POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Aktualność 2016.12.05

Dokumenty Internetowe  /publikacja internetowa/

Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" Bielsko-Biała

Dane można przysyłać do Jerzego Ganszera - [email protected]

Osoby "nieokreślone" oznaczono - BP /bez przynależności/.

Można podawać jedną /główną/ przynależność klubową, organizację lub instytucję. Przy członkach Speleoklubu Bielsko-Biała - nie podaje się przynależności.

Data jest jednocześnie symbolem dokumentu, może określać dzień eksploracji, lub datę przysłania danych.

Uwaga - to jest forma publikacji! Dane umieszczone poniżej nie są zmieniane.

Uwaga - podczas przytaczania literatury należy pisać: Autor /nazwisko imię/ -  Dokument Internetowy /Speleoklub Bielsko-Biała/,  data /symbol. 

Jest założenie, że autorzy poszczególnych obiektów zgadzają się na publikacje w fachowych inwentarzach.

 

2016.12.03 Małe obiekty jaskiniowe w Wiśle Czarne - Jakub Krajewski, Jerzy Ganszer

Po lewej stronie kilka małych obiektów leżących blisko siebie.

Obiektu K.Bs-02.224 nie odnaleziono ze względu na duże ilości śniegu.

Akcja odbyła się na nartach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górny Okap w Wiśle Czanem K.Bs-02.221. Znajduje się w ciekawej dość wysokiej skałce

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj jeden ze znanych eksploratorów jaskiń Beskidzkich - Jakub Krajewski podczas "wygrzebywania" się ze śniegu.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.09.15 "obiekt skreślony" K.Bw-02.41 X - Adam Kapturkiewicz - Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki

Wniosek o nie ujmowanie w bazie jaskiń zmyślonego obiektu K.Bw-02.41 Schron Podwyźniakówka.

Proszę nie wprowadzać tego kodu nawet ze znakiem X, aby nie tworzyć bałaganu, na razie jest to „ostatni” obiekt w rejonie drugim Beskidu Wyspowego  i jest szansa aby nie zaśmiecać bazy jaskiń.

Obiekt ten opisano w wydawnictwie „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego. Warszawa 2016.
Fikcyjny obiekt K.Bw-02.41 zlokalizowany przeze mnie czwartego marca 2001 roku, nie opisywany z powodu niespełnienia kryteriów obiektu jaskiniowego. Z definicji nie jest obiektem jaskiniowym ponieważ najprostsza definicja takiego obiektu mówi że jest to naturalna pustka dostępna dla człowieka. K.Bw-02.41 nie jest rozmiarów mogących zmieścić człowieka. Nie jest też perspektywiczny. Takich obiektów jest cała masa, jednak myślę że nie będziemy nigdy mierzyć legowisk lisów pod większymi kamieniami.

Obiekt zlokalizowany czwartego marca 2001 roku wielokrotnie przeze mnie odwiedzany o różnych porach roku. W zimie brak wytopu, zresztą trudno się spodziewać aby pustka pod kamieniem posiadała mikroklimat dynamiczny.

Identyfikacja obiektu opisanego w wydawnictwie „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”:
Współrzędne geograficzne pokrywają się prawie idealnie z współrzędnymi odczytanymi przeze mnie kilka lat temu.
Wysokość norki zgadza się z podaną w „inwentarzu” czyli ok. 966 m n.p.m.
Ekspozycja norki nie zgadza się z dokładnie z podaną w „inwentarzu” ku N, w rzeczywistości ku NW.
Długość: w inwentarzu 1,5m, w rzeczywistości 0,9m
Deniwelacja: niewielka, zgadza się z podaną w inwentarzu.
Położenie: Tu mała uwaga polana powyżej to nie Wyźniakówka. Ale nie ma to tutaj znaczenia.
Dojście: Opis dojścia zgadza się z podanym w „inwentarzu”.
Opis: W inwentarzu uczciwie napisano słusznie „Schron tworzy nieduża komora utworzona przez zaklinowane bloki piaskowca”.
To co się nie zgadza to wymiary. W inwentarzu „1,5 m długości, przy 0,5 m wysokości i maksymalnie 1 m szerokości.” W rzeczywistości 0,9 m długości, wysokość przy otworze 0,5m, maksymalna szerokość przy otworze 0,5m. Norka ta na swoim końcu zwęża się do około 10 cm (wysokość i  szerokość). Jest to niewielka pustka pod blokiem piaskowca, który osunął się na dno rowu osuwiskowego.

Dalej o norce napisano: „Zimą obiekt jest w całości wymrażany”, „Fauna i flora nie były obserwowane.” – to typowe dla obiektów nie jaskiniowych.

Z powyższych danych wynika że obiekt zlokalizowany czwartego marca 2001 roku to K.Bw-02.41. Zresztą w pobliżu nie ma drugiego takiego rowu osuwiskowego.


Osobnego omówienia wymaga plan obiektu, który odbiega od rzeczywistości. Autor nie zaznaczył wysięgu okapu pozbawionego ścian ograniczających pustkę skalną. Przebieg pustki jest nieprecyzyjny. Co zaskakuje, długość tego obiektu nie jaskiniowego na planie zgadza się z rzeczywistością wynosi 0,9m! W opisie jednak jest inaczej. Odległość mierzona od punktu zero do zaznaczonego prożku. W rzeczywistości nie ma żadnego prożku. W miejscu zaznaczonego prożku jest szczelina wysokości 10 cm a spąg w tej mikro „jaskini” podnosi się nieznacznie. Kreatywny mierniczy wygenerował więc dalsze partie obiektu o wysokości 10 cm. Zamieszczony przekrój w inwentarzu nie jest przekrojem próżni lecz okapu [pozbawionego ścian ograniczających pustkę skalną] przed punktem zero którego autor nie zaznaczył. Widać to dobrze za załączonym zdjęciu. Nie zgadza się znacznie szerokość na planie.

W załączeniu plan, zdjęcia z osuwiska (obiekt znajduje się na dnie tego rowu) z 2001 roku oraz z pomiarów z 13 września 2016 roku. 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

2016.09.09 "obiekt skreślony" K.Bw-02.40 X - Adam Kapturkiewicz - Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki

Wniosek o nie ujmowanie w bazie jaskiń zmyślonego obiektu K.Bw-02.40 Dziura w Wyżce.

Proszę nie wprowadzać tego kodu nawet ze znakiem X, aby nie tworzyć bałaganu, na razie jest to „ostatni” obiekt w rejonie drugim Beskidu Wyspowego (K.Bw-02.41 też jest fikcyjny o czym kiedy indziej) i jest szansa aby nie zaśmiecać bazy jaskiń.

Obiekt nie istnieje, nie istniał. Czemu spreparowano plan i obszerny opis w którym o samym obiekcie jest zaledwie pięć zdań, myślę że każdy na to sobie odpowie.

Obiekt ten opisano w wydawnictwie „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”, praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Grodzickiego. Warszawa 2016.

Ten fikcyjny obiekt jest wykopem poszukiwawczym jaki wykonali grotołazi z Polski i Słowacji dnia 5 stycznia 2014 roku. Jak widać na załączonych zdjęciach wykop ten w 2014 roku miał około pół metra długości. Z definicji nie był obiektem jaskiniowym ponieważ najprostsza definicja takiego obiektu mówi że jest to naturalna pustka dostępna dla człowieka. Wykop z definicji nie jest naturalny i nie był też rozmiarów mogących zmieścić człowieka.

Wykop wykonany w drobnym rumoszu skalnym, co skutkowało ciągłymi drobnymi obwałami, krawędzi tego wykopu. Miejsce to sprawiało wrażenie wydostającego się ciepłego powietrza, była lekka zima bezśnieżna, stąd stwierdzenie „sprawiało wrażenie”.

Po krótkim kopaniu w usypisku dokopano się do warstwy gliny co na tak niewielkiej głębokości raczej nie rokuje na odkrycia. Co więcej kopanie w drobnym rumoszu skalnym nie prowadzi do niczego ciekawego. Stwierdzono że ciepłe powietrze może wydostawać się z systemu bardzo drobnych próżni znajdującym się w rumoszu w obrębie osuwiska. Prace zaniechano.

Na zdjęciach z 8 września 2016 roku widać że dołek ma długość około 35 cm wysokość 28 cm. Jak wynika z praktyki eksploracyjnej, wykop w drobnym rumoszu za dwa lata prawdopodobnie w naturalny sposób stanie się tylko niewielkim zagłębieniem.


Identyfikacja obiektu opisanego w wydawnictwie „Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych - uzupełnienia III”:
Współrzędne geograficzne pokrywają się prawie idealnie z współrzędnymi odczytanymi dnia 5 stycznia 2014 roku.
Wysokość dołka zgadza się z podaną w „inwentarzu” czyli ok. 758 m n.p.m.
Ekspozycja dołka zgadza się z podaną w „inwentarzu” czyli ku NE.
Opis dojścia zgadza się z podanym w „inwentarzu”. Tu uwaga do opisu dojścia z inwentarza: zajmuje on 1365 znaków, podczas gdy wystarczyło by napisać (gdyby obiekt istniał) „Do wykopu poszukiwawczego idziemy 80 m na NNE (23˚) od otworu schroniska z lisem K.Bw-02.”, czyli 75 znaków. Budzi to wątpliwości biorąc pod uwagę fakt, że wynagrodzenie autora uzależnione jest od objętości opublikowanego tekstu
W opisie zmyślonego obiektu napisano „Ściany i strop utworzone są z zaklinowanych odłamków piaskowca. Dno schroniska zaściela gruz skalny oraz materiał z powierzchni, głównie liście, gałęzie i ziemia.” Zgadza się to ze stanem dołka jaki wykopała grupa Polsko-Słowacka.

W inwentarzu o dołku pisze „Otwór otacza gęsta roślinność zielna.”, to tez się zgadza. Ta obserwacja w grudniu (26.12.2014 r.) świadczy że autor opisu z inwentarza również był przy wykopie podczas bezśnieżnej zimy. Dlatego stwierdzenie o wytopie powinno również zawierać sformułowanie „sprawiało wrażenie”.Dalej o dołku napisano „Fauna i flora nie były obserwowane.” To się zgadza w niewielkim dołku można tego nie zaobserwować.

Autor spreparowanego obiektu jaskiniowego pisze „Zauważono wyraźne ślady prac wiodących do powiększenia obiektu.” To również utwierdza w przekonaniu że obiekt K.Bw-02.40 to płytki dołek wykopany dnia 5 stycznia 2014 roku.

Nie zgadza się natomiast to że jest to wykop, a nie obiekt jaskiniowy. Nie zgadza się długość wykopu, pierwotnie było to około 0,5m – Autor wygenerował plan dwumetrowego obiektu…

W załączeniu zdjęcia z kopania w 2014 roku oraz z kontroli wykopu w 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.09.07 Dwudziura Pod Bukiem K.Bm-02.76 - Dariusz Tlałka - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego
 

Dwudziura pod Bukiem K.Bm-02.76
 

 
Obiekt jaskiniowy znajduje się w połowie długości doliny odchodzącej w kierunku północno-wschodnim, między szczytem Bujakowskiego Gronia a niebieskim szlakiem turystycznym. Składa się z dwóch otworów połączonych korytarzem nad którym rośnie dość spory buk. Położony jest na wysokości około 610 m npm, a łączna długość korytarzy wynosi 7 metrów.
 

 

2016.08.31 - Dariusz Tlałka - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego

 
Mam do zgłoszenia nowe obiekty jaskiniowe znajdujące się na południowo-wschodnim stoku Bujakowskiego Gronia w Beskidzie Małym dla których pomiary wykonałem 31 sierpnia.
 

 
3 nowe obiekty jaskiniowe znajdują się pomiędzy Bujakowskim Groniem a Zasolnicą na gruzowiskach skalnych porośniętych przez las bukowy. Najłatwiej do nich dotrzeć idąc niebieskim szlakiem prowadzącym ze stoków Bujakowskiego w kierunku rezerwatu Zasolnica. Szlak ten prowadzi do miejsca z mocno przerzedzonym drzewostanem bukowym z którego rozpościera się widok na Bukowski Groń, następnie on skręca nieco w kierunku zachodnim. Zaraz za tym skrętem od góry ukazują nam się gruzowiska skalne w którym znajdują się wspomniane obiekty jaskiniowe.
 

 
Schronisko w Bujakowskim IV - K.Bm-02.73
 
Obiekt jaskiniowy położony jest tuż pod wygarbieniem opadającym ze stoków Bujakowskiego Gronia w kierunku Zasolnicy. Otwór znajduje się na wysokości około 670 m npm, a jego długość wynosi 2 metry.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko w Bujakowskim V - K.Bm-02.74
 
Obiekt jaskiniowy położony jest nieco poniżej wcześniejszego obiektu pod głazem. Otwór znajduje się na wysokości około 640 m npm, a jego długość wynosi 1,5 metra.
 
 

 

 

 

 

 

 


 

Schronisko w Bujakowskim VI - - K.Bm-02.75
 
Obiekt jaskiniowy położony jest w niewielkiej odległości od poprzedniego obiektu pod ogromnym głazem, w miejscu gdzie znajduje się kilka nor wykopanych przez zwierzęta. Otwór znajduje się na wysokości około 630 m npm, a jego długość wynosi 3 metry.
 

 
Na stoku Bujakowskiego Gronia znajduje się jeszcze jeden nowy większy obiekt jaskiniowy dla którego jak na razie nie zrobiłem pomiarów.
 
 

 

 


 

2016.08.23 Schron przy Szlaku na Glinne K.Bs-02.236, Okap Nad Przybędzą I K.Bs-02.237, Okap nad Przybędzą II K.Bs-02.238  Michał Rachwaniec

Schron przy szlaku na Glinne

długość 1,1m


Dojście:

idąc szlakiem czerwonym od zachodu na Glinne przed wierzchołkiem, przed ostatnim spiętrzeniem szlaku

należy zejść parę m w prawo na trawiasty taras i z niego widać w górze dwa niewielkie murki skalne oddalone od szlaku kilka metrów. Otwór zasłoniety przez borówki pod lewym, mniejszym murkiem.

_______________________________________________

Okapy nad Przybędzą I i II

 Położenie: Beskid Śląski, ramię pomiędzy Jaworzynką i Glinnem, opadające od Polany Cebula 1035 m, rozdzielające Dolinę Przybędzy.

 Dojście: Z Radziechowego lub Przybędzy szlakiem niebieskim około 1h do wycinki z której na południe

za doliną widać grzbiet z widocznymi skałami. No i tam obiekty w tych skałach.

Okap nad Przybędzą I długość 3m znajduje się w pierwszej skałce od zachodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okap nad Przybędzą II długość 1,4m znajduje się w następnej skałce /poniżej/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.08.13 Jaskinie w Wiśle Czarnem /w Wiśle Czarne/ - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski

Zapadła Dziura w Urwisku w Wiśle Czarne K.Bs-02.178  

Plan obiektu "kliknij"

                                                                                                                                                                      Górny Okap w Wiśle Czarnem K.Bs-02.221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Górny Okap w Wiśle Czarnem K.Bs-02.221                                                              Okap ze Szparą w Wiśle Czarnem K.Bs-02.222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okap ze Szparą w Wiśle Czarnem K.Bs-02.222

                                                                                                                                                Dolny Okap w Wiśle Czarnem K.Bs-02.223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na trzech zdjęciach widoczny Jerzy Pukowski obecny prezes Speleoklubu Bielsko-Biała podczas prac pomiarowych w Zapadłej Dziurze w Urwisku w Wiśle Czarne K.Bs-02.178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prawej Schron Podskalny Wiszar w Wiśle Czarne K.Bs-02. 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prawej i poniżej Niski Okap w Wiśle Czarnem K.Bs-02.225. Widoczny Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.08.12 Szczelina nad Twadorzeczką III K.Bs-02.234 i Szczelina nad Twardorzeczką IV K.Bs-02.235 - Michał Rachwaniec - Były Członek Speleoklubu Bielsko-Biała

Szczelina nad Twadorzeczką III K.Bs-02.234

Długość 1m


Położenie i dojście:

Za Okapem z Filarem pod skałą na zachód do końca skały i dalej trawers zboczem do skałki wysokiej na 2 metry

gdzie od zachodniej strony otwór Szczeliny nad Twardorzeczką III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczelina nad Twardorzeczką IV K.Bs-02.235

Szczelina nad Twardorzeczką IV, dawniej Wnęka

 Długość 1,2m

 Położenie i dojście:

Od wschodniej strony przy Okapie z Filarem, tuż nad progiem którym trzeba się około 2 m wspiąć, trudności III.


 

 

 

 

 

 

 

2016.08.08 Okap Kubusia K.Bm-02.72 - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski, Jakub Krajewski

Podczas humorystycznego wyjazdu nad Jezioro Żywieckie - zobaczyliśmy , że jest okap. Obiekt nie był planowany. Kilkaset metrów na północ od mosty w Oczkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.07.16 Jerzy Ganszer - Okap Lodowego Zgryzu K.Bs-03.175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prawej stronie widoczny od lewej Jakub Krajewski i Zdzisław Grebl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej Kuba ciężko eksploruje!

Nazwę nadał Zdzisław Grebl i Jakub Krajewski. Obiekt znajduje się poniżej "stokówy" w górnej części "urwiska"

 

2016.07.02 Jerzy Ganszer - Wnęka Pod Potrójną 847 K.Bm-02.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt w Beskidzie Małym - zplanowany podczas akcji rowerowej na trasie - Rzyki - Leskowiec - Bielsko-Biała /ponad 51 kilometrów/

Na górnym zdjęciu - Jerzy Ganszer, na bocznym Jerzy Pukowski

Obiekt nie jest pochodzenia tektonicznego, usytuowany w skałkach widocznych nad szlakiem. Nad widocznymi skałkami zaobserwowano co najmniej trzy kopce, a pod skałka zaobserwowano murek skalny. 

 

Tutaj link do klubowego sprawozdania - http://www.speleobielsko.pl/index.php/sprawozdania11/wszystkie-sprawozd/item/2115-2016-07-02-wyjazd-eksploracyjno-rowerowy-w-beskid-ma%C5%82y.html

 

 

 

 

 

 

2015.09.05 Paweł Gądek, Jerzy Ganszer - Zapadła Studnia
Nazwa: Zapadła Studzienka
Położenie - Kotarz, Beskid Śląski
W środku zaobserwowałem kilka ciem i wiele pająków.

Plan - "kliknij"

Dane historyczne:
05.05.2015. namierzenie potencjalnego otworu
22.07.2015. zebranie 15 cm ściółki, ukazała się szczelina boczna
28.08.2015. po pogłębieniu o pół metra studni, przez zebranie ziemi i kamieni (około 400 litrów) i trzech godzinach pracy Paweł Gądek wchodzi pierwszy do jaskini.
05.05.2015. pomiary jaskini, wykonanie planu

 

Na zdjęciu po prawej:

Bronisław Gądek - BP
Paweł Gądek - BP
Krzysztof Górski
Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.08.08 Dariusz Razmus, Marcin Parys - Jaskinia Pukowskiego w Kościelcu K.Bs-03.170

Plan z nowymi partiami - "kliknij"

Na zdjęciu dwa nietoperze, prawdopodobnie w nowych partiach. Przysłał D.Razmus

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.07.25 Jerzy Ganszer, Dariusz Razmus - Jaskinia Pukowskiego w Kościelcu K.Bs-03.170

Plan - "kliknij"

Po lewej stronie ekipa przy otworze podczas planowania obiektu.

Skład osobowy - patrz sprawozdanie SBB. Dznia 2015.07.25

Wykonał J.G.

 

 

 

 

 

 

Poniższy tekst i zdjęcia przysłał Dariusz Razmus dnia 2015.07.20

"Po rozeznaniu sytuacji na dnie schronu i usunięciu zalegającego tam rumoszu odsłonił się wąski pionowy korytarzyk o długości ok 1,5 metra za którym znajduje się obszerna sala o wymiarach ok 4x4 metry w najwyższym miejscu ma ona ok 3 m wysokości dno usłane rumoszem skalnym. całkowita długość odkrytej jaskini szacuję na jakieś 10 m . Zaobserwowaliśmy ciekawe przeciągi generalnie czuć wywiewane chłodne powietrze ale zdarzają się momenty że ciąg powietrza się odwracał i do jaskini zaciągało ciepłe powietrze z zewnątrz. Na ścianach sali zaobserwowaliśmy coś w rodzaju porostów (zdjęcia w załączniku) oraz ćmę"

Biały nalot

 

 

Po prawej Marcin Parys i Dariusz Razmus

 

 

 

 

 

Ćma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.07.15 Paweł Gądek  /BP/ - Chrustowa Szczelina w Grabowej K.Bs-04.120
Nazwa: Chrustowa Szczelina
Długość: 6,5 m
Głębokość: 3 m
Położenie: Beskid Śląski, Grabowa
Opis: Otwór jest naturalnym zapadliskiem.W jego dnie od strony południowej przeciskamy się pod wiszącym głazem do prostej szczeliny szerokości około pół metra. Cały czas zsuwając się pochylnią po dwóch metrach szczelina zwęża się do 30 cm. Dalej ponownie robi się szersza i wyższa (do 2,5 m). Po kilku metrach kończy się. Spąg tworzy rumosz skalny, a przy wejściu leżą liście.

 

 

 

Plan i zdjęcie otworu - Paweł Gądek

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prawej stronie "wizja lokalna" dnia 2015.07.15. Widoczni są Bronisław Gądek /BP/, Katarzyna Wrzeszcz-Olejnik, Rafał Konior - Były Członek Klubu, Paweł Gądek /BP/.  Otwór po prawej stronie zdjęcia.

Zdjęcie J.G.

 

 

 

 

 

2014.08.16 Jerzy Ganszer - Wietrzna Dziura na Magurce K.Bm-01.01 "Przyczynek historyczny"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie po lewej stronie przysłał Tomasz Jonderko z Góreckiego Klubu Przyrodniczego - widoczny otwór jaskini co najmniej z przed 1918 r. Po prawej stronie widok z 2014. Można założyć, że minęło 100 lat. Różnice są dość spore. Głaz po lewej stronie mógł zostać "wyeksploatowany". Przez ten czas mogła działać siła "poprzeczna" zacieśniająca otwór.

Na prawym zdjęciu widoczna Wanda Ganszer z Fanklubu Speleoklubu Bielsko-Biała.

 

2014.05.17 Jerzy Ganszer - Działalność eksploracyjna w Jaskini Salmopolskiej K.Bs-04.23 w rejonie Studni Końcowej

Rok 2012 dwie akcje: Kazimierz Piekarczyk i Jerzy Ganszer - próba przekopania się w dolnej części Studni Końcowej - po dość solidnym poszerzeniu szczeliny ekipa zrezygnowała z dalszych prac.

2013.03.15 - wizja lokalna Jerzy Ganszer - zauważono możliwość podjęcia próby od góry /ten wariant był już próbowany przez w/w wiele lat temu/

2014.03.23 - Jerzy Koczur, Jerzy Pukowski, Rafa Konior, Jerzy Ganszer - instalacja deski nad studnią w celu wygodnego dojścia do przodka, po rozkopaniu stwierdzono możliwość dalszej eksploracji

2014.04.26 - Sebastian Potok, Jakub Krajewski, Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer - intensywne poszerzanie problemu kilka godzin. Dwa metry nowego

2014.05.17 - Sebastian Potok, Tomasz Pukowski, Zbigniew Mastalski z Fanklubu Speleoklubu Bielsko-Biała, Jerzy Ganszer. Dalsze rozkuwanie, wejście w nowe partie. Pierwszy wchodzi Tomasz Pukowski, potem Jerzy Ganszer. Całość asekuruje na linie Sebastian Potok. Szacowane 20 m. nowego z możliwością dalszej eksploracji.    

__________________________

2014.05.26 - Sebastian Potok, Tomasz Pukowski, Beata Burdynowska - Były Członek Klubu, Jerzy Ganszer. Sebastian instaluje spity w Studni Końcowej. Tomasz i Jerzy przechodzą dalej i odkrywają ok. 35 m nowego. Kilka sal z ciasnymi przejściami. Największa sala ma dł.  ok. 10 m.

2014.05.31 - Tomasz Pukowski, Jerzy Pukowski, Beata Burdynowska - Były Członek Klubu, Jerzy Ganszer - wykonano plan głównego ciągu jaskini. Odkryto kilkanaście metrów "nowego". W tej chwili jaskinia posiada gł. - 17,70 m

 

2014.05.04 Jerzy Ganszer - Schron Pukowskiego w Kościelcu K.Bs-02.185

Obiekt nowy. Odkryty przez Jerzego Pukowskiego. Na razie w trakcje eksploracji. Należy sądzić, że długość będzie wynosić ok. 2,0 m

GPS - wysokość 864 m.

 

2014.05.03 Jerzy Ganszer - Okno w Kościelcu K.Bs-02.181

Plan - "kliknij"

 

Wykonano plan obiektu. Dł - 1,90 m.

Pomiary: Jerzy Ganszer, Joanna Poskier /członkowie Speleoklubu Bielsko-Biała/

Pomiar GPS - wysokość otworu - 979 m

Całość oświetlona. Jest to naturalne przejście między dwoma skałami nakrytymi od góry solidną wantą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U góry widok od północy, po prawej stronie widok od południa

2014.04.12 Jerzy Ganszer - Schron Stary Skład Kruchy w Wiśle Czarne K.Bs-02.184, Jaskinia Stary Skład Kruchy w Wiśle Czarne K.Bs-02.174

 

Schron - plan "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej ekipa na rowerach przed akcją eksploracyjna w Wiśle Czarne. Na górnym prawym zdjęciu widoczny otwór Schronu.

