca

 3. Bart�omiej Mi�osz - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 4. Jerzy Pukowski - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 5. Anna Smoter - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 6. Micha� Smoter - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 7. Jerzy Ganszer - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 8. Jadwiga Micherdzi�ska - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 9. Katarzyna Kosmowska - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 10. Anna Kosmowska - Osoba Towarzysz�ca

 11. Iwona D�bek - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 12. Mi�osz Kubica - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 13. Jerzy Koczur - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 14. Joanna Kubica - Osoba Towarzysz�ca

 15. Bogdan Kubica - Osoba Towarzysz�ca

 16. Katarzyna Wrzeszcz - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 17. Robert Olejnik - Osoba Towarzysz�ca

 18. Dariusz Rybarski - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 19. Lucyna Rybarska - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 20. Zdzis�awa Kania - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 21. Pawe� Wojtas - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 22. Agnieszka Kawik - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 23. Janusz Dr�g - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 24. Ewa Chylaszek - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 25. Bart�omiej Brylski - Beskidzki Klub Narciarzy PTTK "Gronie" w Bielsku-Bia�ej

 26. Renata Sadowska - Beskidzki Klub Narciarzy PTTK "Gronie" w Bielsku-Bia�ej

 27. Jerzy Urba�ski - Weteran z Wroc�awia

 28. Jerzy Niepsuj - Weteran z Bielska-Bia�ej

 29. Andrzej Pajda - Speleoklub D�browa G�rnicza

 30. Waldemar Wowro - Speleoklub D�browa G�rnicza

 31. Karol Gebler - Osoba Towarzysz�ca

 32. Robert Bryzik - Speleoklub D�browa G�rnicza

 33. Janusz Miko�ajczyk - Klub Wysokog�rski Katowice

 34. Marek Derewiecki - Osoba Towarzysz�ca

 35. Adam Knapik - Speleoklub Olkusz

 36. Jacek Pa�osz - Speleoklub Olkusz

 37. Marcin Koprowski - Speleoklub Olkusz

 38. Pawe� Banaszkiewicz - Speleoklub Olkusz

 39. Przemys�aw Pruski - Speleoklub Olkusz

 40. Robert Mucha - Speleoklub Olkusz

 41. Tomasz Witecki  - Speleoklub Olkusz

 42. Jan Olewicz - Speleoklub Olkusz

 43. Andrzej Samolewicz - Krakowski Klub Alpinistyczny

 44. Jerzy Zontek - Klub Wysokog�rski Bielsko-Bia�a

 45. Zdzis�aw Grebl - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 46. Ludmi�a Wita�ska - Osoba Towarzysz�ca

 47. Krzysztof Pawe�czak - Krakowski Klub Alpinistyczny

 48. Marek Bogacki - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 49. Damian Szo�tysik - Rudzki Klub Groto�az�w "Nocek"

 50. Kamil Szo�tysik - Rudzki Klub Groto�az�w "Nocek"

 51. Kazimierz Kucia - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 52. Robert Pest - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 53. Tomasz Dziedzic - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 54. Andrzej Jarek - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 55. Robert Miszuta -Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 56. Robert Wykr�t - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 57. Szymon Wajda - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 58. Marian Pilorz - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 59. Dariusz Sok� - Harcerski Klub Taternictwa / Klub Wysokog�rski Katowice

 60. Mariusz Wysocki - Klub Wysokog�rski Katowice

 61. Mariusz Wilk - Katowicki Klub Speologiczny

 62. El�bieta Nowak - Osoba Towarzysz�ca

 63. Kazimierz Piekarczyk - Katowicki Klub Speologiczny

 64. Zbigniew Hejda - By�y Cz�onek Speleoklubu Bielsko-Bia�a

 65. Konrad Stachurski - Speleo-Trek

 66. Grzegorz Skorek - Speleo-Trek

 67. Piotr Kciuk - Speleo-Trek

 68. Jerzy Modzelewski - Speleo-Trek

 69. Pawe� Ciupia� - Osoba Towarzysz�ca

 70. Wojciech Modzelewski - Speleo-Trek

 71. Marek �y�a - Osoba Towarzysz�ca

 72. Ma�gorzata Libera - Speleoklub D�browa G�rnicza

 73. Czes�aw Libera - Speleoklub D�browa G�rnicza

 74. Krzysztof Osojca - Speleoklub D�browa G�rnicza

 75. Patryk Stawowy - Harcerski Klub Taternictwa Katowice

 76. Pawe� Michalski - Harcerski Klub Taternictwa Katowice

 77. Iwona Por�bska - Speleoklub D�browa G�rnicza

 78. �ukasz W�jtowicz - Speleoklub "Bobry" �aga�

 79. Agnieszka Matejuk - Speleoklub D�browa G�rnicza

 80. W�odzimierz Matejuk - Speleoklub D�browa G�rnicza

 81. Karolina Jakubik - Osoba Towarzysz�ca

 82. Micha� Andreas - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 83. Marek Iliwicki - Harcerski Klub Taternicki / Klub Wysokog�rski Katowice

 84. Joachim Przebiera�a -  Harcerski Klub Taternicki / Klub Wysokog�rski Katowice

 85. Agnieszka Gajewska - Speleoklub Warszawa

 86. Krzysztof Recielski - Speleoklub Warszawa

 87. W�odzimierz Por�bski - Speleoklub D�browa G�rnicza

 88. Katarzyna Wi�ckiewicz -  Speleoklub Bielsko-Bia�a

 89. Piotr Gaw�owski - Bielski Klub Alpinistyczny

 90. Zbigniew Mastalski - Osoba Towarzysz�ca

 91. Aleksander Kos - Osoba Towarzysz�ca

 92. Kazimierz Kolarczyk - Osoba Towarzysz�ca

 93. �ukasz Przebiera�a - Harcerski Klub Taternictwa Katowice

 94. Piotr Wieczorek - Harcerski Klub Taternictwa Katowice

 95. Piotr Ciechelski - Harcerski Klub Taternictwa Katowice

 96. Grzegorz Micha�ek - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 97. Grzegorz Gaw�owski - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 98. Katarzyna Wysocka - Osoba Towarzysz�ca

 99. Henryk Koczan - Katowicki Klub Speleologiczny

 100. Aleksander Kotyczka - Osoba Towarzysz�ca

 101. Beata Michalska - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 102. Adam Kucharczyk - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 103. Piotr �wi�ka�a - Klub Wysokog�rski Jastrz�bie

 104. Dosota Wo� - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 105. Grzegorz Wo� - Speleoklub Bielsko-Bia�a

 106. Marek Fr�czek - Klub Wysokog�rski Katowice

 107. Bogdan Fr�czek - Klub Wysokog�rski Katowice

 

 Statystyka  
Klub / przynale�no��Ilo�� os�b
Beskidzki Klub Narciarzy PTTK "Gronie" w Bielsku-Bia�ej2
Weterani2
Speleoklub D�browa G�rnicza10
Klub Wysokog�rski Katowice7 /cz�� os�b nale�y jeszcze do HKT/
Speleoklub Olkusz8
Krakowski Klub Alpinistyczny2
Klub Wysokog�rski Bielsko-Bia�a1
Rudzki Klub Groto�az�w "Nocek"2
Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze8
Katowicki Klub Speologiczny3
Speleo-Trek5
Harcerski Klub Taternictwa Katowice5
Speleoklub "Bobry" �aga�1
Speleoklub Warszawa2
Bielski Klub Alpinistyczny1
Speleoklub Bielsko-Bia�a29 /jedna osoba nale�y do "Groni"/
By�y Cz�onek Speleoklubu Bielsko-Bia�a1

Jerzy Ganszer dzi�kuje Wszystkim za "liczny udzia�". Gdyby kto� zauwa�y� jakie� b��dy to prosz� da� zna�.

W nocy zanotowano -8C�. Niew�tpliwie by� to najwi�kszy biwak /107 os�b zarejestrowanych/. S�o�ce, gwiazdy, ksi�yc /pe�nia/, pi�kne widoki. Wi�kszo�� ekipy porusza�a si� na nartach. Mi�osz Kubica przyni�s� do�� du�y kawa� drewnianej wi�by tym razem z ko�cio�a ewangelickiego z Bia�ej, kt�ry zosta� zutylizowany w ognisku. Cz�� os�b spa�a w r�nych jamach �nie�nych - na uwag� zas�uguje "nora" "niezidentyfikowanego kolegi" wydr��ona w zmro�onym �niegu pod iglastym �wierkiem. By� to ju� 12 biwak. Marek Fr�czek zademonstrowa� modernistyczny system ogrzewania namiotu (rura, pojemnik, �wieczki). Jeden z koleg�w u�ywa� historycznego kochera na denaturat. Beata Michalska z Adamem Kucharczykiem pokonali pi�kn� tras� z Sopotni Wielkiej do Rajczy.

Zestawienie wszystkich zimowych biwak�w
RokMiejsceIlo�� os�b
1995Ostre - Beskid �l�ski2 osoby /ok. 7 os�b nie dotar�o, spa�o w terenie i "zaleg�o w gospodzie na dole"/
1996Hala Barania - Beskid �l�ski13 /2 osoby nie dotar�y - spa�y w terenie/
1997Romanka - Beskid �ywiecki30 os�b /cz�� os�b nie dotar�a spa�a w schronisku na Rysiance i w terenie/
1998Polana Jaworzyna Kamieniecka w Gorcach32 os�b / cz�� nie dotar�a i spa�a prawdopodobnie na Turbaczu/
1999Rejon Przys�opa (1187) w Gorcach39 os�b
2000Witowski Przys�op w Pa�mie Guba�owskim38 os�b /cz�� os�b nie dotar�a/
2001Pilsko - Beskid �ywiecki33
2002Babia G�ra62 osoby
2003Czyrnic - Beskid �ywiecki /ko�o Policy/65 osoby /w tym organizator spa� w schronisku/
2004Luba� - Gorce84 osoby
2005Rejon Soliska na zach�d od Turbacza - Gorce57 osoby
2006Redykalny Wierch - Beskid �ywiecki107 osoby

 W drugim dniu wykonano "grupowe zdj�cie pozowane", cz�� os�b zwiedzi�a Jaskini� w Boraczym Wierchu - Tutaj popisa� si� W�odzimierz Matejuk "Rower", kt�ry ku przera�eniu wszystkich wjecha� na nartach do �rodka! Kto� wpad� na pomys�, aby zasypa� otw�r jaskini z lud�mi znajduj�cymi si� w �rodku, ale dzielni groto�azi "poradzili sobie".      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powy�ej grupowe zdj�cie pozowane wykonane przez J.G. - mo�na kopiowa� i "przetwarza�"

Z dzik� satysfakcj� organizator powiadomi wszystkich za rok, gdzie odb�dzie si� nast�pny biwak.

Inne zdj�cia z biwaku s� umiejscowione w "Galerii" prowadzonej przez Piotra Tyrakowskiego.

___________________________________________

2006.01.13 Dolina Bia�ej Wody


Miros�aw Grupka
Jaros�aw Goryl
Maja Grzybowska - Osoba Towarzysz�ca

Wspinali�my si� na lodospadzie w Dolinie Bia�ej Wody.
Lodospad by� mniejszy ni� zwykle, ale i tak mia� 40 metr�w.
Pogoda nam dopisa�a, niebo by�o bez chmurki, ogl�dali�my pi�kne widoki.
Warto tam jecha� nawet na jeden dzie�.

 

Zdj�cia przys�a� J.Goryl.

Po lewej na dole - prowadzi Jaros�aw, po prawej na dole prowadzi Miros�aw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

N 2006.01.12-15 Alpy

W dniach 12-15.01.2006 przebywa�em z grup� ludzi w Alpach w dolinie Otztal w rejonie Solden. W sk�ad grypy wchodzili cz�onkowie KW Jastrz�bie, by�a dw�jka Niemc�w, jeden kole� z Czech, by� tak�e by�y cz�onek SBB niejaki Zbigniew Bieryt.
Grupa dzieli�a si� na podgrupy zale�nie od tego co kto chcia� robi�. Ja nale�a�em do tych co" turowali".
W pierwszy dzie� doszli�my do schroniska Busch-Hutte 2501 m n. p. m.
Nast�pny dzie� to wyj�cie ze schroniska na g�r� Similaun 3599-zjazd na nartach na w�osk� stron� i wej�cie na szczyt Mittlere Schwarze 3532(od w�oskiej strony) zjazd na nartach i z powrotem wej�cie na Similaun drug� stron�, ze szczytu zjazd do schroniska na nartach przy �wietle ksi�yca, w cudownym �niegu. Czas tury to 12 godzin.
Trzeci dzie� to wej�cie na nartach na szczyt Krenzspitze 3455m i zjazd na nartach-warunki �niegowe do jazdy wspania�e.
Nast�pny dzie� to zjazd do auta i wyjazd do Polski.
By�o mro�no, ale s�onecznie.
Zdj�cia do sprawozdania prze�le wkr�tce.
                                                              Apanasewicz Krzysztof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczyt Similaun 3599 m                                                       Krzysztof Apanasewicz w drodze na  Krenzspitze 3455 m.

 

 

_________________________________________

2006.01.12 S�owacja - Liptowski Mikulasz /wyjazd handlowy/

 • Mi�osz Kubica

 • Zofia Chru�ciel

 • Robert Wieczorek - Bielski Klub Alpinistyczny

 • Jerzy Ganszer

W rejonie rynku jest kilka sklep�w alpinistycznych, generalnie w Polsce jest podobny asortyment! Zosia kupi�a ciekawe buty do ski-alpinizmu - Scarpa F1 - takie z przegubem nad palcami, Mi�osz kupi� wi�zania narciarskie Diamiry. W rejonie Ma�ej Fatry zarezerwowano noclegi na wyjazd majowy dla Weteran�w. 

___________________________________________

N 2006.01.11 �ar - Beskid Ma�y

 • Micha� Ganszer - zjazd na nartach, czas 2 min. 15,78 sek.

 • Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca

 • Jerzy Ganszer - podbieg na czas /wynik nie nadaj�cy si� do publikacji!/

 

 

Zach�camy do obejrzenia "Klubowych indywidualnych zawod�w na �arze" w "Statystykach" na naszej stronie www.

 

 

 

___________________________________________

N 2006.01.09 Wyj�cie kondycyjne na Szyndzielni�

 1. Beata Michalska

 2. Adam Kucharczyk

Wiadomo�� o akcji zosta�a przekazana sms'em

 

 

Na zdj�ciu Beata Michalska, autorem zdj�cia jest niew�tpliwie Adam Kucharczyk.

 

 

 

 

 

___________________________________________

N 2006.01.08 Ku�nice - Kasprowy Wierch - Prze��cz pod Kop� Kondrack� - Ku�nice

 • Zofia Chru�ciel

 • Ewa Konderla

 • Grzegorz Micha�ek

__________________________________________

N 2006.01.07-08 Babia G�ra - szkolenie lawinowe GOPR

 1. Micha� Smoter

 2. Anna Smoter

 3. Wac�aw Michalski

 4. Aleksander Chru�ciel /by� pr�dzej od 5 stycznia/

 5. Beata Michalska

 6. Adam Poloczek /by� pr�dzej od 5 stycznia/

 7. Jerzy Ganszer

 8. Tomasz P�czek - Osoba Towarzysz�ca

Na zdj�ciu ekipa stoi tak ja jest wymieniona w li�cie uczestnik�w z wyj�tkiem T.P., kt�ry to zdj�cie zrobi�.

W ramach "przerw w szkoleniu" Wac�aw Michalski zdoby� Ma�� Babia G�r� 1570 m. Jerzy Ganszer mia� okazj� zapozna� si� z nocnym zjazdem kilku koleg�w z GOPRu z rejonu Prze��czy Brony. W drugim dniu wszyscy z wyj�tkiem A.Chru�ciela i A. Poloczka zdoby�a Babi� G�r� 1725 m. Szkolenie lawinowe by�o do�� istotne - zw�aszcza, �e cz�sto przebywamy w g�rach typu alpejskiego. 

Aleksander Chru�ciel i Adam Poloczek zdobyli Ma�� Babi� G�r�.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poni�ej zdj�cia przys�ane przez Adama Poloczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz Micha�a Smotera :

"Przede wszystkim dzi�kuj� Alkowi za umo�liwienie uczestnictwa grupy SBB w centralnym szkoleniu GOPR. Jarkowi Gutkowi i Piotrkowi Tyrakowskiemu dzi�kuj� za u�yczenie cz�ci sprz�tu lawinowego. Niew�tpliwie powinni�my robi� jak najwi�cej, aby pog�ebia� �wiadomo�� zagro�enia zwi�zanego z lawinami, nie tylko w sferze czysto jaskiniowej, ale r�wnie� narciarskiej. Z uwagi na to, �e z ka�dym rokiem przybywa w naszym klubie pasjonat�w dzikiego szale�stwa dobrze by�oby, �eby ka�dy zdawa� sobie spraw�, i� fajny wyjazd to nie tylko emocje i przygoda ale i odpowiedzialno�� za koleg�w...

Na wyje�dzie by�o jak zawsze weso�o, ekipie humory dopisywa�y. Na czas sobotniego szkolenia zostali�my rozdysponowani mi�dzy poszczeg�lne grupy GOPR. W tym dniu �wiczono lokalizacj� zasypanego przy pomocy detektor�w lawinowych, sondowanie terenu i wydobycie poszkodowanego z lawiniska. Dla mnie koledzy z grupy jurajskiej, kt�rzy wzi�li mnie pod swoje skrzyd�a umocowali zasypanego.......... na drzewie ;-) W godzinach popo�udniowych wch�aniano wiedz� podczas zaj�� teoretycznych. W godzinach wieczornych �wiczono wycinanki na kapciach Prymuli oraz wch�anianie napoj�w chmielowych do organizmu :-) .
Rano w niedziel� nie bez dozy dobrej zabawy uczestniczyli�my w akcji zespo�owej na pozorowanym lawinisku. Ekipa SBB nie znalaz�a �adnego "trupa", Beata zlokalizowa�a butelk� po szampanie :-D . Po zako�czeniu szkolenia korzystaj�c z pi�knej pogody kopn�li�my si� na Babi�. Oczywi�cie nagrod� za tak mi�o sp�dzony dzie� by� emocjonuj�cy zjazd... Jurek z okazji swoich 18-tych urodzin osobi�cie wyni�s� do schroniska bardzo ci�k� paczk� ptasiego mleczka - wszystkiego najlepszego!!!... :-) "

__________________________________________

N 2006.01.07 � Beskid �l�ski � wycieczka skiturowa

 • Ela Pocha

 • Grzegorz Jendrzej � Klub Wysokog�rski Bielsko-Bia�a

Przeszli�my, a tam gdzie si� da�o - zjechali�my, tras� Szczyrk Bi�a � B�atnia � Klimczok � Szyndzielnia � D�bowiec.