 

Jaskinia - plan "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widoczny Jakub Krajewski podczas wchodzenia.

Opis dojścia do opisywanych obiektów. Z Wisły Czarne jedziemy 4 kilometry dolina Białej Wisełki do składu drewna, potem kamienista drogą ok. 200 m, po czym w lewo ok. 50 m. Schron usytuowany jest po zachodniej stronie "wzniesienia rumoszowego", Jaskinia po wschodniej stronie. Wokół są inne zagłębienia.

W pierwszej fazie wydawało się, że obiekty łączą się pod ziemią, ale tego nie stwierdzono.

Opis Schronu - otwór widoczny zachęcający do wejścia. Jest to jedna mała wnęka pod rumoszem skalnym.

Opis Jaskini - otwór mały. niebezpieczny. Cała jaskinia wymagająca ciągłej uwagi ze względu na rozwinięcie w rumoszu skalnym. Schodzimy dość stromą studzienką 2 m., po czym zakręcamy na zachód, dochodząc do w miarę szerokiego korytarza Kuby. Na końcu Sala Zgrozy, lepiej tam nie wchodzić.    W północnej części Korytarza Kuby jest bardzo ciasne techniczne przejście do Korytarza Prymuli - jest to odcinek w miarę obszerny, lecz należy zwrócić na ruchome głazy. Tutaj jest najgłębsze miejsce jaskini. Odchodzi tutaj kilka mniej interesujących ciągów.

W Jaskini stwierdzono pająki, nietoperzy nie zaobserwowano, lecz wydaje się, że były widoczne ich odchody. 

 

2014.03.08 Jerzy Ganszer - Stary Skład Dwuotworowy w Wiśle Czarne  K.Bs-02.175

Wykonano plan - "kliknij"

W środku: pająki, kokony, czarny motyl, widoczne kości. Otwory wejściowe na podobnej wysokości.

 

 

W środku rosła paprotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widoczny Jerzy Pukowski z otworu głównego /południowego/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokony pająków, widoczny czarny motyl siedzący na jednym z kokonów

 

 

 

 

 

 

 

korytarz w części zachodniej

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Mastalski - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała
Jerzy Pukowski
Jerzy Ganszer

Zdjęcie wykonała Honorata Kaczmarek

 

 

 

 

 

 

2013.12.07 Jerzy Ganszer - Lisia Dziura w Pindelówce K.Bż-03.10

Wykonano plan - "kliknij"

Rozkuto Zacisk Prymuli.

Na zdjęciu widoczny Zdzisław Grebl podczas prac "kamieniarskich"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.11.23 Jerzy Ganszer - Lisia Dziura w Pindelówce K.Bż-03.10

Obiekt wskazał Piotr Motyka /2013.11.23/ , o którym już wspominali /jego ojciec/ Jan Motyka i /jego dziadek/ Józef Motyka

Przeprowadzono wstępna eksplorację - oszacowano  długość obiektu na 13 m. Nie był wzmiankowany w literaturze. Jako ciekawostkę można podać, że jest to pierwsza jaskinia na terenie miejscowości Przyborów.

Jaskinia w swojej wstępnej części jest dość obszerna i można do niej wejść "w cywilu". Prace eksploracyjne będą trwały.

Wysokość otworu na podstawie GPS - 784 m

Opis dojścia:

Z Przyborowa Doliną Przybyłki, okrążamy Pindelówkę doliną od południa, w miejscu gdzie droga przekracza potok w prawo w górę /są tam belki w błocie po których się przechodzi/, skręcamy w lewo /!/ i przechodząc prze potok. Uwaga są tam dwa potoki idziemy tym lewym do góry. Na wysokości skałek po prawej, ostro skręcamy w lewo, po 5 minutach dochodzimy do wypłaszczenia pod kilkumetrowymi skałkami. Otwór znajduje się we wspomnianym wypłaszczeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widoczny otwór. Stoją od lewej - Jerzy Pukowski, Rafał Konior, Piotr Motyka - BP

 

Korytarz wstępny

  

2013.11.17 Jerzy Ganszer - "obiekty" Wisła Czarne

2013.11.17 Wyjazd eksploracyjny do Wisły Czarne

Jerzy Pukowski
Jerzy Ganszer

Tym razem wyeksplorowliśmy jeden "zaległy" problem - "Stary Skład w Wiśle Czarne" - K.Bs-02.173. Wykonano plan - długość określono na 3,5 m i gł. 2,10 m. Warto nadmienić, że odkrywcami tego problemy jest Grupa Polana /patrz sprawozdanie z 2012.08.20/.

Drugą rzecz, którą zrobiliśmy to zdokumentowanie "nowego" obiektu o nawie Schron z Ciekiem Wodnym w Wiśle Czarne K.Bs-02.183. Wykonano plan - dł. określono na 2,5 m.  Obiekt wydaje się dość ciekawy - przepływa przez niego ciek wodny, wewnątrz jest "biały nalot". Znajduje się kilka metrów nad drogą i jest dobrze widoczny.

Wyżej opisywane  obiekty są w górnej części doliny Wisły Czarne.

Stary Skład w Wiśle Czarne K.Bs-02.173- plan - "kliknij"

Schron z Ciekiem Wodnym w Wiśle Czarne -K.Bs-02.183 plan - "kliknij"

 

 

Zdjęcia obrazują - Schron z Ciekiem Wodnym w Wiśle Czarne.

Po prawej stronie Jerzy Pukowski podczas prac pomiarowych

 

 

 

 

 

2013.11.09 Jerzy Ganszer - Jaskinia w Sopotni Wielkiej K.Bż-02.05

Odkryto nowy odcinek o długości w sumie 5m. Znajduje się w zachodniej części jaskini. Po pokonaniu bardzo ciasnego pionowego odcinka dostajemy się do poziomej części biegnącej w zasadzie nad znanym dolnym korytarzykiem. W końcowej części trochę gliny. Na końcu zwężenie. Eksplorowali: Jerzy Pukowski i Jerzy Ganszer.

Plan - "kliknij"

 

2013.10.30 Jerzy Pukowski, Sebastian Korczyk - Schronisko Mikołaja w Baraniej Górze K.Bs-02.182

Plan - "kliknij"    

Zdjęcie - Sebastian Korczyk

Wysokość otworu: 1137 m n.p.m. (odczyt geodezyjny) /J.P./
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.09.02 Autor - Beata Michalska-Kasperkiewicz    Szczelina Rzeczna w Szczyrku K.Bs-03.127

Gmina Szczyrk, Szczyrk

N 49’41.859

E 018’59.490

Wysokość otworów: około 577 m n.p.m.

Ekspozycja otworów: SW, pionowy, NE

Długość: 11 m.

Deniwelacja: niewielka.

Położenie: Wschodni brzeg rzeki Żylicy.

Dojście: Od dużego parkingów położonego przy głównej drodze (po prawej stronie jadąc od góry) należących do wyciągów w Szczyrku Czyrnej, kierujemy się wzdłuż domów nad brzeg Żylicy. Wzdłuż prawego (orog.) brzegu podchodzimy około 50 m w górę doliny. Otwór I południowo-zachodni, oraz II,pionowy dobrze widoczne.

Za otworem południowo-zachodnim (otwór 1) o wysokości 0,5 m i szerokości 1,60 m znajduje się lekko opadający, zwężający się korytarz, o półokrągłym przekroju, prowadzący do otworu północno-wschodniego (otwór 3) o wysokości 0,25 i szerokości 0,35 m (zacisk Z3). W końcowej części przechodzący w niedostępną szczelinę. Otwór 2, pionowy, ma wymiary 0,4 x 1,1 metra i usytuowany jest w końcowej części korytarza.

Jaskinia jest utworzona w warstwach godulskich. Powstała przez wymycie łupków (bardziej miękkiego materiału) położonych pomiędzy bardziej odpornymi warstwami piaskowców, pofałdowanych w antyklinę.

Spąg skalny, pokryty gruzem. Jaskinia sucha, ciemna. W razie przyborów wody zalewana.

Ściany w otworach pokryte mchami. Na spągu w otworze 1 rośliny wyższe. W trakcie inwentaryzacji stwierdzono występowanie muchówek.

Schronisko prawdopodobnie znane od dawna, nie wzmiankowane w literaturze. Wskazane przez Jerzego Ganszera, Jerzego Pukowskiego i Rafała Koniora

Zinwentaryzowane przez Beatę Michalską-Kasperkiewicz i Pawła Kasperkiewicza 21/08/2013r.

 

Plan - "kliknij"

 

__________________________________

2013.09.01 Autor - Tomasz Jakubas - Klub Alpinistyczny przy Grupie Beskidzkiej Górskiego Pogotowia Ratunkowego    Obiekty w Koscielcu.


Okap nad Potokiem w Kościelcu I K.Bm-02.60 N 49'44 53.5 E 19'13 14.0 dł. 1,5m wys. ok. 540 m wystawa NW

Uwaga - w Bazie Danych przyjęto długość = 1.0 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Okap nad Potokiem w Kościelcu II K.Bm-02.61N 49'44 53.1 E 19'13 12.7 dł. 3m wys. ok. 540 m wystawa W

Uwaga - w Bazie Danych przyjęto długość = 2,0 m

 

 

 

 

 

 

 

 Głaz pod Kościelcem K.Bm-02.62 N 49'45 13.85 E 19'13 39.87 dł. 2,5m gł.1m wys. 657m wyst. NE

Uwaga - w Bazie Danych przyjęto długość = 1,20 m

 

 

 

 

 

 Dojście Okapy pod Kościelcem:

Oba obiekty znajdują się na zachodnim stoku KOścielca (pasmo Jaworzynki) w Beskidzie Małym. Dojść można do nich niebieskim szlakiem z miejscowości Czernichów, gdzie po około 30 minutach wędrówki, szlak zawraca ostro w lewo, przekraczając po betonowym moście, potok. Idąc w dół potoku, około pięciu metrów poniżej mostu, znajduję się Okap nad Potokiem II, natomiast zupełnie na dole i nieco w prawo, Okap nad Potokiem I.

Głaz pod Kościelcem:

Obiekt znajduję się w zachodnim, stromym stoku Kościelca, tuż nad nie znakowaną ścieżką, trawersującą wspomniane stoki, w kierunku szczytu Dybkowa.

 

2013.08.31 Autor - Jerzy Ganszer    Okap nad Goleszowskim Potokiem K.Bs-03.128

Opis dojścia:

Brenna-Leśnica, ulicą Świniorką /blisko szlaku zielonym/  w kierunku Gościejowa kilka minut, potem ścieżką w lewo do strumienia. Obiekt usytuowany ok. trzy metry nad potokiem.

Opis.

Okap rozwinięty pod płytą skalną. W głębi widać jeszcze ponad 2 m, lecz bez rozkopania nie da się wejść. Nie wzmiankowany w literaturze. Wskazał Tomasz Jonderko z Góreckiego Klubu Przyrodniczego. Długość 2,70 m.

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Jonderko - Górecki Klub Przyrodniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Burdynowska - Weteran

 

 

2013.08.14 Autor - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski      Schronisko w Wielkim Cisowniku K.Bm-02.01

Opis dojścia:

Jedziemy prawie do końca Międzybrodzia Żywieckiego do momentu gdzie po lewej stronie jest wysoki wodospad, a trochę dalej mały żelbetowy mostek /N 49°46,602', E 019°14,352'/, stąd na piechotę drogą ukośnie w prawo w górę. Dalej grzbietem do góry, po drodze mijamy "słup betonowy" i pomnikowe drzewo iglaste, po pół godzinie po prawej stronie są wyraźnie widoczne skałki - tam znajduje się obiekt. N 49°46,296' E 019°14,986 - wysokość 663 m.

 

Widoczny otwór, w oddali Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

 

 

Plan - "kliknij"

 

2013.07.18 Autor - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski, Rafał Konior      Szczelina Rzeczna w Szczyrku K.Bs-03.127 

Obiekt nowy o szacowanej długości 7 m. Nie wzmiankowany w literaturze. Ciekawa konstrukcja. W okresie większego przepływu rzeki - niewątpliwie zalewany w całości. Dwa otwory.

Opis dojścia: Koryto rzeki Żylicy w Szczyrku w obrębie przysiółka "Za Rzeką", na wysokości Czyrnej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Na zdjęciu powyższym widoczny Rafał Konior i Jerzy Pukowski. Rafał stoi przy drugim otworze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.05.25 Autor - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski      Jaskinia Przed Rozdrożem K.Bż-03.01 

Wykonano nowy plan - "kliknij"

Wykonano przekrój - "kliknij"  

 

2013.05.21 Autor - Jerzy Ganszer.    Okno w Kościelcu K.Bs-02.181

Widoczny Ireneusz Firganek

Obiekt nie posiada planu.

Szacowana długość - 2 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.05.18 Autor - Jerzy Ganszer.    Okap ze Szczeliną na Zamczysku K.Bm-02.59

Plan - "kliknij" 

Plan umiejscowienia kilku obiektów w tym terenie - "kliknij" 

Obiekt cały oświetlony. Można schować się przed deszczem. U góry taka "mała wnęka" nie łączy się bezpośrednio z całością, lecz można się schować. Ze względu na małe gabaryty - nie splanowano.  

 Na zdjęciu Ireneusz Firganek.

Poniżej - Górna Wnęka - długość nie doliczona do całości, ok. 1 m.

Widoczna Wanda Ganszer z Fanklubu Speleoklubu Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013.05.08 Autor - Jerzy Ganszer.    Jaskina w Trzech Kopcach /drobna korekta/

Plan - "kliknij"

Powstał tak zwany "Zaułek Kuby". Długość jaskini wzrosła o 1 m czyli obiekt liczy 1250 m. Patrz sprawozdanie klubowe. 

 

2013.03.08 Autor - Jerzy Ganszer.    Schron pod Głazem w Wąwozie na Grojcu K.Kż-01.03

Obiekt wskazał odkrywca Tomasz Biegun - BP. Obiekt znajduje się w zachodnich zboczach Grojca na wysokości 469 m n.p.m. Wejście jest w wąwozie pod okazałą skałą lecz należy sądzić nie zespoloną z podłożem i całość po pewnym czasie może ulec zawaleniu.

Plan - "kliknij"

Na zdjęciu odkrywca Tomasz Biegun, za nim wejście do obiektu.

 

Opis dojścia i rys historyczny - według Tomasza Bieguna

Dojazd od strony browaru: przejeżdżamy pod mostek kolejowy i dalej przez most na rzece soła, samochód można zostawić koło ogródków działkowych lub zaraz za mostem na Sole. Dalej udajemy się wzdłuż rzeki z jej nurtem w kierunku N, dochodzimy do źródełka gdzie powyżej prowadzi leśna ścieżka, po dojściu na polanę idziemy dalej do góry w kierunku NE na torfowisko wysokie opisane jako ścieżka dydaktyczna, (obecnie tablice zostały zniszczone przez wandali), po dojściu do torfowiska idziemy dalej wzdłuż leśnej ścieżki, gdzie dochodzimy do wąwozu. Będąc już w wąwozie udajemy się w kierunku E 100m gdzie znajduje się wejście.

Jaskinia została odkryta przeze mnie w 1995roku.Docelowo była ona większa sięgała w głąb jakieś 5,5m,ale że jest ona usytuowana w wąwozie uległa w 2003 roku częściowemu zawaleniu.

 

 

 

2013.02.21 Autorzy - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zbójska Dziura K.Bż-06.02
 

Dolny korytarz w Zbójskiej Dziurze

 
W wyniku przekopania namuliska mieszczącego się w dolnym odcinku stromo opadającego w dół korytarza Zbójskiej Dziury, udało się odkryć dolne partie. Korytarz ten założone jest na tej samej szczelinie co wcześniej znane partie, a oddzielony jest od nich litą płyta skalną oraz namuliskiem. Wejście do tej części jaskini mieści się za pochyłą płytą skalną i mierzy 80 cm wys. i 30 cm szerokości. Za płyta mieści się "pośrednie pięterko" które stanowi mała komora o dł. 1,8 m i szer. 0,7 m. Po jej lewej stronie mieści się natomiast niewielki próg za którym rozciąga się główna szczelina. Zaraz za progiem znajduje studzienka gdzie mieści się najgłębsze miejsce jaskini. W dół rozciąga się namulisko z licznym gruzem, które zasypało dalszą część szczeliny co najmniej na dł. 2 m. Natomiast na wprost rozciąga się korytarz, który rozpoczyna się 1,3 m wys. progiem z rumoszu skalnego. Spąg korytarza wypełnia rumosz, którego nachylenie obniża się w kierunku studzienki. Korytarz mierzy 6,5 m dł. a jego szer. waha się od 40 cm u spągu do 70 cm u stropu. Sam korytarz mierzy natomiast ok. 2,1 m wysokości. Na końcu korytarza, szczelina została przemieszczona w lewo, w wyniku czego mieści się tam 1,6 m próg skalny. Powyżej niego rozciąga się korytarz kończący się zawaliskiem, za którym widać niewielką salę.
W przeciwieństwie do górnego korytarza który zimą jest suchy i chłodny, w dolnej partii jest bardzo wilgotno. 
 
Jaskinia mierzy obecnie 19 m dł., a jej deniwelacja wynosi 8 m.
W odkryciu dolnego korytarza jaskini brali udział: Sebastian Korczyk, Rafał Klimara, Zbigniew Gancarczyk oraz Paweł Franczak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2013.01.05 Autor - Jerzy Ganszer - drobne domiary w Jaskini w Trzech Kopcach

Dostosował do internetu - Jerzy Pukowski. "Kliknij"     

2012.12.05 Autorzy - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowe obiekty w Paśmie Policy
 

Nowe obiekty w Paśmie Policy

 
Schronisko pod skałką na Okrąglicy K.Bż-05.42
dł. 4m den. 1,5m
 
Schronisko położone jest w dnie największego z rowów mieszczących się na Okrąglicy. Wejście do niego znajduje się u podnóża skałki stanowiącej lewą krawędź rowu. Z niewielkim wejściem mieści się płata za którą mieści się zawaliskowy korytarzyk. Pod płytą odchodzą dwa korytarzyki które nie są jednak obecnie dostępne z powodu "dużej ciasnoty".
 
Jasny schron na Okrąglicy K.Bż-05.43
dł. 2 m den. niewielka
Niewielki schron mieści się wśród skałek mieszczących się powyżej m.in. Studzienki RII na Okrąglicy. Jest to niewielki korytarzyk o dł. 2 m.
 
Schron w amfiteatrze K.Bż-05.44
dł. 3 m den. 2,5 m
Niewielkie schronisko znajduje się w obrębie bloków skalnych wyścielających obszar u podstawy skarpy głównej osuwiska mieszczącego się między Urwanicą a Okraglicą. Skarpa z wyglądu przypomina amfiteatr. W celu dotarcia na obszar osuwiska należy udać się szlakiem turystycznym z Skawicy w kierunku Schroniska na Hali Krupowej. Po połączeniu szlaku z innym prowadzącym z Juszczyna należy iść jeszcze ok 200 m do znacznego wypłaszczenia. W tym miejscu opuszczamy szlak turystyczny i idziemy drogą prowadzącą w górę stoku. Po ok. 5 min marszu dochodzimy na obszar osuwiska, na którym znajduje się schronisko. Mieści się ono za największym z bloków skalnych, którego wysokość dochodzi do 4 m. Obszar osuwiska jest obecnie wylesiony w związku z czym brak trudności w orientacji.
 
Jaskinia pod Rolą Flakową K.Bż-05.45
dł. 4 m den. 1 m
Niewielka jaskinia znajduje się na południowych stokach Pasma Policy poniżej śródleśnej polany stanowiącej pozostałość po dawnej Roli Flakowej. Na polanie wznosi się obecnie jeszcze jedna opuszczona chata. Jaskinia mieści się tuż poniżej skarpy głównej rozciągającej się u poniżej granicy rolno-leśnej tej polany. Obiekt tworzy niewielka sala, do której wprowadza ciasne wejście mieszczące się między dwiema płytami skalnymi.   

 

2012.11.07 Autor - Adam Kapturkiewicz - Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki - rozmieszczenie obiektów jaskiniowych na Luboniu Wielkim w Beskidzie Wyspowym

To jest "rękopis" - "kliknij"

2012.11.05 Autor - Adam Kapturkiewicz - Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki - Jaskinia Delty K.Bw-01.22

Jaskinia wymaga dalszych prac. Uwaga: widoczne ślady guana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.11.02 Autor - Adam Kapturkiewicz - Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki - zdjęcia otworów obiektów jaskiniowych w Dziurawych Turniach na Luboniu Wielkim
 

K.Bw-01.02

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.03

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.04

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.06

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.07

 

 

 

 

 

 

 

Po prawej ryt naskalny w pobliżu K.Bw-01.07

 

 

K.Bw-01.10

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.11

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.12

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.16

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.17

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.18

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.Bw-01.21

 

 

 

 

 

 

 

2012.10.24 Autor - Adam Kapturkiewicz - Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki

Uwaga w poniższym dokumencie kod Schroniska Poszukiwaczy Skarbów ma mieć kod K.Bw-02.39

Dokument - "kliknij"

 

2012.10.14 Autor - Jerzy Ganszer masyw Baraniej Góry

Jaskinia Karolki K.Bs-02.149

Plan - "kliknij"

 

 

 

Widoczny Jakub Krajewski

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko Małe pod Barania Górą K.Bs-02.180

Plan - "kliknij"  

 

 

Zdjęcie przed otworem, otwór przed kolanami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaskinia pod Barania Górą K.Bs-02.01

Widoczny otwór.

 

 

 

 

 

 

Powyższe trzy otwory są usytuowane dość blisko siebie.

 

2012.08.25 Autor - Piotr Bujok- Grupa Polana. Jaskinia nad Urwiskiem w Wiśle Czarne K.Bs-02.176
W sobotę wieczorem 25. 08. 2012 podjęliśmy próbę przejścia do sali poniżej która była widoczna przez wąską szczelinę.
Wykuliśmy otwór i usunęli luźniejsze kamienie poczym udało nam się wejść do poniższej komory, nazwaliśmy ją "sala pajęcza" Na dnie tej sali znajduje się otwór z którego wyjęliśmy dwa duże kamienie, dzięki temu udało się wejść do korytarza (ok 4m) prowadzącego do "łupkowej sali" (szeroka ok 0,5m wysoka ok 2m długa ok 10m) w połowie długości tej sali, na dnie jest jeszcze jeden korytarz ok5 m. Ponadto u wejścia jest jeszcze jeden korytarz ok3 m.

 

2012.08.02 Autor - Jerzy Ganszer. Jaskinia Ostra K.Bs-02.150

Nowy odcinek - "kliknij"

Progiem w górę wspinaczka ponad 5 m. Na górze zacisk. Dalej ciąg opadający w dół - na dole należy sądzić ciąg łączy się z dolnym głównym korytarzem. Uwaga - podczas wycofywania się - można się zaklinować.

2012.07.30 Autor - Jerzy Ganszer. Schron Medyków II K.Bs-02.172

Opis dojścia - kilkanaście metrów na północny-wschód od Jaskini Medyków K.Bs-02.08.

Otwór "nagłośnił" Błażej Nikiel dnia 2012.05.06. Ekipa w składzie Rafał Konior, Sebastian Korczyk i Jerzy Ganszer dnia 2012.07.30 poszerzyła wejście i wyeksplorowała obiekt. W dolnej części jest szczelina, kamień kula się kilka metrów w dół, na tym etapie eksploracji wydaje się, że wejście niżej pociągnęłoby za sobą duże prace ziemne.

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pierwszym zdjęciu - Sebastian Korczyk i Jerzy Ganszer nad wejściem. Zdjęcie wykonał Rafał Konior.

Zdjęcie po prawej stronie - wejście, wykonał Sebastian Korczyk.

 

2012.05.31 Autor - Rafał Klimara. Jaskinia Szyderców K.Bs-02.171

Plan - "kliknij"

2012.05.05 Autor - Jerzy Ganszer, Michał Ganszer - korekta planów Jaskini Malinowskiej K.Bs-03.31

Podczas akcji do planowano 2 m dł. i  0,5 m gł.  Przyjęto pomiar głębokości J.Ganszera i J.Pukowskiego z 1980 r. W tej chwili obiekt liczy 247,5 m dł. i 23,2 m gł.

Plan i przekrój - "kliknij"

Dość mocno skorygowano przekrój tych partii, nie zmieniając długosci.

 

2012.04.28 Autor - Jerzy Ganszer - System Okapów w Małej Czantorii K.Bs-01.14

Opis dojścia: Żółtym szlakiem, potem na wschód szeroką drogą. Skałka poniżej drogi niewidoczna z góry. 

Pierwsze zdjęcie - część "lewa", drugie zdjęcie - cfzęść "prawa" /widoczny Borys Witański/

 

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.03.20 Autor - Ryszard Głowacki - Klub Alpinistyczny Grupy Beskidziej GOPR     Śmietnik K.Bs-04.115

 

Po dość znacznej przerwie kilku miesięcy postanowiliśmy w końcu zabrać
się za "problem" stojący na drodze do nie poznanych partii jaskini
Śmietnik K.Bs.-04.115. W ustalonym terminie - wtorek 20.03. po południu
koło 15:15  na miejscu czyli pod stacją GOPR na Klimczoku stawił się -
Rafał "Kusto"Klimara SBB, Maciej "Jezio" Jeziorski SBB oraz Ryszard
"Rycho" Głowacki  KAGB...uzbrojeni w wiertarę, odpowiedni pipcajg i pręt
do robienia bum. Zagradzająca wanta w studzience zlotowej została
zmniejszona i ....wyeksplorowane zostały kolejne metry tej nowej jaskini
- obecnie ma już ok.18 m głębokości i około 40 m długości. Jaskinia nie
należy do wyjątkowo bezpiecznych zwłaszcza w komorze wejściowej.  Duża
sala za zlotówką jest przykryta jednym ciosem, a następne odkryte partie
to już klasyczne dla beskidzkich dziur  meandry i ciasnoty
poprzedzielane małymi salkami. Jaskinia jest rozwinięta na szczelinie
rozpadlinowej grzbietu wsch-zach. i przebiega w kierunku Magury. Dość
późno koło 21:00,  z uwagi na dużą ilość wody (prawdopodobnie stały
przepływ który zabarwił skały na złotobrązowy kolor) oraz dojmujące
zimno, porzuciliśmy eksploracje jaskini. Pozostawiliśmy kilka nie
sprawdzonych "przodków" i jedną wąską ok.6m studnię,  przeszliśmy dwa
zaciski (szacunkowo 2)  i znaleźliśmy parę ciekawych miejsc w tym  z
naciekami !!!. Jaskinia wydaje się być interesująca -osady i nacieki
oraz trudna do eksploracji z uwagi na wspomniany stały przepływ wody.
Planowany następny wypad eksploracyjny raczej już w czasie  kiedy będzie
cieplej a olbrzymi wywiew z jaskini zamieni się na wwiew ;) i do tego
będzie więcej chętnych do  wyciągania want i rumoszu skalnego.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.01.06 Autorzy - Krzysztof Buczek - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego  -  Jaskinia nad Jeziorami K.G-02.03
Pomiary: 01.01.2011 Krzysztof Buczek, Radosław Błachut
Wysokość otworu: 790 m n.p.m.
Długość: 9,2 m
Deniwelacja: -2,7
 

Plan - "kliknij"         Uwaga długość na planie jest nieco inna. lecz prawidłowa wartość to 9,2 m.

Zdjęcie po prawej stronie - wejście /widoczny autor/

Poniżej "wnętrze" obiektu

 

 

 

2011.12.06 Autorzy - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego  -  Nowe jaskinie w Paśmie Jałowieckim

W Paśmie Jałowieckim, w którym dotychczas zinwentaryzowane były zaledwie 3 jaskinie o łącznej długości 21,5 m, odkryty został w ostatnim czasie nowy rejon z większym nagromadzeniem obiektów. Nowe jaskinie zinwentaryzowane zostały w dużym rowie rozpadlinowym o długości ok. 60 m, którego głębokość dochodzi do ok. 9 m. Rów ten rozciąga się na południowym stoku Surmiaków Gronia (766 m n.p.m.) powyżej zabudowań przysiółka Surmiaki w Zawoi (na północ od kościoła w Zawoi Centrum). Na obszarze rowu zinwentaryzowanych zostało 7 obiektów o łącznej długości 56,2 m.

Lokalizację obiektów wskazał autorowi niniejszego tekstu mieszkaniec Zawoi Kaliny, który znał lokalizację największych otworów mieszczących się w dnie rowu już kilkanaście lat wcześniej. Pierwsze wyjście w teren, gdy wstępnie poznano obiekty miało miejsce 13 listopada 2011 r. Natomiast kartowanie obiektów, zostało przeprowadzone 25 i 26 listopada 2011 r.


 

Jaskinia w Surmiaków Groniu K.Bż-06.05

Długość: 32 m

Deniwelacja: - 4,7 m


Zdjęcie - wejście do Jaskini w Surmiaków Groniu
 

 

 

 

 

 

 

 

Szczelina w Surmiaków Groniu K.Bż-06.06

Długość: 10,2 m

Deniwelacja: - 2,9 m

Zdjęcie - górny korytarz w Szczelinie w Surmiaków Groniu
 

 

 

 

 

 

 


 

Grota w Rowie na Surmiaków Groniu K.Bż-06.07

Długość: 4 m

Deniwelacja: niewielka

 

Zdjęcie - wejście do Groty w Rowie na Surmiaków Groniu
 

 

 

 


 

Studnia przed Jaskinią w Surmiaków Groniu K.Bż-06.08

Długość: 2 m

Deniwelacja: - 1,5 m


 

Schronisko pod Płytą w Surmiaków Groniu K.Bż-06.09

Długość: 2 m

Deniwelacja: - 0,9 m

Zdjęcie - wejście do Schroniska pod Płytą w Surmiaków Groniu

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaśmiecony Schron w Surmiaków Groniu K.Bż-06.10

Długość: 3 m

Deniwelacja: niewielka


 

Szczelina nad Skałą K.Bż-06.11

Długość: 3 m

Deniwelacja: - 0,5 m


 

Ponadto znacznie wcześniej, bo 23 kwietnia 2011 r. w przełomie rzeki Skawicy znajdującym się na granicy Białki z Skawicą odkryte zostało schronisko o długości 3 m. Obiekt ten znajduje się na lewym brzegu rzeki w wyniku, czego administracyjnie należy do Białki. Obiekt został nazwany Schroniskiem w Przełomie Skawicy i otrzymał kod K.Bż-06.04

 

2011.11.22 Autorzy - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego  -  5 nowych obiektów w Paśmie Policy

Sidziński Schron K.Bż-05.37

Długość: 2 m

Deniwelacja: - 0.5 m

Schronisko znajduje się na zachodnim stoku grzbietu opadającego z Okraglicy w kierunku południowym. Na grzbiecie rozciąga się Hala Krupowa.

Obiekt odkryty został 21.05.2011 r.

 

Rozpadlinowe Schronisko K.Bż-05.38

Długość: 3,5 m

Deniwelacja: - 1.5 m

Schronisko znajduje się na tzw. „drugim progu” osuwiska Łysina, kilka metrów powyżej wejścia do Groty Baczyńskiego.

Obiekt odkryty został 4.06.2011 r.

 

Suchogórska Jaskinia K.Bż-05.39

Długość: 8,5 m

Deniwelacja: - 2 m

Jaskinia znajduje się na tzw. „drugim progu” osuwiska Łysina, kilka metrów poniżej wejścia do Groty Baczyńskiego.

Jaskinia odkryta została 4.06.2011 r.

 

Schronisko pod Górnym Rajsztagiem K.Bż-05.40

Długość: 5 m

Deniwelacja: - 2.5 m

Schronisko znajduje się na północnym stoku Złotej Grapy, poniżej drogi prowadzącej z Lasu Suworki na Przełęcz Kucałową. Znajduje się na dolnej części osuwiska znajdującego się poniżej Przełęczy Kucałowej.

Obiekt o genezie osuwiskowej odkryty został 26.06.2011 r.

Wszystkie wymienione powyżej obiekty odkryte zostały przez P.Franczaka z KGUJ.


Walasowa Jama K.Bż-05.41

Długość: 2 m

Deniwelacja: - 1 m

Schronisko znajduje się w dolnej części rowów rozpadlinowych na Okrąglicy. Otwór wejściowy mieści się w końcowym odcinku drugiego z rowów.

Obiekt odkryty został 27.07.2011 r. przez Jakuba Walasa z Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

2011.11.11 Autor - Jerzy Pukowski, Jerzy Ganszer. Okap Pochyły na Zamczysku K.Bm-02.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt znajduje się w centralnej części skałek na Zamczysku. Jego głębokość /długość/ formalnie wynosi 2 m i stanowi niewątpliwą ochronę przed deszczem - dlatego został zinwentaryzowany.

Plan - "kliknij"

 

2011.08.08 Autor - Ryszard Głowacki - Klub Alpinistyczny Beskidzkiej Grupy GOPR. Obiekt jaskiniowy Śmietnik

Szkic roboczy - "kliknij"

Będąc na dyżurze na Klimczoku  i nie mając za wiele roboty
wykonałem  trochę prac górniczych i poszerzyłem otwór jamki z której 
wiało zimą a która znajduje się tuż przy stacji GOPR na Klimczoku.
Dziura ta swego czasu (przełom 80-tych i 90-tych lat) została wypełniona
przez jednego z ratowników  śmieciami
różnego kalibru - od szkła poprzez puszki do starych igieł itp. i w
związku z tym nikt na poważnie nie brał pod uwagę możliwość istnienia 
jaskini.
Po przekopaniu wejścia zdziwiłem się że tak wielki jest ciąg powietrza
w głąb dziury - zgasiło mi żagiew i cały dym wessało !!!! Niestety nie
mogłem dotrzeć do  potencjalnej dużej komory  ponieważ  wejście jest
bardzo niestabilne i parę razy mi zasypało korytarz co przełożyło się
na  kolejne  odgruzowania i w efekcie brak czasu a ponadto byłem sam
więc miałem pewne obawy co do bezpieczeństwa takiego działania.
Jaskinię nazwałem "Śmietnik" . Wykonałem już wstępny plan. Dane lokalizacyjne dopiero
wykonam bo przez  zaaferowanie zapomniałem zmierzyć GPS
pozdro
Rycho

Zdjęcie przysłał Grzegorz Michałek

____________________________

Wiadomość z 2011.11.17

/../ prawdopodobnie na wskutek
ciągłego przepływu wód opadowych przez śmieci zrobiły się dziurki miedzy
kamieniami w ziemi i kilka lat temu zaczął się tam wywiew.. Teraz jak
grzebaliśmy to po przejściu warstwy śmieci i rumoszu dokopaliśmy się do
rodzimego gruntu z dużymi wantami.
pozdro
Rycho


 

2011.07.05 Autor - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski. Obiekty w Wiśle Czarne

Schron za Grzybem K.Bs-02.75 i Schron za Grzybem Wyżni w Wiśle Czarne K.Bs-02.170 - "kliknij"

Uwaga - na planie Schronu za Grzybem Wyżnim w Wiśle Czarne brak długości - powinno być 3,0 m.

Schemat rozmieszczenia obiektów w rejonie Jaskini w Grzybie - "kliknij"

Uwagi dotyczące schematu rozmieszczenia: Mały Okap Koło Grzyba w Wiśle Czarne K.Bs-02.167 ma błędny kod! Okap Wschodni w Wiśle Czarne K.Bs-02.169 na schemacie nie został ujęty. Znajduje się bezpośrednio za Dużym Okapem Koło Grzyba w Wiśle Czarne K.Bs-02.168

2011.07.02 Autor - Dominik Toma - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego - penetracja Małego Gibasowego Gronia w Beskidzie Małym -schemat rozmieszczenia

Schemat rozmieszczenia obiektów - "kliknij"

 

2011.06.30 Autor - Ryszard Głowacki - Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR. Obiekty jaskiniowe w Kościelcu w Beskidzie Małym

Uwaga - obiekty w trakcie eksploracji!

Schemat rozmieszczenia - "kliknij"

Plan Jaskini TRIM K.Bm-02.52 - "kliknij"

 

2011.06.28 Autor - Dominik Toma - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego - penetracja Małego Gibasowego Gronia w Beskidzie Małym

Koleba w Małym Gibasowym Groniu - K.Bm-02.27

Koleba położona jest w:
Gmina: Ślemień
Miejscowość: Ślemień
Przysiółek: Gibasy
Działka nr 5078/1
Właściciel: Lasy Państowe

Wysokość: 815 m npm
GPS N 49° 45' 01,73" GPS E 19° 22' 14,25"


Od Chaty na Gibasach mieszczącej się na trasie zielonego szlaku ze Smrekowicy (895 m npm) do Kocierza Rychwałdzkiego, kierujemy się na zachód na szczyt Małego Gibasowego Gronia (841 m npm). Podchodzić możemy łąką - 350 m. Po osiągnięciu szczytu kierujemy się w kierunku południowym do lasu - 50 m, w którym ukazują się nam po lewej stronie pasemko skałek z piaskowca wysokich do 4 m i długich na ok. 200 m. Do jaskini dojdziemy idąc od dołu przy skałach ok 50 m od początku lasu. Najlepiej penetrować każdą skałę. Otwór wejściowy znajduje się pod jedną z nich i jest widoczny. Obok niego (jeden) i nad otworem (drugi) rosną młode buki. Przy wejściu na dnie znajdują się liście.

Do obiektu wprowadza wejście o szer. 1,30 m i wys. 0,4 m, który stopniowo się zmniejsza. Strop jest nachylony i przez większą część od strony wschodniej łączy się bezpośrednio z podłożem. W środkowej i końcowej części zauważono na dnie kilka drobnych kamieni.

W załączniku dołączam plan (bo nie wiem czy istnieje) i zdjęcia z jaskini

Plan - "kliknij"

____________________________________________________________________________________

Okap w Małym Gibasowym Groniu - K.Bm-02.50

Okap położony jest w:     
Gmina: Ślemień
Miejscowość: Ślemień
Przysiółek: Gibasy
Działka nr 5075/1
Właściciel: Lasy Państowe

Długość: 1,1 m

Wysokość: 839 m npm
GPS N 49° 45' 02,64" GPS E 19° 22' 05,26"


Od Chaty na Gibasach mieszczącej się na trasie zielonego szlaku ze Smrekowicy (895 m npm) do Kocierza Rychwałdzkiego, kierujemy się na zachód na szczyt Małego Gibasowego Gronia (841 m npm). Podchodzić możemy łąką - 350 m. Po osiągnięciu szczytu kierujemy się w kierunku południowo-zachodnim garbem ok 100 m (przechodzimy szczyt). Po drodze kierujemy się w kierunku rosnących dwóch jarzębin. Przechodzimy pomiędzy nimi i po kilku metrach napotykamy na pierwsze małe obiekty skalne. Okap znajduje się przy większej skałce dochodzącej do wys. ok 2 m. Wejście jest od strony północnej. Tuż przy wejściu rośnie młoda jodła, która częściowo zasłania okap.
W okapie i przed okapem rośnie nerecznica szerokolistna (dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray) oraz borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.)
Okap w najbardziej wysuniętym miejscu jest głęboki na 1,1 m i wysoki na 0,6 m. Szeroki jest na ok. 2 m.

Plan - "kliknij"

_________________________________________________________________

Schronisko pod Jarzębinami - K.Bm-02.51

Schronisko położone jest w:
Gmina: Ślemień
Miejscowość: Ślemień
Przysiółek: Gibasy
Działka nr 5078/1
Właściciel: Lasy Państowe

Wysokość: 779 m npm
GPS N 49° 44' 58,19" GPS E 19° 22' 14,81"


Od Chaty na Gibasach mieszczącej się na trasie zielonego szlaku ze Smrekowicy (895 m npm) do Kocierza Rychwałdzkiego, kierujemy się na zachód na szczyt Małego Gibasowego Gronia (841 m npm). Podchodzić możemy łąką - 350 m. Po osiągnięciu szczytu kierujemy się w kierunku
południowym do lasu - 50 m, w którym ukazują się nam po lewej stronie pasemko skałek z piaskowca wysokich do 4 m i długich na ok. 200 m. Dochodzimy do samego końca pasa skałek i gdy zauważymy skałę na której rośnie dorodny lekko pochyły buk to tuż za nią w kierunku południowo-wschodnim  ukarze się nam otwór wejściowy schronu. Nad schroniskiem rośnie kilka jarząbów pospolitych (Sorbus aucuparia L.)

Długość schronu to 1 m, wysokość - 0,7 m ,a szerokość - 4,5 m

Na zdjęciu Dominik Toma - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego

2011.06.27 Autor - Jerzy Ganszer. Schronisko za Grzybem K.Bs-02.75

Na pierwszym zdjęciu widoczny Krzysztof Gajny

2011.06.26 Autor - Krzysztof Gajny, Jerzy Ganszer. Schron za Grzybem Wyżni w Wiśle Czarne K.Bs-02.170

Szacowana dł. 3,0 m. Znajduje się nad Schroniskiem za Grzybem K.Bs-02.75

Zdjęcie wykonał Krzysztof Gajny. W głębi widoczny drugi otwór.

 

 

 

 

 

 

 

2011.06.25 Autor - Jerzy Ganszer. Obiekty jaskiniowe w Wiśle Czarne

Mały Okap Koło Grzyba w Wiśle Czarne K.Bs-02.167

Plan - "kliknij"

 

Na zdjęciu widoczni: Gabriela, Robert i Krzysztof Gajni

 

 

 

 

 

 

Duży Okap Koło Grzyba w Wiśle Czarne K.Bs-02.168

Plan - "kliknij" - uwaga na planie jest niepełna nazwa!

 

 

 

Na zdjęciu Krzysztof Gajny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okap Wschodni Koło Grzyba w Wiśle Czarne K.Bs-02.169

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.06.24 Autor - Dominik Toma - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego

Schronisko w Skale Czarownic K.Bm-01.06 - uzupełnienie danych

Jaskinia położona jest w:
Gmina: Wilkowice
Miejscowość: Wilkowice
Przysiółek: Hucisko
Działka nr: 232/27
Właściciel: Lasy Państowe

2011.06.23 Autor - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Grota Baczyńskiego K.Bż – 05.34          

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 18 m

Deniwelacja: - 1,5 m

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest na osuwisku zwanym Łysiną. Obiekt znajduje się w wyższym progu osuwiska w jego północno-zachodniej części. Jaskinia znajduje się kilkadziesiąt metrów powyżej wypłaszczenia terenu.

Obiekt rozpoczyna się obszerną komorą której dno pokrywają bloki skalne. Wejście do komory ma szer. 2,5 m przez co jej wnętrze jest oświetlone. Komora ma dł. 2 m, w jej pd.-wsch. części znajduje się próg skalny za płytą skalną o gł. 1,2 m. Korytarz o dł. 2 m i szer. 1,2 m kończy się zawaliskiem skalnym. W kierunku pd.-zach. z komory wychodzi korytarz o dł. 2,5 m i szer. 1 m. Korytarz kończy się małym zaciskiem za którym mieszczą się „partie nad grotą”. Za korytarzem w kierunku zach. mieści się kolejny korytarz do którego prowadzi „Pochyły zacisk” o dł. 0,5 m, wys.0,6 m i szer. 0,23 m. Prowadzi do niego alternatywne wejście z komory pod grotą. Komorka ta liczy 1,5 m dł. i tyle samo szerokości. W jej prawej części znajduje się studzienka o gł. 0,5 m. Obok niej w kierunku pd. prowadzi korytarz o dł. 1,5 łączący się z w/w „Pochyłym zaciskiem”. Dalej prowadzi zawaliskowy korytarz o dł. 1,5 m i szer. 1,2 m z licznymi szczelinami. Wejście do „partii nad grotą” znajduje się w niewielkiej studni wprowadzającej do komory o dł. 1,5 m, szer, 1,5 m i wys. 1,2 m. Odchodzi z niej niewielki korytarz o dł. 1 m. W wschodniej ścianie poniżej głównego wejścia mieszczą się dwa schroniska zaliczane do obiektu. Każde z nich liczy po 2 m dł. I 1 m szer.


 

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 16.10.2010 roku, a pomiary wykonane zostały 30.10.2010 r. Nazwa obiektu pochodzi od nazwiska najsłynniejszego zbójnika spod Babiej Góra zwanego także Skawickim.

 

Schronisko nad Grotą K.Bż – 05.35

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 3 m

Deniwelacja: niewielka

Schronisko podskalne znajduje się na terenie Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany został na północnym stoku Policy na „górnym progu” osuwiska Łysina. Schronisko znajduje się kilka metrów powyżej Groty Baczyńskiego. Wejście do owej jaskini należy obejść z prawej strony i wyjść 4 m w górę stoku do kamiennej płyty. Od niej należy przejść jeszcze kolejne 4 m w kierunku pd.-wsch. Tam znajduje się obiekt.

Do obiektu wprowadza wejście w kształcie kwadratu o dł. 1 m i szer. 0,4 m z długą szczeliną pośrodku. Dostajemy się do wnętrza które tworzy komora o dł. 2 m i szerokości zwężającej się od 1,5 m przy wejściu do 1 m w części wsch. Z tej części odchodzą także dwie niedostępne szczeliny. Po przeciwnej stronie znajdują się także dwie wnęki o dł. po 0,5 m z których jedna opada stromo w dół.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Schronisko zlokalizowana została przez P.Franczaka z Koła Geografów UJ, 16.10.2010 roku, a pomiary wykonane zostały 30.10.2010 r.

 

Dwustopniowa Koleba K.Bż – 05.36

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 4,5 m

Deniwelacja: + 1 m

Obiekt znajduje się na „drugim progu” osuwiska zwanego Łysina. Od Groty Baczyńskiego należy zejść 12 m w dół stoku do charakterystycznych rozpadlin przy blokach skalnych. Z tego miejsca należy iść 19 m w kierunku wsch. aż dochodzi się do obiektu.

Do obiektu dostajemy się pod okapem skalnym w którym wejście ma 1 m szer. i 0,4 wys. Za wejściem znajduje się spora komora o dł. 3 m i szer. 1,5 m Strop znajduje się na wys. 1 m. W zach. części komory znajduje się przejście do mniejszej komory znajdującej się wyżej. Komora II liczy 1,5 dł. i 1 m szer. natomiast strop znajduje się na wys. 0,5 m.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Schronisko zlokalizowana została przez P.Franczaka, 30.10.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary.

 

2011.06.22 Autor - Dominik Toma - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego.  Beskid Mały - penetracja jaskiń w Wilkowicach
 

Schron nad Wilkowicami I K.Bm-01.10 - dane uzupełniające i plan - "kliknij"   

Jaskinia położona jest w:
Gmina: Wilkowice
Miejscowość: Wilkowice
Przysiółek: Kalwaria
Działka nr 861/2

Utworzony z opartej pod kątem płyty skalnej o przekroju trójkąta Przy samym otworze gleba i liście. W jaskini zauważony ćmy i pająki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schron nad Wilkowicami II K.Bm-01.11 - obiekt uzyskał status "N" nieistniejącego

 

 

 

 

Schron nad Wilkowicami III K.Bm-01.13     

Nie wydaje mi się, aby ten obiekt wyglądał tak jak na rysunku naszkicowanym przez Głowackiego. Jeżeli te płyty były ze sobą w jakiś sposób ze sobą połączone to tego spojenia przy stropie już nie za bardzo widać i są oddzielone Widać to na zdjęciu załączonym przeze mnie.

 

 

 

 

 

 

Jaskinia Maćkowa K.Bm-01.12 - dane uzupełniające i plan - "kliknij"

Jaskinia położona jest w:
Gmina: Wilkowice
Miejscowość: Wilkowice
Przysiółek: Kalwaria
Działka nr 861/7

Do jaskini można wejść otworem o wysokości 75 cm, od którego prowadzi już tylko na wprost korytarzyk przez obniżenie do 40 cm pod płytą skalną. Z kolei on zakręca w prawo a następnie w lewo, gdzie kończy się zawaliskiem kamiennym. Korytarzyk jest lekko nachylony pod górę. Drugi korytarz odchodzący pod skosem w prawo został zawalony i przysypany ziemią. Brak śladów drugiego wejścia oraz okna o którym wspominał p. Ryszard Głowacki.

Długość jaskini zmniejszyła się do 3 metrów, deniwelacja zbliżona zeru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.05.26 Autor - Dominik Toma - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego.  Uzupełnienia do Okapu Łaski K.Bm-02.49 S

Północno zachodni grzbiet opadający w stronę zapory w Porąbce to Obłaz - 551,3 m npm
Okap o którym pisze pan Tomasz Jakubas mieście się północno zachodnim stoku Obłazu

Informacje uzupełniające

Gmina        Czernichów
Miejscowość  Międzybrodzie Bialskie
Przysiółek   Cerchla
Działka      923/15
Właściciel   Lasy Państowe

Dla informacji Najpierw jest przysiółek Cerchla a potem są Łaski
 

 

 

2011.05.22 Autor - Tomasz Jakubas - Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR. Okap Łaski K.Bm-02.49 S

Plan - "kliknij"

Opis - "kliknij"

 

2011.05.21 Autor - Dominik Toma - Dzika Grupa Forum Beskidu Małego. Nowe obiekty w Beskidzie Małym + dane uzupełniające

 

Kod Nazwa Data eksploracji Długość gł. Gmina Miejscowość Przysiółek Nr. działki Właściciel Wysokość GPS N GPS E
K.Bm-02.44 Norka w Wędrujących Kamieniach 2011.04.29 2,50 2,50 Andrychów Rzyki Praciaki 7986 Lasy Państwowe 820 49° 46' 06,50” 19° 23' 31,09”
K.Bm-02.45 Norka pod Beskidem 2011.04.29 2,50 0,00 Andrychów Rzyki Praciaki 7990 Lasy Państwowe 820 49° 46' 12,02” 19° 22' 31,15”
K.Bm-02.46 Dziurka w Wędrujących Kamieniach 2011.04.29 2,50 0,00 Ślemień Ślemień Zakocierz 5065/1 Lasy Państwowe 835 49° 46' 05,43” 19° 23' 28,00”
K.Bm-02.15 Nora w Kiczorze poprzednia nazwa Nora w Skalanym 2011.01.19 3.00 0,00 Andrychów Targanice Nowa Wieś 1698 Lasy Państwowe 685 49° 46' 39,16” 19° 20' 33,08”
K.Bm-02.47 Schron w Strażnicy 2011.04.29 1,00 0,00 Andrychów Targanice Nowa Wieś 1703 Lasy Państwowe 615 49° 46' 50,20” 19° 19' 47,97”
K.Bm-02.48 Okap w Strażnicy 2011.04.29 3,00 0,00 Andrychów Targanice Nowa Wieś 1703 Lasy Państwowe 615 49° 46' 50,38” 19° 19' 47,97”

 

Kod Nazwa Plan Opis Dojścia - uwagi Zdjęcia
K.Bm-02.48 Okap w Strażnicy    
K.Bm-02.15 Nora w Kiczorze    
K.Bm-02.46

 

Dziurka w Wędrujących Kamieniach    
K.Bm-02.45 Norka Pod Beskidem    
K.Bm-02.44 Norka w Wędrujących Kamieniach   (pod Łamaną Skałą)
K.Bm-02.40 Nora w Zbójeckim Oknie /dane uzupełniające/   Gmina       Ślemień
Miejscowość   Ślemień
Przysiółek    Zakocierz
Nr działki    5060
Właściciel    Lasy Państwowe
 
 
K.Bm-02.28 Cisowy Schron /dane uzupełniające/   Gmina       Porąbka
Miejscowość   Wielka Puszcza
Szczyt        stok Cisowej Grapy Południowej (Wielka Cisowa Grapa)   
Nr działki    5692/1
Właściciel    Lasy Państwowe
 

Na górnym zdjęciu Dominik Toma.