_________________________________________

K 2006.01.07 Jaskinia Zimna


Jaros�aw Gutek, Zofia Chru�ciel
Agnieszka Kawik, Patrycja Olech, Krzysztof Borgie�, Ireneusz Paszko, Grzegorz 
Borgie�, Micha� Sromek, Zbigniew Grzybek, Maciej Niwi�ski, Jan G�rniak
Ewa Konderla, Grzegorz Micha�ek

Wszyscy ( 13 os�b ) w akcji non-stop trwaj�cej 9 godzin osi�gn�li dno 
Wielkiego Komina i zamoczyli gumiaki w syfonach. Stan techniczny ekipy - 
zadowalaj�cy.
Uwaga : stan wody w jaskini bardzo niski
Uwaga : Wielki Komin wyposa�ony w sta�e plakietki

Wyjazd z Bielska 5.30, powr�t 24.00 - czas ��czny - 18,5 godzin 
__________________________________________

N 2006.01.01 Zjazd nocny z Szyndzielni i Klimczoka 1117 m

 1. Zdzis�awa Kania - wyjazd kolejk� i zjazd z Szyndzielni

 2. Pawe� Wojtas - j. w.

 3. Anna Smoter - wyj�cie na nartach z Wapienicy, zjazd z Szyndzielni

 4. Micha� Smoter - j. w.

 5. Adam Kucharczyk - wyjazd kolejk� i zjazd z Szyndzielni

 6. Jerzy Pukowski - wyjazd kolejk� i doj�cie na Klimczok

 7. Jerzy Ganszer - j. w.

By�a odwil�, na dole deszcz u g�ry mokry �nieg, zauwa�ono po�amane szczyty drzew. Generalnie wyjazdy "nocne" to ju� pewna tradycja u Bielskich Groto�az�w - w ko�cu jest ciemno! Podczas zjazdu warto mie� silne �wiat�o! Cz�ciowo zje�d�ali�my Sahar� - lecz �nieg by� ci�ki i nie najlepiej nam to sz�o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Smoter                                                                Zdzis�awa Kania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pawe� Wojtas                                                             Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Micha� Smoter                                                             Adam Kucharczyk


Ten kolor obowi�zuje dla wyjazd�w zagranicznych

Ten kolor obowi�zuje dla wyjazd�w tatrza�skich

Osoba podkre�lona oznacza, �e jest autorem sprawozdania

Sprawozdania koordynuje Jerzy Ganszer

SPELEOKLUB Bielsko-Bia�a

*** Sprawozdania 2005 ***-->

Uprasza si� o nie przysy�anie sprawozda� w formie za��cznik�w !

Ten kolor obowi�zuje dla wyjazd�w zagranicznych. Ten kolor obowi�zuje dla wyjazd�w tatrza�skich. Osoba podkre�lona oznacza, �e jest autorem sprawozdania.

Uwaga - poni�sze wyjazdy mog�y nigdy si� nie odby� i mog� by� fikcj� literack� !!

Sprawozdania 1999  Sprawozdania 2000  Sprawozdania 2001  Sprawozdania 2002  Sprawozdania 2003  Sprawozdania 2004

Redaktor tego dzia�u /Jerzy Ganszer/ zach�ca do bardziej "barwnych" i  szczeg�owych sprawozda� - nie zdaj�c sobie sprawy tworzymy histori� !!

Rekordy cz�onk�w SBB - rok 2005
 imi�, nazwisko datajaskinia / powierzchniarejondane metrycznepa�stwo
Najni�sze osi�gni�te miejsce wjaskini /-/Ula Tebin, Artur �era, Alan �era, Jakub Pysz2005.10.30-31

/data ataku do dna/

Litworowa - �nie�naTatry785Polska
Najwy�sze osi�gni�te miejsce w jaskini /+/    Miros�aw Grupka2005.01.15-16Zimna - ChatkaTatryok. 65 mPolska
Najwy�sze osi�gni�te miejsce na powierzchni

Marek Bogacki

2005.08.

Elbrus Zachodni

Kaukaz

5645 m

Rosja

Najwy�sze osi�gni�te miejsce na powierzchni z nartamiGrzegorz Apanasewicz, Grzegorz G�rczy�ski2005.04.01-10Pigne d,ArollaAlpy3790 mSzwajcaria
Najwy�sze osi�gni�te miejsce zroweremEl�bieta Pocha, Robert Myzyczka, Anna Smoter, Micha� Smoter, Janusz Dr�g2005.08.13-15Lysa HoraBeskid Morawsko-�l�ski1323 mCzechy

 

Dzia�alno�� cz�onk�w SBB w deniwelacjach jaskiniowych wi�kszych ni� 200 m - rok 2005

L.p.

data

jaskinia

uczestnicy

pa�stwo

12005.01.05Mi�tusiaJaros�aw Gutek, El�bieta Pocha, Marcin KowalskiPolska
22005.01.08Mi�tusiaSprawozdanie napisa� Jaros�aw Gutek - brak dok�adnych danych kto przekroczy� g�. 200 m.

Wiadomo, �e na dno Wielkich Komin�w Doszli: Grzegorz Micha�ek i Zofia Chru�ciel /byli inni/ 

Polska
32005.02.07-10Wlk. LitworowaArtur �era, Alan �era, Jakub PyszPolska
42005.02.17-20 ?Mi�tusiaSprawozdanie napisa� Jaros�aw Gutek - brak danych kto przekroczy� g�. 200 m.Polska
52005.03.04Mi�tusiaMi�osz Kubica, Micha� Smoter, Robert Muzyczka, Grzegorz ��kawaPolska
62005.03.21-29Wlk. LitworowaJakub Pysz. Artur �era, Alan �era - od 26..Polska
72005.04.17Wlk. LitworowaUla Tebin, Piotr TytrakowskiPolska
82005.04.27Wlk.Litworowa - �nie�naUla Tebin, Piotr TyrakowskiPolska
92005.05.14-15Wlk.Litworowa - �nie�naMarek BogackiPolska
102005.06.04-05Wlk. LitworowaZofia Chru�ciel, Jerzy GanszerPolska
112005.06.28-29Pierre Saint-MartinCzes�aw Szura, Grzegorz ��kawa, Grzegorz Wo�, Artur �eraFrancja
122005.06.30Pierre Saint-MartinGrzegorz ��kawa, Artur �eraFrancja
132005.07.12Aven Calernaum 41-F1Jerzy Pukowski, Anna Smoter, Micha� Smoter, Beata Michalska, Wac�aw Michalski, Jerzy GanszerFrancja
142005.07.14Aven Calernaum 41-F1Anna Smoter, Micha� Smoter, Beata Michalska, Wac�aw Michalski, Jerzy GanszerFrancja
152005.07.18-08.15 Bartosz Chru�ciel - prawdopodobnie /brak sprawozdania/ "Hagengebirge 2005"Austria
162005.07.22-23Wlk. LitworowaJakub PyszPolska
172005.07.23Jaskinia �nie�naJakub Pysz, Jerzy Koczur, Ula Tebin, Piotr Tyrakowski, Mi�osz Kubica, Tomasz Kud�aczPolska
182005.07.27-28Wielka �nie�naSylwia W�jcik, Micha� W�jcik, Ula TebinPolska
192005.07.30Wlk. LitworowaPawe� Wojtas, Zdzis�awa Kania, Piotr Tyrakowski, Robert Muzyczka, Jerzy GanszerPolska
202005.07.30Wielka �nie�naJakub Pysz, Jerzy KoczurPolska
212005.0916-18Wlk. LitworowaCzes�aw Szura, Artur �era, Jakub Pysz /dzie� 16-17/Polska
222005.09.28�nie�naArtur �eraPolska
232005.10.16Wlk. LitworowaAlan �eraPolska
242005.10.28-11.02

/w r�nych okresach/

Wlk. �nie�na /Wlk. Litworowa/Ryszard G�owacki, Adam Poloczek, Grzegorz Micha�ek, Beata Michalska, Bart�omiej Juroszek, Tomasz Urba�ski, Jerzy Koczur, Marcin Procner, Ula Tebin, Artur �era, Czes�aw Szura, Alan �eraPolska
252005.11.02-03Wlk. LitworowaJerzy GanszerPolska
262005.11.11Ma�aZdzis�awa Kania, Pawe� Wojtas, Beata Michalska, Jerzy GanszerPolska
272005.11.11Wlk. �nie�naTomasz Grzegrzu�ka, Grzegorz ��kawaPolska
282005.12.12-16Wlk. LitworowaArtur �era, Czes�aw SzuraPolska
292005.12.15-16Wlk. LitworowaZbigniew Grzybek, Jerzy GanszerPolska
302005.12.29-30Mi�tusiaMicha� W�jcikPolska

__________________________________________

2005.12.31- 2006.01.01 Bal Sylwestrowy w Klubie

Swoj� obecno�ci� zaszczycili wszystkich Klasskowie i Micherdzi�scy!

Odby�o si� odpalanie petard pod pomnikiem Adama Mickiewicza.

Szczeg�y na zdj�ciach:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

2005.12.31 Kozia G�ra

Beata Michalska

Fajny spacer dla zapracowanych /zajmuje ma�o czasu a zawsze si� cz�owiek wyluzuje/

z B�oni czerwonym szlakiem w stron� Bystrej, potem ��cznikiem do schroniska a zjazd w d� drog�.

____________________________________________

2005.12.30 - 2006.01.02 S�owacja - Dolina Bia�ej Wody

 
Jaros�aw Goryl
Miros�aw Grupka
�ukasz Jurczyk - Klub Wysokog�rski
Maja Grzybowska - Osoba Towarzysz�ca
Gabriela Ko�odziej - Osoba Towarzysz�ca
Piotr Guzy - By�y Cz�onek Klubu Wysokog�rskiego Bielsko-Bia�a

Sylwestra i pierwsze dni tego roku sp�dzili�my na taborze w Dolinie Bia�ej Wody (S�owacja)
Impreza si� uda�a, by�o bardzo weso�o i na �wie�ym powietrzu. Jedynym mankamentem tego
uroczego zak�tka jest odleg�o�� jaka trzeba przeby�, �eby si� tam dosta�. Zim� trzeba i��
6-8 godzin. Nie mieli�my nart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nocna atmosfera"                                                                                        "Sylwestrowa hatka"

 

____________________________________________

2005.12.30 Rejon Bia�ego Krzy�a - wyjazd skitourowo-jaskiniowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

2005.12.29 Beskid �l�ski na nartach

Rejon Bia�ej Wise�ki i g�ry Przys�op - wyjazd skitourowo - 
pomiarowy - jaskiniowy
Grzegorz Micha�ek
Grzegorz Gaw�owski 
 

_________________________________________

2005.12.29 NAJPI�KNIEJSZE PO�EGNANIE ROKU � Z Cieszyna na Ma�� Czantori�

Katarzyna Kasprowska

Takem zako�czy�a stary rok. Blisko 864 m n.p.m. Wywia�o mnie w piesz� w�dr�wk� po pi�knym zak�tku Cieszy�skiej Ziemi. Cesta prowadzi�a z Cieszyna przez najstarsze 
w Beskidach dziedziny: Pu�c�w, Dzi�giel�w, Leszn� G�rn� � Podlesie i ha� w g�r� czarnym szlakiem ku Ma�ej Czantorii. Oj, ciensko by�o... Wiater dmucho� niemi�osiernie a i �niegu by�o dosy�... Kieby si� komu nudzi�o, niech si� w Cieszy�skie wybierze. Smreki tu s� najprzystojniejsze, wilk�w u nas ni ma, spok�j..., widoczki przecudne � �adniejsze niz na obrozkach. Ale co Wam tu b�d� prawi�a. Wiecie co, biercie dwie nogi, dwie deski 
albo i jedn�, wchod�cie, zje�d�ajcie i... podziwiajcie!

Katarzyna z Cieszyna  J

 

Fot. 1. Z Ma�� Czantori� w tle

Fot. 2. Bia�e wydmy i widok na g�r� Tu� (ok. 721 m n.p.m.). W szczytowej partii tego wzniesienia archeolodzy z Bielska w roku 2003 odkryli �lady osiedla prehistorycznego 
z epok schy�kowego br�zu (ok. 900-750 p.n.e.) i wczesnego �elaza (ok. 750-400 p.n.e.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________

2005.12.29 Wyj�cie skiturowe na Szyndzielni�
 

W mi�ej atmosferze przy pi�knym s�oneczku wyszli�my sobie na Szyndzielnie z Cyga�skiego Lasu. Wychodzili�my oznakowanym czarnym szlakiem narciarskim. W d� uprawiali�my zjazdy Sahar�  na, kt�rej jest superowy �nieg. Sympatyczn� wycieczk� zako�czyli�my w Cyga�skim Lesie pod autobusem �ci�gaj�c narty.
__________________________________________

2005.12.28 Jaskinia Malinowska

Wyj�cie z Soliska z rakami i rakietami �nie�nymi. Po pokonaniu Golgoty w g�r� szli�my zielonym szlakiem (ale dla nas by� czarny plus gdy� pokrywa �nie�na mia�a oko�o 180 cm.). Do otworu dotarli�my po 4 godz. Otw�r prawie niewidoczny (zasypany �niegiem). W jaskini mokro, ale sympatycznie i bez �mieci! Znaleziono jakiego� �pi�cego robala. Wyszli�my po 2 godz. eksploracji, na powierzchni by�a g�sta mg�a. Zej�cie by�o ekstremalnym wyczynem z racji zjazdu z Golgoty na worach jaskiniowych. Zjazd pokonali�my chyba szybciej ani�eli narciarze.

Uczestnicy:

Zbigniew Grzybek i Tomasz Dziedzic (D�bowy)  - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego Brzeszcze

 

Na zdj�ciu po prawej i na dole widoczny Zbigniew Grzybek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

2005.12.27-28 Jaskinia Mi�tusia do Aven�w
 
Zbigniew Rabenda -"Zwierz�tko"-Speleoklub Cz�stochowa
Marcin Procner
Bart�omiej Juroszek
 
Z wielkimi planami i jeszcze wi�kszymi ambicjami we wtorek poci�giem z bielska wyruszamy na podb�j jaskini Mi�tusiej. Cel to niezwykle rozleg�e partie znajduj�ce si� za dwoma syfonami-s�ynnym Marwojem i Zielonym Butem.
Przy wpisie do ksi�gi wyj�� taternickich chwila zastanowienia nad godzin� alarmow�, po chwili decyzja-36 godzin powinno nam wystarczy�-sporo jak na akcj� sportow�...
Mamy szcz�cie bo ekipa z Warszawy �adnie przetorowa�a nam drog� pod otw�r-dzi�ki.
Akcja idzie sprawnie, wspinaczk� do Marwoja prowadzi Bartek, wi�c ju� po chwili wszyscy jeste�my przy tej dosy� du�ej "ka�u�y", jest jakie� 30 cm prze�witu pod stropem, wi�c jest dobrze. Rozbieramy si� ze wszystkiego co mamy ze sob� i na sobie, pakujemy to do wor�w i wskakujemy do wody. Po wyj�ciu szybkie suszenie, ubieranie i naprz�d dalej. Wkr�tce dochodzimy do Zielonego buta-syfonu zalanego na d�ugo�ci tylko 1metra,za to wygl�da on na dosy� ciasny i niezbyt przyjemny. Nikt z nas nie podejmuje si� przechodzenia go na bezdechu, wiec bierzemy wory i wybieramy nimi wod� z syfonu kt�r� niestety trzeba wylewa� jakie� 20 m dalej. Po jakich� 5 godz. tej monotonnej i ci�kiej roboty stan wody w syfonie obni�� si� tak i� jest ju� ma�y prze�wit, wi�c rozbieram si� i przechodz� na drug� stron� aby tam za�o�y� lewar, niestety samemu nie ma szans wiec do��cza Bartek i po chwili ju� woda wylewa si� sama tak i� Zwierzak przechodzi go such� nog�.
Syfon ten okaza� si� bardzo upierdliw� przeszkod� bo pokonanie go zaj�o nam ok. 7 godz. akcji, na dodatek przechodz�c go na golasa troch� si� z Bartkiem
poranili�my na grzybkach i ostrych kraw�dziach w syfonie. Trud ten wynagrodzi�y nam dalsze obszerne i niezwykle d�ugie partie jaskini kt�re ju� spokojnie zwiedzali�my przez nast�pne godziny akcji. Potem czeka� nas powr�t, wiec znowu p�ywanie w Marwoju i inne atrakcje. Ca�a akcja zaj�a nam 30 godz. ale trzeba przyzna� �e
dziura robi wra�enie pod ka�dym wzgl�dem i jest warta ma�ego po�wi�cenia si� dla sprawy. Zach�camy do odwiedzania tych partii Mi�tusiej bo nie wszyscy wiedz�
�e istniej� tam takie przestrzenie, warto te� doda� �e to najwi�ksza dziura w Polsce pod wzgl�dem rozci�g�o�ci horyzontalnej.
Pozdrawiamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj�cia przys�a� Marcin Procner

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________

2005.12.26-29 Tatry Zachodnie

Sprawozdanie napisa� Micha� W�jcik.

26.12.05 - Micha� W�jcik, Sylwia W�jcik ( KW Jastrzebie )
Dolina Ko�cieliska - narty �ladowe

27.12.05 - Micha� W�jcik, Sylwia W�jcik ( KW Jastrzebie )
Droga pod Reglami -  narty �ladowe

28.12.05 - Micha� W�jcik, Sylwia W�jcik ( KW Jastrzebie ), Roch 
S�awi�ski (Speleoklub D�browa G�rnicza)
Pr�ba wspinaczki na lodospadach w Koryciskach. Z powodu braku lodu 
przypomina�a bardziej dry tooling.

29.12.05 - Micha� W�jcik, Sylwia W�jcik ( KW Jastrzebie ), Katarzyna 
Biernacka (Speleoklub Warszawa), Agnieszka Matejuk (Speleoklub D�browa 
G�rnicza), �ukasz W�jtowicz (Speleoklub Bobry �aga�)
Wycieczka ski turowo - �ladowa w dolinie Lejowej

29.12.05 - 30.12.05 - Micha� W�jcik, Sylwia W�jcik ( KW Jastrzebie ), 
Agnieszka Matejuk (Speleoklub D�browa G�rnicza), �ukasz W�jtowicz 
(Speleoklub Bobry �aga�)
Jaskinia Mi�tusia  - Ciasne Kominy - jest naprawd� ciasno! Czas akcji z 
worami ok 8 h. Czas akcji z bazy do bazy 12 h.
___________________________________________________

2005.12.26.  Beskid �l�ski - Sto�ek - wyjazd skiturowy.


Zdzisia Kania
Pawe� Wojtas


By�a pi�kna pogoda, wspania�e warunki narciarskie. Na szlaku nie spotkali�my
nikogo, w schronisku prawie pusto.  
__________________________________________

2005.12.26 Wyj�cie na �ar na nartach wzd�u� trasy zjazdowej

 

 

Na zdj�ciu po prawej Wielki Jerzy Urba�ski

 

 

 

 

 

 

 

Wyst�pi� w nowym sprz�cie, widoczne s� "boczne szable", kt�re niew�tpliwie przydaj� si� na lodzie - powinny dobrze funkcjonowa� na ma�ych podej�ciach bez fok. Maj� t� zalet�, �e szybko przestawiaj� si� z funkcji "marszowej" do "spoczynkowej" w por�wnaniu z fokami. Wad� jedyn� - to nieznaczny wzrost masy uk�adu. 

 

 

 

 

 

Wbrew pozorom, by�o bardzo du�o ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

2005.12.25 Wyjazd narciarski na trasie Wapienica - Szyndzielnia - Wapienica

Na g�rze jest "�wietny" �nieg.

__________________________________________

2005.12.22-24 Maroko

22-24 grudnia 2005r. Kud�aty /Piotr Gawlas/ by� w g�rach Atlas w Maroku, doszed� do schroniska pod Tubkalem najwy�szym szczytem g�r Atlas i p�nocnej Afryki. Warunki by�y bardzo dobre, ale na szczyt nie wylaz� cho� du�� ochot� mia� bo se nie wzi�� but�w tylko trampki, a po �niegu w trampkach si� �le chodzi;))"
(
PWN: TUBKAL, D�ABAL, Jabal Tubqāl, fr. Jebel Toubkal, g�ra w Atlasie Wysokim, 7 wierzcho�k�w powy�ej 4000 m, najwy�szy 4165 m (najwy�szy szczyt g�r Atlas); zdobyty 1923, 1934 � pierwsze pol. wej�cie (J.K. Dorawski); od 1967 liczne pol. wyprawy.)

Zdj�cia przys�a� Piotr Gawlas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

2005.12.21 Schronisko w Marklowicach  K.Ps-01.01S

Urszula Kr�l
Piotr Becza�a
Grzegorz Gaw�owski


Udali�my si� w celu ocenienia zmian w obiekcie. Og�lnie obiekt powi�kszy� 
si� do 7,5 m, a otw�r o wymiarach  2 x 2m. Na dnie aktualnie znajduje si� 
ma�e jeziorko z ma�� �abk�, dodatkowo dwie salamandry. Skontrolowano r�wnie� 
namiary GPS. Obiekt w ca�o�ci bezpieczny.
Zdj�cia wykona� Piotr Becza�a oraz Ula Kr�l
(zdj�cie jeziorka, zdj�cie otw�r od wewn�trz, na zdj�ciu Piotr Becza�a i 
Grzegorz Gaw�owski) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

2005.12.21 Schronisko w Marklowicach K.Ps-01.01S /ko�o Cieszyna/

Katarzyna Kasprowska - informacja o rozkopaniu schroniska /uwaga data sprawozdania nie jest dat� odwiedzin obiektu/.