K.Bm-02.13 Schronisko pod Głazem /dane uzupełniające/   Gmina       Andrychów
Miejscowość   Rzyki
Przysiółek    Praciaki
Szczyt        stok Łamanej Skały
Nr działki    7986
Właściciel    Lasy Państwowe

 

2011.05.18 Autor - Tomasz Jakubas - Klub Alpinistyczny Grupy Beskidzkiej GOPR. Okap w Oczkowie K.Bm-02.43

Plan - "kliknij"

Opis - "kliknij"

2011.04.30 Autor - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski, Michał Ganszer. Obiekty w Kamesznicy - "dalszy ciąg". Zdjęcia wykonał J.G.

Schron Zamieszkały nad Kamesznicą K.Bs-02.165 - plan "kliknij"  

Opis dojścia - z Kamesznicy Złatnej szlakiem zielonym w kierunku  Czerwieńskiej Grapy. Po prawej stronie na "grani" widoczna "największa" skałka - dojście do skałki bez szlaku.

Uwaga w obiekcie mieszka jakiś zwierz!

 

 

 

 

 

 

Schron Północny nad Kamesznicą K.Bs-02.166 - plan "kliknij"  

 

Po lewej stronie widoczne wejście. Widoczni: Jerzy Pukowski, Michał Ganszer i Wanda Ganszer.

 

 

 

 

 

 

Skałka nad Kamesznicą nowe drogi wspinaczkowe. Jest to skałka, w której znajdują się wyżej opisywane obiekty - schemat dróg - "kliknij"  

Na zdjęciach Michał Ganszer, asekuruje Jerzy Pukowski.

 

2011.04.17 Autor - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski, Michał Ganszer Obiekty w Kamesznicy - Beskid Śląski

Obiekt Korzenny w Kamesznicy K.Bs-02.159 - plan "kliknij"

N 49°36,842'

E 019°02,335'

Zdjęcie Jerzy Ganszer

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________

Okap przy Moście w Kamesznicy K.Bs-02.160  - plan "kliknij"

N 49°36,860'

E 019°02,350'

Zdjęcie wykonał Jerzy Pukowski, w głębi widać most /tunel/.

 

 

 

 

 

 

_________________________

Okap Południowy w Kamesznicy K.Bs-02.161 - plan "kliknij"

N 49°36,896'

E 019°02,383'

Zdjęcie wykonał Jerzy Ganszer - widoczna skałka, w której znajduje się Okap Południowy /prawa część/ i Okap z Filarkiem /dalej/.

 

 

 

 

 

 

________________________

Okap z Filarkiem w Kamesznicy K.Bs-02.162 - plan "kliknij"

N 49°36,900'

E 019°02,385'

Zdjęcie wykonał Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

_________________________

Okap Górny w Kamesznicy K.Bs-02.163 - plan "kliknij"

N 49°36,897'

E 019°02,388'

Zdjęcie wykonał Jerzy Ganszer

 

 

 

 

 

_________________________

Opis dojścia do powyższych obiektów: Od ostatniego parkingu w Kamesznicy Złatnej idziemy doliną na północ. Po kilku kilometrach /asfalt/, po lewej stronie mijamy ruiny prawdopodobnie leśniczówki. Idziemy dalej ok. 5 minut i dochodzimy do miejsca na mapach oznaczonych słowem "Kobyla". Tutaj się drogi rozwidlają jest most. Dojście według schematu "kliknij". Częściowo teren stromy. Obiekty częściowo widoczne z doliny. 

 

 

 

________________________

Okap Koło Leśniczówki w Kamesznicy K.Bs-02.164 - plan "kliknij"

N 49°36,080

E 019°03,298'

 

Opis dojścia: Od ostatniego Parkingu /patrz powyżej/ idziemy kilkaset metrów do drewnianej budowli /rozwidlenie dróg/. Tutaj kilkaset metrów na zachód do góry. Małe wychodnie są widoczne, lecz częściowo zarośnięte. 

Mapa umiejscowienia - "kliknij"

Zdjęcie wykonał Jerzy Ganszer /widoczny Michał Ganszer/

 

 

2011.04.05 Autor - Jerzy Ganszer

Szczelina i Okap z Widokiem na Kobylą K.Bs-01.10 dł. 7 m i den. 4 m. 

Plan - "kliknij"

 

Po prawej wejście północne. Widoczny główny eksplorator Jakub Krajewski.

Na niższym zdjęciu widać Okap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okap Zbigniewa Mastalskiego K.Bs-01.11 dł. 1,65 m. 

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

Schron Jerzego Pukowskiego K.Bs-01.12 dł. 1,50 m. 

Plan - "kliknij"

Uwaga - obiekt niewygodny do zwiedzania. Niewątpliwie jest zamieszkiwany przez jakiegoś zwierza /ślady i odchody/ 

Na zdjęciu Jerzy Pukowski i Jakub Krajewski

 

 

 

 

 

 

 

Nora Kuby Krajewskiego K.Bs-01.13  dł. 2,80 m.

Plan - "kliknij"

Po, prawej Jakub Krajewski w obiekcie.

 

 

 

 

 

 

 

2011.04.05 Autor - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Jaskinia Krupowa na Okrąglicy K.Bż-05.33

Dodatkowe wiadomości

Plan - "kliknij"

Jaskinia Krupowa na Okrąglicy K.Bż.05.33
Długość 18,0 m (na końcu korytarza skartowano jeszcze 2,5 m korytarza, który kończy się już zawaliskiem skalnym).
W jaskini znajdują się liczne małe nacieki na ścianie w wejściowym korytarzu oraz jeden o długości ok. 1,5 m powstały na krawędzi korytarza w dalszej części jaskini.
W obiekcie oprócz wspomnianego wcześniej nietoperza zaobserwowano także liczne pająki z rodzaju Meta oraz Szczerbówki Ksieni. 

 

 

 

Po lewej widoczny "duży naciek"

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.04.02 Autor - Jakub Krajewski. Korytarz Łupkowy K.Bs-04.26 NS

Ten tunel wybudowali Niemcy pod koniec wojny. Miał służyć żołnierzom podczas obrony miasta. Tych tuneli we wzgórzu Troclik było podobno bardzo dużo. Miał tam też być podobno sztab obronny miasta. Strategicznie obiekty lokowane dobrze, z uwagi na to ze było to poza miastem właściwym(łąki i pola) , a jednak niedaleko do centrum. Twój tunel w jednostce C też do tego mógł należeć. Informacje takowe wyszły od dr Polaka, podczas spotkania założycielskiego Bielsko- Bialskiego Towarzystwa Historycznego!

2011.03.19 Autor - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski, Michał Ganszer - Jaskinia w Malinowie IV K.Bs-03.34

Plan - "kliknij"

 

2011.03.15 Autor - Maciej Jeziorski, obiekt Em5

Jako że sezon Exploracyjny rozpoczęliśmy w niedzielę 13 marca, bardzo proszę o dodanie do bazy obiektu o nazwie "Em5".
Jaskinia ma na dzień dzisiejszy 5 metrów i 2 głębokości , otwór znajduje się kilkanaście metrów nad otworem RS   
Jest szansa że są to wyższe partie systemu Ostra/RS i tego się trzymajmy.
Wytop zlokalizowałem 29 IX 2010 , pierwsze kamienie odrzuciłem 8 XII , szczelina puściła 13 III 2011, na chwilę obecną doszedłem do problemu z którym damy sobie wkrótce radę.
Rafał Klimara sondował norę widział wytop i wywiew, twierdzimy wspólnie ze tam musi coś być czas pokaże.

Za każdym razem w norze spotykam salamandry plamiste raz było ich 3 sztuki.
 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem zdjęć jest Maciej Jeziorski

 

 

 

 

 

2011.03.13 Autor - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Jaskinia Krupowa na Okrąglicy K.Bż-05.33

Jaskinia Krupowa na Okrąglicy Bż – 05.33

Skawica, Okrąglica (1239 m n.p.m.)

Długość: 15,5 m

Deniwelacja: - 3 m

Obiekt znajduje się wśród rowów rozpadlinowych na Okraglicy. Jaskinia wykształciła się na przedłużeniu pierwszego od zachodu, a zarazem najgłębszego w tej części stoku rowu rozpadlinowego. W środkowej części tego rowu znajduje się także wejście do Systemu RI w Okrąglicy.

Wejście do jaskinie mieści się w niewielkim zagłębieniu terenu o długości 1 m i szerokości 0,6 m z którego rozciąga się na długości 1,5 m korytarz prowadzący stromo w dół. Korytarz ten kończy się progiem o wysokości 0,7 m. W tym miejscu rozpoczyna się główna część jaskini, której szerokość wynosi 1,1 m natomiast strop znajduje się na wysokości 2,5 m. W zachodniej części poniżej progu mieści się niewielka studzienka o głębokości 0,5 m. W odległości 1 m od progu rozpoczyna się rumowisko skalne nad którym rozciąga się korytarz na długości 3 m. Korytarz ten następnie skręca o 90o na wschód i kontynuuje się na długości 1,5 m. Strop wznosi się tu na wys. 1,7 m, a szerokość korytarza wynosi 0,6 m. To miejsce łączy się także niskim korytarzem z „strefą” wejściową, który rozciąga się pod rumowiskiem skalnym. Od tego korytarza odchodzi także drugi w głąb, który kontynuuje się w głąb jednak kończy się już w odległości 1 m zawaliskiem rumoszowym. Łączna długość tych korytarzy mieszczących się pod rumowiskiem mierzy 3,5 m. Z korytarza „Za zakrętem” kontynuuje się dalej w kierunku północnym wąski trójkątny korytarz na długości 3 m. Strop w tym korytarzu wznosi się na 1,5 m wysokości natomiast jego średnia szerokość wynosi 0,4 m. Na ścianie tego korytarza w dniu odkrycia hibernował jeden nietoperz. Na początku tego korytarza w kierunku zachodnim biegnie także 2 metrowy, wąski (0,3 m) korytarz. Na krawędzi wejścia do tego korytarza wytrąca się żelazisty naciek.

Na dzień dzisiejszy jest to największy odkryty obiekt na Okrąglicy.

Jaskinia odkryta został 12.03.2011 roku przez P.Franczaka i tego samego dnia wykonane zostały pomiary obiektu.

 

2010.12.12 Autor - Krzysztof Buczek - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Piwnica Partyzancka na Upłazie K.G-02.02

Plan - "kliknij"

Piwnica Partyznacka na Upłazie K.G- 02.02

Wysokość otworu: ok. 1040 m n.p.m

Długość: 4,5 m

Deniwelacja: -1,5

Pomiar : Krzysztof Buczek, Paweł Franczak, Radosław Błachut, Konrad Szlaga, Wojciech Jagieła


 

Obiekt ten położony jest na N stoku Lubania (1211 m n.p.m.), około 500 m poniżej W wierzchołka tej góry w obrębie leja źródliskowego Potoku Rolnickiego. Jaskinia ta zlokalizowana na N skraju dawnej polany Upłaz, obecnie prawie całkowicie zarośniętej.

Wejście do jaskini tworzy studnia o głębokości ok. 2,1 m i szerokości 2 m u wlotu. Od dna studni biegnie kierunku N wąski, niski korytarzyk o długości ok. 1m i kończący się progiem o wysokości 0,9 m. Ta część jaskini oraz dno studni pokryte są bardzo miąższom warstwą gliny i kamieni. Za progiem korytarz skręca gwałtownie przybierając kierunek E. Dalszą eksplorację uniemożliwia nieduża wanta, której jednak ze względu na ciasnotę nie dałem rady wyciągnąć. Za wantą ciągnie się korytarzyk o długości ok. 2 m.

Nie dalej jak 6 m na północ od pierwszej studni znajduje się jeszcze jedna głęboka na ponad 3 m. studnia o szerokości ponad 2 m. której dno zasłane jest dużą ilością rumoszu.

Obiekty te według mnie są obiektami o założeniu osuwiskowym, ale są wyraźnie przemodelowane przez człowieka. Gdy pierwszy raz udałem się na Upłaz nie liczyłem na znalezienie jaskini lecz kamiennej ziemianki partyzantów, która posiadała zadaszenie (informacja od kobiety, która tę ziemiankę widziała). Pierwotnie obie studnie musiały być połączone korytarzem o przebiegu N-S. dno obu studni zajmują jednak spore ilości rumoszu powstałem z zawalenia się ścian i zadaszenia pierwotnych ziemianek. O obiektach tych krążą również liczne legendy związane ze zbójnikami.

Jaskinie te są obiektami zagrożonymi przez wycinkę prowadzoną przez Lasy Państwowe. Ostatnio zauważyłem nawrzucane do studni gałęzie oraz głazy będące wcześniej obok studni.


 

Na zdjęciu Krzysztof Buczek

 

2010.12.06 Autor - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego,  Ucho Igielne K.Bż-05.32

Plan - "kliknij"

Ucho Igielne K.Bż-05.32

Długość: 2,5 m; Deniwelacja: niewielka

Schronisko skalne znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany w osuwisku Łysinia znajdującym się na północ od Hali Kucałowej w paśmie Polic. Obiekt zlokalizowany jest w południowo-wschodniej ścianie osuwiska, w odległości 120 m od rozstaju dróg poniżej wału z "studniami w Łysinie".

Do schroniska wprowadza wejście o szer. 1,1 m  za którym korytarz zwęża się do ok. 0,5 m szer. Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Nazwa obiektu pochodzi od jego charakterystycznego kształtu. Schronisko skalane zlokalizowane zostało przez P.Franczaka, 16.10.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary.Paweł Franczak

 

 

2010.11.24 Autor - Jerzy Ganszer, Rachwaniec Michał, Wiculski Andrzej, Krajewski Jakub, Jaskinia Czarne Działy III K.Bm-02.08

Plan - "kliknij"

 

2010.11.14 Autor - Jerzy Ganszer - stare zdjęcia historyczne

Jaskinia w Jaworzynie K.Bs-03.03

Widoczny stary otwór jaskini /obecnie zawalony/. U góry : Janusz Pudełko, Ludmiła Kozak, Mirosława Zientek, Jerzy Pukowski  

 

 

 

 

 

 

Schronisko w Kościelcu V K.Bs-03.28

Obecnie obiekt znacznie "przemodelowany" w środku Katarzyna Jasionek.

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko w Klimczoku I K.Bs-04.01

Widoczny Zdzisław Malarz - inwentaryzator tego schroniska. Już nie żyje. 

Zdjęcie wykonano 17 listopada 1979 r.

 

 

 

 

 

 

2010.10.03 Autor - Jerzy Ganszer, Michał Ganszer

Okap nad Olzą K.Bs-01.08            Plan - "kliknij"

Schron w Ostańcu nad Olzą K.Bs-01.09           Plan - "kliknij"

2010.09.29 Autor - Czesław Szura - Stowarzyszenie Ochrony Jaskiń "Grupa Malinka"

Jaskinia Krucha w Kościelcu - K.Bs-03.115

Plan - "kliknij"


- Odkrycie otworu: Sabina Pierużek-Nowak, 22.03.2009r.
- Pierwsza eksploracja wnętrza: Robert Mysłajek, 04.01.2010r.
- Inwentaryzacja: Czesław Szura, 14.03.2010r.
 

2010.09.26 Autor - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Jaskinia Między Świerkami w Okrąglicy Bż – 05.31

Skawica, Okrąglica (1239 m n.p.m)

Długość: 7 m

Deniwelacja: - 2 m

Plan - "kliknij"

Obiekt znajduje się na północnym stoku Okrąglicy (1239 m n.p.m.) w Paśmie Polic. Na Okrąglicę udajemy się szlakiem turystycznym przez przełęcz Kucałową (1148 m n.p.m.). Po dojściu na szczyt kierujemy się na wsch. w stronę głębokiego rowu rozpadlinowego i dalej do Schroniska w Okrąglicy. Podążamy jeszcze 3 m w dół stoku, gdzie mieści się jaskinia.

Wejście do jaskini mieści się w bloku skalnym między dwoma świerkami. Wejście rozpoczyna się pęknięciem skalnym, które po 0,5 m jest przykryte okapem na dł. 1 m. Korytarz ten ma 0,4 m szer. i kończy się progiem o wys. 0,3 m. Za progiem mieści się sala o dł. 1,2 m i szer. 0,6 m, kontynuująca się jako mały korytarz o dł. 0,8 m o szer. 0,4 m. Z sali w kierunku wsch. znajduje się próg o wys. 0,6 m, prowadzący do Odkrytej Sali powstałej na linii pn.-pd. sala ta mierzy 3,5 m dł. i ok. 1,3 m szer., a strop znajduje się na wys. 1 m. W pd. części sala się zwęża i tam znajduje się najniższy punkt obiektu.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka i K.Buczka, 15.09.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary.


P.Franczak w Sali Odkrytej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciepłe Schronisko w Okrąglicy Bż – 05.30

Skawica, Okrąglica (1239 m n.p.m) :

Długość: 4,5 m

Deniwelacja: - 2,5 m

Plan "kliknij"

Obiekt znajduje się na północnym stoku Okrąglicy (1239 m n.p.m.) w Paśmie Polic. Na Okrąglicę udajemy się jednym z znakowanych szlaków turystycznych przez przełęcz Kucałową (1148 m n.p.m.). Następnie podążamy w kierunku Okrąglicy szlakiem czerwonym, aż dochodzimy do niewielkiej polany na której mieści się kaplica Matki Bożej Opiekunki Turystów i przekaźnik telefonii komórkowej. Wchodzimy na szczyt, który oznaczony jest słupkiem a następnie kierujemy się na wsch. aż dochodzimy do głębokiego rowu rozpadlinowego. Obiekt mieści się 5 m od skraju rowu rozpadlinowego i 4 m na pd.-zach. od Schroniska w Okrąglicy.

Jaskinia znajduje się w rowie rozpadlinowym ciągnącym się równolegle do dużego rowu. Wejście tworzy nieregularny otwór o dł. 0,8 m i szer. 0,4 m, który sprowadza do studni o gł. 1,6 m. Na zach. prowadzi korytarz powstały w rowie rozpadlinowym o dł. 1,8 m i szer. 0,4 m u wejścia oraz 0,8 m w dalszej części korytarza. W lewym końcu korytarza znajduje się najniższy punkt obiektu za którym znajduje się niewielka szczelina. Strop w jaskini znajduje się na wys. 1,1 m. Po przeciwnej stronie korytarz ciągnie się na dł. 1,2 m kończąc zawaliskiem skalnym. Dno obiektu pokrywa humus. W jaskini zaobserwowano pająki i ćmy.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka i K.Buczka, 15.09.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary.

Na zdjęciu K.Buczek

 

2010.09.22 Autor - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jaskinia Mechowa K.Bż – 05.27

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 18 m

Deniwelacja: - 1,5 m

Plan - "kliknij"

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest na osuwisku zwanym Łysiną. Obiekt znajduje się w północno-zachodniej części osuwiska. Jaskinia znajduje się poniżej wielkiego bloku skalnego pochylonego pod katem ok. 50o, kilka metrów poniżej Systemu w Łysinie.

Do jaskini wchodzi się przez nieregularny, duży otwór mieszczący się między blokami skalnymi za którym znajduje się komora o dł. 1,6 m i wys. 1,5 m. Na lewo przez otwór o wys. 1,2 m i szer. 0,4 m dostajemy się do korytarza o wys. 1,2 m rozpoczynającego się progiem o wys. 0,7 m. Korytarz o szer. 1 m u spągu i 1,7 m u stropu ciągnie się na dł. 1,7 m dochodząc do bloku skalnego zwanego Filarem. Z prawej strony Filar obchodzi korytarz o dł. 1,4 m natomiast z lewej o dł. 1,1 m. Na końcu korytarza znajduje się zacisk za którym ciągnie się korytarz o dł. 2 m i szer. 0,9 m kończący się niewielką szczeliną. Od filara odchodzi pod kątem 90o w lewo korytarz o dł. 1,7 m, szer. 0,4 m i wys. 0,7 m. Za progiem mieści się także studnia o wys. 0,7 m za którą ciągnie się korytarz o dł. 1,5 m i szer. 1,2 m. Na prawo z komory wejściowej dostajemy się przez próg o wys. 0,9 m do prostokątnej sali o dł. 1 m, szerokości 2 m i wys. 1,2 m. Z sali na zach. kontynuuje się Biały Korytarz o dł. 2,3 m, szer. 0,5 m i wys. 0,6 m. Na pd. z komory wejściowej ciągnie się korytarz o dł. 1 m, który rozgałęzia się na szczelinę ciągnącą się na pd. i korytarz o dł. 1 m i szer. 0,7 m ciągnący się na zach.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka i K.Buczka, 14.09.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary. Obiekt swoją nazwę zawdzięcza mchu, który porasta okolice wejściowa do jaskini.


 

System w Łysinie K.Bż – 05.26

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 19 m

Deniwelacja: - 4 m

Plan - "kliknij"

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest w koluwium osuwiskowym, wielkiego osuwiska zwanego Łysiną. Obiekt znajduje się w północno-zachodniej części osuwiska. Jaskinia mieści się obok wielkiego bloku skalnego pochylonego pod katem ok. 50o.

Jaskinię tworzy skomplikowany system korytarzy mieszczących się w koluwium. Wejście do systemu mieści się poniżej skalnego bloku. Przestrzeń wejściowa do obiektu ma 1,7 m dł. i 0,8 m szer. Na prawo mieści się niewielka sala do której dostajemy się przez trójkątne wejście szer. 0,7 m i wys. 0,9 m. Sala rozciąga się na dł. 1,3 m, a strop w niej znajduje się na wys. 1,8 m. Na prawo natomiast wchodzimy do korytarza o dł. 1,9 m i szer. 0,6 m u wejścia, który następnie rozszerza się za blokiem skalnym podtrzymującym strop. Korytarz skręca o 90o w lewo i kontuje się na dł. 1 m a następnie okrąża blok podtrzymujący strop na dł. 2 m. Korytarz ten ciągnie się do Studni, natomiast w przeciwnym krańcu ciągnie się korytarz o dł. 1,7 m, szer. 0,6 m i wys. 0,4 m, który wychodzi na zewnątrz. Z Studni o gł. 2 m i szer. 0,5 m przedostajemy się do dużej komory o dł. 2 m, mieszczącej się pod okapem. Z komory ciągnie się na lewo korytarz o dł. 1,7 m i szer. 0,9 m na końcu którego mieści się połączenie z korytarzem mieszczącym się na wyższym poziomie. Z komory pod kątem 45o na lewo ciągnie się Klinowy Korytarz na dł. 1 m. Na prawo od komory mieści się trójkątne wejście o wys. 0,6 m i szer. 0,8 m za którym znajduje się próg skalny. Za progiem rozciąga się korytarz o dł. 2,2 m i szer. 1 m, który kontynuuje się jeszcze na dł. 1,3 m oraz w prawo skręca pod katem 45o korytarz o dł. 2 m. Tzw. Czerwony Korytarz rozciąga się za progiem o wys. 0,6 m a także kontynuuje się jeszcze na dł. 1 m pod progiem. W korytarzu o szer. 0,6 m mieści się najniższy punkt jaskini.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka i K.Buczka, 14.09.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary.


 

Schronisko w Łysinie IV K.Bż – 05.29

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 2,5 m

Deniwelacja: - 1,2 m

Plan - "kliknij"

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Schronisko mieści się na pn. stoku Pasma Polic w osuwisku zwanym Łysina. Obiekt zlokalizowany jest ok. 50-60 m na pd.-zach. od kilku metrowej wysokości bloku skalnego.