Wed�ug Katarzyny jest to pospolity wandalizm !

WANDALIZM W ONDRASZKOWEJ DZIURZE!

 "Ondraszkowa dziura" ma charakter schroniska skalnego. Znajduje si� ona w p�nocnej cz�ci Cieszyna w lewym zboczu g��bokiego jaru, w rezerwacie przyrody "Kopce". Jak g�osi jedna z legend, w wieku XVIII uchodzi�a ona za kryj�wk� najbardziej rozs�awionego 
w Beskidach zb�jnika - Ondraszka Szebesty z Janowic. St�d jej miejscowa nazwa. Jeszcze do niedawna schronisko liczy�o ok. 4 m d�ugo�ci i 2 m szeroko�ci.

W pa�dzierniku tego� roku wymiary jaskinki zwi�kszy�y si� o cca 1, 5 m na skutek nielegalnej dzia�alno�ci nieznanej "grupy wykopaliskowej", kt�r� wini� r�wnie� nale�y za zniszczenie polew naciekowych na �cianie i dnie w ko�cowej cz�ci salki, a tak�e za usuni�cie ok. 1 m namuliska i pozostawienie �mieci (butelki, puszki po piwie).

O zniszczeniu tego przyrodniczo cennego obiektu ju� poinformowano lokalny Wydzia� Ochrony �rodowiska oraz organ Nadle�nictwa w Ustroniu. Jeszcze nie wiadomo kto dzia�a� 
w schronisku i jaka by�a tego przyczyna. Chodzi�o - by� mo�e - o zb�jnicki skarb...

 Stan schroniska z dnia 1 XI 2005:

otw�r wej�ciowy: szer. ok. 2,1 m,  wys. ok. 1,5 m;

dno: gliniasto-kamieniste i li�ciaste, nier�wne (nosi �lady wykopalisk, przy ko�cu salki zaj�te przez ka�u��);

taras przedjaskiniowy: stromy, tworzy go ha�da osad�w pochodz�cych z wn�trza schroniska.

 "Prawie na gor�cym uczynku". Zdj�cie wykonano 15 XI br.

 P.S. Z ostatnich doniesie�. Spraw� zainteresowa� si� Wojew�dzki Konserwator Przyrody. Ponadto przypuszcza si�, i� schronisko by�o miejscem praktyk rytualnych...

Katarzyna Kasprowska

_________________________________________

2005.12.20 Klub

Micha� Smoter pokaza� wszystkim prze�rocza z wyjazdu ski-alpinistycznego w g�ry Rumunii.

Zebranie klubowe swoj� obecno�ci� zaszczycili Roman Czarnecki - przyjecha� z Irlandii, Jacek Placzki - przyjecha� z Irladii i Zdzis�aw Grebl, kt�ry przyjecha� z Niemiec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej Micha� Smoter podczas pokazywania prze�roczy. Po prawej Zdzis�aw Grebl /Weteran/

_______________________________________

2005.12.20 - Ska�y Morskie - Jura Krakowsko-Cz�stochowska

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

2005.12.18 - Wyjazd skitourowy /Beskid �l�ski/

Ekipa w sk�adzie:
                                Micha� Smoter
                                Anna Smoter
                                El�bieta Pocha
                                Robert Muzyczka

Uda�a si� na nartach na Ma�e Skrzyczne (przy pomocy wyci�g�w orczykowych),
sk�d ju� o w�asnych si�ach pod��yli�my na Malinowsk� Ska��, dalej na Maliniak i w d� do samochodu.
By�o bardzo zimowo, du�o �niegu itd. itp...

 

 

Zdj�cie przys�a�a El�bieta Pocha.

 

 

 

 

 

_________________________________________

2005.12.18 Tatry Zachodnie - rejon jaski� Smoczej, Mylnej, Raptawickiej i Ob�azowej

Zebrali�my si� rano i w tatry. Wbrew przewidywaniom synoptyk�w pi�kna pogoda
troch� cirrus�w i s�abiutki wiaterek. Warunki dosy� trudne, pod 20 cm
puszku zmro�ony i troch� lodu (oczywi�cie na "deptaku" Koscieliskim to nie
mia�o znaczenia). Par� szlak�w zamkni�tych z powodu tr�jki lawinowej.
Rodzinnie doszli�my do Raptawickiej i Mylnej -��ty zamkni�tym do Smoczej. Ze
wzgl�du na 4,5 letniego zdobywc� Raptawickiej (by�o bardzo ci�ko na
�a�cuchach) nie "dymali�my" na Ornak tylko z powrotem do samochodu, na �urek do Zi�by i do
domciu. Dzie� ot tak w Tatrach a nie przed TV.
"Ppozdro - Rycho zadowolony"
Aha rodzinnie czyli ja, �ona, tr�jka "drogich" dzieciur�w od 4,5 do 17 lat
za��czam jeden �adny "kicz" , jedna fotka z podej�cia na Raptawick� i
foto -otw�r Raptawickiej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________
 

2005.12.18 �ar - Beskid Ma�y

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Chru�ciel w mundurku organizacyjnym                           Beata Michalska ko�o deski   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Michalska na desce.                                                               Jerzy Pukowski

 

________________________________________

2005.12.12-16 Wlk. Litworowa - biwak eksploracyjny

Artur �era i  Czes�aw Szura.
 
12.12 - doj�cie do jaskini - pi�kna s�oneczna pogoda, cudowny zach�d s�o�ca i niewiele �niegu. Inspekcja wywiew�w w pobli�u Litworowej.
13.12 - dzia�alno�� w Nowych Partiach Bielskich - odkrycie oko�o 50 metr�w nowych ci�g�w w r�znych starych przodkach.
14.12 - kontynuacja dzia�alno�ci z dnia poprzedniego - odkrycie kilkunastu nowych metr�w. Eksploracja w Starych Partiach Bielskich - odkrycie ca�kiem nowych partii - P�ytowiec C i szereg sal o przypuszczalnej d�ugo�ci ok. 300 metr�w.
15.12 - Partie �lepych - eksploracja w kominach. Efekt dzia�alno�ci - z�amany m�otek, rany "szarpane" twarzy i barku oraz kilka metr�w skrajnie trudnego komina. Wycof na strategiczne pozycje w biwaku.
Sesja zdj�ciowa w Sali pod P�ytowcem.
16.12 - Retransport sprz�tu (wiertarka + akumulatory, razem oko�o 15 kg) i wyj�cie z jaskini. Powr�t do domu w trudnych warunkach drogowych (prawie 5 godzin).
Podzi�kowania dla Jurka i Zbyszka za wsparcie biwaku oraz pomoc w retransporcie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe partie nad P�ytowcem "C" - zdj�cia przys�a� Czes�aw Szura

 

2005.12.15-16 -- Zbigniew Grzybak,  Jerzy Ganszer  - ekipa wspomagaj�ca /zwiedzanie partii za III P�ytowcem/

Artur �era wykona� wiele "pozowanych" zdj�� w Sali pod P�ytowcem /stare dno/. Przeprowadzono prace odkrywcze i znaleziono �mieci z roku 1982, oraz kilka starych p�askich baterii - najstarsze nale�y s�dzi� s� z lat 70-tych ubieg�ego wieku! Wszystkie te rzeczy zosta�y /lub zostan�/ wyniesione.

 

Zdj�cie 1 - Jerzy Ganszer i Czes�aw Szura "w zej�ciu"/fot. Z.G./

Zdj�cie 2 - Czes�aw Szura "w zej�ciu"/foto J.G./

Zdj�cie 3 - Jerzy Ganszer z akumulatorami do wiertarki, kt�r� mia� przyjemno�� wynie�� /fot. Z.G./

Zdj�cie 4 - Zbigniew Grzybek /foto J.G./

__________________________________________

 

2005.12.13 Klub

________________________________________

2005.12.11 Schronisko w Mi�dzybrodziu K.Bm-01.09 - "weryfikacja"

Ryszard G�owacki

Tymoteusz G�owacki - Osoba Towarzysz�ca

W niedziele by�em "zweryfikowa�" schronisko w Mi�dzybrodziu.
Za��czam par� zdj��.
Co do weryfikacji danych to - 
Buk ju� dwa konary ma z�amane.
Deniwelacja jaskini nie jest niewielka tylko �adna.
Wysoko�ci ta salka w �rodku to niema 1,8 m. tylko jakie� 1,5m.
Dziura typowa zawaliskowa, zrotowane ciosy oparte na drzewie (�wierk) tworz�
schron.
Suchutka.
D�ugo�� to nie 6m ale jakie� 4,5 (chyba �e mierzymy po lewej �cianie)
Wej�cie 1,4m, salka oko�o3m.
Wysoko�� otworu wg GPS to 641 m npm
N 49 46 04,8
E 019 10 41,3
Doj�cie metod� od czerwonego szlaku, w zimie do d.... -pob��dzi�em nawet nie
ma co poprawia� tak namieszane./dotyczy opisu M.Rachwa�ca/
Metoda doj�cia od ul. Wiosennej prosta w ka�dych  warunkach.
Jedyne poprawki to - dojazd pro�ciutko ul Wiosenn� a� do
drugiej polany z drogi g��wnej w Mi�dzybrodziu Bialskim (po co jakie�
�a�enie przez potoki i �cie�ki)
poza tym wspomniana ulica asfaltowa nie jest opuszczona (nawet nie wiem czy 
jeszcze jest asfaltowa - zw�zka drzewa) i normalnie prowadzi
do zabudowa� (ta r�wnoleg�a do drogi le�nej) najlepiej by�o by napisa� �e
idziemy drog� r�wnoleg�� do drogi prowadz�cej do zabudowa� wzd�u�
rozdzielaj�cego je rowu.
No i buk kt�ry ma dwa konary po�amane zamiast jednego.
A na koniec - doj�cie na wprost od buka to nie 50m ale oko�o 80m stromo  w 
g�r�.
SCHRONISKO NIEBEZPIECZNE bo ca�y uk�ad zale�ny od ciosu opieraj�cego si� o 
drzewo - ro�lina lekko si� przesunie i wszystko si� posk�ada.
 

 

 

 

 

Wszystkie zdj�cia wykona� /przys�a�/ Ryszard G�owacki.

Od g�ry: "otw�r", "widok na schron", "wn�trze", "wyj�cie", "ze �rodka", "z g�ry"

____________________________________________

2005.12.11 Babia G�ra na nartach

 1. Katarzyna Wi�ckiewicz
 2. Micha� Smoter
 3. Jerzy Pukowski /na piechot�/
 4. Patrycja Olech
 5. Jerzy Ganszer

S�o�ce, wiatr, widok na Tatry, pr�ba odnalezienia Schronu Mi�dzy �cianami K.B�-04.05. Ze szczytu grupa narciarska dotar�a na Krowiarki, Jerzy Pukowski po zej�ciu w d� przyjecha� po ekip�.

Uwaga - na szczycie S�owacy zainstalowali specjalny pojemnik, w kt�rym jest zeszyt do dokonywania wpis�w.

Na zdj�ciu Katarzyna Wi�ckiewicz, Micha� Smoter i Patrycja Olech. /wykona� J.G./

_________________________________________

2005.12.08 Spotkanie eksplorator�w Speleoklubu Bielsko-Bia�a w miejscowo�ci Zamarski ko�o Cieszyna

 1. Bernadeta Ostrawska
 2. Leszek Ostrawski
 3. Grzegorz Gaw�owski
 4. Grzegorz Micha�ek
 5. Ewa Konerla
 6. Urszula Kr�l
 7. Piotr Becza�a
 8. Jerzy Ganszer
 9. Czes�aw Szura
 10. Bart�omiej Juroszek
 11. Grzegorz Szalbot - Dzika Grupa Malinka

______________________________________

2005.12.04 Jaskinie Czarne Dzia�y - Beskid Ma�y

Tomasz Urba�ski
Ireneusz Paszko
By�o dziuro�a�enie, ognisko i kie�baski...

_________________________________________

2005.12.04 Czantoria

Grzegorz Micha�ek
Grzegorz Gaw�owski
Adam Poloczek
W niedzielne popo�udnie w ramach spaceru wybra�em si� z Ustronia Poniwca przez szczyt Czantorii do koleg�w Grzesia Micha�ka i Gaw�owskiego, kt�rzy mieli dzisiaj dy�ur GOPR na g�rnej stacji kolei linowej na Czantori�. �niegu w Ustroniu mniej ni� w Katowicach :-(, wiec pierwsz� cz�� trasy trzeba by�o podej�� z buta. Na szczycie zadomowili si� na dobre koledzy z drugiej strony granicy, nasze "budki" wszystkie pozamykane.  Po dotarciu do Stacji Ratunkowej przez chwile uda�o nam si�: poje�dzi� na nartach, udzieli� pomocy snowbordziscie i ..... zje�� pyszne kie�baski.

-->

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

2005.12.04 Beskid �ywiecki - Pilsko 1550 m.

Zwiedzano Jaskini� Przed Rozdro�em  K.B�-03.01 - stwierdzono obecno�� dw�ch nietoperzy. Wykonano pomiar GPS Ma�ej Jaskini w Ska�ce K.B�-03.04. Zwiedzano Okap w Odp�kni�tej Skale K.B�-03.03. Przeprowadzono wspinaczk� na Ska�ce. Ekipa zdoby�a szczyt /S�owacki/ Pilska, po czym zjecha�a do schroniska.

Powy�ej tysi�ca metr�w panuje prawdziwa zima, kolejki w rejonie Hali Miziowej by�y nieczynne i by�o bardzo ma�o ludzi.

[ognisko, kie�baski, widok na Tatry, s�o�ce, chmury, wiatr, widoczny ruch turyst�w narciarskich, wyci�g "talerzykowy" nie istnieje, wyci�g nowy krzese�kowy jeszcze nie dzia�a]   

 

 

Na zdj�ciu  wej�cie do Ma�ej Jaskini w Ska�ce K.B�-03.04 /J.G./

 

 

 

Poni�ej zdj�cie wykonane na S�owacji podczas podej�cia na Pilsko - Zdzis�awa Kania i Pawe� Wojtas

 

 

 

 

_________________________________________

2005.12.03 Zdobycie Klimczoka w Beskidzie �l�skim /na nartach/

Wia� silny wiatr. Spotkano Prezesa Jana Brylskiego z Beskidzkiego Klubu Narciarzy "Gronie" , kt�ry przybija� "jakie� tabliczki" narciarskie

 

 

Zdj�cie wykonane na Klimczoku stoj� Jerzy, Micha� Wanda Ganszer

 

 

 

 

 

________________________________________

 

2005.12.02 Jaskinia Duj�ca - K.Bs-04.47

Na zaproszenie koleg�w z D�browy G�rniczej mieli�my okazj� zwiedzi� Jaskinie Duj�c�. Obiekt niew�tpliwie do�� uci��liwy do zwiedzania i osoby mniej "mobilne" nie powinny tam wchodzi�! By�o mi�o i weso�o /i b�otni�cie/.   

 

Zdj�cie wykona� Adam Kucharczyk.

Stoj� od lewej - Pawe�czyk, Wojda�a, Por�bski, Kuczok, Ganszer

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

2005.12.01 Spotkanie Sekcji Archeologicznej w klubie

"Eksponat z przed 800 000 lat"

__________________________________________

2005.11.27 Barania G�ra - 1220 m /na nartach/

Przez Wodospady Rod�a na szczyt, potem do schroniska i Dolin� Czarnej Wise�ki w d�. Na tym ostatnim odcinku Anna by�a wieziona na nartach Jerzego! Generalnie �nieg by� ci�ki i mokry - narty by�y u�ywane prawie na ca�ym odcinku trasy. Zauwa�ono ma�e lawiny. Schron Sezonowy w Baraniej G�rze K.Bs-02.84 - zaczyna si� tworzy�. 

__________________________________________

2005.11.26-27 S�owacja

Krzysztof Apanasewicz

W dniach 26-27.11.2005 uczestniczy�em w szkoleniu lawinowym organizowanym przez firm� DTS TRACKER. Szkolenie to by�o na S�owacji w Sztyrbskim Plesie. By�a mo�liwo�� nauki na wszystkich dost�pnych detektorach lawinowych.
__________________________________________

2005.11.26-27 Podlesice - wyjazd kursowy

W dniach 26-27.11.2005 odby� si� wyjazd kursowy no G�r� Ko�ocze w sk�adzie:
kierownik: Grzegrzu�ka Tomasz ins.
                �ekawa Grzegorz
kurs:Olech Patrycja
       Grzybek Zbigniew
       Paszko Ireneusz
       Borgie� Grzegorz
       Niwi�ski Maciej
       Sromek Micha�
    Trenowano techniki jaskiniowe na "Wielorybie" cz�� uczestnik�w pokona�a kilkukrotnie Jaskini� Berkow�. �wiczono do 21-szej. By�o sympatycznie pogoda dopisa�.

Autorem zdj�� jest Zbigniew Grzybek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________

2005.11.26 Andrzejki w klubie

 1. Stanis�aw Dudzik - By�y Cz�onek Klubu
 2. Janusz Dr�g
 3. Agnieszka Dr�g - Osoba Towarzysz�ca
 4. Szczepan Kobia�ka - Osoba Towarzysz�ca
 5. Micha� Ganszer
 6. Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca
 7. Ma�gorzata Smoczy�ska - Osoba Towarzysz�ca
 8. Micha� Smoter
 9. Anna Smoter
 10. Beata Michalska
 11. Jerzy Pukowski
 12. Jerzy Ganszer
 13. Adam Kucharczyk
 14. Bartosz D�bek
 15. Mi�osz Kubica
 16. Martyna Kubica - Osoba Towarzysz�ca
 17. Iwona D�bek
 18. Katarzyna Wrzeszcz
 19. Robert Jankowiak - Osoba Towarzysz�ca
 20. Robert Olejnik - Osoba Towarzysz�ca
 21. Robert Muzyczka
 22. El�bieta Pocha
 23. Agnieszka Kawik
 24. Wac�aw Kosmowski - By�y Cz�onek Klubu
 25. Halina Mo�ek - Osoba Towarzysz�ca
 26. Grzegorz Mo�ek
 27. Marcin Sikora

Wi�kszo�� z nas "szala�a d�ugo". Panie zaprezentowa�y si� w bardzo ciekawych kreacjach. Niekt�rzy z pan�w mieli nawet kamizelki. By�o : muzyka, ta�ce, "chodz�ce buty", lanie wosku, tr�jn�g - grupowe zdj�cia pozowane, indywidualne zdj�cia le��ce i stoj�ce, piruety, "lataj�cy sznurek", le�enie na pod�odze, chodz�ca mumia, lataj�ce papiery, le��cy J.P., toasty, przemowy  i wiele innych ciekawych rzeczy.  

 

Grupowe zdj�cie pozowane - wykona� Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

2005.11.23 Klub

Anna Smoter pokaza�a prze�rocza z wyprawy na Dom 4545 m.