Do schroniska wprowadza studnia o wys. 1 m którego szer. wynosi 0,7 m a dł. 1 m. Na wsch. od studni mieści się sala o dł. 1,7 m i szer. 0,7 m w której strop znajduje się na wys. 1 m. Spąg sali w jej pn. części pokrywa duża ilość rumoszu skalnego.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 20.01.2010 roku, pomiary zostały natomiast wykonane 14.09.2010 roku przez K.Buczka i P.Franczaka.

 

 

Schronisko w Łysinie III K.Bż – 05.28

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 2 m

Deniwelacja: - 0,6 m

Plan - "kliknij"

Obiekt znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Schronisko mieści się w pasie koluwium osuwiska zwanego Łysina. Obiekt zlokalizowany jest ok. 30 m na pd.-zach. od kilku metrowej wysokości bloku skalnego.

Do schroniska mieszczącego się przy pniu świerka wchodzi się przez kwadratowe wejście o szer. 0,7 m i wys. 0,6 m znajdujące się w niewielkim zagłębieniu terenu. Obiekt stanowi niewielka komora o dł. 2,2 m i szer. 1,9 m.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka i K.Buczka, 14.09.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary

 

 

 

2010.09.19 Autor - Krzysztof Buczek

Zasypana Szczelina nad Holiną K.G – 01.39

Plan - "kliknij"

Położenie:

Obiekt ten położony jest na terenie Ochotnicy Górnej na południowych stokach Borsuczyn ( 1097 m. n.p.m.). Aby tam dotrzeć należy na wysokości Szkoły Podstawowej na Ustrzyku skręcić do doliny potoku Forędówki, podążając wzdłuż jej biegu drogą asfaltową przez ok. 1 km. Następnie należy skręcić w prawo na drogę wiodącą do położonego wyżej osiedla Holina. Za przedostatnim domem na Holinie należy skręcić w prawo z drogi asfaltowej. Dalej podążamy w górę kamienistą drogą która skręca nagle w lewo, po drodze mijając tablice pamiątkową w sporym głazie. Następnie po długim prostym odcinku skręca w prawo stromo w górę. Po chwili należy skręcić w lewo w las, jaskinia znajduje się na stoku ok. 20 m nad drogą ok. 1000 m. n.p.m.

Opis:

Pierwotnie otwór wejściowy był bardzo wąski, a korytarz po ok. 1,5 m zablokowany był mocno zwietrzałym rumoszem. Po usunięciu rumoszu i wygarnięciu gliny przez K. Buczka i K. Szlagę otwór wejściowy nabrał obecnego okrągłego kształtu. Przed otworem wejściowym znajduje się obniżenie głębokie na 0,8 m. Sam otwór wejściowy ma 0,8 m szerokości i 0,7 m wysokości, na dnie zalegają tam spore ilości gliny. Z niego prowadzi wąski korytarzyk ok. 0,5 m, który po 1,6 m kończy się głęboką na 1 m studnią. Korytarzyk ten zwężony jest przez wysoka na 0,4 m wantę opartą o ścianę, która zmniejsza jego szerokość z 0,5 m do, 0,2 m. Strop znajduje się tam na 1,2 m i jest niestabilny. Studnia ma 0,5 m długości, ale tylko 0,2 szerokości. Być może istnieją dalsze partie za studnią jednak bez dalszego poszerzenia korytarza eksploracja jest nie możliwa. Nad studnią znajduje się jeszcze długa na 0,4 m wnęka.

Fauna: brak

Obiekt nie znany mieszkańcom Holiny. Położony w obrębie górnych partii osuwiska.

Pomiary: K. Buczek, P. Franczak, R. Błachut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.09.18 Autor - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krzysztof Buczek - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obiekty w paśmie Policy

Jaskinia Lodowych Stalaktytów Bż-05.23

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 5,5 m

Deniwelacja: - 2,5 m

Plan - "kliknij"

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest w pasie koluwiów w Paśmie Polic. Z centrum Skawicy udajemy się na Skawicę Suchą Górę, gdzie naprzeciwko remizy OSP wchodzimy na drogę leśną. Następnie podążamy w kierunku Łysiny, doliną Skawiczanki. Po 20 minutach marszu docieramy do rozstaju dróg, z których jedna skręca o 90o na zachodni stok. Na wprost rozpościera się widok na koluwia osuwiskowe. Idziemy prosto dnem obniżenia, aż po ok. 100 metrach dochodzimy do samotnie stojącego bloku skalnego wysokiego na ok. 5 m. Z tego miejsca idziemy 50 metrów na zachód, aż dochodzimy do dużych bloków skalnych, wśród których mieści się jaskinia.

Do jaskini dostajemy się przez otwór o wys. 1 m i szer. 1 m, który wprowadza do niewielkiej sali o dł. 1,2 m. Następnie znajduje się duży blok skalny, który tworzy zacisk o dł. 0,6 m w kształcie trójkąta o szer. 0,5 m i wys. 0,6 m. Za zaciskiem znajduje się studnia o gł. 1,3 m która kontynuuje się na dł. 1,2 m. Szer. korytarza wynosi w tym miejscu ok. 0,7 m. Za studnią korytarz konturuje się na dł. 2,5 m kończąc się zawaliskiem skalnym

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich. Nazwa jaskini pochodzi od stalaktytów lodowych jakie były obserwowane w jej wnętrzu w dniu odkrycia.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 20.01.2010 roku pomiary zostały natomiast wykonane 14.09.2010 roku przez K.Buczka i P.Franczaka.

 

Jaskinia Hieroglifowa w Łysinie Bż-05.24

Skawica, Polica (1369 m n.p.m)

Długość: 6 m

Deniwelacja: - 1,5 m

Plan - "kliknij"

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest na pn. stoku Pasma Polic w tzw. Łysinie. Schronisko mieści się w północno-zachodniej części pasa koluwiów. Jest jednym z 4 obiektów mieszczących się na niewielkiej powierzchni. Wejście do Jaskini Hieroglifowej w Łysinie znajduje się najbliżej samotnej skały o wys. ok. 5 m., spośród tych 4 obiektów.

Do jaskini dostajemy się przez trójkątny otwór o szer. 0,5 m, który wprowadza do korytarza o dł. 1,5 m rozszerzającego się do 0,7 m. Następnie korytarz skręca w lewo, gdzie znajduje się zacisk.. Za zaciskiem mieści się korytarz kontynuujący się równolegle do korytarza wejściowego, prowadzący w głąb koluwiów. Korytarz o dł. 3,5 m jest w kształcie trapezu o szer. 0,7 m. Z głównego korytarza z prawej strony odchodzi mniejszy o dł. 1 m. Z lewej strony natomiast odchodzi niewielka szczelina. Na ścianie tuż za zaciskiem znajdują się hieroglify, od których jaskinia wzięła nazwę.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka i K.Buczka, 14.09.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary.

 

 

 

 

 

 

 

 

wejście

 

 

 

hieroglify

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.09.05 Autor - Jerzy Ganszer. Obiekty sztuczne w Grodźcu

Północny Sztuczny Obiekt w Grodźcu K.Ps-02.02 S - plan "kliknij"     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Południowy Sztuczny Oniekt w Grodźcu K.Ps-02.03 S - plan "kliknij"

Widoczny Jakub Krajewski i Michał Ganszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.09.02 Autor - Jerzy Ganszer. Jaskinia u Jakubca K.Bs-04.06

Poniżej prezentujemy zdjęcia historyczne z okresu "otwarcia się otworu". Z powodzi klubowej w 2010 zdjęcia /negatywy/ zostały uratowane i Jerzy Pukowski dostosował je do prezentacji internetowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach niewątpliwie występują państwo Jakubcowie, z klubu: Jerzy Pukowski, Marcin Krajewski, Andrzej Gawron.

W tej chwili domu tego już niema. Klapa, która została zainstalowana /pierwsze zdjęcie/ dalej istnieje /2004 r/. Dostała sprezentowana przez Członka Speleoklubu Bielsko-Biała Krystiana Krajewskiego. Jest to gruba sklejka.

 

 

 

 

 

2010.05.14  Autor - Paweł Franczak - Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Schronisko w Łysinie II K.Bż-05.22

Długość: 4,5 m; Deniwelacja: - 0,5 m

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest w pasie koluwiów w Łysinie znajdującej się na północ od Hali Kucałowej w paśmie Polic. Z centrum Skawicy udajemy się na Skawicę Suchą Górę do remizy OSP, a następnie w kierunku Łysiny doliną Skawiczanki. Po 20 minutach marszu docieramy do rozstaju dróg, z których jedna skręca o 90o na zachodni stok. Na wprost rozpościera się widok na koluwia osuwiskowe. Obiekt zlokalizowany jest w północno-zachodniej części pasa koluwiów. Idziemy prosto dnem potoku, aż po ok. 100 metrach dochodzimy do samotnie stojącego bloku skalnego wysokiego na ok. 5 m. Z tego miejsca idziemy 30 metrów na zachód, aż dochodzimy do schroniska.

Otwór jaskini tworzy trapez o dolnej podstawie 0,5 m i górnej 0,8 m, a jego wysokości wynosi 0,7 m. Przez otwór dostajemy się do korytarza rozwiniętego na linii wschód-zachód długiego na 2,4 m, który kontynuuje się wąską szczeliną o długości 1 m. Spąg korytarza pokryty jest rumoszem skalnym i liśćmi, a jego szerokość wynosi 1,1 m, natomiast wysokość 1 m. Na końcu korytarz skręca na północ i tam ciągnie się na długości 1 m, a jego szerokość wynosi 0,4 m. Przy wejściu znajduje się niewielka nisza o długości 1 m oddzielona od korytarza przez głaz.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 14.05.2010 roku, i tego samego dnia zostały wykonane pomiary.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.05.09  Autor - Jerzy Ganszer, Zofia Chruściel - Szczelina Fruwająca w Zamczysku

Plan - "kliknij"

 

2010.05.03  Autor - Jerzy Ganszer, Krzysztof Borgieł, Zdzisław Grebl. Obiekty jaskiniowe w Zamczysku /Ściszków Groń/ - Beskid Mały

Jaskinia Strzelista K.Bm-02.02 - plan - "kliknij"

 

Szczelina Fruwająca w Zamczysku K.Bm-02.42.  Na zdjęciach widoczny otwór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.05.01  Autor - Paweł Franczak - obiekty jaskiniowe rejon Zawoi

Studnia w Policy K.Bż-05.15

Plan - "kliknij"

Długość: 5,5 m; Deniwelacja: -2 m

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest na północnym stoku Policy (1369 m n.p.m.) w dolinie Skawiczanki. Z centrum Skawicy udajemy się na Skawicę Suchą Górę, a następnie naprzeciwko budynku OSP wchodzimy do lasu i kierujemy się w stronę Łysiny. Podążamy cały czas główną drogą, która pnie się stromo do góry nieopodal potoku. Gdy dochodzimy po kilku minutach marszu do miejsca gdzie na lewym zboczu rozpoczyna się pas wychodni skalnych to podążamy się w ich kierunku. Obiekt znajduje się wśród jednych z pierwszych wychodni skalnych. Kilkadziesiąt metrów dalej schodzi prostopadle do dna doliny leśna droga.

Otwór jaskini tworzy duży okap skalny o dość nieregularnym kształcie. Jego średnia wysokość wynosi ok. 0,8 m, natomiast szerokość ok. 1,2 m. Szerokość okapu stopniowo się zmniejsza do 0,6 m, gdzie po 1 m od wejścia znajduje się wysoki na 0,9 m próg zbudowany z rumoszu skalnego. Następnie gliniasty spąg jaskini ciągnie się na kolejnym 1 m długości, i w tym miejscu rozpoczyna się wąsa szczelina. Wejście do szczeliny ma 0,4 m szerokości i 0,7 m wysokości. Szczelina ta ma 2 m długości i stopniowo skręca na południowy-wschód. Korytarz kończy się wąską szczeliną, przez którą niemożna się przedostać do następnej komory, która jest widoczna z korytarza, lecz obecnie niedostępna. Zaraz po wejściu do korytarza znajduje się wysoki na 1 m próg skalny, pod którym szczelina się kontynuuje głęboko w dół jednak obecnie także tam nie istnieje możliwość wejścia. Poniżej okapu znajduje się mniejszy o długości 1,5 m i szerokości 0,7 m, który łączy się z główną częścią obiektu przez niewielką szczelinę poniżej pierwszego progu.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich. Jaskinia rozwinęła się na linii wschód-zachód. W dniu pomiarów w jaskini zaobserwowano pająki.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 29.11.2009 roku, a pomiary zostały wykonane 1.05.2010.

 

Zalewowy Schron K.Bż-05.21

Plan - "kliknij"

Długość: 2,5 m; Deniwelacja: niewielka

Jaskinia znajduje się w Zawoi w dolinie Zawoja Podpolice. Obiekt zlokalizowany jest nad brzegiem potoku Skawica Górna płynącego z Policy (1369 m n.p.m.). Jadąc w kierunku Zawoi Centrum skręcamy w lewo do Zawoi Podpolice. Po przejechaniu ok. 1,5 km od drogi głównej dojeżdżamy do mostu nad potokiem, który znajduje się kilkadziesiąt metrów powyżej zabudowy mieszkaniowej. Od tego mostu podążamy jeszcze ok. 400 m główną drogą, aż docieramy do zakola potoku. Ok. 200 m powyżej tego zakola znajduje się kolejny most. Zewnętrzne zbocze tworzy stroma ściana z wychodniami skalnymi, natomiast schronisko znajduje się po stronie najbliższej drodze.

Otwór jaskini tworzy długa na 1,3 m pionowa szczelina mająca u stropu 0,4 m szerokości. Szczelina ciągnie się na długości 1,5 m osiągając 0,6 m szerokości, gdzie przechodzi w niewielką komorę mającą 1,5 m długości 0,6 m szerokości i 1,2 m wysokości. Z stropu komory wychodzi pionowo w górę wąska szczelina długa na ok. 1 m. Z korytarza wychodzi tuż nad spągiem pozioma szczelina na zewnątrz.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich. Dno korytarza pokryte jest mułem, co świadczy o okresowym zalewaniu obiektu podczas wysokich stanów wody w potoku.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 25.04.2010 roku, a pomiary zostały wykonane 3.05.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.04.30  Autor - Jerzy Ganszer, Jakub Krajewski   Jaskinia Wężowa K.Bs-03.112

Plan - "kliknij

Obiekt znajduje się w północnych stokach Skrzycznego blisko trasy zjazdowej. Nazwa pochodzi od węży, które spotkali przed jaskinią pierwsi eksploratorzy w latach 70- tych XX wieku. Patrz sprawozdanie 2010.04.30.

Zdjęcia wykonał Jakub Krajewski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyżej - aparat spuszczono przy pomocy kijka narciarskiego do niedostępnej szczeliny i wykonano zdjęcie. 

 

 

 

2010.04.28  Autor - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski, Michał Ganszer - obiekty nad Twardorzeczką

 

Schronisko Nowe 1 Schron nad Twardorzeczką K.Bs-02.96 - obiekt znany, wykonano plan - dł. = 2,70 m.

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko Nowe 2 Okap nad Twardorzeczką K.Bs-02.97 -  obiekt znany, wykonano plan - dł. = 1,20 m.

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

Piętrowy Okap nad Twardorzeczką K.Bs-02.146 - obiekt nie opisywany, wykonano plan - dł. = 2,40 m.

Na zdjęciu widoczny jest Michał Ganszer - on znajduje się niejako nad okapem.

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

Okap z Filarem nad Twardorzeczką K.Bs-02.147 - obiekt nie opisywany, wykonano plan - dł. = 3,30 m. den. = 2,80 m.

Na zdjęciu widoczny Jerzy Pukowski. Widoczny jest dobrze filar.

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

Otwarty Okap nad Twardorzeczką K.Bs-02.148 -  obiekt nie opisywany, wykonano plan - dł. = 1,20 m.

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

2010.04.24  Autor - Jerzy Ganszer, Jakub Krajewski, Michał Ganszer - Jaskinia w Skrzycznem IV

Plan - "kliknij"

2010.04.18  Autor - Jerzy Ganszer, Michał Ganszer - nowe małe obiekty nad Złatną w Beskidzie Śląskim 

Szpara w Ostańcu nad Złatną K.Bs-02.143 - 2 m. dł.

W Złatnej od zakazu wjazdu idziemy doliną potoku Bystra. Drogi się rozwidlają idziemy lekko w prawo /stare znaki rowerowe/. Mijamy dwa mosty na dopływach i potem w prawo szeroką drogą już bez asfaltu. Po 200 m za mostkiem po prawej stronie za strumieniem widać mały ostaniec z otworem. 

Uwaga na zdjęciu - otwór po prawej stronie w "trawie" ...

Wysokość według GPS 748 m.

Plan "kliknij"

 

 

 

Wilgotna Wnęka w Skałce nad Złatną K.Bs-02.144 - 1,40 m. dł.

W Złatnej od zakazu wjazdu idziemy doliną potoku Bystra. Drogi się rozwidlają idziemy lekko w prawo /stare znaki rowerowe/. Mijamy dwa mosty na dopływach i potem w prawo szeroką drogą już bez asfaltu. Po 500 m z "placu skłądowego" na prawo w górę - widać skałkę ok. 7 m. wysokości. Wnęka po prawej stronie.

Wysokość według GPS 819 m.

 

Plan  "kliknij"

 

 

 

Okap powyżej Skałki nad Złatną K.Bs-02.145 - 3.00 m. dł.

Ok. 10 metrów nad opisywana wyżej skałką.

Wysokość według GPS 829 m.

Plan  "kliknij"

 

 

 

 

 

 

2010.04.10  Autor - Jerzy Ganszer. Jaskinia Czarne Działy K.Bm-02.05

Na razie brak dokumentu - prosimy o cierpliwość ...

2010.04.07  Autor - Paweł Franczak - BP. Obiekty na Okrąglicy w Beskidzie Żywieckim

Kruche Schronisko w Okrąglicy K.Bż-05.20

Długość: 4 m; Deniwelacja: niewielka.

Plan - "kliknij"

Opis dojścia:

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest na stoku Okrąglicy (1239 m n.p.m.) w Paśmie Polic. Z centrum Skawicy udajemy na Skawicę Suchą Górę, a następnie szlakiem turystycznym na Kucałową Przełęcz. Z przełęcz idziemy na Okrąglicę ku polanie, na której znajduje się przekaźnik telefonii komórkowej. Z polany wchodzimy do lasu obok kaplicy i kierujemy się na północ przez długi, ale płytki rów rozpadlinowy. Gdy dochodzimy do stoku o znacznym nachyleniu nadal kierujemy się na północ, aż dojdziemy do samotnej dużej skały. Od niej jeszcze przez 30 metrów prosto w dół stoku i jesteśmy na miejscu. Otwór znajduje się ok. 1210 m n.p.m.

Otwór jaskini jest nieregularny i znajduje się w skale, na której rośnie świerk. Przez otwór o wymiarach ok. 0,5 na 0,5 m przechodzimy do korytarza biegnącego na południe przez 0,5 m, który następnie skręca o 90o na zachód. Tutaj ciągnie się na długości 3,5 m trójkątny korytarz, który u spągu ma ok. 0,7 m szerokości a wysokość wynosi 0,8 m.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich, rozwinięty na linii wschód-zachód. Odwiedzając obiekt należy uważać na dość niestabilny strop u wejścia.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 22.01.2010 roku, a pomiary zostały wykonane 1.04.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________

Śnieżny Schron K.Bż-05.19

Długość: 4 m; Deniwelacja: + 0,5 m

Plan - "kliknij"

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest na stoku Okrąglicy (1239 m n.p.m.) w Paśmie Polic. Z centrum Skawicy udajemy się na Skawicę Suchą Górę, a następnie dalej szlakiem niebieskim w kierunku Kucałowej Przełęczy. Od chwili, gdy szlak łączy się z szlakiem żółtym biegnącym z Juszczyna idziemy jeszcze ok. 200 metrów do spłaszczenia terenu, na którym jest rozstaj dróg. W tym miejscu schodzimy z szlaku na pierwszą drogę na lewo od szlaku, która ciągnie się ostro w górę. Idziemy nią ok. 5 minut aż dochodzimy do osuwiska na środku, którego znajduje się jaskinia.

Otwór jaskini tworzy nieduży trójkąt o podstawie 0,8 m i wysokości 0,8 m, przez który dostajemy się do długiego na 2,9 m korytarza który łagodnie wznosi się w górę. Korytarz stopniowo się rozszerza osiągając 1,5 m po 1,8 m od wejścia, a 1,9 m na końcu. Na końcu korytarza ciągnie się szeroki na 0,7 m korytarz w kierunku południowym. Korytarz ten ma 1,1 m długości.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich. Jaskinia rozwinęła się na linii z północnego-zachodu na południowy-wschód.

W dniu pomiarów w jaskini spąg pokryty był kilkucentymetrową warstwą śniegu.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 1.04.2010 roku, a pomiary zostały wykonane tego samego dnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.04.01  Autor - Paweł Franczak - BP. Jaskinia w Złotej Grapie K.Bż-05.18

Długość: 6 m; Deniwelacja: - 2,4 m.

Plan - "kliknij"

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Obiekt zlokalizowany jest na stoku Złotej Grapy (1242 m n.p.m.) w literaturze znanej wcześniej, jako Jasna Góra leżąca w Paśmie Polic. Z Skawicy udajemy się na Skawicę Suchą Górę, z której podążamy niebieskim szlakiem turystycznym na Halę Kucałową. Z Przełęczy Kucałowej zaczynamy iść szlakiem w kierunku Policy, lecz będąc jeszcze na hali kierujemy się do jej prawej granicy z lasem. Wchodzimy do lasu i idziemy w kierunku ściany skalnej, którą pokonujemy. Poniżej ściany skalnej znajduje się znaczne wypłaszczenie a na skraju skrzyżowanie dróg. Przy skrzyżowaniu na północny-wschód znajduje się niewielkie wzniesienie z rowami rozpadlinowymi a wśród nich jaskinia. Otwór znajduje się ok. 1091 m n.p.m.

Otwór jaskini ma dość nieregularny kształt, 0,8 m szerokości i średnio 0,5 m wysokości. Przez oświetlony korytarz o długości 1,6 m wchodzimy do środka obiektu gdzie znajdują się dwa duże bloki skalne na spągu. W połowie korytarza znajduje się wysoki na 0,4 m próg. Jaskinia skręca o 90o na zachód i nieznaczni się rozszerza do 0,7 m. Od momentu rozszerzenia korytarz ma ok. 0,6 m wysokości i ciągnie się na długości 2 m wyklinowując się na końcu. Po prawej stronie korytarza ciągnie się szczelina prowadząca na niższy poziom, który rozpoczyna się studzienką w której głębokość wynosi – 2,4 m. Korytarz rozszerza się do 0,7 m na końcu, a ciągnie przez 2,7 m.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich. Rozwinęła się na linii wschód-zachód. Spąg jaskini pokryty jest gliną, a w jaskini zaobserwowano kokony pająków.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 20.01.2010 roku, a pomiary zostały wykonane 1.04.2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.03.28  Autor - Błażej Nikiel Nora w Zbójeckim Oknie 

Plan - "kliknij".

2009.12.29  Autor - Franczak Paweł - BP. Schronisko w Paluchówce K.Bż-05.17

Schronisko w Paluchówce K.Bż-05.17

Plan - "kliknij"

Długość: 4,5 m; Deniwelacja: -1 m.

Opis dojścia:

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Z centrum Skawicy udajemy się na przełęcz pomiędzy Skawicą, a Zawoją Podpolice (Na Tokarnem). Następnie idziemy na grzbiet ciągnący się z przełęczy, na Policę (1369 m n.p.m.) i nim podążamy w kierunku szczytu, aż do miejsca gdzie droga krzyżuje się z zielonym szlakiem turystycznym biegnącym z Hali Kucałowej. W tym miejscu należy zejść kilkanaście metrów na północ w stronę Zawoi Podpolice. Otwór znajduje się ok. 1190 m n.p.m.

Otwór jaskini znajduje się w wychodni skalnej tworząc niewielki okap. Otwór ma 1,5 m szerokości i około 0,4 m wysokości. Obiekt tworzy korytarz biegnący na wschód, który się zwęża do 0,9 metra szerokości i ma 2,5 m długości. Szczelina ta kontynuuje się dalej na długości 0,7 m i ma 0,3 m szerokości. Z kolei z końca korytarza biegnie druga szczelina na północny-wschód, szeroka na 0,4 m, mająca 1 m długości. Na końcu tej szczeliny znajduje się najniższy punkt obiektu.

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 29.12.2009 roku, a pomiary zostały wykonane tego samego dnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.12.12  Autor - Krzysztof Buczek - BP, Andrzej Chlebek - BP, Radosław Błachut - BP. Jaskinia w Bukowinie K.G-01.38

Opis jaskini - "kliknij"

Plan Jaskini - "kliknij"

Zdjęcia wykonał Krzysztof Buczek

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.12.10  Autor - Paweł Franczak - BP. Schronisko w Lesie Suworki K.Bż-05.16

Link do planu -  "kliknij"

Długość: 3m; Głębokość: 1,5m.

Opis dojścia:

Jaskinia znajduje się w Skawicy w gminie Zawoja. Tak jak większość obiektów zlokalizowanych dotychczas obiektów w Skawicy mieści się na stoku Policy (1369m n.p.m.). Z Skawicy udajemy się na Skawicę Suchą Górę, gdzie naprzeciwko OSP należy przejść przez mostek na Skawiczance w kierunku zabudowań. Następnie idziemy przez ok. 10 minut główną leśną drogą, na pierwszym rozjeździe trzeba podążać w lewo, tak samo na kolejnym rozwidleniu. Po około 100 metrach powyżej rozwidlenia dochodzimy do stoku z koluwium osuwiskowym, w którym znajduje się znacznych rozmiarów blok skalny. Otwór wejściowy do jaskini znajduje się natomiast po prawej stronie owego bloku.

Otwór jaskini ma dość nieregularny kształt, 0,7 m szerokości i w najwyższym miejscu 0,7 m wysokości. Niżej szerokość jaskini osiąga 1 metr, a wysokość 0,9 m. Końcowy fragment zwęża się do 0,4 m, po 0,5 metra przechodząc w szczelinę niemożliwą do przejścia, w środku korytarza znajdują się dwa progi skalne, ok. 0,5 m wysokości oraz szczelina w stropie. Występują także dwie niewielkie szczeliny o długości pół metra w lewej ścianie jaskini.

W górnej części spąg pokryty jest liśćmi, a w szczelinie zaobserwowano szczerbówkę ksieni (Scoliopteryx libatrix).

Jest to obiekt o genezie osuwiskowej powstały w piaskowcach magurskich.

Jaskinia zlokalizowana została przez P.Franczaka, 5.12.2009 roku, a pomiary zostały wykonane 6.12.2009.

 

 

 

 

 

 

2009.12.06  Autor - Jerzy Ganszer.    Schron w Turniach K.Bż-03.09

Link do planu - "kliknij"

Obiekt znajduje się w masywie Jaworzyny 1046 m. /na wschód od Korbielowa/. Na wysokości 938 m. po zachodniej stronie. Ponad 100 m. nad leśną drogą. Wejście nad wychodnią skalną o wysokości ponad 3 m. Teren wokół obiektu jest zasłany rumoszem skalnym.

Wskazał Krzysztof Kormaniak mieszkaniec Krzyżówek. Obiekt znany miejscowej ludności.

W środku zaobserwowano ćmy, pająki, kokony. Wyczuwalne "powietrze jaskiniowe". Zdzisław Grebl po wschodniej stronie progu z hieroglifami stwierdził wąską szczelinę na ok 2 m biegnącą w dół w kierunku wyjścia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad widoczną wychodnia znajduje się otwór

Po prawej Krzysztof Kormaniak w otworze.

 

Zdjęcie ze środka. Widoczni: Zdzisław Grebl, Michał Ganszer, Krzysztof Kormaniak.

Po prawej stronie na dole widać próg z hieroglifami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.12.04a  Autor - Krzysztof Buczek - BP, Andrzej Chlebek - BP, Radosław Błachut - BP Nowe obiekty w Gorcach - Jaskinia w Kleninie K.G-01.36

 Jaskinia w Kleninie K.G-01.36

Link do szczegółowego opisu z planem i zdjęciami - "kliknij"

Uwaga - w popisie podana jest błędna długość, która oficjalnie wynosi 52.50 m.

 

 

 

 

 

 

2009.12.04b  Autor - Krzysztof Buczek- BP, Radosław Błachut- BP

Pajęczy Schron K.G-01.37 - Znaleziony przez autorów 

Link do szczegółowego opisu z planem - "kliknij"

Wejście.

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.12.01  Autor - Paweł Franczak - BP

Opis dojścia:
Jaskinie /patrz niżej/ znajdują się w Skawicy (gmina Zawoja) na stoku Policy. Aby dotrzeć do jaskiń należy udać się do Skawicy Sucha Góra, gdzie naprzeciwko ochotniczej straży pożarnej znajduje się miejsce ściągania drzewa. Tam trzeba wejść do lasu drogą, która jest po lewej stronie należy podążać nią w kierunku Łysiny. Droga pnie się w górę doliną Skawiczanki, którą należy podążać kilka minut. W tym czasie dochodzimy do miejsca gdzie na lewym zboczy rozpoczyna się pas wychodni skalnych. Należy przejść do tych skał i poruszać się dalej równolegle do nich. Najpierw napotkamy Studnię w Policy, a następnie po kilkudziesięciu metrach po przecięciu ścieżki dotrzemy do Jaskini w dolinie Skawiczanki I i II.
Aby dotrzeć do Schroniska w Łysinie najłatwiej jest się udać na przełęcz Kucałową z której należy schodzić w kierunku Łysiny. Następnie należy zejść pod niszę osuwiskową, gdzie kilkadziesiąt metrów od niszy w koluwium znajduje się jaskinia.
 

Plany obiektów - "kliknij"


Długości:
Jaskinia w dolinie Skawiczanki I - 3,50 m
Jaskinia w dolinie Skawiczanki II - ma 2,70 m ale osobiście uważam że wyniki długości jakiń powinny być zaokrąglane do pełnych 0,5 i dlatego powinna liczyć 2,5 m.
Studnia w Policy -  długość do weryfikacji ...
 

Schronisko w Łysinie K.Bż – 05.12

Plan - "kliknij"

Jaskinia znajduje się w koluwium osuwiskowych pod Łysiną. Otwór jaskini ma 70 cm szerokości i 60 cm wysokości. Jaskinia ma 2,5 metra długości. W środkowej części jaskini z prawej strony jest duża skała zmniejszając szerokość. W tym miejscu poniżej skały jest szerokość 1 metra, a na wysokości skały 40 cm. Dno jaskini pokryte jest gliną i liśćmi. Nie zaobserwowano żywych organizmów.

Odnaleziona została 21.11.2009 przez P.Franczaka i tego samego dnia dokonano pomiarów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaskinia w dolinie Skawiczanki I K.Bż – 05.13

Jaskinia znajduje się w skałkach w dolinie Skawiczanki na jej zachodnim zboczu. Otwór wejściowy ma 55 cm szerokości i 40 cm wysokości. Korytarz w odległości 1 metra od wejścia skręca w lewo i tam główna szczelina ma 2,20 metra długości. Korytarz ten ma 50 cm szerokości i tyle samo wysokości, pokryty jest gliną i liśćmi. W środkowej części korytarz z jego lewej strony obsunęła się skała i zmniejszyła szerokość korytarza do 32 cm w jego górnej części. Na końcu korytarz zwęża się do 20 cm szerokości i ma 30 cm długości. Jaskinia łagodnie opada w dół i deniwelacja wynosi: -0,5 m.

W jaskini zaobserwowano pająki.

Odnaleziona została 27.11.2009 przez P.Franczaka i tego samego dnia dokonano pomiarów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaskinia w dolinie Skawiczanki II K.Bż – 05.14

Jaskinia znajduje się ok. 2 metrów nad Jaskinią w dolinie Skawiczanki I. Otwór wejściowo ma szerokość 1 metra i wysokość 70 cm w środkowej części, a 50 cm po obu bokach. Część wejściowa jaskini zwęża się do 40 cm szerokości, a wysokość wzrasta do 80 cm w odległości 70 cm od wejścia. Pozostała część jaskini to szczelina o długości 2 metrów i szerokości 32 cm. Wejście do szczeliny blokuje skała oderwana z stropu pod którą jest 40 cm wysokości. Deniwelacja wynosi -1,0 m. Jaskinia pokryta jest gliną i liśćmi.

Odnaleziona została 27.11.2009 przez P.Franczaka i tego samego dnia dokonano pomiarów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studnia w Policy K.Bż – 05.15

Jaskinia zlokalizowania jest w pasie skałek na zachodnim zboczu doliny Skawiczanki. Jaskinia rozpoczyna się dużym okapem skalnym. Okap ten ma 1,60 metra długości i w najwyższym miejscu 90 cm wysokości. U stropu ma 90 cm szerokości, a w miejscu zwężenia – 40 cm. Następnie rozpoczyna się korytarz który względem okapu skręca w prawo. Otwór wejściowy do korytarza ma 40 cm szerokości i 45 cm wysokości. W lewym górnym rogu wystaje skała. Korytarz ma 1,40 metra długości i znacznie obniża się w dół. Zaobserwowano bardzo silny przewiem ciepłego powietrza.

Konieczność przeprowadzania dalszych pomiarów.

Odnaleziona została 29.11.2009 przez P.Franczaka i tego samego dnia dokonano wstępnych pomiarów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

2009.11.14  Autor - Paweł Michalski - Dzika Grupa z Katowic. Przyczynki do Jaskini Salmopolskiej K.Bs-04.24

Śmieciarze harcerze urządzili sobie jakiś biwaczek baterie, świeczki worki plastikowe, śmieci po cukierkach oraz coś w rodzaju zadania w grze podchody - wierszyk sugerujący druhowi wyrycie na ścianie nazwy drużyny.

Wzmianka o usłyszeniu "pokaźnego przepływu wody" , oraz o zaobserwowaniu śladów "kuny jaskiniowej" w prawie całej jaskini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.11.12  Autor - Jerzy Ganszer. Muronka - Beskid Śląski

Tabela wszystkich obiektów na Muronce - "kliknij"

Schemat rozmieszczenia obiektów na Muronce - "kliknij" . Uwaga - autorem podkładu geologicznego jest Włodzimierz Margielewski /Margielewski W. 2006 - Structural control and types of movements of rock mass in anisotropic rocks: case studies in the Polish Flysch Carpathians. Geomorphology 77: 47-68./

2009.11.02  Autor - Jerzy Ganszer. Muronka - Beskid Śląski

Dwuosobowy Schron K.Bs-02.44 nr 21

Znaleziono ślady bytności większego zwierza /odchody/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt Dyskusyjny na Muronce K.Bs-02.133 nr 78

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt Dwupłytowy na Muronce K.Bs-02.139 nr 79

Plan - "kliknij"

Na zdjęciu widoczna Katarzyna Jasionek

 

 

 

 

 

 

Obiekt Jasny na Muronce K.Bs-02.140 nr 80

Plan - "kliknij"

Na zdjęciu Zdzisław Grebl

 

 

 

 

 

 

Skośna Szpara na Muronce K.Bs-02.141 nr 81

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

Piękny Okap na Muronce K.Bs-02.141 nr 82

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.10.24.  Autor - Jerzy Ganszer. Tymczasowy ciek wodny w Jaskini w Trzech Kopcach K.Bs-04.10

Patrz sprawozdanie Speleoklubu Bielsko-Biała z 2009.10.24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.10.03.  Autor - Jerzy Ganszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia powyżej i z prawej - Jaskinia w Kleninie K.G-01.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej wejście do Partyzanckiej Jamy K.Bn-01.01                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Powyżej - Wejście do Jaskini Złotniańskiej K.Bsd-02.14

 

2009.08.22 Schron Niestabilny na Skrzycznym K.Bs-03.103.  Autor - Jerzy Ganszer

Opis schronu: W stropie w kilku miejscach ładne hieroglify. Zauważono czarnego motyla i dużo pająków z kokonami.

Schemat rozmieszczenia - patrz Dokument Internetowy - 2009.08.16

Plan - "kliknij"

Po lewej - wejście, po prawej "rejon wejścia" - poniżej widoczna nartostrada.

Na zdjęciu widoczny Michał Ganszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.08.16 Okap Czarnego Motyla na Skrzycznym K.Bs-03.102. Autor - Jerzy Ganszer

Plan  - "kliknij"

Schemat rozmieszczenia innych obiektów w tym rejonie - "klikij" Tak zwana strefa "C". Uwaga - Schron dla Dwóch Osób  K.Bs-03.64 na planie jest napisany w sposób "niepełny".

Widoczne wejście, po prawej "otwór".

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.08.09 Jaskinia Malinowska - nowe partie "pod stropem". Autor - Jerzy Ganszer

Plan nowych partii - "kliknij"

Pewne szczegóły akcji można również przeczytać w sprawozdaniach klubowych.

W sumie odkryto trzy ciągi pod stropem przy pomocy drabiny:

Wnęka nad Galerią - 3 m /brak zdjęć/ /na planie widoczna po prawej stronie na dole /

Partie Michała Ganszera - 4 m /na planie widoczne w środkowej części /

Trójkątna Szpara Grebla - 6 m /na planie widoczna po lewej stronie /

Uwaga - w sumie 13 m "nowego" na planie jest błędnie podana cyfra 14 m.

Po lewej Michał, po prawej wejście do Partii Michała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej Partie Michała Ganszera, widoczna drabina. Po prawej zainstalowany spit w celu bezpiecznego wycofania się.

Uwaga - spit i karabinek w jaskini został, osoba, która kiedyś tam wejdzie może sobie ten karabinek zabrać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej stronie - widok "do góry" w Partie Michała.

Po prawej Zdzisław Grebl atakuje Trójkątną Szparę Grebla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej - trójkątna Szpara widoczna od dołu z drabiny.

Po lewej brunatny nalot w "głębi"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej widoczna wnęka na lewo od wejścia do Trójkątnej Szpary Grebla.

Po prawej spit i karabinek służący do bezpiecznego wycofania się z tego miejsca.

Uwaga - spit i karabinek w jaskini został, osoba, która kiedyś tam wejdzie może sobie ten karabinek zabrać.

 

 

 

 

 

 

 

Widok w dół - w pionie 11.50 m!

Po prawej jasny nalot u wejścia do Trójkatnej Szpary Grebla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.08.04 Muronka. Autor - Jerzy Ganszer

Na zdjęciu w "pękniętej skałce" znajdują się : Schronisko pod Płytą K.Bs-02.47  nr 26 i Schron pod Płytą K.Bs-02.48 nr 27

 

 

 

 

 

 

 

 

Muronaka "B" K.Bs-02.71  nr 42

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muronaka "C" K.Bs-02.72  nr 43

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schron pod Wielkim Głazem na Muronce K.Bs-02.134 nr 75

Wejście na dole. Widoczny Adam Kucharczyk

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

Okap z Makaronami na Muronce K.Bs-02.135 nr 76 /dwa zdjęcia poniżej/

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiekt Adama na Muronce K.Bs-02.136 nr 77 /dwa zdjęcia poniżej/

Plan - "kliknij"

Zdjęcie po lewej - otwór południowy, zdjęcie po prawej - otwór północny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schron Michała K.Bs-02.45 nr 23 / po prawej stronie/

Uwaga - wykonano nowy plan

Plan - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.07.28 Dziura w Błatniej K.Bs- 04.109.  Autor - Jerzy Ganszer

Plan obiektu - "kliknij"

Uwaga - gł. wynosi 2,50. Wejście jest w studni na południowym - wschodzie.

2009.07.03 Schron nad Malinką pod Szlakiem K.Bs-03.101. Autorzy - Jerzy Ganszer, Michał Ganszer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan obiektu - "kliknij"

Opis dojścia: Na południe od Malinowskiej Skały, 20 m. poniżej  szlaku niebieskiego "łącznika".

Obiekt znany członkom Speleoklubu Bielsko-Biała od dawna, lecz ze względu na małe rozmiary nie był dotąd planowany.

Na lewym zdjęciu - widoczny otwór północny, na prawym południowy.

2009.06.08 Nora w Zbójeckim Oknie K.Bm-02.41. Autor Błażej Nikiel

Błażej Nikiel. 21.03.2009.
Nora w Zbójeckim Oknie.
Dł. szacunkowa ok. 1,5m (do weryfikacji).
Lokalizacja: Beskid Mały, skałka Zbójeckie Okno (pomnik przyrody
nieożywionej) ponad przysiółkiem Zakocierz, ok. 300m na SW od przełęczy
między Madohorą a Potrójną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.06.07 Szpara pod Głazem przed Rozdrożem K.Bż-03.08 Autor Jerzy Ganszer, Kazimierz Piekarczyk

Plan obiektu "kliknij"  

Na zdjęciu wejście /wykonał J.G./

Kazimierz Piekarczyk jest członkiem Speleoklubu "Aven" Sosnowiec

Całość jest ciasna i niewygodna, w środku wyczuwalny chłód.

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.06.06 Szpara pod Głazem przed Rozdrożem K.Bż-03.08 Autor Jerzy Ganszer

Orientacyjna długość - 3 m. Do środka nie wchodzono. Otwór wymaga poszerzenia.

Opis dojścia - 20 m na południe od otworu Jaskini Przed Rozdrożem K.Bż -03.01

Pomiar GPS wykonał Jerzy Urbański - Weteran z Wrocławia

 

2009.06.03 Okap nad Twardorzeczką K.Bs-02.131. Autor Jerzy Ganszer

Plan obiektu - "kliknij"  

 

 

Okap znajduje się blisko Schroniska Nowego 3 nad Twardorzeczką K.Bs-02.98

Rejon skalny wskazał Krzysztof Handzlik ze Speleoklubu Bielsko-Biała.

Należy zaznaczyć, że poniżej opisywanego obiektu znajduje się następny okap równie głęboki /2,10 m/, lecz o charakterze dość "otwartym" i nie został splanowany. 

 

 

 

2009.05.20 Jaskinia Malinowska Studnia K.Bs-03.76, autor zdjęć - Jerzy Ganszer, Błażej Nikiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.05.17 Rejon Lipowej w Beskidzie Śląskim, autor dokumentu - Jerzy Ganszer

Schron pod Płyta w Lipowej K.Bs-03.99

Plan obiektu "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schron pod Głazem w Lipowej K.Bs-03.100

Plan obiektu "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

Opis dojścia do opisywanych obiektów: Z Lipowej Ostre szlakiem żółtym, w chwili gdzie szlak odchodzi ostro w górę idziemy dalej kilkaset metrów, a następnie doliną w prawo, po pewny czasie "płyty skalne na drodze i w strumieniu /po lewej/. W chwili gdzie droga łączy się ze strumieniem, jeszcze ok.80 m po lewej stronie. Obiekty znajdują się blisko siebie koło drogi. Generalnie jest to droga podejścia do Jaskini Srebrnej K.Bs-03.39. Można zaznaczyć, że w rejonie występuje jeszcze kilka "ciekawostek", lecz nie są to obiekty godne planowania.   

 

2009.05.06 - wszystkie zdjęcia J.G.

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski

Nora z Korzeniem na Muronce K.Bs-02.129 nr kolejny 73

Plan obiektu "kliknij"

 

Na zdjęciu widoczny korzeń po lewej stronie przy wejściu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nora Przechodnia na Muronce K.Bs-02.130 nr kolejny 74

Plan obiektu "kliknij"

Uwaga - do obiektu wchodził sam Jerzy Pukowski, który jednocześnie stwierdził, że z drugiej strony jest otwór!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaskinia w Trzech Kamieniach K.Bs-02.18 nr kolejny 3

 

Po lewej stronie widok w kierunku wejścia, po prawej widoczna czarna skała w stropie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mały Schron K.Bs-02.37 nr kolejny 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko Miedzy Dwoma Płytami K.Bs-02.51 nr kolejny 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko Muronka IV K.Bs-02.22 nr kolejny 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.04.18

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer, Jacek Kamiński. Opisywany rejon - Muronka, Beskid Śląski

Schronisko za Trójkątną Skałą K.Bs-02.50 nr kolejny 31. Uwaga - plan obowiązujący do tego obiektu /i inne dane/ jest jednoznaczny z K.Bs-02.122X nr kolejny 66.

Plan obiektu "kliknij"  

Ostre Okno na Muronce K.Bs-02.127 numer kolejny 71

Obiekt znajduje się w narożniku skały, kilka metrów od podłoża. W całości oświetlony.

Plan obiektu "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

Niedostępny Okap na Muronce K.Bs-02.128 nr kolejny 72

Dość trudno dostępny, pod wierzchołkiem skałki w którym występuje, z dołu prawie niewidoczny. W południowo zachodniej części głęboka ciasna szczelina! 

Plan obiektu "kliknij"

 

Na prawym zdjęciu w środkowej części widoczny Okap.

Na zdjęciu poniżej widoczna szczelina, w której jeszcze nikt nie był. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko Zwietrzałe K.Bs-02.34 nr kolejny 8 - zdjęcie otworu głównego

 

Schronisko w Muronce VI K.Bs-02.24 nr kolejny 30

Uwaga - obiekt sprawdzany przez Jacka Kamińskiego, który stwierdził możliwość dalszej eksploracji. Widać kilka metrów "nieznanego". 

 

2009.04.18 A

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer, Krzysztof Handzlik, Jacek Kamiński. Opisywany rejon - Twardorzeczka w Beskidzie Śląskim

Schronisko Nowe 3 nad Twardorzeczką K.Bs-02.98

Od placu składowego z drewnem /za domkiem myśliwskim, tak gdzie się skręca /w prawo/ na Muronkę/ idziemy dalej ciekiem wodnym kilkaset metrów i po lewej /orogr. prawej / stronie potoku zauważamy skałki. Otwór kilka metrów nad dnem potoku. Można przypuszczać, że przy modelowaniu korytarza pewne znaczenie miało -  bliskość przepływu wody. Obiekt wskazał Krzysztof Handzlik.

Plan obiektu "kliknij"

Na zdjęciu skałki występujące w rejonie.

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko Nowe 4 nad Twardorzeczką K.Bs-02.99

Znajduje się ponad 100 metrów w górę od Schroniska Nowego 3. Obiekt wskazał Krzysztof Handzlik.

Plan obiektu "kliknij"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.03.01

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer. Jaskinia nad Grzebieniem K.Bs-03.41 - zdjęcia.

Po lewej stronie - korytarz wyjściowy /widać trochę śniegu/.

Po prawej "wnętrze jaskini".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po lewej widoczny otwór jaskini, a z tyłu trasa FIS /narciarska/. To zdjęcie wykonał Michał Ganszer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009.01.18

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer. Uwagi o wychłodzeniu Jaskini Przed Rozdrożem K.Bż-03.01

Sprawdzono czy w Jaskini Przed Rozdrożem K.Bż-03.01 są nietoperze, okazało się, że ich tam nie ma i nie może być, ponieważ ktoś rozkopał "zagłębienie" w rejonie jaskini - co spowodowało wyczuwalny przepływ powietrza i wychłodzenie jaskini. W środku są stalagmity lodowe i wymrożona ściana w końcowej części głównej sali. Można wspomnieć, że ostatnia "zarejestrowana" obecność nietoperzy w tym obiekcie była 2007.01.28. http://www.jaskinie.bialy-orzel.com.pl/Iz_nietop.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

Data - jest jednocześnie symbolem dokumentu, jeżeli nie podano autora zdjęcia to oznacza, że zdjęcie wykonał J.G.


2008.12.26 Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer. Nowe obiekty nad Potokiem Cebulowym w Beskidzie Żywieckim

Okap z Płytą nad Potokiem Cebulowym K.Bż-03.06, Okap z Ziemią nad Potokiem Cebulowym

Plany obiektów - "kliknij"

Na zdjęciu po lewej stronie Okap z Płytą, po prawej Okap z Ziemią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widoczne skałki pod Okapami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis dojścia. Z Sopotni Wielkiej w górę wzdłuż Potoku Cebulowego do placu "z drewnem". Po lewej stronie /północnej/ na stokach Buczynki 1202 m. u góry widoczne skałki. Okapy znajdują się w najwyższym miejscu.

Okap z Płytą częściowo widoczny od dołu, dość charakterystyczna płyta od strony wschodniej tworząca okno.

Wykonano pomiar GPS - Michał Ganszer  


2008.12.21 Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer. Jaskinia w Malinowie IV K.Bs-03.34

Ekipa w składzie Jerzy Ganszer i Michał Ganszer odgruzowała spąg Rafałowej Sali docierając do szczeliny głębokiej na kilka metrów, lecz na początku dość wąskiej, aby swobodnie przejść. Jednocześnie zaobserwowano dość solidnie kontynuującą się Szczelinę za Zakrętem. Z danych dostępnych wynika, że jeszcze nikt tam nie był.

Uwaga - po niniejszej informacji o Szczelinie za Zakrętem, Czesław Szura przysłał wiadomość /2007.12.27/, że on to rozkopał dwa lata temu. Należy sądzić, że po wykonaniu planu tego odcinka długość jaskini wzrośnie. 

Plan obiektu "kliknij"

 

Na dwóch sąsiednich zdjęciach odgruzowana szczelina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach uczestnicy eksploracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia poznania obiektu:

Nieznana nam osoba powiadomiła członków Speleoklubu Bielsko-Biała w roku 1992 lub przed tym rokiem o dwóch otworach w rejonie Malinowa. Chodziło o ten otwór i o Studnię w Malinowie K.Bs-03.35. Głównym inicjatorem odszukania tych obiektów był Grzegorz Klassek wraz synem Rafałem. Jerzy Pukowski dotarł do głównej w tej chwili części jaskini do Rafałowej Sali. Partie za Rafałową Salą badał Piotr Sowula. Materiał dokumentacyjny zebrali dnia 10 maja 1992 r Jerzy Pukowski, Jerzy Pawełek i Grzegorz Klassek.  Plan opracował Jerzy Pukowski. Dnia 1998.05.02 Jerzy Ganszer splanował końcowe partie jaskini należy sądzić ,że w dużej części eksplorowane przez Piotra Sowulę. Obiekt od tej chwili liczy 22 m dł. Dnia 2008.12.13 J.Ganszer zlokalizował szczelinę pod Rafałową Salą. Dnia 2008.12.21 Jerzy Ganszer i Michał Ganszer odgruzował dno sali i udało się dotrzeć do szczeliny, lecz nie udało się jej przejść, w tej samej akcji analizowano możliwość pokonania "Szczeliny za Zakrętem" w "Partiach Sowuli". Wiadomo, że Czesław Szura eksplorował tą szczelinę ok. roku 2006.