__________________________________________

2005.11.20 Masyw Malinowa w Beskidzie �l�skim

Niedziela, zamiast siedzie� w domu jedziemy do dziur.
uczestnicy - Grze� Micha�ek, Rysiek G�owacki, Tymek G�owacki (syn)
Sprawdzamy wszystkie mo�liwe dziury w Jaskini Malinowskiej, znajdujemy du�o 
ch�amu w zlot�wce, par� pni udaje nam si� wyci�gn��. Mokro ale ciep�o, jeden 
dziwny stw�r wisi w g�rnej cz�ci jaskini (korytarz za zlot�wk�) chyba 
nocek. A, i dwa miejsca naciek�w i jeden male�ki 
stalakcicik. Potem dymamy do grupy Jaski� w Malinowie IV,V,VI. W 
jednej (chyba VI - studnia w�ska ok.7m) pr�buj� wle�� jeszcze ni�ej przez 
zacisk szczelin� do dna, z�a��, m�ka wyj�cie, jeste�my ubabrani 
b�otem "od st�p do g��w" . Idziemy dalej - reszta ma�o ciekawa �adnych 
stwor�w wisz�cych. Po zrzuceniu uprz�y do samochodu wchodzimy do 
Salmopolskiej zn�w ciep�o (generalnie by�o 25cm �niegu i -6 stopni) 
przeczesujemy wszystko co si� da. Znajdujemy dwa podkowce ma�e (zdj�cie) 
generalnie czysto.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->

 

Powy�ej uczestnicy wyjazdu.

Po prawej u g�ry - rejon Jaskini Malinowskiej

Po prawej w �rodku - nacieki w Jaskini Malinowskiej

Po prawej na dole - nietoperz podkowiec ma�y w Jaskini Salmopolskiej

Wszystkie zdj�cia przys�a� Ryszard G�owacki

 

 

 

__________________________________________

2005.11.20 Ska�ka Dorkowa - Beskid �l�ski

Przetrenowano w warunkach zimowych "ratownictwo ze szczeliny lodowej" - 4 metody.

_________________________________________

2005.11.19 Jaskinie beskidzkie

W g�rach panuje ju� zima !

 

_________________________________________

2005.11.18 Konferencja w Ratuszu - ASPEKTY OCHRONY GEORӯNORODNO�CI BESKIDZKICH PARK�W KRAJOBRAZOWYCH, A SIE� NATURA 2000

Klub reprezentowali:

_________________________________________

2005.11.15 Wspinaczka w Bielsku

Po zebraniu klubowym, postanowili�my spr�bowa� naszych si�, na �ciance 
wspinaczkowej "Totem" w Bielsku. Og�lnie jest z nami dobrze i na pewno nie 
b�dzie to ostatni wypad.
Uczestniczyli:
Grzegorz Micha�ek
Grzegorz Gaw�owski

_______________________________________

2005.11.14 Szkoleniowa ewakuacja ludzi z kolejki na Szyndzielni�

Wszyscy s� cz�onkami GOPRu

By�o zimno ale w miar� szybko posz�o. Generalnie wg standard�w 
europejskich (IKAR) na ewakuacje z jednej kolejki wszystkich ludzi jest 3,5 
godz. czasu. 
Jak w lutym (09) tego roku by�a awaria gondoli to zrobili�my  (ewakuowali�my) 21 os�b w 2,5 godziny. Ca�a akcja od powiadomienia do 
podsumowania w centrali trwa�a od 13,30 do 18.20. 
_________________________________________

2005.11.13 Tatry - Gra� Ko�cielca
 
1. Tomasz "D�bowy" - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego - Brzeszcze
2. Zbyszek Grzybek
3. Zdzisia Kania
4. Piotr Tyrakowski
5. Pawe� Wojtas
 
Wspinali�my si� w dw�ch zespo�ach (1 - Tomek, Zbyszek, Piotrek; 2 - Zdzisia, Pawe�)
Pogoda dopisa�a, wspania�e widoki przy zej�ciu z Ko�cielca - zach�d s�o�ca, ksi�yc, gwiazdy i Wenus ...

_________________________________________

2005.11.13 Jaskinia Mi�tusia Wy�nia

Sprawozdanie napisa� Jerzy Ganszer na podstawie informacji ustnej od Beaty Michalskiej.

Stare dno i pro�ek nad syfonami /r�ne sk�ady/

Ponadto by�y jeszcze inne osoby, kt�re  "cz�ciowo" dotar�y na Przys�op Mi�tusi i robi�y inne ciekawe rzeczy....

By�o bardzo mi�o i rozwojowo!

Cenna uwaga - pozwolenia na Mi�tusi� Wy�ni� w danej chwili s� wydawane przez ca�y rok.

Poni�sze zdj�cia przys�a�a Beata Michalska.

 

 

 

 

_________________________________________

2005.11.13 Jaskinia Mylna /trawers/

 

 

 

Na zdj�ciu nale�y s�dzi�, �e to  Weronika Kucia. Wykona� i przys�a� zdj�cie Kazimierz Kucia.

 

 

 

 

 

_________________________________________

2005.11.13 Guba��wka - Butorowy Wierch

______________________________________

2005.11.11-11.20 Rumunia

Rumunia - G�ry Sureanu - "COCOLBEA 2005" na zaproszenie Speleo "PROTEUS" z
miasta Huneodara

1. Robert Pest - HKTJ Brzeszcze
2. Robert Wykr�t - HKTJ Brzeszcze
3. Krzysiek Papuga - HKTJ Brzeszcze
4. Kuba Juszczak - HKTJ Brzeszcze
5. Andrzej �wiadek - HKTJ Brzeszcze
6. Levi Kovacs - HKTJ Brzeszcze
7. Sebastian Potok 
8. Bartosz D�bek 

Celem wyprawy by�a eksploracja i pr�ba dotarcia do du�ego
niezbadanego systemu jaskiniowego gdzie potencjalnie mo�na osi�gn��
g��boko�� - 400 m przy d�ugo�ci ok. 20 km. Eksploracja b�dzie kontynuowana
w przysz�ym 2006 roku.

_____________________________________

2005-11-12 Beskid �l�ski - rowerowy wyjazd rehabiltacyjny  
Micha� Smoter
Hulanka - D�bowiec - Szyndzielnia - Sto��w - Prze�. Karkoszczonka (nartostrad� - mi�a do zjazdu..) - Szczyrk Bia�y Krzy� (czerwonym szlakiem) - Brenna (czarnym szlakiem przez Chat� Grabow� - przepi�kny widokowo i super na rower) - B�atnia (zielonym szlakiem - nie polecam na rower, do po�owy totalnie zryty) - Jaworze (��tym szlakiem) - Hulanka

Wyszarpa�em fajny, jesienny dzionek, jestem zadowolony z kilku bajecznie pi�knych zjazd�w, �wietnych widok�w i grzanego piwka.
My�lami by�em z tymi, co szaleli w tatrza�skich dziurach........................

_____________________________________

2005.11.12 Beskid �l�ski. Malin�w - Malinowska Ska�a - Ko�cielec

Kazimierz Piekarczyk zwiedzi� Jaskini� w Malinowie IV K.Bs-03.34. Przeprowadzono "treningi linowe" na Ko�cielcu. Wszyscy weszli do Jaskini w Ko�cielcu I K.Bs-03.24, zauwa�ono tam podkowca ma�ego /J.G. i M.G./ co wydaje si� pewnym sukcesem wyjazdu !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdj�ciach Jaskinia w Ko�cielcu I K.Bs-03.24, widoczny Micha� Ganszer /wykona� J.G./

_________________________________________

2005.11.11 Wielka �nie�na

Ekipa dotar�a do "4 zacisk�w" z otworu Wlk. Litworowej

_________________________________________

2005.11.11 Sokole G�ry

Jaros�aw Gutek, Mateusz Gutek
Krzysztof Borgie�, Ireneusz Paszko, Grzegorz Borgie�, Micha� Sromek, Bart�omiej Mi�osz, Zbigniew Grzybek, Agnieszka Kawik, Grzegorz Gaw�owski, Maciej Niwi�ski,
Tomasz Dziedzic - Harcerski Klub Taternictwa Jaskiniowego- Brzeszcze
 
Jaskinia Koralowa
Jaskinia Aven Wszystkich �wi�tych - Przej�cie do Olszty�skiej
Jaskinia Studnisko - do dna

_____________________________________

2005.11.11 Jaskinia Ma�a - Tatry

Ekipa dotar�a do Sali "Fakro"/ ciekawa, du�a, godna zobaczenia/.

Po wyj�ciu w ciemno�ciach by�o wida�, ekip� przy jaskini Pod Want� i �wiate�ka przy Jaskini Litworowej. W rejonie trawersu zaobserwowano trzech osobnik�w. U Zi�by byli Warszawiacy, oraz ekipa: Wac�aw Michalski, Anna Smoter, Gabriela Michalska, Dominika Michalska - Osoba Towarzysz�ca i Martytna Michalska - Osoba Towarzysz�ca.

 

Zdj�cie wykona� J.G. w Sali Fakro

 

 __________________________________________

2005.11.10-13 Kurs ratownictwa jaskiniowego w Tatrach

Tomasz Urba�ski

W dniach 10-13 listopada odby� si� kurs ratownictwa jaskiniowego w Tatrach.

W pierwszym dniu �wiczyli�my techniki ratownicze w jaskini Dziura, w kolejnym dniu odby�a si� akcja szkoleniowa z ratownictwa w jaskini Zimna.

W akcji w Zimnej uczestniczy�o 36 os�b pod okiem Marka Lorczyka kt�ry ca�� akcj� obserwowa� z noszy.

Jaskinie podzielono na trzy odcinki i przydzielono im grupy ratownik�w.

Pierwszy odcinek od Syfonu Zwoli�skich do Beczki.

Drugi odcinek Beczka � wid�y

Trzeci wid�y � g�rny otw�r.

Akcja w jaskini trwa�a w przybli�eniu 21 godzin. (brak�o 1 m �eby nosze wynie�� na powierzchnie � za w�sko).

W Kursie uczestniczy�y osoby z klub�w KTJ, stra�y po�arnej, GOPR.

_________________________________________

2005.11.10-11.13 Sudety

Przez trzy dni zwiedzali�my kopalnie w Sudetach, m.in. w Stolcu, Z�otym Stoku, Szklarach. Byli�my r�wnie� w kompleksie "Riese" (wykute podczas II wojny �wiatowej podziemne sale i korytarze), a tak�e na zamku w Kamie�cu Z�bkowickim.

 

Autorem zdj�cia jest Micha� Bana� - widoczna jest El�bieta

 

 

 

 

 

________________________________________

2005.11.10-13 Austria - narty

W dniach 10-13.11.2005 wraz z grup� 17 os�b, wybra�em si� na narty na lodowiec Molltaler w austriackiej Karynti. Pogoda bardzo dopisa�a, jednak w Alpach le�y bardzo ma�o �niegu.
                                                              APANASEWICZ KRZYSZTOF
Uwaga  to by� tylko wyjazd "przykolejkowy"

__________________________________________

2005.11.09 Bieg na �ar

__________________________________________

2005.11.06 Tatry Granaty solo
�ebro Czecha - Wierch Pod Fajki
Piotr Tyrakowski

__________________________________________

2005.11.06 Wietrzna Dziura w Magurce K.Bm-01.01 /Beskid Ma�y/-->

 1. Micha� Ganszer
 2. Wanda Ganszer - Osoba Towarzysz�ca /zabezpieczenie na powierzchni/
 3. Jerzy Ganszer

Ekipa dotar�a do ko�cowych partii, wyniesiono troch� �mieci, wykonano kilka zdj��.

 

Na zdj�ciu M.G. - w korytarzu wej�ciowym

 

 

_________________________________________

2005.11.05-06 Speleokonfrontacje w Podlesicach

Z klubu w r�nych okresach byli:

 1. Czes�aw Szura
 2. Jerzy Pukowski
 3. B�a�ej Nikiel
 4. Jerzy Ganszer
 5. Zofia Chru�ciel
 6. Iwona D�bek + Martyna Kubica - Osoba Towarzysz�ca /Speleodziecko/
 7. Mi�osz Kubica
 8. Ula Tebin
 9. Micha� W�jcik
 10. Katarzyna Kosmowska
 11. Zdzis�awa Kania
 12. Pawe� Wojtas
 13. Zbigniew Grzybek
 14. Wit Dokupil

Wed�ug danych szacunkowych na spotkaniu by�a 1/3 populacji polskich groto�az�w.

_____________________________________

2005.11.02-03 Wlk. Litworowa do Starego dna /inspekcja/

Ekipa zlustrowa�a jaskinie po ostatniej bytno�ci Bielskich Groto�az�w. Maj�c wi�cej czasu przeprowadzono prace archeologiczne maj�ce na celu wydobycie "na widok publiczny" starych �mieci. Zgromadzono je w trzech miejscach - na dnie I Pi��dziesiatki, pod II Pi��dziesi�tk� i na biwaku. Znajdowano r�ne rzeczy - baterie ok. 10 szt. "Centry , Volty jedna czeska lub s�owacka" z przed ok. 20 lat, zlasowia�y karbid w workach z przed kilku lat, folie, paski, butelki, konserwy cz�ci r�kawic, du�e ilo�ci niedopa�k�w z okresu wsp�czesnego, znaleziono nawet prezerwatyw�, oraz kawa�ek ceg�y przy otworze /chyba kto� nienormalny przytarga� taka rzecz w pobli�e jaskini/ ! Z wyj�tkiem "sk�ad�w" jaskinia na g��wnym ci�gu do Biwaku jest ca�kowicie czysta !

Stanis�aw Misztal Weteran - wspomnia�, �e w tej jaskini do Starego Dna by� ponad 30 lat temu !

W drodze w g�r� spotkano Artura �er� i zlokalizowano /nazwy niepewne/ Studnie w Szarym �lebie, Zagonn� Studnie i Jaskinie Litworow� Wy�ni�. W drodze w d� zauwa�ono 12 kozic.   

 

Stanis�aw Misztal w studni wej�ciowej - wykona� J.G.

 

 

 

 

 

_________________________________________

2005.10.31 Tatry Granaty solo
�rodkowe zebro zachodniej sciany Skrajnego
Prawe zebro zachodniej �ciany Skrajnego
Polnocno-zachodnie zebro Zadniego
Schiele  na Zadnim Ko�cielcu
Piotr Tyrakowski

________________________________________

2005.10.29 - Jerzmanowice
 
Agnieszka �wiczy�a techniki jaskiniowe, a reszta wspina�a si� na dobrze o�wietlonych przez s�o�ce drogach.  Wieczorem grzali�my si� przy ognisku, by�o piwo i pieczone kie�baski.

__________________________________________

2005.10.29 Dorkowa Ska�a - Beskid �l�ski

Trenowano wychodzenie na linie. Zlustrowano Schron Bez �cian K.Bs-02.62. Zanotowano wzrost za�miecenia obiektu od chwili poprowadzenia szlaku przez Dorkowa Ska��!

 

 

 

Zdj�cie wykona� J.G.

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________

2005.10.28 - 11.02 Wlk. �nie�na /Wlk.Litworowa / - akcja eksploracyjno - inwentaryzacyjna i sportowa /sprawozdanie oficjalne nale�y s�dzi�, �e kiedy� b�dzie !/

Spis uczestnik�w wyjazdu, kt�rych uda�o si� "zarejestrowa�":

Poni�ej s� "cz�stkowe" sprawozdania uczestnik�w wyjazdu: /po cenzurze/

Wr�cili�my wczoraj wieczorem z Ry�kiem G�owackim i Adamem Poloczkiem. 
Prezes przyj�� nas bardzo go�cinnie i nast�pi�a pe�na integracja 
GOPR-Wunderwaffe. /.../ Czesiek oprowadzi� nas po Starych i 
Nowych Partiach Bielskich.
 W Tatrach totalna lampa.
Pozdrowienia
Grzegorz Micha�ek
-----------------------

Witam, akurat wr�ci�em z Litworki, by�em tam tylko z 30/31.10  bo nie da�em rady d�u�ej.
/.../ gdy podchodzi�em do Litworowej spotka�em wychodz�c� ekip� "naszych" w ilo�ci 5 os�b, zach�cili mnie s�owami "id� jeszcze /.../"...
W dziurze dzia�o si� du�o, jedni eksplorowali a inni robili system z pozytywnym skutkiem-gratulacje dla nich!
Aha zaskoczy� mnie jeszcze sprz�t audio Cze�ka, mi�o by�o pos�ucha� sobie 200 metr�w pod ziemi�  rockowo-metalowych brzmie�-to chyba nowo�� na biwakach.
Pozdrawiam /Marcin Procner/

-----------------------

Wielka Litworowa - nowe Partie Bielskie
uczestnicy: Rycho G�owacki, Grzegorz Micha�ek, Adam Poloczek
wej�cie na kr�tki biwak 29-30.10.2005

Jest pa�dziernik 2005, dok�adnie koniec pa�dziernika. S�oneczko i czyste 
niebo. Z pod o�rodka wojskowego idzie grupa trzech a od Przys�opu Mi�tusiego 
7 os�b. Pokonuj� drog� pod otw�r w 2,5 godziny. Zjazd na d� i zej�cie do 
Sali pod P�ytowcem. Tam le�� eksploratorzy i michy si� im chachaj�. /..../

 Zmarnowana ekipa wk�ada swe cia�a do �piwor�w, kr�tkie 
dywagacje na temat co by tu, i ju� o 16,30 dymaj� w nowe Partie Bielskie pod 
przyw�dztwem samego Naczelnego Eksploratora. Trudno opisa� doznania i 
wra�enia jakim s� poddawani, tu nacieki , tam szczelinka, a tam zn�w 
stalaktyty, r�e skalne, cuda tworzone przez mamusi� natur� powietrzem wod� 
i minera�ami - co� pod saltacje zjawisko podchodz�ce. Robi� par� fotek, 
uzupe�niaj� wiedz� fachow� podawan� przez Czesia o �upkach przewarstwieniach 
i takich tam; ogl�daj� netoperka co go p�niej kto� budzi i p�dem (bo pono� 
z pod Vogelarschloch 13 minut na biwak) zasuwaj� zpowrotem. /.../ 
Bani te� chyba tyle co oczywi�cie ma kolosalne znaczenie dla dalszych los�w 
/.../ coraz 
cia�niej i bli�ej jeden drugiego co by ciep�a nie traci� za wiele. P�le��c 
dyskutuj� o �wiecie okraszaj�c mniej lub bardziej �wi�skimi kawa�ami t� 
heroiczn� walk� z entropi� dyskursywn�.
 Ekipa ju� wcze�nie wstaje i podejmuje dalsz� walk� z w�asn� niemo�no�ci� i 
syndromem dnia nastepnego. Krakowiacy te� id�, zostaje tylko ekipa 
Wunderwafe SBB, oni b�d� dalej grzeba� co by inni mogli ogl�da� i chwa�a im 
za to. Lenin i Stalin nadal nie �yj�.

Chcieliby�my podzi�kowa� za mo�liwo�� tak intensywnego poznania nowych 
partii.
Ekipa zwana "zgopru"
Powy�sze napisa� Ryszard G�owacki.

----------------------------------------

Beata Michalska

Tomek Urba?ski

Bartek Juroszek

Jurek Koczur

Na parkingu na Groniku spotykamy Ry�ka G�owackiego, Grze�ka Micha�ka i Adama Poloczka.

Podeszli�my do otworu podziwiaj�c pi�kne widoczki jako ze pogoda by�a "niesamowita".

Weszli�my ko�o 12-13. Na biwaku jedzonko a potem Czesiu zabiera nas na wycieczk� do Partii Bielskich - gdzie obijamy i przeciskamy si� przez kilka godzin.

Potem oczywi�cie /.../ jedzenie.........

Nast�pnego dna porzucamy Bartka i Jurka na biwaku a my wychodzimy. Kolo 14 wszyscy jeste�my na powierzchni i znowu przepi�kna pogoda, a� nie chce si� schodzi�.

By�o bardzo milo i weso�o i us�yszeli�my wiele opowie�ci o wypadkach na nartach.

Powy�sze napisa�a Beata Michaklska

-------------------------------------

W czasie biwaku eksploracyjnego w Litworowej mia�o miejsce przej�cie pe�nej deniwelacji systemu Wlk.Litworowa-Wlk.�nie�na, udzia� wzi�li:
Czas przej�cia Stare Dno-Stare Dno 10 godzin. Data ataku do dno - 2005.10.30-31.

Powy�sze napisa�a Ula Tebin

----------------------------

Ciekawostka - by�y straty "cielesne". Adam Poloczek w ciasnych Partiach Bielskich uszkodzi� sobie �ebro.