Źródła wspomagające:

  1. Grzegorz Klassek - informacja ustna

  2. Marian Pulina - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych tom 1 /1997/ str. 150

  3. Jerzy Ganszer - Jaskinie w Malinowie - Zacisk 14 /1998/

  4. Szura Czesław - informacja 2008.12.27


2008.12.16 Autor Dokumentu - Krzysztof Handzlik. Opisywany rejon - Twardorzeczka w Beskidzie Śląskim

Schronisko Nowe 3 nad Twardorzeczką K.Bs-02.98

Określono dł. obiektu na 2 do 3 m. W Bazie Danych zostanie przyjęta dł. 2,5 m /do chwili uściślenia/

Zdjęcia przysłał Krzysztof Handzlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko Nowe 4 nad Twardorzeczką K.Bs-02.99

Określono dł. obiektu na 2 do 3 m. W Bazie Danych zostanie przyjęta dł. 2,5 m /do chwili uściślenia/

Zdjęcia przysłał Krzysztof Handzlik. Na drugim zdjęciu widoczny "czarny motyl"

 

 

 

 

 

 

 

 


2008.12.14 Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer. Opisywany rejon - Muronka, Beskid Śląski

Jaskinia w Muronce I K.Bs-02.19 nr kolejny - 4

Wykonano korektę planu, wzrost dł. z 8 m do 10 m

Plan obiektu "kliknij"

 

Schronisko w Muronce XII K.Bs-02.30 nr kolejny 38

Wykonano korektę planu, wzrost dł. z 1,5 m do 2,0 m

Plan obiektu "kliknij"

 

Szczelina K.Bs-02.33 nr kolejny - 13

Stwierdzono obecność kokonów pająków i "czarnego motyla" - Jerzy Ganszer. Jako ciekawostkę można podać, że w roku 1994 r był tam też "motyl".

 

Schron nad Rowem na Muronce K.Bs-02.125 nr kolejny 69

Nowy obiekt, w środku stwierdzono kokon pająka.

Plan obiektu "kliknij"

Na zdjęciu widoczny Krzysztof Borgieł, po prawej stronie wejście

Zbigniew Mastalski określił wysokość obiektu na 810,11 m.

 

 

 

 

 

Tunel na Muronce K.Bs-02.126 nr kolejny 70

Wskazał Zdzisław Grebl. Znajduje się kilka metrów nad Schronem nad Rowem na Muronce K.Bs-02.125

Plan obiektu "kliknij"

Na zdjęciu widoczny otwór północny

 

 

 

 

Nad Czeluść na Muronce K.Bs-02.123 nr kolejny 67

Odkrył w okresie wcześniejszym Jerzy Ganszer, otwór udrożnili Krzysztof Borgieł i Zbigniew Mastalski. W środku stwierdzono obecność kokonów, całość robi wrażenie bardzo stabilnej.

Plan obiektu "kliknij"

Zdjęcie wykonał Krzysztof Borgieł, widoczny Jerzy Ganszer

 

 

 

 

Czeluść na Muronce K.Bs-02.122 nr kolejny 66

Eksplorował Zdzisław Grebl

Plan obiektu "kliknij"

 

 


2008.12.03

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer

Opisywany rejon - Muronka, Beskid Śląski

Po wnikliwej analizie poniższe obiekty jaskiniowe uzyskują status nieistniejących "N". Teren jest dość zdeformowany /droga zrywkowa, powalone drzewa, sterty chrustu, błędy w pomiarach z okresów wcześniejszych, prawdopodobne zawały i t.p./

Schronisko Zwietrzałe K.Bs-02.34N

Dziura w Ziemi K.Bs-02.41N

Schronisko w Muronce VIII K.Bs-02.26N

Schronisko w Muronce IX K.Bs-02.27N

Okap K.Bs-02.52N

Schronisko Muronka XI K.Bs-02.61N

Uwaga - istnieje pewna możliwość, że z biegiem czasu niektóre obiekty zaistnieją ponownie.


2008.12.02

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski

Opisywany rejon - Muronka, Beskid Śląski

Pułapka na Muronce K.Bs-02.120 nr kolejny na Muronce - 64

Plan obiektu - "kliknij"

Główne wejście po prawej stronie, obiekt mały

 

 

 

 

 

 

Okap pod Kwadratową Skałą na Muronce K.Bs-02.121 nr kolejny - 65

Plan obiektu - "kliknij"

 

Na zdjęciu Jerzy Pukowski z tyłu widoczna tablica informacyjna.

 

Wysokość otworu - 945 m wg J.P.

 

 

 

Czeluść na Muronce K.Bs-02.122 nr kolejny 66

Nie wykonano planu - przewiduje się , że długość to kilka metrów

 

Na zdjęciu Jerzy Pukowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad Czeluść na Muronce K.Bs-02.123 nr kolejny 67

Nie wykonano planu - przewiduje się , że długość to kilka metrów. Uwaga - aby wejść należy nieco poszerzyć otwór. Obiekt niewątpliwie nie zwiedzany dotąd przez człowieka, w środku dość solidna przestrzeń! Całość rozwinięta pod wielką wantą. Odkrył J.G.

 

Określono wysokość otworu - 955 m - wg J.P.

 

 

 

 

Pod Wantą na Muronce K.Bs-02.124 nr kolejny 68

Obiekt mały dość wilgotny, na dole liście. Głównym eksploratorem był Jerzy Pukowski

Plan obiektu - "kliknij"

Wysokość otworu - 946,7 m według pomiarów J.Pukowskiego

Nazwa pochodzi od wanty wiszącej nad otworem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schronisko w Muronce XII K.Bs-02.30 nr kolejny 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2008.11.30

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer, Michał Ganszer

Schronisko w Marklowicach K.Ps-01.01S

Plan obiektu - "kliknij"

Wykonano nowy plan obiektu, weryfikując dł. na 4,5 m i określając gł. - 1 m.

Uwaga - dalej podtrzymuje się tezę, że obiekt jest pochodzenia sztucznego!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2008.11.29

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer, Tomasz Jonderko

Okap na Skałce w Brennej K.Bs-04.108

Plan obiektu - "kliknij"

Wskazał Tomasz Jonderko z Góreckiego Klubu Przyrodniczego.

Obiekt znajduje się poniżej Polany Pasieki na południowo-zachodnich stokach Trzech Kopców.

Okap rozwinięty w piaskowcach warstwy godulskiej środkowej /wg T.J./

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2008.11.16

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer

Opisywany rejon - Stołów, Beskid Śląski

Schron Ratowników K.Bs-04.107

Plan obiektu - "kliknij" 

Data odkrycia - 2008.10.03 podczas szkolenia GOPR z ratownictwa jaskiniowego - wiadomość przekazał Ryszard Głowacki

Wewnątrz stwierdzono - pająki, kokony, ćmy, żółty nalot na ścianach.

W okresie zimowym zawsze w tym miejscu był widoczny wytop. Na dnie widoczna próżnia, lecz w danej chwili niedostępna.

Wykonano pomiar GPS /Michał Ganszer/ - określając wysokość obiektu na 985 m. /dokładność 5 m/

Obiekt znajduje się 10 m na północ od Jaskini w Stołowie K.Bs-04.13

Na zdjęciu otwór wejściowy.


2008.11.10

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer

Opisywany rejon - Muronka, Beskid Śląski

Schron pod Droga na Muronce K.Bs-02.115, numer kolejny na Muronce - 59

Obiekt mały, nazwa pochodzi od "drogi", którą Lasy Państwowe zwożą drzewa z tego rejonu.

Plan obiektu - "kliknij"

Na zdjęciu wejście pod kamieniem. Widoczna Joanna Micherdzińska i Michał Ganszer.

 

 

 

 

_________________________

Obiekt Ciasny na Muronce K.Bs-02.16, numer kolejny na Muronce - 60

W środku na ścianie wschodniej biały nalot, obiekt znajduje się w szczelinie biegnącej od  Szalonego Zawał na Muronce K.Bs-02.109. Wejście pionowe, bardzo ciasne.

Plan obiektu - "kliknij"

Na zdjęciu otwór słabo widoczny, może być przydatne do lokalizacji otworu.

 

 

 

 

 

 

 

________________________

Mała Sala na Muronce - K.Bs-02.117, numer kolejny na Muronce - 61

Obiekt znany, lecz ze względu małe rozmiary dotąd nie inwentaryzowany. Na dnie trochę szkła. Zauważono pająki.

Plan obiektu - "kliknij"

 

 

 

 

 

 

_______________________

Duża Sala na Muronce - K.Bs-02.118, numer kolejny na Muronce - 62

Obiekt ciekawy, w bezpośredniej bliskości Jaskini Chłodnej K.Bs-02.15. Nawiązano bardzo słaby kontakt głosowy, między obiektami / Michał Ganszer, Jerzy Ganszer/. W środku ćmy i pająki. W dolnej części głębokie ciasne szczeliny do 3 m gł. Istnieje możliwość, że w przyszłości obiekt połączy się z Jaskinią Chłodną.

Plan obiektu - "kliknij"

Na zdjęciu kamień zagradzający wejście, jest dość dobrze zaklinowany i wydaje się bezpieczny.

Na poniższym zdjęciu widok w kierunku otworu, na prawym dolnym zdjęciu za osobami wejście do Dużej Sali, po lewej stronie zdjęcia wejście do Małej Sali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

Jaskinia Pajęcza na Muronce - K.Bs-02.119, numer kolejny na Muronce - 63

Otwór sztucznie poszerzony /Michał i Jerzy Ganszer, oraz Joanna Micherdzińska/. Znajduje się "w skarpie", w środku pająki i kokony. Całość dość niska.

Plan obiektu - "kliknij"

Na zdjęciu wejście /dość ciasne/

Uwaga na planie omyłkowo zaznaczono dwa wejścia - w rzeczywistości jest jedno /to wschodnie/, a drugie to jedynie prześwit ku powierzchni z zewnątrz praktycznie otwór niewidoczny.

 

 

 


2008.10.15

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer, Jerzy Pukowski

Opisywany rejon - Muronka, Beskid Śląski

Dwa Kamienie na Muronce K.Bs-02.110

Obiekt mały, na dnie liście. Znajduje się bezpośrednio poniżej "drogi", którą transportuje się drzewo.

Plan obiektu - "kliknij"

Numer kolejny 56

 

 

 

 

 

Okap z Kokonem na Muronce K.Bs-02.111

Nazwa pochodzi od kokona pająka zaobserwowanego w niedostępnej części obiektu. Zauważono trochę śmieci, niewątpliwie pozostawionych przez pracowników leśnych. W szczelinie "mały czarny kamyk", podobny do tych zaobserwowanych w J.Chłodnej i Wielkim Okapie na Muronce K.Bs-02.101. Na zdjęciu widoczny Jerzy Pukowski

Plan obiektu - "kliknij"

Numer kolejny 57

 

 

 

 

Okap Środkowy na Muronce K.Bs-02.112

W zasadzie dwie części połączone ciasnym przejściem. W części zachodniej widoczna puszka po piwie!

Plan obiektu - "kliknij"

Numer kolejny 58

 

Na zdjęciu skałka, w której znajduje się Schronisko pod Płytą K.Bs-02.47 /prawa część skałki/, z lewej widoczny otwór Schronu pod Płytą K.Bs-02.48

 

 

 

 

 

 

 

 


2008.10.02

Autor Dokumentu - Jerzy Ganszer

Opisywany rejon - Muronka, Beskid Śląski

Mała Nora na Muronce K.Bs-02.104

Obiekt ciasny, stwierdzono obecność pająków.

Plan obiektu - "kliknij"

Zarejestrowano wysokość otworu - 905 m. n.p.m.

Numer kolejny 50.

 

 

 

 

 

 

Schron pod Dwoma Płytami na Muronce K.Bs-02.105

Widoczny główny otwór północno - zachodni.

Plan obiektu - "kliknij"

Numer kolejny 51.

 

 

 

 

Mały Kanion na Muronce K.Bs-02.106

Widoczny otwór górny, na zdjęciu niższym otwór południowy

Plan obiektu - "kliknij"

Numer kolejny 52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szpara w Trawie na Muronce K.Bs-02.107

Obiekt nie ciekawy

Plan obiektu - "kliknij"

Numer kolejny 53.

 

 

 

 

 

Klatka z Okienkiem na Muronce K.Bs-02.108

Wejście do partii wstępnych bez trudności, w górze prześwit ku powierzchni

Numer kolejny 54.

Plan obiektu - "kliknij", uwaga na planie znajduje się również Szalony Zawał na Muronce K.Bs-02.108

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu Klatka z Okienkiem na Muronce K.Bs-02.108 po prawej stronie, w głębi znajduje się Szalony Zawał na Muronce K.Bs-02.109. Widoczny jest "głaz" od tyłu. Numer kolejny 55.

Plan obiektu - "kliknij", uwaga na planie znajduje się również Klatka z Okienkiem na Muronce K.Bs-02.108

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie Jednoosobowego Schronu K.Bs-02.40

Numer kolejny 19.

 

 

 

 

 

 

 


To jest "publikacja internetowa" dotycząca obiektów jaskiniowych Polskich Karpat Fliszowych. Aby zobaczyć plan, zdjęcie lub opis - należy "kliknąć" na symbol dokumentu. Wszystkie pozycje mają odpowiednie odnośniki w Jaskiniowej Bazie Danych Polskich Karpat Fliszowych. Zestawienie jest uszeregowane symbolami, od 2007 roku wpisy następują "rosnąco".

Symbol dokumentu Nazwa obiektu jaskiniowego Kod Opis - uwagi
2008.09.27 D Okap Pochyły na Muronce K.Bs-02.103  
2008.09.27 C Pionowa Szpara na Muronce K.Bs-02.102 Dość mały obiekt, jedynie może wzbudzać zainteresowanie, że w głębi widać trudno dostępną próżnię! Do otworu trzeba się trochę wspiąć.
2008.09.27 B Wielki Okap na Muronce K.Bs-02.101 W skałach górnego osuwiska. Dojście od podnóża skał. W środku widoczne "czarne kamienie" - podobne do tego znalezionego w Jaskini Chłodnej. Długość obiektowi nadaje dość spory okap nad wejściem.
2008.09.27 A Schronisko Północne na Muronce K.Bs-02.100 Jest to najwyżej położony obiekt w rejonie Rezerwatu Kuźnie. Znajduje się w oddzielnej skałce. Całość niska, dwa otwory. Przejście między otworami "nie drożne". Wysokość wg  GPS'a 983 m. 
2008.09.20 Okap Grebla na Muronce K.Bs-02.95 Obiekt został splanowany dnia 2008.09.20. Znajduje się nad górnymi skałkami.
2008.08.17 A Schron w Skale nad Cięciną K.Bs-02.93  
2008.08.17 B Okap nad Cięciną K.Bs-02.94  
2008.08.15 Zapadlisko K.Bs-03.83 Plan. Opis dojścia: W grani opadającej na południe, poniżej Jaskini w Kościelcu I K.Bs-03.24. Na wysokości 938 m. według Krzysztofa Borgieła.
2008.06.29 A Schron w Wilgotnym Okapie K.Bs-03.71  
2008.06.29 B Mały Okap na Skrzycznem K.Bs-03.84  
2008.05.10A Zapadlisko K.Bs-03.83 Zdjęcie otworu. Wykonał Jerzy Ganszer. Uwaga - stan z 2008.05.10 !
2008.05.10 Schronisko w Kościelcu VI K.Bs-03.29 Zdjęcie otworu. Wykonał Jerzy Ganszer
2008.04.13 K2 - nazwa robocza K.Bs-04.91 Zdjęcie otworu- Krzysztof Borgieł
2007.12.22 Jaskinia Piętrowa w Klimczoku K.Bs-04.63 Zdjęcie głównego korytarza wyjściowego, przed studnią wlotową. Zdjęcie wykonał Jerzy Ganszer
2007.12.22 A Jaskinia Ali-Baby w Klimczoku, Schronisko w Klimczoku I K.Bs-04.02

K.Bs-04.01

Zdjęcie wykonał Jerzy Ganszer. W górnej części wejście do Ali - Baby, na dole wejście do Schroniska w Klimczoku I. Na górze stoi Jerzy Pukowski
2007-2 Jaskinia Nasza K.Bn-10.24 Zdjęcie otworu - autor Jerzy Ganszer
2007-1 Jaskinia Głęboka w Stołowie K.Bs-04.34 Opis techniczny - autor Ryszard Głowacki

Uwaga dokumenty od 2007 zapisywane są "narastająco"

1994.03.05 Jaskinia w Boraczej K.Bż-02.01 Przekrój zrzutowany na główną oś rozwinięcia
1998 Jaskinia Czarne Działy II K.Bm-02.06 Przekrój rozwinięty
1998.12.12 Jaskinia Chłodna K.Bs-02.15 Osiem metrów "nowego" - historyczne nazwy
1999.06.20 Cisowy Schron K.Bm-02.28 Poniższy tekst napisany na podstawie danych R.W.Mysłajka.

Gmina Porąbka, wysok. ok. 790 m. w NE stoku Wielkiej Cisowej Grapt /853/. Dojście: Od skrzyżowania szlaków czerwonego i niebieskiego na Przełęczy Przusłop kierujemy się szlak. czerw. w stronę Kiczory i Żaru. Po ok.3 min., po lewej stronie rów zapadliskowy i niewielkie wychodnie piaskowca. Stąd idziemy w lewo, pod górę, ok.20m. Tutaj kolejny rów i wychodnie. Schronisko znajduje się w grzbiecie wału, mniej więcej w jego środkowej części. Otwór łatwy do znalezienia.

Zaobserwowano muchówki (Diptera), pająki (Araneida) i motyle z gatunku szczerbówka ksieni (Scoliopteryx libatrix), kilka gatunków mchów, paprocie: wietlica samicza i narecznica samcza, szczawik zajęczy, kosmatka, jeżyna, a także siewki buka, jawora i jarzębiny. Schron zlokalizowany w drzewostanie bukowym i świerkowym.

Do czasu udokumentowania brak wzmianek o tym obiekcie w literaturze. Odkryta przez R. M. Mysłajka  1998.08.30. Materiały dokumentacyjne zebrano 1998.08.30 i 1999.06.20

2000 Śmietnik III K.Bm-02.17  
2000.03.24 Szczelina Wojtka w Świnnej Porębie K.Bm-02.23  
2000.05.03 Nowy odcinek w Jaskini w Trzech Kopcach K.Bs-04.10 Opis akcji w sprawozdaniach z 2000.05.03
2000.06.05 Śmietnik IV K.Bm-02.26  
2000.07.10 Studnia Ogrodników K.Bmk-03.07 Obiekt odkryli: Wojciech Bednarczyk i Grzegorz Górauski ? 2000.07.09. Obiekt znajduje się 14 m. nad   Jaskinią w Czartaku K.Bmk-03.03 Odkrywcy zauważyli w środku Salamandrę Plamistą i pająki.
2000.08.13 Schron w Skale

Schron przy Ścianie

Jaskinia Zwietrzała

K.Bs-02.78

K.Bs-02.79

K.Bs-02.80

W dokumencie jest rysunek skały z dwoma pierwszymi obiektami
2000.11.11 Schron w Ścianie za Płytą K.Bs-02.84 Obiekt w całości oświetlony, znajduje się w środkowej części dwustumetrowego pasa skalnego kilka metrów od podstawy ściany, na wysok. ok. 870 m. Opis dojścia wg schematu - poniżej skałek jest duże wypłaszczenie, a jeszcze niżej skalny murek graniczny.
2001.12.25 Okap nad Zaporą K.Bm-01.08  
2001.03.24 Suska Dziura K.Bmk-02.04 Południowe stoki Mioduszny /632 m./ - nieczynny kamieniołom w Suchej Beskidzkiej. Schronisko odkryte 2001.03.24, splanowane 2001.04.16 przez Alana i Artura Żerę
2001.04.18 Niski Okap K.Bm-02.36 Uwaga - na planie zły kod !
2001.05.27 Pieczara w Rowie II K.Bm-02.30 Uwaga - na planie zły kod !
2001.09.15 Schemat dojścia do Schronu Pod Głazem i Studni Pod Skałą K.Bs-04.29 

K.Bs-04.28

 
2002.04.06 Jaskinia w Trzech Kopcach K.Bs-04.10 nowe partie
2002.04.29 Schronisko nad Czyrną K.Bs-03.46  
2002.08.29 A Schron przy Ondraszku K.Bs-03.48  
2002.08.29 B Jaskinia przy Ondraszku K.Bs-03.47  
2002.09.28 A Okap nad Drogą K.Bs-03.49  
2002.09.28 B Studnia za Namiotem

Namiot Skalny

K.Bs-03.51

K.Bs-03.50

 
2002.11.03 A Jaskinia w Skrzycznem IV K.Bs-03.05  
2002.11.03 B Jaskinia Weteranów K.Bs-03.52  
2002.12.07 A Jaskinia w Malinowie III K.Bs-03.33 Powinno być - Dzika Grupa z Malinki
2002.12.07 B Schron Pod Malinowem III K.Bs-03.53 Powinno być - Dzika Grupa z Malinki
2002.12.07 C Okap pod Malinowem III K.Bs-03.54 Powinno być - Dzika Grupa z Malinki
2003.03.16 Mały Okap na Kiczorach K.Bs-01.02  
2003.05.07 A Szczelina w Cieńkowie K.Bs-02.87
Szczelina w Cieńkowie K.Bs-02.87znajduje się w pasie skałkowym przed osiedlem Wyźni jest to szczelina o dł. 9m na całej dł. b. ciasna na prawie całej dł. szerokość nie przekracza 25cm.
W okresie zimowym tworzą się stalaktyty i nacieki lodowe.
Obiekt znajduje się parę naście metrów od szlaku.
szkic w załączniku.
odkrył  -Grzegorz Szalbot
           -Marcin Procner
splanował   - Bartłomiej Juroszek
pierwszy wszedł  -Bartłomiej Juroszek
 
Napisał Bartłomiej Juroszek - Dzika Grupa z Malinki
 
2003.05.07 B Jaskinia w Drodze K.Bs-02.88
Jaskinia w Drodze K.Bs-02.88 - obiekt znajduje się w drodze na Wyźni.
Z parkingu w czarnym trzeba kierować się Białą Wisełką
w górę, po paru km. dojeżdża się do pojedynczego domu,
od niego trzeba kierować się drogą w górę po dwóch zakrętach  będą widoczne dwa wierzchołki drzewa wystające z drogi.
tam znajduje się otwór.
Studnia wejściowa ma ok. 5m głębokości i 0,5 na 0,5 m szer. z dna odchodzi przejście prostokątne do małej salki wys. 2m szer. 1,5m dł. 2m
z tej salki odchodzi w dół zaciskająca się szczelina o początkowej szer. 2 m i dł. 3m
Jaskinia na całej dł. krucha dł. ok. 10m  gł. ok. 7m
Jaskinia pojawiła się w tym roku na wiosnę /2003/.
Ten obiekt może być w każdej chwili zasypany przez służby leśne.
Do schodzenia została użyta lina uprząż i pirania [ósemka]
Jeżeli komuś zależy na takich obiektach to najlepiej by było
zabezpieczyć otwór!
Odkryła Dzika Grupa z Malinki po wskazówka od  tubylców
splanował   -Bartłomiej Juroszek
pierwszy wszedł
          -Bartłomiej Juroszek
    asekurowany przez Grzegorza Szalbota.

Napisał Bartłomiej Juroszek

2003.06.01 Norwa w Kościelcu ze Śniegiem K.Bs-03.55  
2003.06.15 Studnia w Kościelcu K.Bs-03.56  
2003.07.13 A Jaskinia Dzikiej Grupy z Malinki K.Bs-03.57 Pomiary: Marcin Procner i Bartłomiej Juroszek. Plan - Grzegorz Szalbot. Wszyscy są członkami Dzikiej Grupy z Malinki.
2003.07.13 B Jaskinia Salmopolska K.Bs-04.23 Ekipa Dzikiej Grupy z Malinki zmierzyła 4 m "nowego" przy pomocy 9 letniego Michała Preocnera w Dolnej Sali i jaskinia w ten sposób zwiększyła swoją dł. do 88 m. Informacje przekazał Marcin Procner. /nie wykonano planu/
2003.08.31 Jaskinia Salmopolska K.Bs-04.23
Informacje przysłał Marcin Procner z Dzikiej Grupy z Malinki

Podczas dzisiejszego wypadu do J.Salmopolskiej odkryliśmy

6m nowego korytarza.
Nowe partie znajdują się w odnodze krótkiego korytarza odchodzącego na NW z Komory Piaskowej. W kierunku S odchodzi szczelina szerokości ok.20-30cm i wysokości ok.1.5m która łączy się z głównym ciągiem niedostępną szczeliną w okolicy Korytarza Łupkowego

Jaskinia zwiększyła długość z 88 do 94 m.

2003.09.06 Jaskinia Salmopolska K.Bs-04.23
Informacje przysłał Marcin Procner z Dzikiej Grupy z Malinki

Po usunięciu dużego głazu nad komorą piaskową

przedostaliśmy się w kierunku W do szerokiej aczkolwiek niskiej salki
o wymiarach 1,5x2,5m.
W kierunku N znajduje się 3 metrowej wys. próg sprowadzający do łukowatej salki
długości 2,5m  szer,0,5m i wys.5m.
Dno pokryte piaskiem. W kierunku W znajduje się 3metrowy wznoszący się korytarzyk
zakończony progiem 1,3m.W korytarzyku stwierdzono dużą ilość złomu ( garnki, puszki itp.)
W kierunku N odchodzi wznosząca się salka o wymiarach 3x0,7m i wys.3,5m zakończona
zawaliskiem. W stropie tej salki znajduje się drugi mały otwór ku powierzchni.
Dł. nowych parti:13metrów

Uwaga - na planie omyłkowo jest "Dzika grupa z Wisły" powinno być "Dzika Grupa z Malinki"

2003.07.27 Schemat rozmieszczenia obiektów jaskiniowych na Okrąglicy Uwaga Schron w Okrąglicy ma mieć kod K.Bż-05-01
2003.07.27 A KŻ 1 w Okrąglicy K.Bż-05.08
2003.07.27 B Schron w Rowie K.Bż-05.07
2003.07.27 C Studzienka R II w Okrąglicy K.Bż-05.04
2003.07.27 D System R I w Okrąglicy K.Bż-05.05
2003.09.20 A Okap na Kobylej K.Bs-01.03
2003.09.20 B Szczelina pod Brzozami na Kobylej K.Bs-01.04
2003.12.06 Schronisko Pukusia K.Bm-02.40
2004.04.03 Schronisko w Biłej IV K.Bs-04.35 Zdjęcie - przekazał Piotr Beczała
2004.05.07 A Schron w Jasieniowej K.Ps-01.03
2004.05.07 B Schemat rozmieszczenia obiektów  jaskiniowych w Szczyrku Biłej Rejon Jaskini u Jakubca
2004.05.07 C Schron w Ścianie K.Bs-04.36
2004.05.07 D Schron na Grani K.Bs-04.38 Poniżej otworu jest urwisko ok. 8 m. gł.
2004.05.07 E Szczelina Marka K.Bs-04.37
2004.05.29 Trójkątny Schron

Płaski Schron

Schronisko z Kudłami

K.Bs-03.60

K.Bs-03.61

K.Bs-03.62

2004.08.21

 

Grota przy Kapliczce w Górnym Szczyrku K.Bs-04.39 Opis dojścia: 2m i 40 cm od asfaltu po prawej stronie kilkaset metrów od Soliska w skalistej skarpie /do 6m wysok. / - jest tam mała biała kapliczka z Matką Boską.

Obiekt to wnęka skalna z okresowo wypływającą wodą. Uwaga w stropie niebezpieczny głaz grożący oberwaniem się

 

2004.08.28 A Schron pod Stropem K.Bs-03.67
2004.08.28 B Ondraszek III K.Bs-03.65
2004.08.28 C Schron dla Dwóch Osób K.Bs-03.64
2004.08.28 D Szczelina na Jaworzynie K.Bs-03.63
2004.08.28 E Krypta K.Bs-03.66
2004.09.25 A Jaskinia Pajęcza K.Bs-03.07
2004.09.25 B Schron Pukowskiego K.Bs-03.70
2004.10.15 A Dziura przy Grobli

Schronisko nad Wąwozem

Jaskinia w Skrzycznem XI

K.Bs-03.09

K.Bs-03.58

K.Bs-03.10

Schemat dojścia na podstawie danych GPS - autor pomiarów Piotr Beczała
2004.10.15 B Schron pod Drogą

Jaskinia w Skrzycznem XIV

K.Bs-03.59

K.Bs-03.08

Schemat dojścia na podstawie danych GPS - autor pomiarów Piotr Beczała
2004.10.23 Schron w Wilgotnym Okapie

Schron pod Drogą

K.Bs-03.71

K.Bs-03.59

Plan obiektu przysłał Piotr Beczała /górny rysunek/

Plan obiektu przysłał Piotr Beczała /dolny rysunek/

2004.10.23 A Schron w Wilgotnym Okapie K.Bs-03.71 Schemat dojścia
2004.11.10

schemat dojścia

zdjęcie

Schron nad Olzą I

Schron nad Olzą II

 

K.Bs-01.05

K.Bs-01.06

 

Położenie: Istebna Łączyna - dolina Olzy, południowy stok Młodej Góry
 (834 m).
Dojście: drogą  biegnącą doliną Olzy, dojazd samochodem do leśniczówki
przecinamy szlak żółty). Dalej drogą aż do zakola Olzy ok. 10 min. do
samotnych skałek usytuowanych nad drogą.
Obiekty położone w niższej skałce. Obiekt został zplanowany 2004.11.10.

Opracował Czesław Szura /treść, plan, schemat dojścia/

Uwaga - materiały zostały ujawnione w marcu 2006 r.

2004.11.30 Schronisko w Międzybrodziu K.Bm-01.09 SCHRONISKO W MIĘDZYBRODZIU

Międzybrodzie Bialskie, woj Śląskie
Czupel 933 m n.p.m.
Wys. otworu ok. 500 m n.p.m.
Ekspozycja otworu ku wsch.
Dł. 6 m
Deniwelacje niewielkie

Położenie i opis dojścia:
Wschodni stok Czupla, ok 200 m ponad poziomem Soły.
Od znaku wyznaczającego pd granicę Miedzybrodzia Bialskiego, na
głównej drodze nad zach. brzegiem  Soły, idziemy kilkanaście m na
pd. i skręcamy w prawo drogą idącą po lewej stronie strumienia.
Wychodzimy nią na ulicę Wiosenną i udajemy się nią w górę. Mijamy
po prawej polanę z posesją nr 42, i nad nią dochodzimy do
następnej polany po prawej. W jej zach. krańcu zaczyna się droga
leśna. Idziemy nią najpierw równolegle do opuszczonej drogi
asfaltowej a następnie stromo w górę. Na końcu podejścia znajduje
się po lewej droga poziomicowa. Idąc nią najpierw okrążamy ramię
by za jego grzbietem podejść stromo kilka m, następnie
trawersujemy stok parę chwil i znów okrążamy ramię i za nim po
kilku m stromego podejścia na wprost w lesie leży spora ilość
kamieni. Droga przed lasem skręca pod kątem prostym w lewo a po
jej prawej znajduję się buk o rozdwojonym głównym pniu ,ze
złamanym w połowie lewym konarem. Z tego miejsca idziemy wprost w
górę ok. 50 m do największej skałki wysokiej na  kilka m w której
otwór schroniska. Od głównej drogi 25 min.
Albo:
Od rostaju szlaków niebieskiego z Czupla i czerwonego z Łodygowic
schodzimy za znakami czerwonymi.
Trzecią po prawej stronie szlaku drogą poziomicową idziemy
najpierw w górę a następnie jedną chwilę lekko w dół na niewielki
wyrąb leśny po prawej. Od niego dalej drogą poziomo ok 100 m  do
miejsca gdzie na drodze leży prostokątny kamień o wymiarach
niecałe 1/0,5 m. Od niego schodzimy lasem ok 50 m do skałki z
schroniskiem.
Schronisko łatwe do znalezienia.

Opis topograficzny.
Za niskim i nieregularnym otworem wejściowym korytarz  o dł. 1,5 m
 wprowadza do salki składającej się z dwóch odmiennych części, o
łącznej długości 4 m. Pierwsza część jest obszerna o wymiarach
wys. 1,8 m  szer. 1,2 m Strop nie regularny z wiszącymi kamieniami a
spąg wznosi się do miejsca niewielkiego rozszerzenia z
niemożliwymi do przejścia otworami do powierzchni. Za nim za
ciasnym obniżeniem znajduje się druga część w postaci wnęki o
regularnym kształcie prostokąta wys. 0,7m, szer. 1m. Strop stanowi
blok skalny  na powierzchni opierający się o rosnące przy skałce
drzewo i grozi zawałem dlatego nie należy tu wchodzić. Równierz
na końcu tej części znajduje się niemożliwe do przejścia okno do
powierzchni.

podsumowanie:
-Schronisko typu rozprężeniowo-rumoszowe
-Spąg w całości pokryty kamieniami i gliną
-Światło dzienne w całym schronisku
-Schronisko niebezpieczne z uwagi na wiszące kamienie oraz groźbę
zawału
-Wskazał M. Rachwaniec
-Zinwentaryzowane dnia 30,11,04 przez M. Rachwańca
-Pomiary wykonano busolą geologiczną Freiberg i taśmą parcianą.
 
2004z01 Jaskinia nad Szlakiem K.Bs-02.73 Zdjęcie - przekazał Piotr Beczała
2004z02 Jaskinia w Malinowie IV K.Bs-03.34 Zdjęcie - przekazał Piotr Beczała
2004z03 Studnia w Malinowie K.Bs-03.35 Zdjęcie - przekazał Piotr Beczała, na zdjęciu Urszula Król
2004z04 Jaskinia w Malinowie III K.Bs-03.33 Zdjęcie - przekazał Piotr Beczała, na zdjęciu Urszula Król
2004z05 Jaskinia w Grzybie K.Bs-02.07 Autor zdjęcia Piotr Beczała, na zdjęciu Urszula Król
2004z06 Jaskinia w Stołowie K.Bs-04.13 Autor zdjęcia Piotr Beczała, na zdjęciu Urszula Król
2004z07 Szczelina w Klimczoku K.Bs-04.03 Autor zdjęcia Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta Ostrawska
2004z08 Jaskinia w Straconce K.Bm-01.07 Autor zdjęcia Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta i Leszek Ostrawscy
2004z09 Wietrzna Dziura w Magurce K.Bm-01.01 Autor zdjęcia Piotr Beczała, na zdjęciu "przedwojenny" napis
2004z10 Jaskinia w Jasieniowej K.Ps-01.03 Autor zdjęcia Piotr Beczała, na zdjęciu w otworze Urszula Król
2004z11 Jaskinia w Jasieniowej K.Ps-01.03 Autor zdjęcia Piotr Beczała, usytuowanie otworu w SE zboczu
2004z12 Jaskinia w Jasieniowej K.Ps-01.03 Autor zdjęcia Piotr Beczała, środek jaskini
2004z13 Jaskinia z Salkami K.Bs-02.89 Autor Urszula Król, fragment II salki
2004z14 Jaskinia z Salkami K.Bs-02.89 Autor Urszula Król, "autofoto"
2004z15 Jaskinia z Salkami K.Bs-02.89 Autor Urszula Król, Leszek Ostrawski w zacisku rozdzielającym obie salki
2004z16 Jaskinia z Salkami K.Bs-02.89 Autor Urszula Król, Piotr Beczała przy otworze
2004z17 Jaskinia w Skrzycznem I K.Bs-03.01 Autor Piotr Beczała, w otworze Urszula Król
2004z18 Jaskinia w Skrzycznem IV K.Bs-03.05 Autor Leszek Ostrawski, na zdjęciu Urszula Król
2004z19 Jaskinia w Skrzycznem IV K.Bs-03.05 Autor Urszula Król, nad otworem Piotr Beczała
2004z20 Jaskinia w Skrzycznem I K.Bs-03.01 Autor Urszula Król, na zdjęciu Leszek Ostrawski i Podkowiec Mały
2004z21 Jaskinia w Muronce I K.Bs-02.19 Autor zdjęcia Piotr Beczała, na zdjęciu Urszula Król
2004z22 Jaskinia Niska K.Bs-02.17 Autor zdjęcia Piotr Beczała, na zdjęciu w otworze Urszula Król
2004z23 Jaskinia Chłodna K.Bs-02.15 Autor zdjęcia Piotr Beczała, na zdjęciu w otworze Urszula Król
2004z24 Schron pod Płytą K.Bs-02.48 Autor zdjęcia Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta i Leszek Ostrawscy
2004z25 Szczelina Marka K.Bs-04.37 Autor zdjęcia Urszula Król, końcówka korytarza /zdjęcie nie oddaje charakteru obiektu/
2004z26 Szczelina Marka K.Bs-04.37 Autor zdjęcia Urszula Król, Leszek Ostrawski w otworze
2004z27 Jaskinia Lodowa w Szczyrku K.Bs-04.20 Autor Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta i Leszek Ostrawscy
2004z28 Jaskinia Lisia Jama K.Bs-04.21 Autor Piotr Beczała, zdjęcie otworu
2004z29 Jaskinia Lodowa w Szczyrku K.Bs-04.20 Autor Urszula Król, zdjęcie lodu
2004z30 Jaskinia Lisia Jama K.Bs-04.21 Autor Urszula Król
2004z31 Dziura przy Grobli K.Bs-03.09 Autor Urszula Król, w otworze Leszek Ostrawski
2004z32 Schron pod Drogą K.Bs-03.59 Autor Urszula Król, Bernadeta i Piotr Ostrawscy
2004z33 Schronisko w Skrzycznem XIV K.Bs-03.08 Autor Urszula Król
2004z34 Schronisko w Skrzycznem XIV K.Bs-03.08 Autor Urszula Król, Bernadeta Ostrawska w otworze
2004z35 Schronisko w Biłej II K.Bs-04.08 Autor Jerzy Ganszer, na zdjęciu Marek Bogacki - za nim widoczny otwór obiektu
2004z36 Jaskinia w Skrzycznem VI K.Bs-03.12 Fot. Urszula Król, na zdjęciu Piotr Beczała
2004z37 Jaskinia w Skrzycznem VI K.Bs-03.12 Fot. Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta i Piotr Ostrawscy
2004z38 Jaskinia w Skrzycznem XI K.Bs-03.10 Fot. Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta i Leszek Ostrawscy
2004z39 Jaskinia w Skrzycznem XI K.Bs-03.10 Fot. Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta , Piotr i Leszek Ostrawscy
2004z40 Jaskinia w Skrzycznem VIII K.Bs-03.14 Fot. Urszula Król, na zdjęciu Piotr Beczała
2004z41 Jaskinia w Skrzycznem VIII K.Bs-03.14 Fot. Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta , Piotr i Leszek Ostrawscy
2004z42 Jaskinia Sucha K.Bs-03.13 Fot. Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta , Piotr i Leszek Ostrawscy
2004z43 Jaskinia Sucha K.Bs-03.13 Fot. Urszula Król, na zdjęciu Bernadeta Ostrawska
2004z44 Schronisko pod Głazem K.Bs-03.17 Fot. Urszula Król, Piotr Ostrawski w nowym drugim otworze
2004z45 Schronisko pod Głazem K.Bs-03.17 Fot. Piotr Beczała, w otworze Urszula Król
2004z46 Jaskinia w Skrzycznem VII K.Bs-03.16 Fot. Urszula Król, Leszek Ostrawski przy zagruzowanym otworze
2004z47 Szczelina przy VII K.Bs-03.15 Fot. Urszula Król, w otworze Bernadeta Ostrawska
2004z48 Trójkątny Schron K.Bs-03.60 Fot. Urszula Król,
2004z49 Trójkątny Schron K.Bs-03.60 Fot. Piotr Beczała, w otworze Urszula Król
2004z50 Trójkątny Schron K.Bs-03.60 Fot. Piotr Beczała, Urszula Król w otworze z prawej strony "garderoby" Płaski Schron
2004z51 Płaski Schron K.Bs-03.61 Fot. Urszula Król, noga Leszka Ostrawskiego obok Piotr Beczała
2004z52 Schronisko z Kudłami K.Bs-03.62 Fot. Urszula Król, korytarz do otworu
2004z53 Schronisko z Kudłami K.Bs-03.62 Fot. Urszula Król, w otworze Leszek Ostrawski i Piotr Beczała
2004z54 Schronisko z Kudłami K.Bs-03.62 Fot. Urszula Król, unikatowe "makarony" z lisiej sierści
2004z55 Schronisko nad Wąwozem K.Bs-03.58 Fot. Urszula Król, zacisk w korytarzu łączącym oba otwory
2004z56 Schronisko nad Wąwozem K.Bs-03.58 Fot. Piotr Beczała, Piotr Ostrawski i Urszula Król w obu otworach
2004z57 Jaskinia w Skrzycznem XIII K.Bs-03.18 Fot. Urszula Król, Leszek Ostrawski w otworze
2004z58 Jaskinia w Skrzycznem XIII K.Bs-03.18 Fot. Urszula Król, Renata i Piotr Ostrawscy
2004z59 Szczelina w Jaworzynie K.Bs-03.63 Fot. Adam Kucharczyk, widoczny Wielki Jerzy Pukowski podczas eksploracji
2004z60 Jaskinia w Jaworzynie K.Bs-03.03 Fot. Adam Kucharczyk, otwór jaskini
2004z61 Jaskinia przed Rozdrożem K.Bż-03.01 Fot. Urszula Król, w otworze Piotr Beczała
2004z62 Jaskinia przed Rozdrożem K.Bż-03.01 Fot. Piotr Beczała - w głównej sali Urszula Król
2004z63 Jaskinia pod Halą Miziową K.Bż-03.02 Fot. Piotr Beczała - w otworze Urszula Król
2004z64 Jaskinia pod Halą Miziową K.Bż-03.02 Fot. Piotr Beczała - w jaskini Leszek Ostrawski
2004z65 Grota przy Kapliczce w Górnym Szczyrku K.Bs-04.39 Na zdjęciu Michał Ganszer. Zdjęcie wykonał Jerzy Ganszer
2004z66 Ondraszek III K.Bs-03.65 Na zdjęciu G.Klassek, B.Michalska i J.Pukowski. Zdjęcie wykonał J.Ganszer
2004z67 Schron dla Dwóch Osób K.Bs-03.64 Na zdjęciu Jerzy Pukowski. Zdjecie wykonał J.Ganszer
2004z68 Jaskinia Kokonowa K.Bs-03.68 W otworze Beata Michalska. Zdjęcie wykonał  J.Ganszer
2004z69 Jaskinia w Skrzycznem II K.Bs-03.04 Na zdjęciu Wielki Grzegorz Klassek przy otworze. Zdjęcie wykonał J.Ganszer
2004z70 Krypta K.Bs-03.66 Otwór. Wykonał J.Ganszer
2004z71 Schron w Wilgotnym Okapie K.Bs-03.71 Fot. Piotr Beczała
2004z72 Schron w Wilgotnym Okapie K.Bs-03.71 Fot. Piotr Beczała na zdjęciu Urszula Król
2004z73 Jaskinia w Trzech Kopcach K.Bs-04.10 Juroszek Bartłomiej - zdjęcie otworu
2004z74 Schron Pukowskiego K.Bs-03.70 Fot. Jerzy Ganszer na zdjęciu główny eksplorator schronu Jerzy Pukowski
2004z75 Jaskinia Chłodna K.Bs-02.15 Fot. Bartłomiej Juroszek
2004z76 Jaskinia Głęboka w Stołowie K.Bs-04.34 Fot. Bartłomiej Juroszek
2004z77 Jaskinia w Jaworzynie K.Bs-03.03 Fot. Bartłomiej Juroszek
2004z78 Jaskinia Komonieckiego K.Bm-02.14 Fot. Bartłomiej Juroszek
2004z79 Jaskinia w Sopotni Wielkiej K.Bż-02.05 Fot. Bartłomiej Juroszek
2005.02.28 Jaskinia w Trzech Kopcach K.Bs-04.10 Wiadomość przysłał Michał Rachwaniec /w danej chwili nie jest zweryfikowana/

Wschodni koniec Sali z Obeliskiem:
0,7m - płyta wklinowana w szczelinie tworzy krótki odcinek
nowe 5m - nisza nad stropem. Już wcześniej ją widziałem ale wejście było niemożliwe. Dopiero teraz postanowiłem sprawdzić czy da się tam wcisnąć głowę i w trakcie tej czynności okazało się że kamień zawężający wejście jest luźny. Po usunięciu go wlazłem tam jako pierwszy człowiek w historii ludzkości.

Partie na wsch. od Sali z Obeliskiem
1 m - szczelina do której da się wejść dalej niż na twoim planie
0,7m - połączenie z szczeliną poniżej. Jest to bezpieczny wariant dostania się do tej szczeliny ponieważ wejście wcześniej na zach.  prowadzi miedzy grożącymi upadkiem kamieniami.
1,8m - ciasny korytarz pod główną szczeliną. Za pół metrowym zawężeniem widać dalej 2m, można kuć ale ciasno i dużo
6,5m - szczelina z kałużą na końcu. Kałuża ciekawa, kilka cm głęboka, woda przeźroczysta.

Do planu należy dodać 16m

2005.10.11 Dolna Grota Kryształowa

Górna Grota Kryształowa

Pośrednia Grota

K.Pwl-03.01

K.Pwl-03.02

K.Pwl-03.03

Opis ogólny: Groty położone są w SE części wyrobisk podziemnych Kopalni Soli Wieliczka na głębokości około 80 m poniżej powierzchni terenu pomiędzy poziomem II wyższym (170 m npm) a poziomem II niższym (150 m npm) kopalni. Zostały odkryte w latach 1897-1899, mają więc sztuczne otwory oraz mniej lub bardziej zmienione antropogenicznie kształty. Znajdują się w rezerwacie przyrody "Groty Krzyształowe" i nie są powszechnie dostępne.
1. Dolna Grota Kryształowa - pojedyncza naturalna komora o kształcie dzwonowatym i objętości 706 m3, dł. ok 12 m, wys. 6-7 m w dolnej części nieco poszerzona, częściowo zabudowana kasztem. Strop i ściany (w części nie poszerzonej) ma pokryte kryształami halitu (soli kamiennej)
2. Górna Grota Kryształowa - komora z filarem solnym pośrodku, powstała w rezultacie łączenia kilku naturalnych pustek o powierzchniach pokrytych kryształami kalcytu. Całkowita długość trasy (obejścia filaru) w komorze wynosi około 33 m (pomijam boczne, całkowicie sztuczne chodniki), z czego jednak około 25 może być uznane za połączony ciąg pustek naturalnych. Wysokość komory w części, którą można uznać za naturalną sięga 4 m, odległość pomiędzy najniższym punktem spągu i najwyższym stropu - ok. 7 m. Różnica poziomów spągu - ok. 3 m.
3. Pośrednia Grota (już bez "Kryształowa", bo typowo krasowa, pozbawiona szaty krystalicznej), dostępna z korytarza łączącego obie poprzednie Groty - jedna, naturalna, wydłużona komora o dł. 5 m, wys. 2 m, pozioma.

Jan Urban
2005z1 Brama K.Bs-03.30 Zdjęcie autorstwa Adama Kucharczyka
2005z2 Okap w Malince K.Bs-03.40 Wykonał Jerzy Ganszer
2006.10.23 Schron nad Szosą i inne okoliczne obiekty K.Bs-03.78 Piotr Beczała /schemat dojścia/
2006.10.23 A Obiekty na Kotarzu   Piotr Beczała /schemat dojścia/
2006z1 Tunelik na Kotarzu K.Bs-04.56
Piotr Beczała z laserem. Foto: Urszula Król.
2006z2 Paulina Król w schronie. Foto: Urszula Król.
2006z3 Schron Tajny Śmietnik K.Bs-04.57
Urszula Król w otworze. Foto: Paulina Król.

 

2006z4
Urszula Król przedziera się przez zawartość Schronu...
Foto: Paulina Król.
2006z5 Schron Kostnica K.Bs-04.58
Leszek Ostrawski przed otworem.
Foto: Urszula Król.
2006z6
Leszek Ostrawski w Kostnicy.
Foto: Urszula Król.
2006z7 Schron Lambda K.Bs-04.59
Urszula Król w otworze. Na zewnątrz Piotr Beczała (na wysokości lasera drugi, niedostępny otwór) oraz Leszek Ostrawski.
Foto: Paulina Król.
2006z8
Urszula Król w Schronie.
Foto: Paulina Król.
2006z9 Schron pod Omszałą Płytą K.Bs-04.60
Piotr Beczała i Urszula Król przed otworem.
Foto: Paulina Król.
2006z10
Te nogi należą do Pauliny Król...
Foto: Urszula Król.
2006z11 Przegrodzony Schron K.Bs-04.61
W otworze Urszula Król, na zewnątrz Leszek Ostrawski i Piotr Beczała.
Foto: Paulina Król.
2006z12
Urszula Król pokonuje zacisk na przegrodzie.
Foto: Paulina Król.
2006z13 Schron Fortepian K.Bs-04.62
Leszek Ostrawski gotowy do wejścia, na "wieku" Paulina Król.
Foto: Urszula Król.
2006z14
Leszek Ostrawski w ...Fortepianie!
Piotr Beczała ustala orientację otworu za pomocą kompasu SILVA.
2006z15 Schron nad Szosą K.Bs-03.78
Zdjęcie z wnętrza wykonała Urszula Król.
Na zewnątrz: Piotr Beczała i Leszek Ostrawski.
2006z16 "Ucieka" Piotr Beczała. Foto: Urszula Król.
2006z17 Schron w Kamiennym K.Bs-02.92 Urszula Król w otworze głównym. Na zewnątrz Leszek Ostrawski. Foto: Piotr Beczała.
2006z18
Paulina Król i kokony w okolicy trzeciego otworu. Foto: Urszula Król.
2006z19 Szpara w Kobylej K.Bs-01.01 Leszek Ostrawski przy otworze. Foto: Piotr Beczała.
2006z20 Szczelina pod Brzozami na Kobylej K.Bs-01.04
Urszula Król. Foto: Piotr Beczała.

Opracował - Jerzy Ganszer

Opracowanie graficzne większości planów - Jerzy Pukowski